Millicom:Latinamerikaintäkt,ebitda något lägre än väntat enl vd

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Tillväxten i tele- och kabeloperatören Millicoms organiska tjänsteintäkter och ebitda i bolagets latinamerikanska segment var något lägre än vad bolaget hade räknat med under det första halvåret.

Samtidigt var tillväxten i kassaflödet bättre än väntat.

"Vi hade förväntat oss att första halvåret skulle bli svagare än andra halvåret 2019, som en följd av det betydande bidraget från ett större statligt kontrakt i Colombia under det första halvåret 2018", skriver vd Mauricio Ramos i delårsrapporten och förklarar att bolaget därför kan stå fast vid sina prognoser för helåret 2019.

Millicomchefen lyfter fram att bolaget utvecklats positivt på flera strategiska punkter under det andra kvartalet. Bland annat har bolaget adderat nära 100.000 HFC-kunder.

Vidare uppger han att integrationen av Cable Onda löper på "mycket bra" och nu räknar Millicom med att Panamas operativa fria kassaflöde för 2019 kan överträffa Millicoms initiala förväntningar med omkring 10 procent.

Millicom har också, i linje med strategin att styra om kapital från Afrika till Latinamerika, slutfört avyttringen i Chad och förvärvet i Nicaragua.

"Trots att nuvarande makroekonomiska situation i Nicaragua är utmanande är vi exalterade över de långsiktiga tillväxtmöjligheterna vi ser i landet", skriver Mauricio Ramos.

Millicom står fast vid sina utsikter för helåret 2019, som bolaget kommunicerade för första gången den 9 januari i år.

Förväntningarna är nu att den organiska ebitda-tillväxten kan hamna runt den nedre delen av prognosintervallet medan kassaflödestillväxten däremot kan hamna nära den övre delen av prognosintervallet, uppger Millicom.

Bolaget räknar fortsatt med att den latinamerikanska verksamhetens tjänsteintäkter visar en organisk tillväxt på 3-5 procent under 2019.

Millicom upprepar vidare att Latinamerika väntas visa ett ebitda-resultat som ökar med 4-6 procent organiskt i konstanta valutor under 2019, jämfört med 2018.

Det operativa kassaflödet väntas öka med medelhöga till höga ensiffriga procentuella tal, vilket är en upprepning.

Bolaget räknar liksom tidigare med att den latinamerikanska regionens investeringar för 2019 uppgår till något över 1,0 miljard dollar.

För koncernen blev Millicoms omsättning 1.054 miljoner dollar för det andra kvartalet 2019 (1.000) på IFRS-bas.

Nettoresultatet landade på 46 miljoner dollar, jämfört med -1 miljon dollar under andra kvartalet 2018. Rörelseresultatet blev 110 miljoner dollar, jämfört med 168 miljoner dollar under andra kvartalet 2018, bland annat som en följd av en engångskostnad.

Siffrorna, som alltså avser koncernen, är på IFRS-bas och inkluderar därmed inte fullt ut resultaten från samriskbolagen i Guatemala och Honduras, uppger Millicom.

Millicomchefen lyfter fram att bolaget utvecklats positivt på flera strategiska punkter under det andra kvartalet.