Josefsson om… handelstullar

Det hettar till i handelsdiskussionerna mellan USA–

–och ungefär resten av världen. Eller hur, Roger?

De gör sig inte direkt vän med någon.

Nu har Trump hotat med flera åtgärder.

Hur mycket effekt kan det få?

Det man har annonserat hittills–

–får väl inte jättestora effekter på omvärlden–

–men det kan få stora effekter på USA.

Av någon anledning har Trump–

–sheets of metal och andra insatsvaror–

–som går in i så många andra industrier–

–så det lär bli ganska många följdeffekter.

Tanken är att rädda en stålindustri–

–som för en väldigt tynande tillvaro.

Det är visst 0,1 % av USA:s arbetskraft–

–som är anställd i stålindustrin.

Det visar ju att det är ett ganska meningslöst tilltag.

Vilka produkter är det vi pratar om?

Trump pratar om sheets of steel:

Stålplåt och aluminiumplåt och relaterade produkter.

Sen har ju Europa och främst WTO svarat med en lista över–

–produkter som de anser att USA ska bestraffas med.

Där har det varit många fler konkreta förslag.

Man har tittat mer på typiskt amerikanska varor:

Bourbon, jeans, t-shirts och en massa andra saker.

De viktiga sakerna.

Många av de saker som anses typiskt amerikanska–

–som Levi's-jeans tillverkas ju inte i USA–

–så de kommer inte att drabbas så det blir–

–en liten del för europeisk och svenskt vidkommande.

Vad är de vanligaste missförstånden...?

Vanligast, när man tittar på vad folk säger–

–är att det Trump gör skulle vara direkt negativt–

–för svenska hushåll och så är det inte.

Först kan delar av vår stål- och exportindustri drabbas–

–men det som framförallt kommer att hända är–

–att många varor som skulle ha exporterats till USA–

–nu blir öppna på världsmarknaden.

Priserna lär sänkas vilket möjligtvis–

–leder till högre konsumtion för svenska hushåll.

USA har haft ett stort underskott i bytesbalansen länge.

Kan det drabba länder som Sverige?

Det som drabbar oss är effekterna av motåtgärderna–

–som EU inför, om man tittar på konsumentledet.

Sen har ju Sverige en ganska stor stålindustri–

–men den typen av stål är undantaget åtgärderna–

–så troligen klarar sig Sverige ganska bra.

Sen ser vi ju att många av de varor–

–som Trump har plockat ut–

–är sånt som ingår i amerikansk bilindustri–

–som kan göra amerikanska produkter dyrare.

Det är svårt att ge ett konkret svar–

–men som det ser ut blir effekterna väldigt små.

Främst blir det nog mer kännbart i USA.

Så man kan inte säga att exakt så här mycket–

–kommer motdraget från EU och WTO slå tillbaka?

Trump pratar ju redan om att han nu–

–ska införa strafftullar på bilar–

–och då eskaleras ju det hela, men tids nog–

–blir det så stora handelshinder–

–att det sätter rejäla käppar för konjunkturen.

Då blir det kännbart även här.

Då är såna som du riktigt oroade...?

Då står vi på barrikaderna och ropar "släpp handeln fri".

En som har ropat är Donald Trump.

Förra helgen möttes ledarna för G7-länderna:

USA, Japan, Kanada, Storbritannien, Frankrike–

–Tyskland och Italien.

Efter mötet väckte Trump stor uppmärksamhet när han–

–kallade Kanadas premiärminister Trudeau oärlig och svag.

Justin känner nog inte till att Air Force One har ungefär 20 tv-apparater.

Jag kollar på tv och ser honom ge presskonferens-

-där han säger att han minsann inte ska låta sig hunsas av USA. Hallå, vem är det som hunsar honom?!

Vi skakade ju bara hand i bästa välmening.

Länder kan inte fortsätta att sko sig på oss när det gäller handel.

Okonventionell diplomati är Trumps trumfkort.

Det här handlade faktiskt om–

–att han tycker att Justin Trudeau hade utmålat USA–

–som en förstörare av de olika handelsströmmarna–

–men så illa var det ju inte.

Vi får se var det här hamnar, du har räknat på det här–

–och tagit fram nånting fräsigt.

Du var lite besviken - det är bara en tabell i dag.

Jag ber om ursäkt till Petra och till tittarna.

Ska vi köra? - Ja, kör hårt med den!

