Hur länge räcker verkstadsrallyt?

Välkommen till Börslunch tisdag 2 maj på efn.se.

Börsen är upp 0,3 och vi väntar med spänning–

–på Hexagons rapport vid lunchtid.

Under tiden tar vi en av förra veckans rapporter: JM:s.

Vi har med oss JM:s vd Johan Skoglund. Kul att ha dig här.

Jättestark lönsamhet i Stockholm det här kvartalet.

De som kraxar säger: "Nu kommer överhettningen."

Hur ser ni på marknaden och hur påverkar det lönsamheten?

Sannolikt är det en bra marknad de närmaste åren.

God sysselsättning i Sverige och Stockholm.

Vi har också fortsatt låga räntor och stark inflyttning–

–så jag tror på en fortsatt bra marknad.

Kan lönsamheten stiga ytterligare?

Det kan den ju alltid. Det gäller–

–att kämpa med kostnaderna och ta fram spännande projekt.

Det är en viktig framgångsfaktor.

Är det nån av parametrarna du är mer orolig för?

Hur spanar ni för att det ska se bra ut framöver?

Storstäderna är spännande.

Politikerna satsar på bra kommunikationer.

Nya tunnelbanor och pendeltågsstationer är en bra grund.

Men det börjar bli brist på produktionsresurser:

Duktiga hantverkare, elektriker och tjänstemän.

Det lär bli resursbrist i sektorn redan i slutet av 2017.

Oroar du dig för löneinflation?

Nej, men resursbrist på bra kompetens.

Hur skulle det yttra sig?

Tar projekten längre tid–

–eller hur syns det i resultaträkningen?

En del projekt kanske inte hinner startas.

Vi har bra rull på JM:s projekt men generellt i branschen–

–får mindre aktörer svårt att hitta produktionsresurser.

Hur är tillgången och priserna på mark?

Man måste ju bygga nånstans.

Det känns som en potentiellt trång sektor.

Där många vill bo är det dyrt.

Där inte så många vill bo är det billigt.

Det är ett storstadsproblem–

–som vi ser i Stockholm, Helsingfors, Göteborg och Oslo.

Marken är ju dyr och det tar lång tid att få fram projekt.

Det är också mer komplext än för några år sen.

Det var ju en anledning till marginalerna i Stockholm.

De har kommit in starka de senaste kvartalen.

Det riktigt starka nu var ju Riks – övriga Sverige.

Kan marginalutvecklingen där fortsätta på samma nivåer?

Är det nåt strukturellt som gör att det ser annorlunda ut?

Det var väldigt bra marginalförbättring i Riks, runt 14 %.

Man ska nog inte räkna med ökade marginaler från det.

På Riks, runt Mälardalen, Uppsala, Västerås, Örebro–

–Storgöteborg och Malmö/Lund, går det bra överallt.

Det har varit en bra återhämtning runt Skåne.

Det går bättre i Köpenhamn, Öresund och Malmö/Lund.

Det har funnits en bra efterfrågan på alla våra marknader.

Det pratas mycket om nya skatteregler.

Hur ser ni på det? Är det bara en risk–

–eller kan ni dra nytta av det? Hur resonerar ni?

Det som har hänt de senaste åren–

–är större andel eget kapital och ett amorteringskrav.

I grunden är det bra med en amorteringskultur.

Och nu pratar man om minskade avdrag för räntor–

–men de beslut man har fattat är på en rimlig nivå.

Vi vill ju att det ska byggas fler bostäder i Sverige.

Det kan inte bara bli svårare att finansiera hushållen.

De finansierar allt som byggs. Det är på en rimlig nivå.

I grunden är det bra med en amorteringskultur.

Kan ni som har stark balansräkning–

–vinna konkurrensfördelar?

Vi brukar ha svårast att växa när marknaden är stark–

–då nya aktörer dyker upp.

Historiskt har vi växt under tuffare tider.

Då kan vi utnyttja balansräkningen och förvärva mer mark.

Det är en win-win åt alla håll.

Det går bra nu. Och om det går dåligt går det ändå bra.

Nu när Johan har lämnat studion–

–ska vi prata om JM:s konkurrenter.

Vi ska se hur det ser ut på tillväxten.

Då ser vi att vi har Bonava i topp–

–med JM som god tvåa.

Men om vi ser på lönsamheten–

–så ser vi faktiskt att JM är bäst i klass här.

Det är lite olika business här.

Vi har projektuvecklingsbolag och rena byggbolag.

