Två heta Göteborgsaktier

Välkommen till Börslunch på EFN, måndag 12 juni.

Börsen är ner ungefär 1 %–

–bland annat efter nergångar i tech i USA.

Vi inleder veckan med att välkomna Mikael Stöhr–

–som är vd för Coor. – Kul att ha dig i studion.

Vi börjar med att snacka Q1:an.

Ert mål är att växa organiskt 4–5 %.

Det sjönk med 1 %, valutajusterat, det här kvartalet.

Vad ska lyfta tillväxten framöver?

Att göra det vi har gjort sen många år:

Att fortsätta vinna avtal med nya kunder.

Historiskt har vi enskilda kvartal–

–där vi har vuxit med 1 %, som i Q1:an i år–

–och i andra kvartal har vi vuxit med 20 %.

Våra 4–5 % i tillväxt ska ses över tid.

Om man drar ut över tid och ser på de tre senaste åren–

–så har vuxit med i snitt 6 % organiskt per år.

Vi är ett relativt litet bolag med relativt stora kunder.

Därför blir det en kvartalsmässig slagighet i topline.

Er lönsamhet ligger stabilt över 5 %.

Går den att lyfta eller fokuserar ni på att växa kunder?

Lite av varje. Med lite tillväxt och lite marginal–

–så blir det en bra ebita-tillväxt i grunden.

Så ska man läsa våra finansiella mål på 4–5 % i tillväxt–

–och ungefär 5,5 % ebita-marginal.

Det ger ebita-tillväxt på slutet.

Ju mer vi växer, desto tuffare motvind i marginalen.

Då får vi in nya volymer och i starten på nya kontrakt–

–är det lägre marginal än senare.

När tillväxten har kommit ner från väldigt höga tal–

–så går marginalen upp och nettot blir en ebita-tillväxt.

Förra året växte vi organiskt, topline, med 3 %.

Men ebita växte nästan 20 %.

I Q1:an växte vi 1 %, men 7 % i ebita.

När det gäller bemanning och rekrytering.

Hos andra bolag, som Uniflex–

–har man problem att möta den efterfrågan som finns.

Känner du nåt i din verksamhet? Och i vilket segment?

I vissa gör vi det. Vi är 7 500 anställda i Norden.

Där är det ingen stor begränsningsfaktor för oss.

Men det är specifikt fastighetsservice–

–och högkvalificerade fastighetstekniker i storstäder.

Elektriker, VVS:are... Där är det knepigt för oss.

Ulf?

Ni har en ganska ambitiös hållbarhetsrapport.

Ni pratar bra om tre olika perspektiv.

Ett kommersiellt, ett socialt och ett miljömässigt.

Ni är också lönsamma och har varit det en tid.

Men samtidigt har ni en ordentlig...

Ni har jobbat med negativt eget kapital och räntesnurror.

När tänker ni betala bolagsskatt i Sverige?

Du beskriver en gammal värld när vi var privat equity-ägda.

Då var Coor ett annat än det som noterades.

Vi hade industriserviceverksamhet och annat.

Det som noterades är en ren och enkel verksamhet–

–med en enkel, ren och fin balansräkning.

Vi betalar de skatter och avgifter och allt, där vi ska.

Så fort våra underskottsavdrag är slut–

–betalar vi mer skatt i Sverige.

När blir det? 2020? 2025?

Från noteringstillfället tror vi på fem till sju år.

Så länge räcker underskottsavdragen–

–så det blir väl 2020 plus nåt år.

Ni har relativt starkt kassaflöde och hög kassagenerering.

Hur ser ni på balansräkningen?

Ni har hög direktavkastning på 4–5 %.

Hur ser ni på det relativt att växa genom förvärv?

Det är nåt vi har gjort sen noteringen.

Vi har kommit ner dramatiskt i belåningsgrad.

Efter Q1:an låg den på 1,6 gånger ebitda.

Det ger oss möjlighet att se på förvärv.

Sen noteringen för två år sen–

–har vi jobbat med en pipeline av förvärvsmöjligheter–

–inom fastighetsservice, lokalvård och mat & dryck–

–i vår hemmamarknad Norden.

Vi är i ett par diskussioner med sånt av intresse.

Det kan vara ett spännande tillägg för oss framöver.

