efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet Farlig mix för världsekonomin

Världskonjunkturen blir allt svalare, och globalt dämpas tillväxten av handelskrig. Förutom det så är Brexit på gång och det råder även en svagare industrikonjunktur. Handelsbanken ser en hel del oroshärdar i sin senaste konjunkturrapport.