Så sur blev sommarbörsen

Sommaren är varm och händelserik. Det händer mycket på börsen.

Därför är vi glada att Peter Malmqvist kan summera sommaren och rapportsäsongen.

Det har sammanfallit. Det är en koncentrerad svensk rapportsäsong.

Extremt koncentrerad. Vi fick nästan allt som är värt att titta på under en vecka.

Det är fantastiskt när man jämför med de flesta andra länder, utom möjligen USA.

Blir det svårt för dig att aggregera allting?

Tvärtom. Ju mer koncentrerat det är, desto tydligare blir slutsatserna.

Sen kan man lägga det bakom sig och titta på Trump, brexit och annat.

Vad är slutsatserna i en mening? "Besvikelse"?

Sämre än väntat, och klart sämre än tidigare.

Tittar man på den längre trenden, de senaste fem åren–

–så var det här kvartalet ett av de sämre i den senaste femårsperioden.

Det är lite svårt att sätta fingret på varför det sker nu, och i det här kvartalet.

Men vi ska veta att analytikerna–

–om jag läser av den vanligaste undersökningen, Infront SME...

Analytikerna var på bollen.

Förväntningarna var neddragna jämfört med tidigare rapportperioder.

–Men det blev sämre än de förväntningarna. –Strax under redan neddragna förväntningar.

Vi ska bryta isär det här och börjar med vinstförändring.

Det är den vanligaste komponenten i de här sammanhangen.

Det ser dramatiskt ut. Vad ser vi?

Vi ser att vinsterna det andra kvartalet i år–

–låg 10-11 % under motsvarande kvartal för ett år sen.

Kurvan väger samman alla bolag som rapporterat, ungefär 50 av storbolagen.

Kurvan påverkas inte av om ett bolag heter Volvo och är stort–

–eller om det heter Ericsson och har stora omstruktureringar–

–utan det ska försöka ta snittet av de här 50 bolagen–

–utan att nåt slår ihjäl de andra.

Ur det perspektivet speglar det en trend–

–som har varit kontinuerligt stark ända sen 2014.

Det här är första hacket i kurvan.

Och det är faktiskt lite svårt att förklara.

–För om vi tar nästa bild... –Här ser vi omsättningen i bolagen.

Nu har jag summerat försäljningen. Det här visar då...

–Nu backar vi bakåt. –Förlåt. Där är den första och här är den andra.

Det här visar att försäljningen ökade 7 % i andra kvartalet–

–jämfört med samma kvartal för ett år sen.

–Det är en väldigt måttlig nedgång. –Ja.

Det tyder inte på att det är nåt bortfall av efterfrågan–

–som pressar ner vinsterna.

När jag försöker titta närmare på de största rapporterna–

–så tycker jag mig kunna spåra–

–att bolagen lägger in en hel del reserver och kostnader i andra kvartalet.

De skriver ner lite extra för att de ser en makroekonomisk turbulens–

–inte minst handelskriget mellan USA och Kina.

De tycker inte att det är nån idé att spara och hoppas att det blir bättre.

"Nu tar vi det och är förhoppningsvis av med det."

–Man städar. –Lite småstädning.

De stora städningarna är alltid i fjärde kvartalet.

Men jag skulle spåra det lite som en småstädning.

Man tar mer kostnader än man hade gjort–

–om inte den explosionsartade utvecklingen mellan USA och Kina hade varit.

Rensat för makron hade vi kanske sett en mindre dramatisk nedgång.

Vi hade nog sett en mindre dramatisk nedgång, ja.

Sen har jag försökt se om analytikerna och placerarna är på bollen.

Jag har mätt försäljningsutvecklingen mot analytikernas prognoser för 50 bolag.

Då ser jag att trots att de förra två kvartalen var lite bättre–

–så var försäljningsutvecklingen bättre än analytikernas prognoser.

Utfall mot prognoserna vad gäller försäljning är intressant.

