Så blir råvaruåret 2018

Välkommen till EFN Råvaror, säsongsavslutningen.

Vi ska gå igenom det som ska ske på råvarumarknaden 2018.

Välkommen Martin Jansson. Vi ska prata om nästa år–

–men först: Hur summerar du råvaruåret 2017?

Ett starkt år. De stora råvarornas priser–

–har stigit 15–20 %. En starkt uppföljning från 2016–

–den stora vändningen för råvarumarknaden.

Vi ska titta på en termometer–

–som visar hur en av de stora råvarorna ska gå 2018.

Nickel är stekhett, priset ska stiga, men Brent ska ner–

–under första halvåret 2018.

Generellt är vi positiva till basmetallkomplexet.

Vi är långt inne i den globala högkonjunkturen.

Då brukar råvaror gå starkt. Vi ser försiktigt på Brent–

–som är upp nära 40 % sen lägsta nivån i juni.

Man har handlat in mycket i Opecs aktion.

Att lagernivåerna minskat globalt–

–beror nog inte på Opec, men på säsongsfaktorer.

USA:s lager har minskat kraftigt. Det blir nog motvind–

–i början av 2018. Andra halvåret 2017 var det medvind.

Några spaningar för basmetallerna.

Det är stort fokus på Kina.

Som miljöåtgärd drar Kina ner kapacitet.

Du tror att det kommer att fortsätta efter vintern.

Den har marknadsförts som en säsongskampanj–

–fram till sista mars 2018.

Men kampanjen följer nog politikernas långsiktiga vilja–

–att bli av med de producenter som skadar miljön mest–

–och inte heller är lönsamma. Förvinner de från marknaden–

–får de andra producenterna bättre förutsättningar.

Det gynnar Kinas ekonomiska återhämtning.

Det talar för ett högre pris. Men det finns orosmoln.

Tillväxten kan bli lägre, fastighetskrasch...

Fastighetskrasch är att ta i, men många indikatorer–

–som är viktiga makromässigt, verkar svaga inför 2018.

Förväntningarna på Kina inför partikongressen var höga.

President Xi Jinping har "snackat ner" tillväxten–

–snarare än "snackat upp" den, som politikerna brukar.

Hans käpphäst–

–är att Kina fokuserar på tillväxt av bättre kvalitet.

Tillväxt som är mindre kreditdriven–

–och inte sker i de segment som konsumerar mycket råvaror.

Så det första halvåret kan bli svajigt i Kina.

Om Kina drar ner på kapacitet är aluminium en vinnare.

Absolut. Stål är en annan vinnare.

En del av smältverkskapaciteten för koppar, zink–

–och inte minst nickel, flyttar ut från Kina.

Då får man västvärldens högre produktionskostnader.

Kapacitetssänkningarna–

–höjer jämviktspriserna för basmetallerna.

Lägre tillväxttakt: Vem förlorar på det?

Basmetallerna. Kinas lägre tillväxttakt är negativ–

–men det vägs upp av produktionsminskningarna.

Investeringarna i koppar har varit låga.

Under tre, fyra år har de globala gruvbolagen–

–fokuserat på avbetalning av skulderna.

Det är klart och bolagen är redo för expansion.

Kopparutbudet lider av att fokus legat på annat–

–än ökning av produktionen.

Även om spaden sätts i marken 2018–

–tar det några år innan tempot höjs–

–för leverans av nyproduktionen till marknaden.

Sannolikt blir det brist på koppar kommande år.

Koppar kan dippa i början av 2018–

–när Kinas makrosituation försämras–

–men 2019 stiger priserna.

Ännu en spaning: elbils-boomen och nickel.

Den metallen har inte gått så bra i år.

Vad sker med den?

Nickel gynnas nog av Kinas produktionsminskning–

–och även av stigande efterfrågan från elbilssegmentet.

En långsiktig historia–

–som nog kommer att börja redan 2018.

Vi är positiva till nickel.

Andra batterimetaller är ännu mer volatila–

–och batterispecifika än nickel, som kobolt och litium.

Vad sker med dem 2018?

Till skillnad från nickel har de liten annan användning.

Så de har stigit kraftigt på batteritemat.

Nickel är ännu inte där, den tyngs av övrig användning–

–främst de globalt låga olja- och gasinvesteringarna–

–som konsumerar mycket rostfritt stål.

För kobolt och litium tror vi på en uppsida.

Elbilarnas stigande efterfrågan–

–har ännu inte genererat nytt utbud från gruvorna.

För att nå dit måste priserna höjas under längre tid.

De stiger nog även 2018.

