efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet Dödsspiralfinansiering på väg att dö ut

Dödsspiralfinansiering är en kontroversiell finansieringsform som ofta leder till kraftigt fallande aktiekurser. Journalisten Anton Wilén har tittat närmare på fenomenet.