Det är inte så svängigt när man tittar mot vinsterna.

När jag summerar de här tre graferna–

–så tycker jag att vinstnedgången var överdrivet kraftig.

Om jag ska försöka hitta nån liten strimma hopp i rapporterna–

–så är det att man inför det tredje kvartalet har tagit en hel del kostnader–

–som annars hade kommit i tredje kvartalet.

Möjligen kan då tredje kvartalet bli bättre än väntat.

Lite av en uppstuds i bästa fall.

Ja, om jag ser på rapporter och rapportteknik och redovisningsteknik isolerat.

Sen kan man diskutera Trump, handelskrig och sånt–

–men isolerat skulle jag säga att bolagen i andra kvartalet städade undan lite.

Intressant. Det är fortsatt ett ganska gott nuläge–

–men stor oro för framtiden som påverkar vinsterna.

Det skulle jag läsa in i rapporterna.

Om vi bryter ner och tittar på olika sektorer–

–är då bilden lika dyster? Vi har en basindustri här.

Detta speglar resultatförändringen i andra kvartalet–

–för de grupper som jag försöker spåra.

Det är resultatet av andra kvartalet jämfört med andra kvartalet för ett år sen.

I det jag kallar basindustri, som är skog, metall och olja–

–så är vinsterna tydligt lägre.

Det här är väl tidiga konjunkturindikatorer?

De åker på en snyting tidigare än alla andra.

Priserna går ner, det blir tuffare att leverera.

Därför skulle jag säga att det här är en indikator–

–på att de tog emot i andra kvartalet.

Byggsektorn har en uppgång på 20 %. Det är väldigt svajiga vinster.

Jag har inte bara byggbolagen med, utan andra bolag också.

Jag tycker ändå att det är en riktig kurva.

Byggsektorn verkar, vad gäller byggandet...

Vi pratar inte bopriser, utan byggande.

De kanske har lämnat botten och börjar nu klättra uppåt igen.

Det här är 20 %. Det är väldigt snabbt.

Det är en typisk återhämtningsprocentsats från ett bottenläge.

Men det är positivt–

–att de byggrelaterade bolagen ser bättre ut nu än tidigare.

Efter en kännbar ökenvandring. Vi går vidare till finans. Det är väl storbankerna?

De svarar för en fjärdedel av vinsten på den samlade börsen–

–när vi plockar bort Nordea. Det är en beräkningsproblematik.

Där spårar jag ett klart tuffare marknadsläge.

Det är över hela linjen. De har också en viss sänkning av intäkterna.

Det är tufft på bolånemarknaden jämfört med för två år sen.

Det är tuffare konkurrens och mindre efterfrågan.

Det är svårare att tjäna på "corporate finance" och sånt.

Det är inte samma aktivitet som förr. När börsen går i sidled och hackar–

–så blir provisionerna från fonder ofta räknade på ett lägre värde.

Då bidrar inte de till en tillväxt.

Med stor sannolikhet, även om det inte är nåt jag kan rycka ur–

–så har väl bankerna tittat lite djupare in i datasystemen för penningtvätt–

–och det är troligtvis inte billigt.

Man sätter till en del annat inom det området–

–eftersom ju fokuset minst sagt har vridits över till det.

Jag ser det inte som en stor förklaring. Men klimatet för bankerna är tuffare i år–

–än vad det var för ett år sen.

It- och telekom är en svår sektor. Vi har Ericsson och Nokia.

Vi har telebolagen Tele2 och Telia, och så har jag några konsulter i det.

Jag har svårt att dra nån trend, för det blir väldigt bolagsspecifikt.

Möjligen har den hemmamarknadsbetonade delen dämpats lite–

–med operatörer och en del konsulter som jag har med i det här.

–Sjukvården ser drastisk ut. –Ja, och den kan vi bortse ifrån.

Det är få bolag och de omstrukturerar fram och tillbaka.