Det är en beräkning av hur de direkta effekterna slår–

–av de olika tullar som man nu diskuterar.

Hur har du räknat ut det...?

Jag tittade hur det slår på konsumentprisindex.

Det kan man göra genom att titta på de produktgrupper–

–som har specificerats i diskussionerna.

Man har bland annat pekat ut jeans och tobak.

Där är USA:s andel runt 2 % - 3 %, sen räknar man på det.

Det här är dock ett förenklat sätt att räkna.

Vi måste ju även ta hänsyn till att många av produkterna–

–även går att använda i insatsvaror.

Man måste ha majs för att göra cornflakes exempelvis.

Det är såna effekter man ser när man–

–tittar på input- och output matrisen.

Jag har gjort några olika scenarion.

Ska vi börja med Bas-scenariot?

Det är det man diskuterar nu.

Det här handlar inte om Trumps åtgärder–

–alltså importtullar på aluminium och stål till USA.

Det handlar främst om effekterna av åtgärderna–

–som WTO och EU lanserar–

–såsom tullar på majs, bourbon etc. Man ser ju...

Att det är ganska små siffror.

Det är ju ingenting! Det spelar ingen som helst roll.

Det beror på att vi importerar tämligen lite från USA.

Tittar man även på andra europeiska länder–

–är det en liten del som kommer via import från USA.

Rätta mig om jag har fel–

–men om varorna som belastas med ett högre pris–

–kanske hamnar nån annanstans i stället...?

Det är ett jätteviktigt påpekande.

Diskussionerna kring handelshindren handlar inte–

–så mycket om effekterna på KPI i sig.

Det handlar om hur det slår på handeln i världen.

Handeln i världen är direkt relaterad till konjunkturen.

Går svensk ekonomi så går exportsektorn bra etc etc.

Får vi grus i maskineriet är frågan hur det kommer att slå

Här är jag väldigt orolig.

Vi har ju pratat om "globala värdekedjor".

Det innebär att en produkt, innan den är sluttillverkad–

–går över flera länder och det blir allt vanligare.

En del produkter som Trump ska belasta med nya tullar–

–är väldigt viktiga i de globala värdekedjorna.

Risken är att det ger stora negativa effekter–

–på efterfrågan och på lång sikt även inflationen.

Vad får WTO:s och EU:s motåtgärder för effekter?

De motåtgärder som de tänker genomföra–

–är lite för att visa hur omoget USA och Trump beter sig.

Man har valt produkter–

–som inte är så känsliga för konsumenter.

Man har sagt att det ska vara ett importvärde–

–motsvarande de tullar som Trump har lagt i USA.

Troligen kommer de första stegen i handelskriget se ut så.

Trump får sina utbrott och så slänger man på nya tullar.

Då får WTO och EU eskalera sina tullar.

Det är för att visa det som jag har olika scenarion.

Gällande första steget vet vi att EU och WTO svarar–

–och om Trump sen går vidare med biltullar–

–kommer troligen strafftullarna att höjas ytterligare–

–och då blir effekterna marginellt större–

–men effekterna är fortsatt små på inflationen.

Du tänker att det är i andrahandsledet–

–som det kommer att slå lite extra...?

Ju större tullarna blir och ju bredare tullarna läggs–

–desto större är risken att de globala värdekedjorna bryts

Då måste företagen hitta andra leverantörer–

–vilket kan bli ohyggligt svårt och kostsamt–

–när man har så tighta produktionskedjor.

Man måste få tag på varor vid rätt tillfälle.

Det här riskerar att ställa till–

–oerhört stor oro i världsekonomin.

Just nu vacklar det - exempelvis konjunkturerna i Europa.

Det är svårt att tro att effekten skulle bli positiv.

"Just in time" blir snarare "later"...?

Ja, det blir "later in time" med Trumps åtgärder.

Det här låter lite mer orovarslande - "worst case".

Det här är så illa som man kan göra det.

Tittar man på utvecklingen se senaste 30 åren–

–har vi gått mot ökad frihandel och jag tror inte–

–att Trump avser att bryta det fullt ut.

Här driver man saker till sin spets.

Här utgår vi från att det slår igenom lite bredare.

Att effekterna på produktgrupperna blir större–

–eller att USA:s andel av konsumtionen i Sverige–

–är lite större.

Tar man hänsyn till det blir effekterna lite större.