Kan ni tumma på utdelningen vid rätt förvärv?

Vi har delat upp det i en ordinarie och en extra utdelning.

Och den ordinarie utdelningen ska vi inte tumma på.

Men extrautdelningen... Om ett förvärv kan skapa mer värde–

–skulle jag hellre göra ett värdeskapande förvärv.

Därför har vi varit hårda med att den servicen vi kan–

–på marknader där vi redan är och kan hitta synergier.

Det är vi ute efter.

Vi önskar dig lycka till i förvärvsjakten.

Tack för att du kom hit.

På onsdag håller B&B Tools extrastämma–

–för att besluta om uppdelning.

Vi pratade med deras vd som bland annat sa så här:

Om vi ser på uppdelningen vi gjorde 2001–

–med Addtech och Lagercrantz: börsvärdet var tre miljarder.

Börsvärdet i dag, inklusive Addlife–

–som delades ut från Addtech, är 25 miljarder.

Historien bevisar att renodling och fokus ger lönsamhet.

B&B Tools har en butiksdel–

–som kanske skulle passa bra med Ahlsell.

Vi ställde den frågan till Ahlsells vd, som sa så här:

Det är ett intressant förslag.

Vi följer givetvis den utvecklingen och särnoteringen.

B&B Tools är ju en huvudkonkurrent i verktygssegmentet.

Intressant förslag.

Ett intressant förslag. Vad tror ni?

Det är fullt möjligt. En uppenbar tanke.

Den här uppdelningen gör ju–

–att det inte bara kan ske såna saker–

–utan det blir ju lättare att hitta nya kunder för dem–

–som skulle vara blockerade av det konkurrensmässiga.

B&B Tools har en historia av att göra såna affärer.

Är det värdeskapande?

Jag tycker att aktiemarknaden ibland är lite konstig–

–såtillvida att man applåderar vid bolagsförvärv–

–vilket var fallet med B&B Tools.

Sen ska man dela upp det, och då är det också fantastiskt.

Det är ju ganska behagligt om det går den vägen.

Här är det två delar som har beröringspunkter.

Sen är det ju rätt vad som sägs i inslaget.

Och även det Johan säger. Vi får väl se vad som händer.

Nånstans är det här en diskrepans–

–när det finns sån enorm optimism–

–både kring förvärv och uppdelning.

Det har funnits mycket optimism kring SCA.

Just i dag knoppas det av.

Det är också rätt, att göra en sån uppdelning.

Det blir intressant att se hur utländska ägare agerar.

Man delar ju upp bolaget i en hygiendel och en skogsdel.

Traditionellt sett brukar utländska investerare–

–inte vara förtjusta i att ha investeringar i skogsbolag.

Nu får de plötsligt det.

Det skulle inte förvåna mig om vi ser ett säljtryck–

–i det bolaget, kanske till förmån–

–för hygiendelen, där man kanske ökar upp.

Det är bara en spekulation från mig–

–men om man får ett kraftigt säljtryck i skogsdelen–

–vem plockar då upp det? Det kanske finns en plan för det.

Jag har mina misstankar om vem som slickar i sig aktierna.

Vem då?

Det är väl Lundberg.

Tittar ni lite grann på SCA?

SCA är inget småbolag.

Men principiellt tror jag att det här är ganska rätt–

–i och med att det är ganska olika investerare–

–och hygiendelen skiljer sig mycket i verksamheten–

–från skogsdelen, så jag tror att de gör rätt.

Att man hoppar jämfota oavsett vad–

–är väl för att börsen går bra?

Det är också lite redovisningsregler och annat.

Det kostar inget på resultaträkningen att förvärva.

Speciellt med dagens ränteläge.

Man kan aldrig räkna med att det blir ett dåligt förvärv.

Kanske först när man byter vd eller skriver ner goodwill.

Då ser man det hela, men det är lite förvånande ibland.

Nån som betalade bra var EQT för DGC. 250 kronor per aktie.

Nästan dubbla kursen.

Det var överraskande att just de köpte–

–men det är jätteroligt, och ett tecken i tiden.

Vi kommer att se fler strukturaffärer–

–särskilt i mindre bolag det närmaste halvåret.

PE-bolagen har överfyllda kassor och fonder–

–som de måste "shoppa" för. Det blir spännande att se–

–vilka tankar EQT har med investeringen.