Så det kanske är lite unfair. Men vad säger ni?

JM sticker ut bland de stora bolagen–

–på tillväxtsidan, att de växer snabbare–

–och att de har dubbelt så hög lönsamhet.

De är bäst, men det kan bero på exponeringen.

Byggverksamhet är ju traditionellt–

–mer en volymbusiness och mindre lönsamhet.

Det är också imponerande att alla under 5–10 år–

–ligger över genomsnittet.

Hela marknaden har blivit lite bättre på lönsamhet.

Det kanske speglar goda tider.

Nån generell kommentar?

Det har varit lite svårt att kompensera för råmaterial.

Det har slagit igenom på vissa bolag.

Ska vi titta på värderingen också?

Vi kan börja med hur bolagen yieldar–

–och se vilka som ligger i topp där.

NCC i topp och Bonava i botten.

Men om vi ser på ren och skär p/e-värdering–

–så har ju faktiskt JM lägst värdering.

Ändå ligger de i topp på tillväxt.

Och Anna småler och njuter lite grann.

Jag kan lägga till återköp på det där också.

Folk är ju lite olyckskorpar kring JM och tror–

–att vi är på toppen av cykeln och att priserna går ner.

De har bevisat motsatsen.

Eller, priserna har stigit och de har hängt med trenden.

De säljer inte ut allt i förväg–

–utan tar en större del av marknadspriset–

–genom att vara med längre.

Står de sig bäst även om det blir dåliga tider?

Det är svårt att ha en stark åsikt om det.

Men så har de lyckats performa historiskt.

De har varit starka i lite svagare tider.

Det är intressant att Riks går riktigt bra nu.

"Börsveckan" har tillhört olyckskorparna och tänkt–

–att Stockholm är en svår marknad, och en svaghet för JM.

"En lång värld och en kort Stockholm", har du sagt här.

Men om de nu kan prestera väl i Riksdelen också–

–kanske man inte behöver vara så orolig för JM.

Och så styrkan i deras balansräkning.

Om det kommer nya skatteregler, får ju flera mindre bolag–

–som har konkurrerat med dem, en nackdel av det.

Styrkan i JM ser vi på flera håll.

Du vill lyfta fram Ahlsell.

De kom med en bra rapport med urstark tillväxt.

Ändå belönades det inte i rapporten.

Det är tekniska orsaker. Det finns en lock-up som går ut.

Folk tänker att de kan köpa aktierna lite billigare.

Man väntar på en placeing. Det är en anledning.

Det var urstarkt. Norden var väldigt stark för dem.

Det är samma trender.

De levererar också med tidsfördröjning–

–från de projekt som sätts i gång nu–

–och talar om att Q1 hade samma trender som Q4.

Så hela 2017 ser ju starkt ut.

Är det bara en eventuell lock-up som pressade aktien?

Det fanns inget i rapporten som motiverade det.

Varken lönsamhet eller tillväxt.

Bara den här puckeln kommer förbi kan det bli en fin resa.

Nu har den stigit en del, men det finns nog mer att ta av.

Sen pratade de om påskeffekten–

–där Ahlsell sa att det finns en indirekt påskeffekt–

–med mindre folk i butikerna även innan påskdagarna.

De varnade också för att det kan bli omvänt i Q2.

Väldigt få bolag har sagt det.

Det kan ju vara en anledning.

Det borde inte vara en överraskning.

Ska vi titta på Nobia, ett annat byggrelaterat bolag?

En annan situation. Aktien var ner mycket efter rapporten.

Det har pratats mycket UK.

Om vi tittar på lönsamhet...

Det här har faktiskt jag byggt.

Den vita är Storbritannien. Svagare lönsamhet i Q2 2016.

Men om vi tittar på nästa–

–så tyckte jag att den organiska tillväxten såg stark ut.

Den är lite dopad det här kvartalet.

Och bolaget pratar också om en svagare konsument–

–och en prisbild vi inte har hört dem tala om förut.

De har sagt att konkurrenterna har tagit upp priserna–

–för att kompensera för pundet.

Men nu verkar det vara en annan prisdynamik–

–på UK-marknaden. Det var inte positivt.

Sen är det starkt i Norden för dem.

Där finns det all anledning att tro att det kan fortsätta.

De har haft en god marknad–

–då konkurrenter inte har kunnat leverera.

Risken är att konkurrenterna kommer upp på banan igen.

Det finns mycket som är lite på det negativa hållet.

Aktien kom tillbaka lite i dag.

Och det är Norden som är deras viktigaste marknad.

