Därför är Sverige så dystert

Välkomna till Makroveckan.

När vi summerade förra veckans framåtblickande kalender–

–såg det ganska tunt ut.

Det hände inte så mycket förra veckan.

Bank of England signalerade inte så mycket nytt.

Men de reviderar ner, som andra centralbanker.

EU-kommissionen reviderade ner BNP för Europa–

–och man spår nästan 0-tillväxt för Italien 2019.

En procentenhet lägre än tidigare. Det händer en del–

–på revideringsfronten. Det ska vi titta på i dag.

Det händer mycket mellan Italien och Frankrike också.

Irriterad stämning, minst sagt.

Här är bakåtblickande överraskningar.

Här tittar vi på utfall i ekonomisk statistik–

–jämfört med analytikers samlade förväntningar.

0 är att det kommer ut som förväntat.

Det här är ett rullande fönster.

Man bakar ihop en massa statistik.

Sverige har utvecklats betydligt svagare än förväntat.

Detaljhandeln är väldigt svag, svagt konsumentförtroende...

Ingen har väl missat att det har varit svagare statistik–

–än förväntat för Europa.

USA kvar i topp. Där har det inte hänt så mycket–

–jämfört med förväntningar under det senaste halvåret.

Det har varit rätt högt ställda förväntningar.

Det har också levererats i datan.

Man kan föreställa sig att en stark amerikansk börs–

–har fått upp humöret. Det var en dipp vid årsskiftet.

Den svaga börsen gav inte så mycket effekter på data.

Men om man hårdrar det kan man se lite grand.

Har du nån reflektion kring varför Sverige sticker ut?

Bostadsmarknaden har inte påverkat prisutvecklingen.

Men byggandet är på väg ner. Det bromsar tillväxten.

Hushållen är eventuellt bekymrade över–

–att inte ha medvind av stigande bopriser.

Här har vi ett frågetecken.

Sen har vi den globala bilden som svenska konsumenter–

–är lite mer oroade för.

Här har vi svenska och tyska statspapper.

Vi är återigen och nosar på nollan.

Vi är inte där än på tioåriga tyska räntor.

Men vi har gått under tio punkter.

Även i Sverige är det nedåttryck.

Räntemarknaden har tagit till sig–

–den mer pessimistiska bilden.

Det har varit en studs på börser under 2019.

Det syns inte alls på räntemarknaden.

Här fortsätter pessimismen att råda.

Börser får lite hjälp av att räntorna faller.

Det har delvis bekräftats av Fed.

Klassisk dynamik: glada börser, oroliga räntemarknader.

Från tid till annan går de åt samma håll.

Just nu har det varit mer åt olika håll.

Här har vi amerikansk BNP.

Här är den samlade bedömningen. Konsensusprognoser–

–för 2018 som ju är slut.

Men vi har inte fått utfallet för Q4–

–eftersom amerikanska myndigheter är stängda.

Men vi tittar på olika barometrar. ISM har kommit ner–

–men ligger fortfarande på höga nivåer.

Under 2018 var det upprevideringar under 2016 och 2017.

Sen har det inte hänt så mycket.

Förväntansbilden ligger nånstans nära 3 %.

Sen är det avmattning som gäller.

Ingen spår att det ska accelerera i år.

Men det spås fortfarande god tillväxt.

Det har inte hänt så mycket för 2019.

Nånstans omkring 2,5 % ligger konsensusbilden på.

Sen fortsätter avmattningen 2020.

Det är högt resursutnyttjande–

–och mindre medvind från finanspolitiken.

Men här händer inte heller så mycket.

Men strax under 2 %...

Man går ner till nån typ av potentiell tillväxt 2020.

För Europa har det varit lite mer dramatik.

Delvis också på uppsidan.

Här var den otroligt snabba accelerationen inom industrin–

–och tjänstesektorn under 2017.

2018, som vi har tjatat om, blev en permanent besvikelse–

–för Europa. Det har avspeglats i prognoserna.

Skalan är inte från 0.

Volatiliteten i europeisk ekonomi är mindre än i amerikansk.

Man har skruvat ner och skruvat ner tillväxtprognoserna–

–för 2018, så ser det också ut för innevarande år 2019.

Här har man tvingats ta ner det ganska rejält.

EU-kommissionen drog ner det i linje med konsensus.

En ganska stor revidering i ett slag.

Det avspeglar vad som händer i data.

Om man betraktar konsensusprognoser släpar de efter.

Data tenderar att leda prognoser, snarare än tvärtom.

Data i dag gör att prognoser över tre år justeras ner.

Man anar en nedåtgående trend för 2020.

Det gör inte prognosmakarna så mycket.

De tenderar att fokusera på det närmaste året.

Intressant, men klart nedåt förstås.

Apropå rörelser nedåt och uppåt...

Börsen har återhämtat sig.

Börsen har återhämtat sig under 2019.

Mer än halva fallet har tagits tillbaka.

