Näringslivets mäktigaste kvinna i stor intervju

Industrivärdens aktie har gått bra. Börsen har hjälpt–

–men det har också gått extra bra för kärninnehaven.

Frågan är nu vart Industrivärden är på väg.

Vi har med oss Industrivärdens vd Helena Stjernholm.

Välkommen! – Tack!

Du har varit Industrivärdens vd sen 2015.

Du kom till ett bolag som hade det minst sagt motigt.

Det var mycket snack om SVA.

Vad har du bidragit mest med under de här åren–

–för att förändra Industrivärden?

Jag började i september 2015, ungefär 1,5 år sen.

Vi har jobbat jättemycket med grunder.

Det är ganska naturligt när man är ny–

–och kommer från en annan del av finansbranschen–

–att se över syfte, målsättningar och strategier.

Det har vi lagt mycket krut på under den här tiden.

Jag kanske har ett lite annat perspektiv–

–från en annan del av branschen.

Sen har vi jobbat mycket med våra åtta innehavsbolag.

Du kom från riskkapitalbranschen, till ett bolag–

–som kan uppfattas som konservativt och tråkigt.

Hur kändes den övergången?

Det innebar en bra kombination av företagsutveckling–

–och aktivt ägande, som jag har erfarenhet av–

–men inte i den här miljön. Så kombinationen blev bra.

I riskkapitalbranschen har man en fondstruktur–

–och vet att man ska sälja bolagen man investerar i.

Det är klart att det blir en annan rytm i arbetet.

En sak som skedde ganska tidigt var–

–att ni ändrade utdelnings- och skuldsättningspolicy.

Ni ville ha ökad finansiell flexibilitet och kapacitet.

Hur resonerar ni kring det?

Det är en väldigt viktig fråga.

Vi är en kapitalförvaltare.

Vi vill skapa god avkastning till aktieägarna–

–under lång tid. Vi har ingen fondstruktur–

–utan ett långsiktigt perspektiv.

För att bli en bra och aktiv ägare och investerare–

–så behöver vi ha finansiell flexibilitet.

Det kan vara att stötta ett portföljbolag.

Kort efter att jag började kom SSAB:s nyemission.

Det skulle också kunna vara ett innehavsbolag–

–som gör ett större förvärv, där vi vill delta–

–i en eventuell nyemission som ett offensivt drag.

Eller att vi hittar ett bolag som vi inte är ägare i–

–men där vi gärna går in.

Då vill man inte i samma stund sälja av andra bolag.

Då är det viktigt att vi i grunden har–

–en skuldsättningsnivå som är rimlig.

Ni ville också ta en tydligare roll i valberedningarna.

Är ambitionen att bli en än mer aktiv ägare framöver?

Ja, Industrivärden har alltid varit en aktiv ägare.

Vi har minst 10 % av rösterna i våra innehavsbolag.

Valberedningen är ett väldigt viktigt organ.

Det är ett väldigt svenskt fenomen.

Vi ska alltid ha med nån från oss eller vår styrelse–

–i valberedningarna för att få en bra styrelse–

–i ett bolag som ska ut på en resa. Det är viktigt.

Vi ska titta på ert innehav. Det är känt för de flesta.

Det har varit en hel del förändringar i de här bolagen.

SCA kan delas, Sandvik och Volvo är aktuella–

–och du nämnde även SSAB.

Vilket eller vilka lägger ni ner mest resurser på nu–

–kanske framförallt i form av tid?

Det varierar.

Först ägnade jag mycket tid åt att sätta mig in i dem.

Då hade jag inget styrelseuppdrag i nåt av dem.

SSAB blev tidigt, i och med vinstvarningen 2015–

–ett fokusområde och väldigt tidskrävande.

Sen kom vårens stämmor och jag blev styrelseledamot–

–i Volvo, Sandvik och Ericsson.

Därmed har de tagit min och firmans tid i anspråk.

Precis som du nämnde har Volvo och Sandvik haft–

–mycket på gång och fick nya vd:ar i slutet av 2015.