Där bör de kunna fortsätta leverera.

Det har varit sånt fokus på deras UK-del–

–som kom in lite svagare. Då kanske oron återvänder lite.

Eller tvärtom. Den har inte varit så svag sen Brexit.

Om man nu tror att den ska få lite stryk, så...

Lars, håller du fast vid dina gamla resonemang?

Det finns inte så mycket anledning att ändra sig.

Jag kan inte tillföra så mycket. Anna är klok.

Finns det risk att det sker med fördröjning?

Man har en Brexit, men levererar på längre kontrakt.

Syns effekten först i år, eller kanske en bit in i 2017?

Ja... I England köper man väldigt mycket kök–

–kring jul och i mellandagsreorna.

Det var lite viktigt att se hur UK gick det här kvartalet.

Det blir en liten fingervisning om hur det lär se ut.

Inte så bra...

Vi har sett en oerhört stark rapportperiod–

–både i Sverige och utomlands.

Här i Sverige har bank och verkstad gått väldigt bra.

De står för nära 50 % av Stockholmsbörsen.

Vi ska se på bankernas utveckling på rapportdagen.

Inga jättestora reaktioner: från +1,5 % till –1 %.

Men i ett längre perspektiv–

–har banker gått väldigt starkt.

Nordiska banker mot europeiska.

Många vill ha europeiska banker, på grund av värderingen.

Anna har med sig en spännande tabell–

–över de svenska bankerna. Nu får du förklara.

Du tycker att det ser bra ut, men på fel rader.

Ja, lite så. Det var väldigt starka rapporter.

Bankerna gjorde närmare 27 miljarder i vinst sammanlagt.

Men om man ska peta lite–

–så var den viktigaste raden – räntenettot – okej.

Men det starka var på tradingsidan.

Framför allt för Handelsbanken, SEB och Swedbank.

Det står minus, så kreditförlusterna var lägre än väntat.

De är på väldigt låga nivåer.

Generellt brukar man sätta lite lägre multipel–

–på de raderna, än om "Net Interest Income"–

–kommer in starkt.

Nordiska banker har ju gått väldigt starkt.

Kommer det lite riskvilja kring europeiska banker–

–kommer de att se väldigt mycket billigare ut.

Du gillar väl bank?

I vanliga fall. Jag var lite försiktig under hösten.

Det är ju räntenettot man vill titta på som är helt okej–

–men kanske inget jättedrag. Det finns diskussioner om–

–vad som händer med räntan.

Stigande räntor kan släppa lite press på inlåningen.

Men det finns andra effekter som utlåning och volym.

Över lag är vi avvaktande.

Mycket är diskonterat i och med att de gått starkt.

Det såg marknaden rätt tidigt.

Det var i somras som bankerna verkligen tog fart.

Men de har laggat mot verkstad.

Det är också en sektor som kommit in starkt.

Vi ska titta hur det ser ut.

Första kolumnen visar hur mycket bättre omsättningen var.

Den andra hur mycket EBIT var och den tredje är–

–ett höftande av hur prognoserna ska utvecklas.

Det ser väldigt starkt ut med något undantag.

Fantastiskt att även omsättningen är så pass stark.

Länge har lönsamhetsförbättringar drivit utvecklingen.

Nu överraskar man även på första raden.

Det här är total tillväxt på försäljningen.

De gick också väldigt starkt före rapporterna.

Titta på PMI-siffrorna i Europa. Det är grönt överallt.

Är det klimatet som är läskigt...?

Det är lite läskigt. Men i det här fallet–

–är det nog bra att fortsätta vara lång i verkstad.

Det här visar hur "industrials" har gått sen 20 april–

–när ABB var först ut med rapport. Det är ju ganska bra.

7 % upp. – Toppar det ur nu, Anna?

Det är viktiga segment som är starka i rapporterna.

Kina vänder. Det är starkt och viktigt.

"Mining" är genomgående starkt.

För Volvo var kostnadsbesparingar en viktig del–

–som de kan fortsätta leverera på.

Det blir lite mer bolagsspecifikt, men Europa går starkt.

USA har drivit. Viktigt att Europa tar över stafettpinnen.

Det finns fundamentala drivkrafter i det här.

Det behövs upprevideringar för att motivera värderingarna.

Det måste komma bra rapporter för Q2 och Q3 också...

...för att få fart på vinstrevideringarna.

Det är höga förväntningar, så det behövs.

Ändå kul med vinstrevideringar.

Det är första gången i det här programmets historia.