S&P500 var som mest nere nästan 20 %.

Där såg vi hur mycket det har fallit, här ser vi–

–hur mycket det har stigit.

Börsen tenderar att trenda uppåt.

Tittar man längre ut fortsätter uppgången.

Hur mycket kan den stiga på 100 dagar?

Går vi tillbaka till rekylen efter finanskrisen 2010–

–så har vi haft en ännu starkare rekyl.

Det var precis uppe på tidigare nivåer för rekyler–

–efter kraftiga fall som det varit de senaste åren.

Det var typiskt att det tog stopp förra veckan.

Rekyl i linje med den nära historiken.

Kanske inte så mycket bränsle kvar.

Riksbanken kommer på onsdag. Nåt annat du vill peka ut?

Det är eurogruppmöte i eftermiddag.

Det kan bli stelt mellan Italien och Frankrike.

Italien har varit inne på gula västar och bråkat–

–om så att säga "inre angelägenheter".

På statistikfronten måste man nämna amerikansk inflation.

Den ser Fed som en trigger för fortsatta höjningar.

Om inflationen fortsätter att vara lägre än målet–

–behöver man inte höja mer.

Det bör vara fokus på inflationen.

Men den har utvecklats som förväntat.

I dag kommer inflation från Norge. På onsdag Riksbanken.

Japan summerar 20 år av nollräntepolitik–

–även om man varit uppe ett par gånger ovanför.

Där ligger vi efter.

Vi är inne på femte året med nollränta eller lägre.

För Riksbanken står inflationen i fokus.

Den har utvecklats ungefär som Riksbanken förväntat.

Inflation väger lite lättare nu än under de senaste åren.

Per Jansson har lämnat majoriteten i direktionen.

Det är nödvändigtvis inget normaliseringsargument–

–men balansen i direktionen har skiftat lite grand.

Perspektivet är lite mer framåtblickande.

Alldeles oavsett om man är närsynt eller långsynt–

–har inflationen utvecklats i linje med prognosen.

Inklusive och exklusive energipriser.

Det som istället håller på att hända är–

–att tillväxten försvagas.

Riksbanken har nog behov av att revidera ner tillväxten.

Mer för 2020 än för 2019.

Men det ser lite svagare ut än det gjorde i december.

Förväntningarna på utländska centralbanker har skiftat ner.

Det verkar bli ett gap i ett längre perspektiv...?

Vår bild är att det inte blir det inflationstrycket–

–som Riksbanken räknar med.

Över tid har Riksbanken legat lite högre inte bara än oss.

Vi tror att det blir svårt för Riksbanken att leverera–

–det man tidigare har sagt.

Det låter som om vi kan nå 20-årsperspektivet på räntor.

Det vill man inte gärna hoppas.

Det som har hänt åt andra hållet sen december–

–är kronan, som Riksbanken fokuserar på...

Det är en viktig del av transmissionsmekanismen:

Hur skapar centralbanken inflation via sina olika verktyg?

Ett sätt är växelkursen. Lägre ränta – svagare växelkurs.

Riksbanken har varit orolig att när man väl höjer räntan–

–kan kronan få en riktig skjuts. Nej, svarar marknaden.

Kronan har snarare försvagats sen i december.

Man tror inte på Riksbankens reporänteprognos.

Men det är också svagare tillväxt globalt.

En miljö där kronan har det lite kämpigt.

Och naturligtvis svag svensk data.

Vi ligger 2 % svagare än Riksbankens prognos.

Det ska ge en lite högre inflationsprognos.

Vi tror inte att det finns utrymme för det.

Sista grafen blir... Reporäntan och marknaden.

Det här är slutet på 2019 inklusive decembermötet.

I december sa Riksbanken att den skulle ligga på 5 punkter.

Det vill säga en höjning till, dessutom lite mer.

Man passerar nollan i slutet på året–

–enligt Riksbankens bana från december.

Men marknaden har under den senaste tiden–

–inklusive efter decembermötet...

Det var en uppgång i samband med själva höjningen.

Nu prissätter man 50 procents sannolikhet för en höjning.

Marknaden tror inte att man når upp till nollan i år.

Det hänger ihop med den globala bilden och ECB–

–som ser en räntehöjning kanske andra halvåret 2020.

Sverige har svårt att sticka ut alltför mycket från det.

Slutligen reporäntan och kronan.

En anledning till att kronan varit svagare än förväntat–

–är det vi såg nyss, fast här är grafen vänd.

Mindre prissatt för Riksbanken, blå linje går upp.

Då tenderar kronan mot euron att försvagas.

De två hänger också ihop.

En anledning till att kronan har försvagats är–

–att man inte riktigt tror på Riksbanken.

Vi tror inte att man gör nåt var sig med kommunikation–

–eller reporäntebanan. Riksbanken säger–

–att det blir höjning först efter sommaren.

Det finns ett egenvärde i att inte röra sig för mycket.

