Analytiker: ”Zalando borde gasa på”

Hej. I morgon håller Zalando kapitalmarknadsdag i Berlin.

Med oss för en kommentar, hör vi Stefan Wård. – Välkommen.

Du åker ner i kväll. Vilka förväntningar har du?

Eventet blir nog mycket intressant.

Ett event där man lär sig mer om bolaget.

Och bolaget ska validera sina "targets" för året.

Tillväxt 20–25 % och marginal 5–6 % på rörelsenivå.

Tillväxten är fantastisk. Det här är viktigt–

–eftersom Kinnevik äger 32 % av bolaget.

Du drar paralleller till Amazon–

–som utvecklats betydligt bättre än Macy's–

–som grafen visar. Men i en annan graf–

–jämför du i stället med Zalando och H&M.

Jämförelsen är inte så rättvis.

Det Amazon beskriver med sin utveckling–

–är det starka inträdet på fashion- och retailmarknaden.

Snabbt har man fått en marknadsandel på drygt 8 % i USA.

Främst under de senaste två åren. Det har drivit–

–den stora "spreaden" mellan Amazon och Macy's–

–eller traditionella "retailers" i USA.

8 %, kan du sätta dem...?

Drygt 8 % andel.

I Europa är den totala andelen för online–

–av fashion-retail runt 10 %. För alla bolag.

I USA uppskattar vi att den nått 20 %.

Amazon står för runt 8 % av de 20.

Så din parallell är att det har hänt i USA–

–och kommer att hända i Europa.

Ja, vi kommer att se en liknande utveckling här.

I Norden kommer vi nog att se–

–en väldigt stark utveckling för online.

Omsättningen för Zalando är nu knappt 4 miljarder.

1 % av retailmarknaden i Europa på 400 miljarder euro.

Som grafen visar är det i Tyskland, Österrike och Schweiz–

–som Zalando har den största delen av omsättningen.

Nästa graf visar intjäningen. Ännu tjänar man inga pengar–

–i resten av Europa. Intjäningen sker i Tyskland–

–Österrike och Schweiz.

Hemmamarknaden, där Zalandos modell har lyckats.

Även de marknaderna var olönsamma initialt.

När man nått tillräcklig storlek stiger marginalen bra.

De har tjänat upp till 12 % på rörelsen i Dach-regionen:

Tyskland, Österrike och Schweiz. Utanför är Zalando–

–i ett investeringsskede. De ska bygga–

–ett "fulfillment center" utanför Stockholm.

Det kostar på med ökade kostnader för marknadsföring–

–i ett tidigt skede på de andra marknaderna.

Tillväxten blir stark och då kommer marginalen småningom.

Förklarar det den svajiga bruttomarginalen?

Eller hur kan den förklaras?

Den har mest med tillväxten att göra.

Och vilken typ av produkter som säljs.

Den har inte att göra med...

...marknaderna.

Är det inte svårare att tjäna pengar på vissa marknader?

Så kan det vara. Men man har haft starkare bruttomarginal–

–de senaste åren, med en ökad andel–

–utanför hemmamarknaden. Men variationerna är små–

–för ett bolag som växer så mycket. Runt 43–44 %.

Bolaget har tagit "margins" på 45–47 %.

Lite volatil, men inga jättestora avvikelser.

Som sagt: Om kostnaderna för marknadsföring sjunker–

–kan marginalerna höjas.

Ja. För "selling" och "distribution"–

–eller "fulfillment"... Distributionskostnaderna...

...ligger nära målet. Främst "sales and marketing"...

...ligger några procentenheter ner.

Redan nu täcker Zalando med sitt operativa kassaflöde–

–investeringsbehoven. De kan gasa på rejält–

–för att ta marknadsandelar–

–och täcka det med sitt operationella kassaflöde.

Nettokassan ligger på runt 1 miljard euro.

Det verkar starkt.

Boozts vd berättade att för att få en ny kund–

–lägger flera hundra kronor i marknadsföringskostnader.

Du tycker att Zalando ska gasa på.

Uppenbarligen kräver konkurrensen det.

Ja, och nu när marknaden utvecklas så snabbt...

Ju starkare position du får på kort tid, desto bättre.

Där ska man lägga fokus i nuläget.

Inte bry sig så mycket–

–om rörelsemarginalen är 5 eller 6 %.

Marginalen är viktigare senare. Nu ska man ta–

–så stor marknadsandel man kan.

På hemmamarknaden ligger marginalen på över 10 %.

Räknar du med det om fem, tio år?

Ja, på fem år kan de marginalerna nås.

Vi tittar på dina prognoser för omsättningen–

–lite längre fram i tiden.

Vi har ingen riktkurs för Zalando–

–men jag gör prognoser, för att förstå utvecklingen.

Mina prognoser följer marknadens syn på utvecklingen–

–under kommande år, men det relaterar även till...

De tar en liten marknadsandel av onlinesegmentet–

–i prognoserna, men den största delen av tillväxten–

–drivs av att mer av traditionell retail går online.

Bara genom att försvara sin position–

–och öka den litegrann, ser det ut så här.

Från knappt 4 miljarder i dag till nära 9 miljarder 2021.

Det vore extremt positivt för aktien.

Kinnevik äger 32 %.

Men hur ser det ut i Kinneviks portfölj?

44 % av Kinneviks portfölj. Viktigt för Kinnevik.

Javisst. 44 % i dag, det ökar nog dramatiskt.

Om portföljen inte förändras kommer andelen att öka.

Kinnevik äger 35 % av bolaget Global Fashion Group.

Som Zalando, men på tillväxtmarknader.

Kan det begränsa potentialen för Zalando?

Nej, Zalando fokuserar ju bara på Europa–

–och GFG på tillväxtmarknader. Ryssland, Mellanöstern...

Då får Zalando inte växa där.

Nej, men de har fullt upp med Europa.

Där ska man fokusera.

Om de når 3–4 % marknadsandel i Europa blir det succé.

Zalando behöver inte gå utanför Europa–

–för att bli nöjd med utvecklingen.

Hoppas att du blir nöjd i morgon. Tack, Stefan.

E-handelsbolaget Zalando ägs till 32 procent av Kinnevik. Analytikern Stefan Wård från Swedbank kommenterar potentialen i Zalando inför bolagets kapitalmarknadsdag i morgon i Berlin.

Zalandos bruttomarginal har varit svajig, men detta är inget problem menar Stefan Wård. Detta eftersom att tillväxt är betydligt viktigare än marginaler i det läge Zalando befinner sig nu.

”Zalando kan gasa på ordentligt för att ta marknadsandelar”, säger Stefan Wård.

Zalando utgör i dag 44 procent av Kinneviks portfölj.

 

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.9%
NASDAQ-100 -1.6%
NASDAQ Composite -1.3%

Vinnare & förlorare

Ericsson 17.5%
Telia Company 8.6%
Paradox Interactive 5.1%
Essity -3%
Evolution Gaming Group -3.2%
SSAB -3.3%
Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Eller hitta oss i sociala medier