Vi ska visa lagernivån för basmetallerna.

De har sjunkit mycket på sistone.

Ett aggregat av Londonbörsens största basmetaller.

Minimilagren har gått ner till samma nivåer–

–som under förra högkonjunkturen: 2007, 2008.

Ett tecken på att vi är i en mogen fas–

–av den globala konjunkturcykel. Då brukar basmetallerna–

–stiga som mest i pris. Brist på metaller–

–när industrin går för högtryck.

Ett tema att ha i bakhuvudet inför 2018.

Nivåerna i marknadsbalansen är ansträngda.

Över till oljespaningarna.

Först skifferolja, som blir vinnare.

En inte så djärv spaning.

Nej, skifferoljan har gynnats de senaste åren.

Särskilt sen Opec började minska produktionen–

–och priserna höjts. Oljepriset har stigit–

–under andra halvåret. Men aktiviteten i USA–

–har ännu inte ökat. Det sker första halvåret 2018.

Vi är mer optimistiska än marknaden generellt.

Du har en intressant graf som visar–

–hur mycket USA:s skifferoljeproducenter hedgats–

–inför 2018. Förklara vad vi ser.

Det brukar sägas att skifferproducenterna–

–är starkt hedgade, och därför tål ett prisfall.

Men nu är de svagt hedgade, lite prissäkrade.

Att priserna stigit kraftigt sista delen av året–

–gynnar dem nästa år.

De har inte bundit priserna på låga nivåer–

–utan har hög exponering mot spotpriset.

Så man kan vara mer positiv än konsensus–

–till skifferolja 2018.

En spaning är att Opec gör en "exit"–

–ur överenskommelsen om produktionsminskningar.

När kommer den?

Hittills har fokus legat på att minska det globala lagret–

–till femårssnittet. Det nås inte till nästa möte 22 juni.

Vid årets andra möte i slutet av november–

–början av december, ligger de nog nära målet.

Så fort en balans i de globala lagernivåerna närmar sig–

–vill Ryssland avsluta avtalet.

Redan i natt talades det om–

–att avtalet är negativt för Rysslands ekonomi.

Den fallande industriproduktionen–

–skyller man på Opec-avtalet.

Kan man inte snabbt komma tillbaka till ett överutbud?

Jo, inte minst blir det viktigt att på rätt sätt–

–kommunicera till marknaden hur avtalet kan släppas–

–utan att överskottet återkommer. En balansakt.

Och så har du två "bubblare":

En kollaps i Venezuela. Hur påverkar det oljepriset?

Det är ju bedrövligt att Venezuela är i så dåligt skick.

Statsfinanserna är bedrövliga.

Ett antal risker kan brisera 2018.

Det som skiljer Latinamerika från Ryssland–

–är att statligt anställda i Ryssland–

–är vana att inte få lön alla månader.

Om bara lönen kommer till jul fortsätter man att jobba.

Om Latinamerikas statliga oljebolag inte betalar ut lön–

–går arbetarna inte till jobbet.

Så produktionsrisken är hög–

–om staten går bankrutt i Venezuela.

Det blir väsentligt lägre oljeproduktion.

Då måste Opec täcka upp det. Det kan bli–

–en "gratis" möjlighet för Opec att lämna avtalet 2018.

Och Mohammed bin Salman har redan stökat till det.

Kan han även stöka till det för oljepriset?

Och på vilket sätt, i så fall?

Starka spänningar byggs upp i Saudiarabien–

–när kronprinsen går fram så hårt och fängslar rivalerna–

–eller sätter dem i husarrest.

Förr eller senare slår de nog tillbaka–

–och då kan det bli ett rejält tumult.

Och det kan gå ut över landets oljeproduktion.

Kanske inte redan 2018–

–men 2019 kan det påverka oljemarknaden. En stigande risk.

Du tror att oljepriset vid slutet av året–

–ligger på 51 dollar.

Lägre än flera av de stora jättarna.

Goldman Sachs har 62, UBS 60...

Och Barclays säger 54 dollar fatet.

Varför tror du på ett lägre oljepris än jättebankerna?

Vi är mer optimistiska om skifferproducenterna.

Hur mycket deras produktion till marknaden ökar till 2018.

Och försiktigare till Kinas efterfrågan. Bara Kina–

–adderar ny efterfrågan. Vi är försiktiga–

–till Kinas makroutveckling 2018.

Lite högre produktion, lite lägre efterfrågan–

–blir ett lite lägre oljeestimat.

Och några spaningar på guldet 2018.

"Minskad USA-betydelse". Vi har haft några räntehöjningar.

