Mer tryck i Kinas ekonomiska reformer

Nu ska det handla om Kina.

Kommunistpartiet har avslutat sin partikongress–

–den 19:e i ordningen.

Man har utsett politbyråns ständiga utskott.

Det högsta verkställande organet mellan kongresserna.

Med oss har vi räntestrateg Andreas Skogelid–

–och Frédéric Cho, Kinarådgivare.

Frédéric, utskottet är utsett–

–men utan att peka ut nån efterträdare till Xi Jinping.

Vad betyder det?

Det är två kvar från den18:e partikongressens politbyrå–

–nummer 1 Xi Jinping och 2 Li Keqiang.

De andra fem, alla 40-talister, har bytts ut.

Nu har 50-talisterna kommit in.

De representerar olika falanger–

–men de står nära Xi Jinping.

Bland dem är ingen tydlig kronprins utpekad.

De som är kronprinsar finns snarare–

–bland hela politbyråns 25 medlemmar.

Kan man räkna med Xi Jinping–

–och premiärminister Li Keqiang–

–blir starkt drivande även framöver?

Absolut. Dels för att de har suttit i fem år–

–dels för att de har dikterat planerna.

Li Keqiang har varit drivande i–

–att öppna upp finansmarknaderna–

–och att ge marknadsekonomin en avgörande roll.

I det arbetet framöver vad kommer vi att märka av?

Man fortsätter på den inslagna vägen.

Nu med de nya beslutsfattarna på plats–

–som säkert är mer lojala Xi Jinping och Li Keqiang–

–tror jag att det blir mer tryck i reformerna.

Det blir lättare att genomföra en del av reformerna.

Kapitalmarknad, strukturreformer–

–supply-side reforms osv.

Andreas Skogelid, Kina har världens näststörsta ekonomi–

–som utgör en finansiell risk med sitt växande skuldberg.

Vilka ekonomiska risker har lyfts fram?

Problemen på fastighetsmarknaden har adresserats.

Det poängterades att man ska köpa fastigheter–

–för att bo i, inte för att spekulera i.

Det är mot bakgrund av–

–de senaste årens snabba prisuppgångar.

Det i sig utgör en risk. Baksidan av det är–

–stigande skuldsättning.

Arbetet med att genomföra nödvändiga reformer fortsätter.

Kina spelar en stor global roll–

–och är viktigt för världens samlade ekonomier.

Hur ser partiet på Kinas roll i världen?

Det var väldigt tydligt i Xi Jinpings tal–

–vid öppnandet av partikongressen–

–att Kina vill ta större plats–

–och tycker sig förtjäna en större plats i världsekonomin.

Dels har de jobbat–

–med det gigantiska infrastrukturprogrammet–

–One Belt and One Road.

Dels kommer Kina bilateralt, multilateralt–

–att med större stolthet visa att så här gör de.

Vi kommer att märka Kina mer och mer–

–även i form av ökade kinesiska investeringar i världen.

Har de gjort nåt konkret som vi redan nu känner av?

Ja... Det konkreta kommer om en månad–

–då den ekonomiska årliga konferensen hålls.

Det är då mer specifika åtgärder–

–både gällande inrikespolitisk utveckling kring ekonomin–

–och även utrikes, kommer att märkas tydligare.

Har man sagt nånting om valutapolitiken och renminbin?

Inte så mycket mer än att den inslagna vägen–

–mot att liberalisera den kinesiska valutapolitiken–

–fortsätter. Det vi har noterat och tar till oss–

–är att tidigare fokus, som enskilt låg på valutan–

–kontra den amerikanska dollarn möjligen har släppts lite.

Vi har sett en ganska hög volatilitet på senare tid.

Å andra sidan har den mer handelsviktade växelkursen–

–mot en korg av valutor hållits mer stabil.

De har agerat mer i linje med vad de har sagt–

–och släpper enskilt fokus på den amerikanska dollarn–

–och fokuserar mer på den kinesiska valutan–

–i relation till de viktigaste handelsvalutorna.

Xi Jinpings namn skrivs in i partiprogrammet.

Varför är det så viktigt?

I Kina är protokollär formalism och titelsjuka tydligt.

Att han skrivs in under sin livstid och inte postumt–

–är ett tecken på att han är otroligt stark och mäktig.

På samma nivå som Mao rent protokollärt.

Mao skrevs in i partistadgan 1945.

Att Xi Jinping är inskriven visar–

–att han är högre i hierarkin än sina två företrädare–

–Hu Jintao och Jiang Zemin.

Det borgar för att han har större möjlighet–

–att genomföra sina reformer.

Det kan vi vänta oss fokus på de kommande fem åren.

Stort tack för att ni var med oss denna morgon.

Kinarådgivaren Frédéric Cho och räntestrategen Andreas Skogelid kommenterar den kinesiska partikongressen ur ett makroperspektiv tillsammans med Petra Bergman.