USA: detaljhandelns försäljning +0,4% i augusti

USA: detaljhandelns försäljning +0,4% i augusti

STOCKHOLM (Direkt) Detaljhandelns försäljning i USA steg 0,4 procent i augusti, jämfört med månaden före.

Analytiker hade räknat med att försäljningen skulle ha stigit 0,2 procent jämfört med föregående månad, enligt Reuters sammanställning.

För detaljhandeln exklusive bilar var försäljningen oförändrad. Analytikerna hade väntat en ökning med 0,1 procent.

Exklusive både bilar och bensin steg försäljningen med 0,1 procent.

I juli steg detaljhandelsförsäljningen med reviderade 0,8 procent (+0,7). Exklusive bilar steg försäljningen oreviderade 1,0 procent.

Siffrorna från handelsdepartementet är i löpande priser och därmed inte korrigerade för inflation.

 

Bild: Detaljhandel USA, månadsförändring

 

image