Ur det perspektivet är det en svår sektor att dra slutsatser kring.

Detta är inte... Det är summerat. Det är inte bara Astra Zeneca.

Man får ta det bolag för bolag. Jag brukar stryka ett streck över den.

Däremot konsument... Det är ju Essity, Swedish Match... Större konsumentbolag.

Det tuggar på stabilt.

Minusposten där... Det är ingen stormande tillväxt.

Men det kanske är att det var sämre än analytikerna hade trott.

Det kanske är en varningssignal–

–men det känns stabilt för att vara ett skakigt allmänläge.

Den stora sektorn är verkstad.

Det är 40 % av vinsten i den samlade 50-mannapopulationen.

Där har vi en liten svag nedgång.

Men också där är det Volvo, lastbilar, Atlas Copco, gruvutrustning och liknande.

Atlas Copcos rapport var intressant, för det är det tydligaste Kina-bolaget.

Det är nästan 30 % borta i Asien. En stor del av det är Kina.

Vad jag kan läsa ut av rapporten, så är det inte "business as usual".

Det ser ut att bli en dämpning, men de har inga specifika siffror för Kina–

–så det blir lite analogitolkning ur Asiensiffrorna totalt sett.

Annars är verkstad det mest valutaberoende och exportorienterade.

Skulle vi titta på försäljningen här, så är den bättre ur det perspektivet.

Det här är sektorn som först känner av den internationella osäkerheten–

–och den är också trimmad på såna här bokslutsöverväganden–

–och reservavsättningar och såna saker.

Min gissning är att de har tagit i lite extra i den här sektorn–

–för att det skakar både i Storbritannien och i USA och Kina-relationerna.

Du nämnde Atlas Copco. Finns det nån annan rapport som sticker ut?

Hur ser det ut i Volvos fall?

Volvo är alltid intressant. Det är det största bolaget industriellt sett.

Man dyker alltid ner lite djupare där.

Den stora grejen i Volvo är fram till nu–

–den starka amerikanska lastbilsmarknaden.

Den är så stark att det inte går att sälja mer till kunderna.

Ingen analytiker som bevakar Volvo tror att det fortsätter.

När man läser Volvos rapport kan man spåra–

–att fullt så här bra tror inte bolaget självt att det ska fortsätta gå.

Men det är i alla fall en delkomponent i Volvo som är ganska intressant–

–för vi försöker också i bolagens rapporter hitta vägledning kring handelskriget.

Hur går det för amerikansk ekonomi? Vad ser vi i bolagen–

–vad gäller deras försäljning till just USA?

Då blir en vrålstark lastbilsmarknad ena året väldigt intressant att följa.

Hur bra kan det fortsätta bli framöver?

Vi kan väl försöka knyta an det här till börsens utveckling.

Hur har bolagen mottagits det senaste året?

Det verkar bli allt kraftigare reaktioner på rapportdagen.

Har det varit så under sommaren också?

Om man generaliserar: Ja, absolut.

Det var "4 %... Pang." och "6 %... Pang.". Ofta minus, tyvärr.

Jag skulle baka in det i den allmänpolitiska superoron–

–som då inte minst USA:s president skapar.

Ur det perspektivet finns det just nu inga lugna placerare.

Antingen rusar man rakt in eller så rusar man rakt ur.

Om jag generaliserar så tycker jag att det var kraftiga reaktioner.

Det var mer negativt än positivt.

–En underliggande oro? –Ja.

Här har du jämfört Brentoljan och OMX30, Stockholmsbörsen...

De rör sig i samma riktningar.

Det här är en period av återhämtning.

Donald Trump twittrar positiva omdömen om relationerna med Kina.

Det finns lite Iran i en sån här kurva.

Men sen kommer det här som har hänt på slutet.

Han ska höja tullarna från och med 1 september och inkludera fler varor–

–på framför allt Kina-handeln.

