efn.se (nytt fönster)
Spela upp klippet Mobilen – en norrbottnisk idé

EFN berättar historien om Östen Mäkitalo, elektronikingenjören från Koutojärvi som var en av nyckelpersonerna bakom första och andra generationens mobiltelefoni, NMT och GSM.