FED: sänk räntan vid första varningstecken - Williams

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Federal Reserves effektivaste strategi i en era med låga räntor är att agera snabbt och sänka styrräntan vid första varningssignal.

Det sade Fedchefen i New York, John Williams, på torsdagen.

"När du har begränsad stimulans att tillgå är det värt att agera snabbt och sänka styrräntor vid första tecken på ekonomiskt trångmål", sade han.

John Williams sade också att investerare nu börjar betrakta den låga inflationen de senaste åren mindre som en avvikelse och mer som "det nya normala".

"Det bevisas av en brett baserad nedgång i marknadsbaserade mått på långsiktiga inflationsförväntningar sedan mitten av 2000-talet", sade han.

New Yorkchefen noterade också de svårigheter centralbanker i utvecklade ekonomier har haft med att hålla inflationen nära målet när penningpolitiken är handikappad av låga räntor, och han målade en mörk bild av vad det skulle betyda om prisförväntningarna inte skulle komma upp.

"Denna nedgång i långa inflationsförväntningar, om den fortsätter, antyder att centralbanker i framtiden får starta längre ifrån sina inflationsmål och har mindre manöverutrymme", sade han.

I en frågestund efter anförandet sade John Williams att de låga inflationsförväntningarna är "något oroande givet den annars starka amerikanska ekonomin".

"Min oro är att inflationsförväntningarna kan förankras för lågt, och vi kanske ser det, har sett det i andra länder", sade han.

John Williams påpekade dock samtidigt att inflationsförväntningarna har blivit bättre förankrade under de 25 senaste åren, och att det har "förändrat dynamiken i inflationen".

Han sade också att han fortsatt ser en relation mellan inflationen och styrkan i ekonomin och stramheten på arbetsmarknaden. Enligt John Williams ligger den naturliga arbetslöshetsnivån nu runt 4 procent.

Federal Reserve New York klargjorde senare att John Williams tal var akademiskt, och att det inte handlade om potentiella policyåtgärder vid det kommande FOMC-mötet.