Då fick vi gå igenom strategier. Det blev mycket jobb.

Ericsson bytte också vd och fick ett tufft 2016.

Så det varierar lite över tiden.

Sist men inte minst måste jag nämna SCA–

–som har ett förslag om uppdelning till stämman.

Då passar det bra att vara arbetsmyra.

Ja, det passar fint hos oss.

Det har varit en trend med uppdelningar på sistone.

Det spekuleras om Sandvik, SCA är på gång.

Media spekulerar om nästan alla era portföljbolag–

–men även om bolag utanför sfären.

Hur ser ni som ägare på den trenden?

Man kan inte ha ett generellt svar.

Man måste göra en bedömning i varje specifikt fall.

Ska verksamheten delas eller bör den vara samlad?

Man bedömer efter hur den ser ut i dag–

–men, kanske tack vare min bakgrund–

–ser jag till var företaget ska vara om fem år.

Flera av våra bolag har ju globala positioner.

Det är konkurrensutsatt–

–med starka trender kring digitalisering och annat.

Det är farligt att inte ständigt utvärdera sig själv.

Kan vi vinna förslaget? Är vi duktiga inom segmentet?

Svaret kan i vissa fall bli nej.

Då kan det bli bättre att ha skog och hygien för sig–

–vilket är ett förslag som vi står bakom.

I andra fall kan det passa bättre att hålla ihop det.

Det behövs en ordentlig analys i varje specifikt fall.

SCA kan bli en av de största händelserna 2017.

Vi hade tidigare i dag Simon Blecher hos oss–

–och han pratade bland annat om SCA.

Angående hur de båda bolagen ska få rätt värdering–

–har de nog mycket jobb att göra.

Där ska hon använda sin bakgrund i private equity.

Hon vet hur man skuldsätter bolag på ett bra sätt.

Vad säger du om Simons kommentarer–

–framförallt om fördelningen av skuldsättningen?

Vi stödjer som sagt uppdelningen–

–och kommer att rösta för den på stämman.

Simon har en poäng.

Det finns ett aktieägarkollektiv i SCA i dag.

När man gör uppdelningen kommer säkert vissa...

Många av dem kanske är i SCA för att de gillar hygien–

–medan andra lutar mer åt skogen.

Så det blir nog en del rörelse i aktieägarlistan.

Vi blir ju en långsiktig ägare i båda–

–så jag hoppas att ett plus ett ska bli mer än två.

Hur det blir och vilken tid det tar är svårt att säga.

Man får förstås förklara så det blir tydligt för alla.

Hit ska hygiendelen, hit ska skogsdelen...

Där är skuldsättningen en del.

Hygien har ju sin tillväxtstrategi.

De gjorde ju förvärvet av BCN Medical tidigare.

Skogen har ju en annan strategi som nog blir tydligare–

–där man har en väldigt stor investering i östrand–

–som de närmaste åren gör kassaflödet lite sämre.

Jag har gott hopp om att styrelsen i SCA löser det bra.

SCA:s årsstämma är den 15 april.

Om uppdelningen går igenom, hur ser tidsplanen ut?

Man har inte kommunicerat exakt hur det ska se ut.

Först ska förslaget klubbas igenom på stämman.

Sen blir det en till stämma för att välja styrelse.

Andra halvåret? – Ja, som man sa initialt.

Det spekuleras också kring ICA. Ni äger 10 %.

Media har spekulerat om att ni ska sälja–

–vilket jag förstår att du inte kan kommentera.

Det finns en obligation som löper ut 2019.

Vad innebär det och hur kan det påverka en försäljning?

Man tog upp en belåning, en så kallad

Den förfaller 2019.

Vid ett visst lösenpris, precis som på en konvertibel–

–kan vi sälja ICA-aktier till ett förutbestämt pris.

Det är vi som har det åtagandet–

–så de är inte kopplade till akterna på annat sätt.

Det var ett val vi gjorde utifrån vår finansiering.

Vi får se, helt enkelt.

Vi inledde med att prata om era finansiella mål.

