”Stronger for longer”

Råvaruanalytikern om SSAB och Boliden

Vi har pratat ståltullar och handelshinder i EFN Råvaror.

I dag ska vi se mer på SSAB och Boliden–

–utifrån verksamhet och vinst, med Johannes Grunselius.

SSAB har gått ganska bra på börsen.

På sistone, definitivt.

År 2017 var en bra period för aktien.

Och om vi tittar lite längre bak i tiden–

–så började det ta fart 2016–

–när SSAB Europa började leverera bra. En bra vinsttrend.

Sen mot slutet av 2017–

–började det bakas in en del förväntningar–

–om mycket bättre vinst i USA. Det ser spännande ut.

Vi har en graf över vinsttrenden i Europa–

–som har dragit ifrån jämfört med USA.

Det är lite av en favoritgraf för att förstå SSAB.

Det här är väldigt enkelt, egentligen.

Jag ser på ebitda rullande tolv månader–

–på SSAB:s tre divisioner.

I början av 2016 hände det nåt för SSAB Europa.

Vinsten började sticka upp, och...

Vad har man gjort?

Vinsten har gått från cirka 1 miljard kronor–

–upp till mer än 4 miljarder på rullande tolv månader.

Det förklaras främst genom egna åtgärder i bolaget.

En av idéerna med sammangåendet med Rautaruukki–

–var att sänka kostnaderna strukturellt.

Det man har lyckats genomföra–

–är att sänka kostnadsbasen med ungefär 3 miljarder.

Framför allt är det mindre personalkostnader.

Det är en strukturell åtgärd–

–som har gjort att SSAB har gått lite grann–

–från högkostnadsproducent till lågkostnadsproducent.

Vi kan jämföra SSAB Europas utveckling–

–med rivalen Arcelor Mittal.

Arcelor Mittal är lite av en proxy för stålet i Europa.

De har en Europadivision.

Skeptikern hävdar att SSAB inte har det i egna händer–

–och att vinstutvecklingen drivs av högre stålpris och så.

Men så är det inte. Om vi jämför SSAB med konkurrenterna–

–så ser vi att nåt har hänt.

Jag tror hundra procent på att de sänkta kostnaderna–

–är majoriteten av vinstförbättringen, som lär hänga i.

Vi ska rikta blickarna mot amerikanska priser.

Vi har en graf som visar inköpspris för skrot som råvara.

SSAB har specialstålet som är viktigt.

Och den amerikanska affären är viktig.

SSAB gör ungefär 7 miljoner ton stål per år.

Man har kapacitet i USA att göra 2,5 miljoner ton.

Den amerikanska affären är jätteviktig.

Det har varit pressad lönsamhet för SSAB–

–och konkurrenterna i USA de senaste åren.

Priserna börjar dra. Grafen är väldigt spektakulär.

Det är de bästa pris- och vinstutsikterna på 10–20 år.

Kan vi få tillbaka grafen igen?

Det är en enastående situation de har, just nu.

Det är inköpspris i blått, utpris för grovplåt i vitt...

Den vita linjen är priset på SSAB:s produkt–

–och de är 100 % producent av den här kvaliteten.

Att grovplåtspriserna stiger, beror det på Trumps tullar?

Nej, alla stålpriser har stuckit iväg i USA.

Men det här är efterfrågedrivet.

Och framför allt är det viktigt att säga–

–att priserna började sticka iväg–

–innan Trump drev igenom tullarna.

Det är mycket fokus på tullarna.

Men SSAB i USA tjänar ungefär 1 miljard.

Det är ganska lätt att modellera USA-affären–

–till skillnad från i SSAB:s två andra divisioner.

Och vi vet att SSAB får igenom det här–

–för de är den största aktören på marknaden.

De har 25 % i marknadsandel–

–så det högre priset slår igenom i SSAB:s böcker.

När vi ser på hur mycket höjningen ger i SSAB:s resultat–

–pratar vi om att resultatet på ebitda-nivå–

–går från nån miljard till över 3 miljarder.

En signifikant förbättring.

Vi har en graf till om SSAB:s avkastning–

–som du gärna får förklara.

Europa lär nog inte ha sämre intjäning–

–de kommande 1–2 åren, mot 2017 som bas.

Det är helt enkelt bättre europeiska stålpriser–

–och en massa tecken på förbättrad produktionsdisciplin.

Bra efterfrågebild. Det är mycket mer volym–

–för SSAB:s specialstål, som driver den affären.

Sen har SSAB Americas fått ett stort lyft.

Om vi översätter vårt vinstscenario–

–till en värdering 2018 och 2019–

–är B-aktien, utifrån kassaflöden–

–värderad på attraktiva 20 % "free cashflow yield".

Värt att notera är att SSAB är ett av de bolag jag följer–

–som håller i sin capex-disciplin.

De är tydliga med att de ska ha 2 miljarder i capex.

De investerar inte för lite?

Nej, man har länge taktat väldigt höga investeringar.

Nu har man utrymme för att inte investera mer än så–

–utan att försämra maskinpark och annat.

Det är den nivå bolaget guidar på och som jag tror på.