Ur det perspektivet skulle jag, eftersom jag ägnar mycket tid åt rapporter, vilja–

–att börsreaktioner var 100 % rapportdrivna, men jag får backa ner det till 20 %.

80 % av reaktionerna på börsen över de senaste två månaderna–

–är Donald Trump-reaktioner och en liten skvätt brexit.

Den makroekonomiska situation vi är i nu har jag aldrig sett tidigare.

Jag har aldrig upplevt att en enskild individ har så stor makt över de kurvor–

–som jag ska försöka uttala mig om.

Aldrig har ett Twitterkonto spelat så stor roll för börsen.

Det är helt hemskt, tyvärr.

Vi blickar framåt. Hur ser prognoserna ut, om vi tar rapporterna, inför nästa kvartal?

Det lät som att det fanns en uppsida rensat för den makroekonomiska risken–

–eftersom man redan har städat.

Vore jag enskild bolagsanalytiker skulle jag inte våga prognosticera uppsidan–

–utan jag räknar med att de prognoser som man lägger för 2019 och 2020–

–kommer efter denna rapportperiod att plockas ner lite.

20 % av den nedplockningen lär nog komma från rapporterna.

80 % kommer från presidenten i USA.

Nån liten procent - det blir mer än hundra–

–kommer från brexitkaoset också.

I en situation som vi är i nu, med så stora osäkerheter–

–så är det svårt för en enskild bolagsanalytiker att vara optimistisk.

Det ser nästan lite komiskt ut–

–om man inte just i ett enskilt konsumentvarubolag kan säga–

–att "denna pryl kommer att ta fart i USA. Det är bra för bolaget."

Den ekonomiska situationen är sån–

–att de flesta av ren självbevarelsedrift plockar ner prognoserna. Det tror jag.

En skakig sommar mot bakgrund av massiv makroekonomisk oro–

–men ändå hyggliga omsättningssiffror i börsbolagen.

–Tack så mycket, Peter Malmqvist. –Tack.

Rapportsäsongen på Stockholmsbörsen blev en mild besvikelse. Vinstutvecklingen i bolagen lämnade nämligen en hel del att önska. Det säger Aktiespararnas chefsanalytiker Peter Malmqvist när han sammanfattar den svenska börssommaren.

Programledare: EFN:s Gabriel Mellqvist

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.1%
NASDAQ 100 1.4%
NASDAQ Composite 1.4%

Vinnare & förlorare

Electrolux 3.1%
Sectra 2.8%
Stillfront Group 2.2%
Atrium Ljungberg -2.6%
Wihlborgs -3.2%
Hansa Medical -10.8%
Uppdaterad tor 13:03
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Väntade PMI-rekyler5:12

  Väntade PMI-rekyler

  De tyngsta makroekonomiska händelserna just nu analyseras av Handelsbankens Kiran Sakaria och EFN:s Ara Mustafa.

 • Amerikanska digitaliseringsvinnare16:38

  Amerikanska digitaliseringsvinnare

  EFN Marknad riktar blicken mot USA tillsammans med förvaltaren Joakim By från Handelsbanken. Förutom ett gäng spännande aktiecase diskuteras den amerikanska börsen med avstamp i presidentvalet. 

 • Japansk industri överraskar negativt4:01

  Japansk industri överraskar negativt

  Vita husets handelsrådgivare Navarro hävdade i går att handelsavtalet med Kina är över. Något som fick börser på fall. När president Trump senare dementerade uppgiften vände börsen upp. Regeringen vill ta in mer skatt från utländsk arbetskraft. Blandade PMI-siffror från Japan.

 • Förvaltarens molnfavoriter15:53

  Förvaltarens molnfavoriter

  EFN Marknad bjuder på en resa bland molnbolagen. Förvaltaren Johan Roslund från GP Bullhound går pedagogiskt igenom hela värdekedjan - från Microsoft och Amazon till Docusign och Okta.