De har ju IP-Only, så de gör väl nåt där.

Troligen. DGC är ett fint bolag. Jörgen Qwist–

–har byggt upp det och gjort ett fantastiskt jobb.

Man får gratulera.

Vi tittar västerut för att se hur det går–

–för våra kompisar i Göteborg.

Den här grafen visar hur exportintensivt Göteborg är–

–jämfört med hela Sverige–

–och de andra storstadsregionerna.

Vi stannar där, förresten. Du talar om Göteborg.

Ibland blir det lite Stockholmscentrerat här.

Både Stockholm och Göteborg växer.

Men vi är bäst på att tala om hur bra Stockholm är.

Vi tittar inte så mycket på Göteborg.

Regionerna växer. Invånarna är yngre–

–och arbetslösheten är lägre än i Sverige generellt.

Men regionerna skiljer sig åt. Företagen växer i Göteborg–

–medan den administrativa sektorn växer i Stockholm.

Det bygger på att stora investeringar görs–

–av vissa företag i Göteborg.

Båda Volvo, hamnen, SKF Logistics...

Expansionen med bakgrund i industrin är nog viktigare–

–som vi såg är varuexporten per sysselsatt person–

–runt 50 % högre i Göteborg än i Stockholm.

Det finns 243 myndigheter i Sverige–

–och de flesta av dem finns i Stockholm.

Det är nog mindre viktigt för utvecklingen långsiktigt.

Bygginvesteringarna visar stark tillväxt–

–både för anläggningar, lokaler och bostäder.

Vi ser även prognoser för ett par år framåt.

Vi talade om Platzer förra veckan, och även Serneke–

–som åsikterna skiftar kring.

När det finns investeringar, bostäder behöver byggas–

–investeringar krävs i infrastrukturen–

–gynnas byggbranschen.

Två bolag i Göteborg tjänar mer på det än andra.

Platzer är inriktat på Göteborgsregionen–

–och bygger mycket på trafikpunkter–

–när man utvecklar olika områden.

Sen är det entreprenadbolaget Serneke.

Vi var i Göteborg och tittade förra veckan.

Tillväxten är stor i Lindholmen på Norra Älvstranden.

3 % vakansgrad.

I dag är det svårare att hitta en lokal i Lindholmen–

–än på Avenyn. Hyresnivåerna i Göteborg–

–ligger på knappt hälften av Stockholms.

Och att köpa bostad är betydligt billigare.

Då är potentialen i Göteborg väl så hög som Stockholms.

Man bör rikta blicken västerut–

–för mycket i svensk industri sker där.

Vad säger du, Johan?

Att Göteborgs export per capita–

–är högre än övriga Sveriges är inte så konstigt.

Har man exportföretag i tillverkningsindustrin–

–lägger man dem nära hamnen.

Hamnen är det centrala och det är förklaringen.

Det är bra att hamnen byggs ut.

Men det finns rederier som har stora problem–

–med Göteborgs hamn. Hamnfacket är bland de starkaste.

Jag vet rederier som vill undvika Göteborg.

Det får man nog se över.

Det finns alltid en diskussion kring hamnplatser.

Facket är kanske mer stridbart i Göteborg–

–jämfört med andra delar av Västkusten.

Det är bra att det finns konkurrens.

Hamnen i Göteborg vill expandera på olika sätt–

–av skälen du nämner.

Fastighetsbolag och byggare kan gynnas av det.

Vi tar oss ännu längre västerut.

Vi ska lyssna på några investerare från USA.

Framför allt ett svenskt bolag lyfter de fram.

Värderingen är attraktiv–

–för de kan investera i företaget–

–och företaget ger stor avkastning. Det gillar vi.

Ett svenskt bolag jag tror på är godisbolaget Cloetta.

Det låter inte så spännande. Vem investerar i godis nu?

Men det är ett stabilt och väldrivet bolag–

–med attraktiv värdering. En klok investering.

Cloetta var det, som både Tom Gardner–

–och Ed Lugo lyfte fram. Vi tittar på hur utlandsägandet–

–sett ut i Cloetta de senaste tre åren.

En stadig ökning.

Cloetta, defensivt, bra. Bra kassaflöden, sägs det.

Ni är inte lika övertygade.