Det håller nog sin "asset quality" intakt på den nivån.

Man har en avskrivningskostnad på över 3 miljarder per år.

Det betyder att bolaget ger mycket bättre kassaflöde–

–än rapporterad vinst.

Aktien är mer attraktivt värderad på fria kassaflöden.

Det är viktigare. Och det har varit stort fokus under åren–

–på deras ansträngda balansräkning–

–men nu är den inte alls ansträngd.

I vårt scenario blir bolaget skuldfritt 2020.

Så blir det nog inte. Man delar nog ut mer pengar–

–eller gör investeringar. Det är viktigt att understryka–

–att det finns mycket utrymme för investeringar framgent.

Det låter lovande. Vi ska åka vidare mot Boliden–

–och Garpenberg. Den aktien har haft en trög start på året.

"Trög start på året."

Det är lite orättvist att visa en tremånaders kursgraf.

Om vi tar tre eller fem år–

–har ju Boliden "outperformat" allt och alla:

Sin sektor, OMXN40, breda index, och så vidare.

Lär den fortsätta med det?

Bolaget är unikt. De har väldigt bra tillgångar.

De ligger i rätt del av världen, i Sverige/Norden–

–där vi inte ser problematiken med kostnadsinflation–

–som slår för industrin.

Utsikterna för viktiga metaller som koppar och zink är bra.

Så företaget har nog alla förutsättningar–

–för att fortsätta skapa stora aktieägarvärden.

Det går åt rätt håll för alla råvaror.

Ja, och man kan ju skriva långa uppsatser om det här–

–men 2017 var ett år–

–där alla de här tre metallerna hade utbudsunderskott.

Mycket talar för att det blir tajta marknader även 2018.

Kopparn var väldigt drabbad av utbudsstrejker.

Strejker som påverkade utbudet.

Man lider i den här industrin av–

–att man har underinvesterat i 5–6 år.

Det finns inte mycket ny koppar att trycka ut i systemet–

–på ny kapacitet.

Marknaden är på 20 miljoner plus, från gruvor.

År 2017 var det ett bortfall på mer än en miljon i volym–

–på grund av oplanerade stopp, strejker, etc.

Om det fortsätter nu, lär det även det här året–

–leda till utbudsbrist, vilket är positivt för priset.

På zinksidan har vi inte samma visibilitet som för koppar.

Det speciella med zink är att Kina står för halvparten–

–av global zinkproduktion.

Där har Kina taktat en enorm tillväxt–

–vilket har tryck priset på zink.

Men 2017 hade Kina inte nån som helst produktionstillväxt.

Det är nog kopplat till Kinas miljöproblem.

Det är ju få, eller ingen–

–som har en riktig insyn i vad som händer med zink i Kina.

Men det finns all anledning att tro–

–att Kina lär ha fortsatt låg produktionstillväxt på zink.

Två korta ord om nickel.

Nickel är speciellt. Det är liksom olika fickor...

Man gör en sorts nickel i Filippinerna och Indonesien.

Det finns ett stort utbud.

Sen görs det nickel i Sverige, Kanada och Australien–

–som kommer att användas till framtidens bilbatterier.

Den fickan ser väldigt tajt ut.

Indonesien och Filippinerna kan nog öka mycket.

Det är en komplex bild på nickel–

–med nedtryckta priser i ett långt perspektiv.

Det finns anledning att vara positiv till nickel.

Vi går vidare bland graferna–

–med en bild över Bolidens verksamhet.

Den visar uppdelningen mellan gruvor och smältverk.

Precis. Det visar ebitda på gruvor och smältverk.

Gruvorna står för merparten av bolagets ebitda.

Det är indexerat. Det är inte ebitda på 4 000 i y-axeln.

75 % av vinsterna kommer från gruvorna.

Där finns de stora värdena.

Boliden är speciellt. Inget annat bolag är integrerat–

–med både gruvor och smältverk.

Det har visat sig vara en bra strategi att hålla i.

De här delarna i Boliden, de två affärsområdena...

Cyklerna går inte hand i hand. De divergerar lite.

Det skapar bra diversifiering.

Det viktigaste är att alla tillgångar Boliden äger–

–är väldigt bra. Alla enheter skulle fungera utmärkt–

–som fristående börsbolag. De har imponerande avkastning.

Lär man dela upp Boliden?

Jag tror inte det. Det finns ingen sån press på dem.

När de levererar så här fina värden, så...

Det finns all anledning att se det–

–som ett kombinerat bolag.

Dessutom finns det en del synergier–

–med att ha samarbetet gruva–smältverk–

–då de lever i symbios.

Vi har en graf till över Boliden–

–där man ser investeringar i de färgade fälten.

Det är en väldigt bra graf.

Kortsiktigt kommer vinstdeltat i Boliden–

–av förändring i metallpriser, främst zink och koppar.

Om man tar ett kliv bakåt och tittar på bolaget–

–så är det viktigt hur man håller uppe volymerna–

–hur de växer och hur man håller i kostnaderna.

Om man börjar nånstans 2000, när bolaget var litet–

–så hade de ett investerat kapital på knappt 10 miljarder.

