”Det svåraste beslut man kan fatta”

Bolidens vd om avgångsbeskedet

Jag står här med Lennart Evrell, vd för Boliden.

Er rapport var under analytikernas förväntningar.

Hur ser du på den?

Vi hade mycket underhåll i det tredje kvartalet.

Det kom efter ett andra kvartal där läget var extremt.

Vi hade nästan inga underhåll.

Då förväntar marknaden sig en hög nivå.

Skillnaden blev ganska stor.

Aktien har fallit nästan 10 %.

Var förväntningarna för höga?

Vi har annonserat underhållen väldigt tydligt.

Det skrev vi också efter andra kvartalet.

Orsaken till besvikelsen–

–gick vi tydligt ut med efter andra kvartalet.

Det blev kanske lite stora siffror–

–och efter det extraordinära Q2...

Jag vill inte ha nån åsikt om det var ett för stort fall.

Vi var beredda på att det skulle bli en besvikelse.

Produktionsstörningarna, som ni pratat om–

–blir de kvar även näta kvartal?

Det mesta av det är mer tillfälligheter–

–och såna underhåll som vi måste göra.

Nu har de klumpat ihop sig i kvartalet.

Det som är lite mer strukturellt i sin karaktär–

–är att vi har bergsstabilitetsproblem i Garpenberg.

Om man får det kan man inte följa sekvenserna–

–stressa berget och få för hög koncentration–

–av spänningar. Då producerar vi från lite olika håll.

Effekten blir lite lägre halt.

Våra bergmekaniker jobbar med det.

Vi får se vilka justeringar vi kommer att göra.

Ni har fått ner nettoskuldsättningen och har stark kassa.

Kan man förvänta sig förvärv eller höjd utdelning?

Förvärv gör vi inte på grund av en stark kassa.

Det gör vi när vi hittar bra möjligheter.

Kassaflödet är den ena starka delen i rapporten.

Den andra är Kevitsagruvan som vi nyligen förvärvade.

Den har gått fantastiskt.

Vi får se, men kassaflödet är jättepositivt.

Utöver rapporten har du meddelat att du ska avgå–

–till sommaren. Varför då?

Det här är det svåraste beslut man kan fatta.

Jag älskar Boliden, mina medarbetare och allt vi gör.

Men tiden går och beslutet ska komma.

Det här var ingen kioskvältare.

Nu har jag fått två fina uppdrag.

Det ena på Epiroc, avknoppningen från Atlas.

Det andra på SCA.

Vi är ute i tid och tar ansvar för en bra rekrytering–

–och en bra process i successionen.

Tack, Lennart Evrell.

Under tisdagsmorgonen rapporterade gruvbolaget Boliden och resultatet var lägre än väntat. Ara Mustafa intervjuar bolagets vd Lennart Evrell, som har meddelat att han lämnar sin post under 2018.