efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet Teknisk analys förklarat

Kortfattat innebär teknisk analys att du studerar prisutvecklingen, till skillnad mot fundamental analys där du studerar bolaget. Erik Hansén, analytiker på IG Markets, förklarar närmare.