Spännande inflationsvecka väntar

Välkommen till årets första Makroveckan.

Här går jag och Claes Måhlén igenom–

–det viktigaste i makrovärlden.

Vi börjar där förra veckan slutade–

–med amerikanska "Payrolls", som var sämre än väntat.

Ja, för månadsförändringstakten, det vita, utfallet–

–låg under det blå, konsensusförväntningarna.

Men det reviderades upp för november–

–så det hamnar i nivå på sysselsättning.

Vi ser alltid på en sammantagen bild av utvecklingen–

–på arbetsmarknaden. Det ser starkt ut.

Alltså inte så dramatiskt som det verkade.

Nej, och det var också marginella marknadseffekter.

Det är årets första Makroveckan–

–så vi ska se vad Claes har att säga om centralbanksåret.

Här är några centralbanker och marknadens förväntningar.

De som ligger oss närmast om hjärtat är Fed, ECB–

–och Riksbanken. Det har inte hänt mycket i prissättningen.

Det är den amerikanska centralbanken som höjer räntan.

Marknaden prissätter två räntehöjningar 2018–

–och Fed säger tre.

ECB förväntas inte göra nåt i år–

–och Riksbanken förväntas höja andra halvåret.

Så har det sett ut ett tag. En stabil prissättning.

Vad tror du om börsen?

Vi tittar lite på det.

Det är stark makrostatistik och starka börser.

De går hand i hand.

Här ser vi S&P 500 – den vita linjen.

Och så ser vi den fina trendlinjen vi har haft–

–sen finanskrisen 2009.

Vi ser på differensen mellan dem–

–för att fånga upp när börsen går som starkast.

Det ser vi i den här bilden.

Den vita linjen är differensen mellan de två tidigare–

–när börsen outperformar trenden.

Det sammanfaller med när det är stark makro.

Den blå linjen är PMI för utvecklade ekonomier.

Den rusar i slutet av 2017.

En väldigt stark industrikonjunktur–

–som hjälper börsen att stiga ytterligare.

Vinstförväntningarna kommer upp i slutet av 2017.

Vi ska också blicka framåt lite närmare i tiden.

Vi ser på veckans agenda.

Det kommer inflationssiffror från USA, Sverige och Norge–

–detaljhandelssiffror från USA och Riksbankens protokoll.

Vi kan väl börja med inflationen i USA.

Vi kan konstatera att inflationen under 2017–

–var påtagligt lägre än förväntat.

Och det har hjälpt börsen–

–då låg inflation innebär mindre risk för räntehöjningar–

–vilket är positivt för börsvärderingen.

Men arbetskraftsbristen är generellt hög.

Det säger bolagen själva. Brist på arbetskraft–

–brukar leda till högre inflationstryck.

Det har vi inte sett än så länge, men vi ser divergensen:

Inflationen sjönk och arbetskraftsbristen ökade 2017.

Hur kommer det att utvecklas framöver?

Inför siffrorna på fredag–

–väntar sig analytikerna oförändrad inflation under 2 %.

Notera vad som hände förra våren.

Det ska vi fokusera mer på.

I mars, april och maj var inflationen lägre än väntat.

Vi lever kvar i den låga inflationen–

–som en effekt av förra våren.

För det är nåt som inte reverseras–

–förrän vi når våren 2018. Det visar den här bilden.

Om vi antar att månadsförändringstakten–

–under andra halvåret av 2017 fortgår–

–på strax under 0,2 % per månad–

–så kommer vi att se baseffekter:

En ganska tydlig acceleration i årstakten–

–så att inflationen återigen går över 2 %.

Det är ingen prognos utan baseras på antagandet–

–som är relativt försiktigt.

En acceleration i förändringstakten ger högre inflation.

Det här är viktigt för investerare och tittare–

–för att om vi får den här ökningen av inflationstakten–

–så kanske börser opererar i en lite annan miljö.

I den här bilden har vi vänt på inflationstakten.

Högre inflation betyder att den vita linjen går ner.

Den blå linjen är börsen i årsförändringstakt.

Vi ser ett samband: Låg inflation ger stark börsavkastning.

När inflationen stiger är avkastningen svagare.

Till våren 2018 kanske aktiemänniskor–

–blir lite mer bekymrade över att inflationen stiger.

Men en amerikansk inflation under 2 %.

Vi har sagt att Fed ser mer på sysselsättningsstatistik.

Att man tror att den accelererar under våren...

Tror Fed också det? Är det därför man vågar höja?

De tänker sig att inflationsnedgången 2017 är tillfällig.

Det finns faktorer som också talar för det.

Men det finns ledamöter i Fed som är oroliga–

–för att nedgången är mer permanent–

–och att man riskerar policymisstag–

–om man fortsätter höja räntan.

Det finns två läger och vårens siffror är avgörande.

En spännande inflationsvår i USA.

Men också i Sverige. Vi ska se hur det ser ut.

Svensk inflation – utfall och prognos även här.

Den är ändå rätt nära 2 %.

Här har inflationsöverraskningarna varit på uppsidan 2017.

Inflationsutfallet slutar bra för Riksbankens del.

Konsensusförväntningarna för december är på 1,9 %.

Vi ligger en tiondel högre, liksom Riksbanken – runt 2 %.

Det är ingen stor dramatik om utfallet blir 1,9 eller 2,0.

I förändringstakten mellan november och december–

–är det mycket flyg- och resepriser som påverkar–

–och det kan slå mycket, beroende på vad som har hänt–

–utan att det finns underliggande information.

Men inflationssiffran ser bra ut för Riksbanken–

–och det gör det även för helåret.

Här är årstakten för Riksbankens målvariabel KPIF.

Sen den låga inflationsmiljön 2013–2014–

–har vi stadigt tickat uppåt–

–till stor del med Riksbankens penningpolitik i ryggen–

–som har gett svagare krona. Nu ligger vi på 2 %–

–nästa oavsett hur utfallet blir på fredag.

Vi får gå tillbaka ett antal år–

–för att få lika hög inflationstakt.

I genomsnitt 2 % förra året.

Varför kommer räntehöjningen först i mitten av året?

Riksbanken vill inte ropa hej.

Blicken är hela tiden fäst på Frankfurt och vad ECB gör.

Riksbanken vill inte ligga för långt före.

Nu har man delvis avslutat QE-programmet–

–och vill utvärdera effekterna av vad som sker med kronan.

När man är klar med det, höjer man räntan.

Det gäller att vara framåtblickande och inte köra i diket.

Makroveckan är slut för nu. Vi är tillbaka nästa måndag.

Hej då.

Säsongens första avsnitt av Makroveckan bjuder på allt från jobbstatistik, centralbanker och börser, till inflationsförväntningar.

Ellinor Beckett analyserar veckans viktigaste makrohändelser tillsammans med chefstrateg Claes Måhlén.