På vilket sätt har de lämnat avtryck i guldet?

Inte så mycket. Marknaden hade farhågan–

–att när Fed höjer räntan tar guldet stryk.

Men så blev det inte. Ännu några höjningar planeras 2018–

–men vi tror inte att de ska orsaka problem för guldet.

Och bitcoin seglar in som en, inte konkurrent–

–men ändå nåt för den som söker alternativa investeringar–

–i stället för guld.

Det är absolut ett alternativ. Bitcoins kurva går uppåt–

–och guldets ligger platt. När investerare–

–letar alternativa avsättningar för pengarna–

–är bitcoin mer attraktivt än guld.

Men mer riskfyllt. Och en bubblare även där.

Val i Italien. De europeiska krisrubrikerna–

–har uteblivit under hösten, bortsett från Brexit.

Kan valet leda till ett högre guldpris?

Det som gett rörelse i guldpriset de sista två åren–

–var perioden före Brexit-valet och det franska valet.

Ännu så länge har fokus inte legat på Italiens val–

–som är en potentiell risk inför 2018.

Två ledande partier är EU-fientliga.

Hur det än går finns risken–

–att guldmarknaden tilltalar investerare–

–som vill ha mer säkerhet.

Det är julafton på söndag.

Julbaket är redan klart, hoppas vi.

För sockerpriset har rusat den senaste veckan.

Vad har hänt?

Pepparkakorna är inte skälet. Inför årsskiftet ser man–

–att stora index som följer råvaror gör omviktningar.

Man måste sälja de råvaror som har gått bäst–

–och köpa mer av dem som inte gått lika bra, som socker.

Det är nog skälet till prisuppgången.

Tack så mycket, Martin Jansson.

I säsongsavslutningen av EFN Råvaror blickar vi framåt mot nästa år tillsammans med råvarustrategen Martin Jansson.

Råvaror: Starkt 2017 med ökande priser

Nickel: Gynnas av nedskärningar i Kina och efterfrågan i elbilsboomen

Kobolt och litium: Stor efterfrågan till batterier leder till högt pris

Basmetaller: Tillbaka på normala lagernivåer

Skifferolja: Ökad aktivitet i USA under nästa halvår

Brentoljan: ”51 dollar fatet om ett år”

Guld: USA blir mindre viktigt och bitcoin kan bli investeringsalternativ

Socker: Prisrusning efter omviktningar i råvaruindex

Programledare: Ellinor Beckett

 • USA fördömer Turkiets svarstullar4:03

  USA fördömer Turkiets svarstullar

  Qatar rycker ut till Turkiets försvar. Kina skickar handelsdelegation till USA. Matilda Karlsson och valutastrateg Lars Henriksson levererar en uppdatering av makroläget.

 • Sommartrubbel för Clas Ohlson2:40

  Sommartrubbel för Clas Ohlson

  Tinders grundare stämmer Match. Turkiet bojkottar Apple. Global Gamings och THQ övertygar. Africa Oils kräftgång fortsätter. Precise omsättning sjunker.

 • Kinas bopriser fortsätter stiga2:48

  Kinas bopriser fortsätter stiga

  Det är fortsatt spänt mellan USA och Turkiet. På dagens agenda har vi konsumentprisindex och PPI från Storbritannien och detaljhandelssiffror från USA. De viktigaste händelserna på marknaderna med Kiran Sakaria.

Börsindex

OMX Stockholm 30 1.1%
NASDAQ-100 0.6%
NASDAQ Composite 0.7%

Vinnare & förlorare

Holmen 8.6%
Paradox Interactive 3.4%
Essity 2.7%
Pandox -1%
THQ Nordic -3.4%
ICA Gruppen -4.9%
Uppdaterad tor 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Spararnas aktiefavoriter i sommar15:41

  Spararnas aktiefavoriter i sommar

  Hur agerade spararna under sommaren och vilka var de viktigaste ekonomiska händelserna? Börslunch sammanfattar sommaren med hjälp av Johanna Kull från Avanza och Michael Livijn från Nordea.

 • 10:29

  "Värre än det värsta vi befarat"

  Den turkiska liran har fallit stort den senaste tiden och president Erdogan vidhåller att låga räntor är det Turkiet behöver nu. Emre Akcakmak, förvaltare på East Capital Turkiet, håller inte med.

 • 4:04

  "Erdogan har kniven mot strupen"

  Krisen i Turkiet står fortsatt i fokus. Från Kina har vi fått oväntat svag statistik. De viktigaste händelserna på finansmarknaderna med valutastrateg Lars Henriksson.