Billerud Korsnäs: inleder besparingsprogram om 600 mln kr

Billerud Korsnäs: inleder besparingsprogram om 600 mln kr

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs inleder ett kostnadsbesparingsprogram för att säkerställa långsiktig effektivitet och lönsamhet. Åtgärderna inkluderar personalminskningar inom främst administration samt inköpsbesparingar och effektiviseringar i hela verksamheten.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Besparingsprogrammet förväntas generera positiva resultateffekter om cirka 600 miljoner kronor med bestående effekt från år 2021. Den positiva effekten under 2020 beräknas bli cirka 250 miljoner kronor, enligt förpackningsbolaget.

Antalet tjänster ska reduceras med upp till 300. Beslutet berör hela verksamheten och förhandlingar med de fackliga parterna inleds inom kort.

"Det finns en betydande potential för att höja vår kostnadseffektivitet inom Billerud Korsnäs. Vi är väl positionerade och i grunden ett stabilt bolag men måste fortsätta att kontinuerligt förbättra den operationella effektiviteten. Med programmet säkerställer vi en långsiktig effektivitet och lönsamhet", säger vd Petra Einarsson.

Förutom att öka effektiviteten i verksamheten innebär den uppdaterade strategin även att Billerud Korsnäs nu accelererar innovationsarbetet och ompositioneringen mot förpackningslösningar, heter det.

"Strategin fokuserar på tydligare prioriteringar och konkreta initiativ för en kraftfull leverans i syfte att fortsatt utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid", skriver företaget.

Samtidigt meddelar Billerud Korsnäs att den nya kartongmaskin vid bruket på Gruvön, KM7, har haft en lägre produktionstakt i det tredje kvartalet än vad bolaget tidigare räknat med och därmed kommer uppstarten ge större negativa resultateffekter än tidigare bedömt.

Den negativa effekten på ebitda-resultatet för det tredje kvartalet bedöms nu till 300 miljoner kronor i det tredje kvartalet, en uppjustering med 150 miljoner kronor från tidigare bedömning.

Estimatet för det fjärde kvartalet ligger kvar på cirka -160 miljoner kronor.

Sammantaget väntas den negativa helårseffekten på ebitda-resultatet för 2019 nu bli 650 miljoner kronor, upp från 500 miljoner.

"Kundresponsen på producerat och sålt material har varit positiv och den tekniska kvalitén är tillfredställande. Produktionsvolymerna från KM7 bedöms dock bli lägre än tidigare planerat för helåret 2019 vilket i huvudsak beror på lägre takt i uppstarten kombinerat med komplexiteten i integrationen med det befintliga bruket", skriver Billerud Korsnäs om KM7.

Full produktionskapacitet förväntas fortfarande uppnås under 2023 och bolaget gör inga förändringar vad gäller starteffekterna på 2020 och upprepar även att maskinen väntas bidra positivt till ebitda 2021.