Nu är det ungefär på 40 miljarder.

Man har investerat mycket.

Stadigt ökande investeringar.

Boliden har en policy att dela ut 30 % av vinst–

–över tid, till sina aktieägare.

Om balansräkningen blir för stark, ger man extra utdelning.

Om vi ser på Boliden på lång sikt–

–så har man delat ut ungefär en tredjedel av vinsten.

Två tredjedelar har återinvesterats i verksamheten.

Grafen visar är hög avkastning på investerat kapital.

Om vi tar hela Boliden över tid–

–så har man lyckats leverera runt 14 % i avkastning–

–på investerat kapital.

I en lågräntemiljö skapas enorma värden i ett sånt bolag.

De tre viktigaste gruvorna, Garpenberg, Aitik–

–och Kevitsa, det nya förvärvet i Finland–

–håller man på att investera i.

Man kommer att dra upp malmvolymerna med 20 %.

Det är fantastiska investeringar.

Det låter lovande. Om vi ser på Bolidens börsvärdering–

–jämfört med nordiska aktier, så verkar din optimism–

–inte fullt återspeglad i kursen.

Nej, marknaden är nog rädd för att cykeln krackelerar nu–

–och att man snart får se metallpriserna gå ner kraftigt.

Jag tror att cykeln håller i sig minst ett eller två år.

Och Bolidens värdering...

På dagens metallpriser ligger p/e på knappt 10.

Men Boliden är överkapitaliserat–

–så aktieägarna får snart 14 kronor i utdelning.

Om vi justerar kursen för det, blir p/e-talet ungefär 9,5.

Man ska tänka på att Boliden är i bättre skick än nånsin–

–efter bra investeringar som har höjt konkurrenskraften.

Och man är väldigt överkapitaliserad.

Den här värderingen på 9,5 är väldigt modest–

–eller fel, mot andra aktier.

I grafen vi såg pratade vi om att vi ser–

–att värderingen på storbolag i snitt i Norden–

–ligger på kanske 16–17.

Det är väldigt stor värderingsrabatt på p/e-tal i Boliden.

Och ett år framåt, så lär Boliden dela ut mer pengar.

Vi tror på 30 kronor, för de är redan överkapitaliserade.

Kursen behöver justeras med nya utdelningar som kommer.

Värderingsskillnaden mellan Boliden och nordiska börsen–

–är ungefär sju gånger. Det är alldeles för stor skillnad–

–för att investerarna inte ska bli upphetsade–

–eller intresserade av att köpa den här aktien.

Så "stronger for longer" är vårt budskap–

–för Boliden och SSAB:s amerikanska business–

–som nog håller i ända in i 2019.

Kalas. Tack så mycket.

EFN Råvaror fokuserar på SSAB och Boliden. Råvaruanalytikern Johannes Grunselius kommenterar bolagens verksamhet, värdering och resultat.

Grunselius är positiv till båda bolagen. Om Boliden säger han bland annat: ”Boliden i bättre skick än någonsin.”

 

 • USA fördömer Turkiets svarstullar4:03

  USA fördömer Turkiets svarstullar

  Qatar rycker ut till Turkiets försvar. Kina skickar handelsdelegation till USA. Matilda Karlsson och valutastrateg Lars Henriksson levererar en uppdatering av makroläget.

 • Sommartrubbel för Clas Ohlson2:40

  Sommartrubbel för Clas Ohlson

  Tinders grundare stämmer Match. Turkiet bojkottar Apple. Global Gamings och THQ övertygar. Africa Oils kräftgång fortsätter. Precise omsättning sjunker.

 • Kinas bopriser fortsätter stiga2:48

  Kinas bopriser fortsätter stiga

  Det är fortsatt spänt mellan USA och Turkiet. På dagens agenda har vi konsumentprisindex och PPI från Storbritannien och detaljhandelssiffror från USA. De viktigaste händelserna på marknaderna med Kiran Sakaria.

Börsindex

OMX Stockholm 30 1.1%
NASDAQ-100 0.3%
NASDAQ Composite 0.5%

Vinnare & förlorare

Holmen 8.6%
Paradox Interactive 3.4%
Essity 2.7%
Pandox -1%
THQ Nordic -3.4%
ICA Gruppen -4.9%
Uppdaterad tor 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Spararnas aktiefavoriter i sommar15:41

  Spararnas aktiefavoriter i sommar

  Hur agerade spararna under sommaren och vilka var de viktigaste ekonomiska händelserna? Börslunch sammanfattar sommaren med hjälp av Johanna Kull från Avanza och Michael Livijn från Nordea.

 • 10:29

  "Värre än det värsta vi befarat"

  Den turkiska liran har fallit stort den senaste tiden och president Erdogan vidhåller att låga räntor är det Turkiet behöver nu. Emre Akcakmak, förvaltare på East Capital Turkiet, håller inte med.

 • 4:04

  "Erdogan har kniven mot strupen"

  Krisen i Turkiet står fortsatt i fokus. Från Kina har vi fått oväntat svag statistik. De viktigaste händelserna på finansmarknaderna med valutastrateg Lars Henriksson.