Ingves: har inget mål för växelkursen, får leva med rörelser

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Riksbanken ser fortsatt en inflation nära målet framöver, även om inflationstrycket är lite svagare än tidigare väntat. Att kronan försvagas är något vi "får leva med" då vi inte har något mål för växelkursen.

Det sade riksbankschef Stefan Ingves vid en pressträff på torsdagen.

Han sade att i det stora hela står sig utsikterna för konjunkturen från februaribedömningen. Vi går in i en långsammare fas men konjunkturen är fortsatt stark. Inflationen är vid målet, även om utfallen varit lite lägre än antagits de senaste månaderna.

Därför beslutade Riksbanken att lämna räntan oförändrad nu men tror samtidigt att räntan kommer ligga kvar på -0,25 procent lite längre tid än tidigare antagits.

Det har tagit lång tid att få upp inflationen till målet, och för att behålla den där gäller det att blicka framåt och ta hänsyn till utsikterna för inflationen i såväl Sverige som omvärlden.

På olika håll i världen går vi in i en lite lugnare fas. Vi har haft en god tillväxt i USA:s ekonomi under en lång tid och det är rimligt med långsammare takt, även om det inte väntas någon konjunkturnedgång. Euroområdet går också svagare.

Riksbanken ser inte någon lågkonjunktur i omvärlden framför sig, men det finns en osäkerhet. Det gäller handelskonflikten mellan USA och Kina, som visserligen låter lite mer optimistisk nu. Italien är ett osäkerhetsmoment och brexit är en "långkörare" där det är svårt att säga om utfallet.

Inflationen i omvärlden är dämpad, och den underliggande inflationen i euroområdet ligger runt 1 procent. Men även där väntas inflationen stiga mot 2 procent framöver.

Det som hänt sedan februari är att flera andra centralbanker noterat samma saker, då datan är densamma, och signalerat en lite mer expansiv penningpolitik.

I Sverige har vi en fortsatt stark konjunktur, även om den går in i en lite långsammare fas. Arbetslösheten kan ha bottnat men det väntas fortsatt vara ett bra tryck på arbetsmarknaden kommande år.

Kronan har försvagats på senare tid, det är till en del en fråga om penningpolitiken, men också att vi fått svagare statistik i Sverige och i omvärlden, och då tenderar kronan att försvagas. Det gäller inte bara den svenska kronan utan även en del andra valutor.

Han ville samtidigt betona att vi inte har något mål för kronan.

"Vi har ett inflationsmål, vi har inte ett mål för växelkursen. Man måste välja", sade han.

Vi får då leva med att kronans växelkurs fluktuerar med tiden. Sedan är det så att vad som sker med växelkursen påverkar vad som händer i ekonomin och bedömningen om inflationen.

De tror fortsatt att kronan kommer att stärkas framöver och att efterfrågetrycket då kommer att vara tillräckligt för att inflationen ska kunna ligga vid målet.

Han noterade också att inflationsförväntningarna fortsatt ligger runt målet, vilket är bra.

Vad gäller obligationsköpen sade han att det är bra att vara i marknaden, och att de kan justera takten vid behov.