Kappahls starka marginaler lyfter resultatet

Rapportperioden drar strax igång på riktigt.

Ett bolag som har rapporterat i morse är Kappahl.

Aktien är nu upp cirka 12 %.

Välkommen, Danny Feltmann, vd på Kappahl.

Det är framför allt marginalerna som ser bra ut.

Vad har orsakat den utvecklingen?

Kvartal 4 från juni till augusti, präglas av två saker:

Mode i rätt tid och rean.

Det gick väldigt bra i kvartalet–

–tack vare kombinationen av en lyckad reastrategi–

–och en bra försäljning av fullprisvarorna.

De båda i kombination har gjort–

–att vi får en bra marginal på resultatet.

Omstruktureringarna i Polen har fortsatt.

Hur mår den verksamheten och vad vill ni göra där?

Omstruktureringen har pågått i flera år. Nu är den klar.

Vi stängde den sista butiken i kvartalet.

Det betyder att de 22 butiker vi har kvar–

–satsar vi på. Det har lyckats mycket bra.

De ha en ganska bra plattform för framtiden.

I början av september öppnade vi två nya butiker i Polen.

Hur ser strategin för butiksexpansionen över lag ut?

Hur mycket ska investeras i butiker–

–och hur mycket i näthandel?

Vi vill investera i våra butiker genom ombyggnad–

–och reducerad areal så att de blir effektiva.

Vi vill flytta butiker så att de finns på rätt ställen.

Vi ska investera runt 100 miljoner–

–i det butiksnätverk vi har i dag och i framtiden.

Under året har vi byggt om runt 36 butiker.

Och vi har öppnat runt 11 butiker.

Men vi har också stängt de olönsamma, inte minst i Polen.

Vad är ambitionerna för näthandeln?

Mycket höga ambitioner...

Vi ska göra stora investeringar i vår it-infrastruktur.

Funktionaliteten och inspirationen på e-handelssajten–

–ska förbättras och förstärkas.

Men också andra digitala kundkanaler ska förbättras–

–och utvecklas över tid.

Kompetens- och investeringsmässigt ska vi satsa–

–mycket på det.

Utdelningshistoriken i bolaget har varit lite ojämn.

Nu ökar ni utdelningen och gör en split med inlösen.

Hur har ni resonerat?

Det är två olika delar. För utdelningen–

–har vi en policy om minimum 40 % av resultatet.

Nu ligger vi strax över 40 % med två kronor per aktie.

Det är en del av vår policy.

När det gäller splitten handlar det om–

–att styrelsen och aktieägarna har en idé om–

–att en del av det fria kapitalet–

–ska gå tillbaka till aktieägarna. Därför säger vi–

–att med det cashflow vi har framför oss–

–ger det en bra balans.

Men det är mer frågor för årsstämman och aktieägarna.

Men vi ser ingen risk med den utdelningen–

–utan en möjlighet.

Ni har kunnat sälja mycket till fullpris.

RNB har sett en bra början på hösten.

Är ni bra positionerade inför hösten?

Vi säger inte så mycket om framtiden mer än–

–att vi har reducerat vårt lager under förra kvartalet.

Det betyder att vi har en sundare lagernivå i butikerna–

–inför säsongen vi har framför oss.

Kundbeteendet och marknadssituationen–

–har inte förändrats markant från september till oktober.

Det är fortfarande tuff konkurrens.

Vi måste vara snabba, smarta och ha rätt mode.

Om vi tittar ännu längre fram, fem-tio år–

–vad är då Kappahls konkurrensfördel–

–som driver tillväxten?

Det finns en plats i marknaden för kunden mitt i livet–

–som behöver en kedja som Kappahl att handla hos.

Det betyder att vi ska ha rätt kollektion–

–som vi visar fram för kunden.

Vi ska inspirera och guida–

–de kunder vi ser framför oss.

Om redan fem år ska vi vara mycket tydligare–

–även i sättet att inspirera på och i vår service.

Tack så mycket, Danny.

Under torsdagsmorgonen släppte Kappahl sin rapport, och på plats i studion för att kommentera siffrorna finns bolagets vd Danny Feltmann.

”Kombinationen bra fullprisförsäljning och bra reastrategi har resulterat i starka marginaler”, säger han.