efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet Snabb utveckling i företagens hållbarhetsarbete

Två av tre företag anser att klimatinsatser ger konkurrensfördelar. Det visar en undersökning som Företagarna gjort tillsammans med initiativet Fossilfritt Sverige.