Såna siffror blir intressanta, förvisso på Europanivå–

–men det är nog samma mönster i Sverige...

Cykliskt har trenden för vinstrevideringar varit bra.

Tvärtemot traditionella "value"-defensiva aktier.

Trots en period av nedrevideringar, har aktiekurserna–

–ändå stått sig bra. Det gapet har nu växt.

En nedsida kanske paradoxalt nog finns–

–bland mer defensiva sektorer.

Ni låter ändå ganska positiva till verkstad.

Till och med jag.

Under en vecka ramlade det in rapporter.

Efter valet i Frankrike gick börsen upp–

–och sen skramlade Trump med skattesänkningar.

Det hände så mycket så vi hann inte prata om–

–att Munters äntligen återvänder till börsen.

De har ett fast pris. Det blir 10 miljarder i börsvärde.

Jättefina ankarinvesterare.

Får man tilldelning och vill man ha det?

Det kan man ju hålla tummarna för.

Det är helt klart ankrat till stor del.

Det är ett väldigt intressant bolag.

Det har omstöpts och det har skurits kostnader.

Starka drivkrafter, hållbarhetstrender–

–kring matsäkerhet och luftrening.

Litiumbatterier är en del.

Det finns massor av saker som är spännande.

Vi tror att de kan göra en marginalresa.

De ska introducera lean.

Det finns en del lågt hängande frukter...

Det blev väl den största börsnoteringen på senare år?

Tredje största efter Ahlsell och Pandox.

Har ni tittat på det här?

Vi har ingen rekommendation än.

Prospektet har inte kommit än.

Men vi vet vad det kommer att värderas till.

Det har ju funnits på börsen tidigare och är känd materia.

Det har ju hänt mycket lönsamhetsmässigt.

Det blir nog en väldigt populär aktie.

Men det gäller ju att få tilldelning.

Och inget från Hexagon än.

Men Bilia har kommit med en fin rapport.

Bilias vd Per Avander kommer till Börslunch i morgon–

–med två bra gäster. Se oss gärna då. Tack!

Verkstadsjättarnas resultat ser starka ut och aktierna fortsätter att stiga. Men finns det anledning att börja oroa sig? Det diskuterades i dagens Börslunch.

 • Sommartrubbel för Clas Ohlson2:40

  Sommartrubbel för Clas Ohlson

  Tinders grundare stämmer Match. Turkiet bojkottar Apple. Global Gamings och THQ övertygar. Africa Oils kräftgång fortsätter. Precise omsättning sjunker.

 • Kinas bopriser fortsätter stiga2:48

  Kinas bopriser fortsätter stiga

  Det är fortsatt spänt mellan USA och Turkiet. På dagens agenda har vi konsumentprisindex och PPI från Storbritannien och detaljhandelssiffror från USA. De viktigaste händelserna på marknaderna med Kiran Sakaria.

 • Spararnas aktiefavoriter i sommar15:41

  Spararnas aktiefavoriter i sommar

  Hur agerade spararna under sommaren och vilka var de viktigaste ekonomiska händelserna? Börslunch sammanfattar sommaren med hjälp av Johanna Kull från Avanza och Michael Livijn från Nordea.

 • 10:29

  "Värre än det värsta vi befarat"

  Den turkiska liran har fallit stort den senaste tiden och president Erdogan vidhåller att låga räntor är det Turkiet behöver nu. Emre Akcakmak, förvaltare på East Capital Turkiet, håller inte med.

Börsindex

OMX Stockholm 30 -0.9%
NASDAQ-100 -1.3%
NASDAQ Composite -1.2%

Vinnare & förlorare

THQ Nordic 18.9%
Paradox Interactive 7%
Holmen 6%
SSAB -3.6%
Sandvik -4.2%
Boliden -4.2%
Uppdaterad ons 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • 4:04

  "Erdogan har kniven mot strupen"

  Krisen i Turkiet står fortsatt i fokus. Från Kina har vi fått oväntat svag statistik. De viktigaste händelserna på finansmarknaderna med valutastrateg Lars Henriksson.

 • Så het var börssommaren16:00

  Så het var börssommaren

  När Börslunch är tillbaka efter sommaruppehållet snackas det bland annat om Pandora, Life Science, Netent, H&M, Assa Abloy och Ahlsell. Och så summeras givetvis sommarportföljerna.

 • Probis vinst stiger3:41

  Probis vinst stiger

  De senaste och viktigaste börsnyheterna med Matilda Karlsson och Johan Fohlin.