Simon Blecher och Mats Gustavsson var alltså här i dag.

Mats Gustavsson sa så här om skuldsättningen.

Hon är bakbunden och kan inte göra–

–de nya investeringar som alla vill se–

–för att man ligger över målet skuldsättningsmässigt.

Ert skuldsättningsmål är på 0–10 %.

Ni ligger just nu på 12 %.

Han menar att det gör att ni blir bakbundna–

–och får svårt att investera innan ni säljer. Tankar?

Målet som vi kommunicerade för ett år sen är tydligt:

Vi ska i normalläget ligga mellan 0 och 10 %–

–men kan i vissa perioder gå utanför det.

Det är så att säga utgångsläget.

Vi har innehav i åtta bolag med väldigt likvida aktier.

Skulle vi känna en press att komma ner, kunde vi sälja.

Men på sikt ska skuldsättningen ner.

Vi utvärderar ständigt portföljen och skuldsättningen.

Vår konvertibel gick till lösen i slutet av februari.

9 % konverterades, vilket ju hjälper en bit.

Så vi är inte så långt från målet.

Du kommer från riskkapitalbranschen–

–som är mer flexibel med skuldsättning.

Det är stor skillnad.

I riskkapitalbolag skuldsätter man aldrig på fondnivå.

Det bidrog till att många riskkapitalägda bolag–

–klarade sig genom krisen efter Lehmankraschen.

Man hade hög skuldsättning i bolagen–

–men flexibilitet till nyemissioner i ett tufft läge.

Samma sak här: vi som ägare ska kunna vara flexibla.

Sen ska varje bolags balansräkning och kapitalstruktur–

–sättas efter den operativa risken i respektive bolag.

Det är ganska stor skillnad mellan SSAB och ICA–

–så man kan inte ha ett standardrecept.

Det har varit många placings på sistone.

Senast i går sålde Folksam via Swedbank.

Det känns som ganska lätt att göra placings i dag.

Får ni många bra erbjudanden?

Ja, vi får ganska många samtal.

I bokslutet skriver ni att ni har gjort–

–en gedigen analys av nordiska börsbolag.

Ni har identifierat potentiella nyinvesteringar.

Kommer det smälla 2017? Hur ser processen ut?

Om vi börjar med målet, vad vi ska åstadkomma–

–så är det avkastning för aktieägarna.

Vi har åtta bolag i portföljen och 2016 var ett bra år.

Största värdedrivare i kronor var Sandvik och Volvo.

I procent var det SSAB.

Det var det mest värdeskapande vi kunde ha gjort 2016.

Vi får hela tiden utvärdera och ställa–

–potentialen i befintliga bolag mot något nytt.

Jag tror att när man analyserar marknaden–

–behöver man titta på fler bolag än sitt eget–

–också med tanke på trenderna vi pratade om.

Vi känner ingen stress, men vill kunna slå till.

Spännande. Men när det gäller de bolag ni tittar på–

–söker ni stabilitet och marknadsledande, som nu–

–eller kan ni titta på bolag som kräver mer förädling–

–och mer aktivt ägande?

Det beror återigen mycket på det specifika fallet.

Givet den portfölj som vi har i dag–

–om vi tar på oss ett mindre bolag som kräver jobb–

–och får upp det mycket i procent–

–så drunknar det ändå i helheten.

Så nåt arbetsamt som inte bidrar till helheten...

Det kostar kanske mer än det smakar?

Ja, den balansen är viktig för oss.

Inga speciella sektorer? Ni är öppna för det mesta.

Jag tänkte att vi avslutar där vi började.

Nästan alla tittare frågar: Vart är ni på väg?

Hur kommer Industrivärden att se ut jämfört med i dag?

Vad kommer att förändras och inte?

Först det jag tror inte kommer att förändras.

Vi har en lång historia, från 1944.

Att ha större poster i ett mindre antal bolag–

–och vara en aktiv ägare är en röd tråd.

Den strategin passar oss väl.

Det är viktigt med en strategi och ett mål som passar–

–som man anpassar organisation och arbete efter.