Det är inte uppenbart värderingsmässigt.

Det är ett stabilt och fint bolag.

Jag äger inga aktier, jag kan inte räkna hem det ännu.

Men nåt har fått mig intresserad–

–så att jag följer det närmare: den nye vd:n.

Henri med nåt franskt/holländskt efternamn–

–som jag inte ska försöka uttala.

Han har bott i Sverige 10–15 år, otroligt duktig–

–och verkligen lämpad. Han har varit på Arla–

–och andra bolag. Folk som jobbat nära honom–

–känner att han är idealisk för Cloetta.

Han kan uträtta mycket.

Spännande.

Vad säger du?

Vi äger inte Cloetta.

Jag har följt vilka svenska ägare som sålt.

Fundamentalistiska analytiker som har mitt förtroende.

Jag har mer förtroende för deras kunskap om Cloetta–

–än vissa utlänningars.

Jag bryr mig inte om utlänningarna.

Tillväxten är inte så bra, skuldsättningen har varit hög–

–problem har uppstått vid hopslagning av verksamheter...

Frågetecken kring nye vd:n.

Det finns saker kring Arla som inte varit spännande–

–de senaste åren. Vi får väl se.

Vi behöver inte säga nej för evigt.

Det är nåt att kolla. Men värderingsmässigt–

–har vi svårt att räkna hem det.

Utan Henri hade nog Arlas problem varit mycket större.

Vi får se vad som händer.

En vd som lämnar i dag är Johan Prom.

Han har tröttnat på finansbranschen, det har inte vi.

I morgon kommer Georg Norberg och Lars Söderfjell. Tack.

Det är i Göteborg saker och ting händer. Företagen i Göteborg är mycket mer exportintensiva än i övriga Sverige och bygginvesteringarna ökar snabbt. För Ulf Hedlundh på Svolder kokar det hela ned i två intressanta aktier.

 • Det kan sänka börsen i höst15:55

  Det kan sänka börsen i höst

  Svenska bostadspriser, italiensk politik och globala valutakurser är några av ämnena i dagens Börslunch som domineras av makroekonomi. Gäster är Mattias Sundling och Lena Fahlén.

 • Vinstvändningar i rapportfloden4:36

  Vinstvändningar i rapportfloden

  Boozt vänder till vinst. Peabs orderingång stiger. Björn Borgs marginaler övertygar. Nibe ser fortsatt god efterfrågan. Ratos har mer att jobba med. Rovio klår låga förväntningar.

 • 3:43

  "Pastorn är en symbolfråga"

  Inga höga förväntningar när USA och Kina återupptar tullsamtalen. Nya turer i handelskonflikten mellan Turkiet och USA. Johan Fohlin och Lena Fahlén om de viktigaste makrohändelserna just nu.

 • USA fördömer Turkiets svarstullar4:03

  USA fördömer Turkiets svarstullar

  Qatar rycker ut till Turkiets försvar. Kina skickar handelsdelegation till USA. Matilda Karlsson och valutastrateg Lars Henriksson levererar en uppdatering av makroläget.

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.7%
NASDAQ-100 0%
NASDAQ Composite 0.1%

Vinnare & förlorare

Peab 8.5%
THQ Nordic 3.7%
Attendo 3.4%
SSAB -0.9%
Axis -1.7%
Oriflame -2.5%
Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Sommartrubbel för Clas Ohlson2:40

  Sommartrubbel för Clas Ohlson

  Tinders grundare stämmer Match. Turkiet bojkottar Apple. Global Gamings och THQ övertygar. Africa Oils kräftgång fortsätter. Precise omsättning sjunker.

 • Kinas bopriser fortsätter stiga2:48

  Kinas bopriser fortsätter stiga

  Det är fortsatt spänt mellan USA och Turkiet. På dagens agenda har vi konsumentprisindex och PPI från Storbritannien och detaljhandelssiffror från USA. De viktigaste händelserna på marknaderna med Kiran Sakaria.

 • Spararnas aktiefavoriter i sommar15:41

  Spararnas aktiefavoriter i sommar

  Hur agerade spararna under sommaren och vilka var de viktigaste ekonomiska händelserna? Börslunch sammanfattar sommaren med hjälp av Johanna Kull från Avanza och Michael Livijn från Nordea.