Särskilt om man tar hänsyn till att många av produkterna–

–är varor som ligger högt i produktionskedjan–

–som behövs för produktion av många andra produkter.

Som just stål och aluminium...

Fullskaligt handelskrig är väl värre än "worst case"?

Det är helt osannolikt, men jag tog med det i matrisen.

Det jag tänkt är om det ballar ut totalt–

–i form av ett totalt handelskrig och EU och WTO–

–slänger på 50 % i tullar på alla amerikanska importvaror.

50 % i tullar skulle ju slå ut många av produkterna.

Då märker vi av det här hemma!

Ja, och du pratar mycket om andrahandseffekter.

Här i början är andrahandseffekterna ganska små–

–men de eskalerar ju längre ner vi kommer–

–ju mer allvarligt kriget blir.

När vi hamnar här är nog effekterna vårt minsta bekymmer.

Då kommer våra produktionskedjor vara helt utslagna.

Då blir Apple-telefoner 50 % dyrare och så vidare.

Bara det kan göra vem som helst hysterisk.

Du brukar ju vara ganska pessimistisk–

–men det låter ändå som du tycker–

–att här är det ingen fara och här är det heltokigt.

Men det måste ju få effekter på inflationen, eller hur?

Åter igen ger det effekter på inflationen.

De är positiva, men ganska små.

Mot de ska vägas de effekter som är mycket svårare.

Vad händer med konjunkturen när man–

–slänger in sand, grus eller storsten i maskineriet?

Med finkornig sand kanske det ändå funkar–

–men risken är ju att det eskalerar.

Man har inte kunnat förhandla med Trump normalt–

–så visst finns risken att det eskalerar.

Där nånstans blir effekterna väldigt kännbara.

Då är inte inflationseffekterna vårt stora bekymmer.

Då får vi högre arbetslöshet, lägre efterfrågan–

–och på sikt kanske lägre inflation.

Vad menar du när du säger på sikt?

Normalt tar det ett halvår till 2 år innan effekterna–

–får fullständiga återverkningar på ekonomin.

Jag hoppas och tror inte att vi kommer hit.

Trump hinner ändra sig. Han kanske är så glad för–

–att mötet med Kim Jong-Un gick så bra.

Som sagt, små effekter av det vi vet i dag.

Stora effekter om det eskalerar kraftigt.

Vad tar vi med oss från dagens program?

Det som har diskuterats så här långt är löjligt.

Det ger inga större effekter och även om man skulle–

–göra en viss eskalering av åtgärderna från båda håll–

–är det ganska små effekter på inflationen.

Ju fler åtgärder som genomförs–

–desto större är risken mot konjunkturen.

Skulle man dra det här ett steg för långt–

–kommer det att ge kraftfulla effekter på inflationen–

–och på sikt även på konjunkturen–

–och slutligen för inflationen igen.

Jag är optimist - det ordnar sig!

Bra, ska vi ta sommarlov nu?

Ja, det ordnar sig.

Nya handelstullar börjar bli vardagsmat i rubrikerna, men hur långt kan det gå innan handelstullar blir handelshinder? Roger Josefsson går på djupet och förklarar hur de amerikanska åtgärderna kommer att påverka världen i stort och Sverige i synnerhet.

Börsindex

OMX Stockholm 30 -0.3%
NASDAQ-100 0%
NASDAQ Composite -0.1%

Vinnare & förlorare

Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • MTG: 5:12

  MTG: "Våra produkter är relevanta"

  Under onsdagsmorgonen släppte MTG sin rapport där ett lägre resultat än väntat kunde presenteras. Bolagets vd Jørgen Madsen Lindemann är trots det nöjd med kvartalet.

 • Första storbanken rapporterar starkt3:39

  Första storbanken rapporterar starkt

  SEB lämnar stark rapport som slår förväntningarna på flera punkter. Bonava överraskar positivt och redovisar mindre vinstminskning än väntat. Getinge visar en bättre omsättning och orderingång än väntat och aktien stärktes. Husqvarnas nettoresultat levde inte upp till förväntningarna och aktien föll under morgonen.

 • Byggmax faller på rapport3:49

  Byggmax faller på rapport

  Morgonen bjuder på flera nya rapporter. Byggmax faller på börsen efter att ha rapporterat om minskat resultat. Inwido ökar omsättningen enligt förväntningarna och aktien är...