Den kärnan tror jag kommer att vara väldigt lik.

På längre sikt förändras nog portföljen.

Norden kommer nog att förbli vår bas.

För att inte använda standardord från årsredovisningen–

–så vill man ju komma till en förtroendeposition–

–där vi går in i ett bolag, så ska man säga:

"Bra! Dem har vi förtroende för. De skapar värde."

Det är målet.

Kan det bli mer diversifierat sett till geografi?

I dagsläget och utifrån innehavsbolagen–

–så är det Norden vi kan. Vi har åtta svenska bolag.

Som jag ser det nu är det här vi ska stanna.

Fler eller färre bolag?

Det är en bra fråga. Portföljen förändras nog.

Vi kanske går upp i ett bolag och ner i ett annat.

Man ska nog inte låsa sig vid ett specifikt antal–

–men det blir nog aldrig en väldigt stor bredd.

Vill man ha det är nog inte vi rätt.

Då kan man ta en Sverigefond eller en nordisk fond.

Vi fokuserar på bra case som ger god avkastning.

Det låter bra. Tack, Helena Stjernholm!

Tack själv.

Investmentbolaget Industrivärdens aktie har stigit rejält det senaste året. En bra utveckling för flera kärninnehav har bidragit till framgången. Nu är frågan hur framtiden kommer att se ut.

Jesper Norberg intervjuar bolagets vd Helena Stjernholm, utsedd till näringslivets mäktigaste kvinna 2017 av Veckans Affärer. De pratar bland annat om Industrivärden, befintliga portföljbolag som Volvo, Sandvik, Ericsson, SCA och Ica, samt om eventuella framtida affärer.

 • Det kan sänka börsen i höst15:55

  Det kan sänka börsen i höst

  Svenska bostadspriser, italiensk politik och globala valutakurser är några av ämnena i dagens Börslunch som domineras av makroekonomi. Gäster är Mattias Sundling och Lena Fahlén.

 • Vinstvändningar i rapportfloden4:36

  Vinstvändningar i rapportfloden

  Boozt vänder till vinst. Peabs orderingång stiger. Björn Borgs marginaler övertygar. Nibe ser fortsatt god efterfrågan. Ratos har mer att jobba med. Rovio klår låga förväntningar.

 • 3:43

  "Pastorn är en symbolfråga"

  Inga höga förväntningar när USA och Kina återupptar tullsamtalen. Nya turer i handelskonflikten mellan Turkiet och USA. Johan Fohlin och Lena Fahlén om de viktigaste makrohändelserna just nu.

 • USA fördömer Turkiets svarstullar4:03

  USA fördömer Turkiets svarstullar

  Qatar rycker ut till Turkiets försvar. Kina skickar handelsdelegation till USA. Matilda Karlsson och valutastrateg Lars Henriksson levererar en uppdatering av makroläget.

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.7%
NASDAQ-100 0%
NASDAQ Composite 0.1%

Vinnare & förlorare

Peab 8.5%
THQ Nordic 3.7%
Attendo 3.4%
SSAB -0.9%
Axis -1.7%
Oriflame -2.5%
Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Sommartrubbel för Clas Ohlson2:40

  Sommartrubbel för Clas Ohlson

  Tinders grundare stämmer Match. Turkiet bojkottar Apple. Global Gamings och THQ övertygar. Africa Oils kräftgång fortsätter. Precise omsättning sjunker.

 • Kinas bopriser fortsätter stiga2:48

  Kinas bopriser fortsätter stiga

  Det är fortsatt spänt mellan USA och Turkiet. På dagens agenda har vi konsumentprisindex och PPI från Storbritannien och detaljhandelssiffror från USA. De viktigaste händelserna på marknaderna med Kiran Sakaria.

 • Spararnas aktiefavoriter i sommar15:41

  Spararnas aktiefavoriter i sommar

  Hur agerade spararna under sommaren och vilka var de viktigaste ekonomiska händelserna? Börslunch sammanfattar sommaren med hjälp av Johanna Kull från Avanza och Michael Livijn från Nordea.