Inga särskilda signaler att titta efter...?

På det sättet kan det bli ett ganska stillsamt möte.

Vi får gratulera Norge som kanske har en höjning i närtid.

Tack så mycket för den här gången.

Ekonomisk statistik från euroområdet och Sverige överraskar gång på gång negativt. Bostadsmarknaden, byggandet och bekymrade hushåll är tre faktorer som spelar in i Sveriges svaga data.

Gabriel Mellqvist och Claes Måhlén analyserar de senaste makrohändelserna och tar en titt i veckans agenda.

 • Evolution Gaming ökar gapet till konkurrenterna8:49

  Evolution Gaming ökar gapet till konkurrenterna

  Evolution Gamings aktie rusade efter rapporten som bland annat visade en stark omsättningsökning. Bolagets vd Martin Carlesund berättar om vad som gjort superrapporten möjlig och hur spelmarknaden ser ut efter de nya regleringarna. Dessutom svarar han på ett gäng tittarfrågor om bland annat marknaden i USA och framtidens innovationer.

 • NCC lyckas bra trots dämpad bomarknad3:32

  NCC lyckas bra trots dämpad bomarknad

  Byggbolaget NCC rapporterar lägre resultat men högre orderingång än väntat. Bolagets vd Tomas Carlsson kommenterar rapporten och den starka orderstocken trots selektivitet bland projekten. Dessutom svarar han på en tittarfråga. 

 • ”Verkstad är doften av riktig BNP”6:56

  ”Verkstad är doften av riktig BNP”

  Veckan har bjudit på många viktiga rapporter från både storbanker och tunga verkstadsbolag. Sparekonomen Joakim Bornold från Söderberg & Partners kommenterar bland annat läget i banksektorn, Volvos rapport och vad korrelationen mellan verkstad och konjunktur säger om framtiden.

 • För sent att hoppa på Tele22:49

  För sent att hoppa på Tele2

  Tele2 har lyckats kompensera de fallande priserna med ett ökat kundintag trots en svår marknad. Det menar Paretos analyschef Stefan Wård, som diskuterar bolagets rapport tillsammans med Albin Kjellberg. Fokus ligger på prispressen, sammanslagningen med Comhem och köpläget som kan ha passerat. 

 • Dometic parerar för effekterna av handelskriget9:05

  Dometic parerar för effekterna av handelskriget

  Dometic meddelade i sin rapport för årets andra kvartal att rörelseresultatet var något lägre än väntat och helårsprognosen sänks till negativ organisk tillväxt. Bolagets vd Juan Vargues kommenterar rapporten och berättar hur handelskriget påverkat såväl kvartalet som planerna framöver. 

 • Högt och lågt från Sandvik3:02

  Högt och lågt från Sandvik

  Sandvik rapporterar det näst bästa resultatet någonsin och efterfrågan ligger på historiskt höga nivåer. Samtidigt märks en svagare aktivitet i de korta cykliska affärerna och personalstyrkan ska minskas med 2 000 personer under andra halvan av 2019. Bolagets vd Björn Rosengren kommenterar. 

Börsindex

OMX Stockholm 30 1.8%
NASDAQ-100 -0.9%
NASDAQ Composite -0.7%

Vinnare & förlorare

Evolution Gaming Group 12.2%
Nolato 7.5%
Volvo 5.5%
Intrum Justitia -3.3%
Lifco -3.5%
NCC -4.5%
Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Kalendereffekt tynger Sweco7:11

  Kalendereffekt tynger Sweco

  Teknikkonsulten Sweco rapporterade under tisdagen för årets andra kvartal och resultatet kom in 12 procent bättre än föregående år justerat för kalendereffekt. Bolagets vd Åsa Bergman kommenterar rapporten och förklarar hur färre arbetstimmar har drabbat resultatet. Dessutom berättar hon om förvärven av MLM Group i Storbritannien och IMP i Tyskland.

 • Analytikern: Inga moln på fastighetshimlen6:09

  Analytikern: Inga moln på fastighetshimlen

  Fastighetsbranschen har haft en aktiv vecka med kapitalmarknadsdagar i Båstad och flera kvartalsrapporter. Analytikern Albin Sandberg från Kepler Cheuvreux kommenterar bland annat optimismen i branschen...

 • Ökad försäljning lyfter JM3:33

  Ökad försäljning lyfter JM

  Bostadsjätten JM presenterade under fredagsmorgonen sin rapport för årets andra kvartal och resultatet kom in över analytikernas förväntningar. Aktien steg med 7 procent på beskedet. Bolagets vd Johan Skoglund är nöjd med kvartalet och berättar bland annat om planerna kring förvärv och en stor kommande försäljning av hyresrättsprojekt.

 • En titt på CSPP3:25

  En titt på CSPP

  CSPP är programmet ECB använder för att stödköpa obligationer. Sean George från Strukturinvest berättar hur det fungerar och hur en strategi kan läggas upp med programmet i åtanke.