Ett finskt Kinaspel

Välkommen till "Börslunch" måndag 24 april på efn.se.

Macron ser ut att bli Frankrikes nästa president.

Europas börser tar glädjeskutt. Stockholm är upp 1,6.

Vi inleder rapportveckan med finbesök.

Inwidos vd Håkan Jeppsson är med oss. – Välkommen.

Elva procents organisk tillväxt.

Justerat för nedläggning blir det ännu högre.

Hur kan det bli så bra? Det är inte bara kalendereffekten.

Vi har väl gjort rätt mycket bra saker.

Vi har tagit initiativ för att växa–

–är starka i viktiga marknader–

–och har bra tillväxt i e-handeln på 51 %. Det påverkar.

Vi har en stark position på de nordiska marknaderna.

Och marknaderna är bättre än tidigare.

Ni tar väl marknadsandelar?

Det är vår bedömning. Vi tog andelar i Q4 i Norden.

Vi räknar med det även i Q1. Så det ser bra ut.

Vi pratar om organisk tillväxt, men förvärv är viktigt.

Ni adderade 900 miljoner i omsättning via förvärv–

–cirka 16 % av omsättningen. Hur ser det ut för 2017?

Det finns oändligt många möjligheter.

Men fråga inte när jag kan lova ett nytt förvärv.

Vi jobbar stenhårt med det.

Det är olika produkter, kunder, priser och lösningar.

Byggande och boende är kopplat till kulturarv och så.

Länderna ser olika ut och vi pratar med familjebolag.

Ibland kan det vara svåra förhandlingar–

–innan man kommer till skott.

Kan ni organisatoriskt lägga på lika mycket i år?

Det tror jag definitivt.

Inwido är byggt på 45 förvärv de senaste 10–12 åren–

–så vi har en bra process för att köpa bolag–

–och en jättebra ledning och klarar det definitivt.

Är prisbilden fortsatt på väg upp?

Det är ingen dramatik. Det här är bolag–

–som vi i de flesta fall kan köpa till lägre multipel–

–än den vi är värderade till. Den är rätt låg, men ändå.

Multiplarna är inte uppskruvade i den här branschen.

Så det ser lovande ut. Men när och hur, det får vi se.

E-handel är i fokus i många branscher–

–och så även i fönster- och dörrvärlden.

Ni växer snabbt där.

Är det nåt som kompletterar den ordinarie försäljningen–

–och kan bli ett ytterligare tillväxt-ben?

Det är väl osannolikt att e-handeln inte tillför värde–

–för kunder, leverantörer och oss, framgent.

Och har man rätt teknisk plattform och kompetens–

–så kan man växa snabbt.

Det går inte rapidsnabbt i branschen totalt i Europa–

–men vår modell verkar funka och kvartal ett såg bra ut.

Det blir nog betydligt större andel e-handel framöver.

Byggmax rapporterade på morgonen. Den aktien går svagt.

De varnar för en svag konsumentmarknad första halvåret.

Kan ni relatera till det?

Svag skulle vi nog inte säga.

Men om man tar de nordiska länderna och en del europeiska–

–är väl de svenska konsumenterna något mer tveksamma–

–"hesitant" som vi säger på det fina språket.

Vi har sett tidigare–

–att svensken är mest påverkad av omvärlden.

Vi har också drabbats av regelförändringar–

–kring lånebelopp och amortering.

Och rot-uttaget i Sverige var ju ner 42 % kvartal ett.

En del av det går väl över till nån svart marknad.

Så det sätter lite press, men...

Svag är ett starkt ord.

Den är svagare för nybyggnation, men ändå positiv.

En sista fråga på Sverige.

Det är högre tillväxt, men fallande lönsamhet.

Vad ska lyfta lönsamheten? Är det här temporärt?

Den svenska lönsamheten ser lite för pressad ut–

–då Sverige är huvudleverantör till Norge.

När Norge växer snabbt, som nu–

–kommer också produkterna med lägre internmarginal.

Den svenska lönsamheten är förbättrad i kvartal ett 2017.

Sverige gör ett bra jobb.

Allt ser bra ut.

Fortsatt lycka till.

Vi har ett positivt börssentiment i dag.

Vi ska se på några grafer som visar hur det har sett ut.

Entusiasmen är tillbaka–

–och förväntningarna på svenska vinster har skruvats upp–

–under ett års tid.

I nästa graf ser vi att det har dragit upp värderingarna–

–för svenska börsen, och framför allt för verkstad.

John, vad innebär det här?

Att vi behöver en bättre konjunktur under flera år.

Estimaten är inte låga. De har reviderats upp–

–med hopp om stärkt konjunktur. Europa ska upp–

–Trump ska ge effekter, men så blev det inte.

De intressanta med bank och verkstad mot börsen är–

–att bank har avtagit, medan verkstadsentusiasmen håller.

Det kommer säkert in bra rapporter det här kvartalet–

–men för att möta marknadens förväntningar över året–

–räcker det inte med ett bra 2017, utan ett bra 2018.

Det finns förhoppning om synkroniserad återhämtning–

–när Europa, USA och Brasilien skakar i gång–

–samtidigt som Kina håller uppe. Då kan det hålla i sig.

Men förväntningarna är höga.

Peter, du är lite försiktig till börsen.

Du tror inte på flera års konjunkturåterhämtning.

Nej, om det skulle ha varit en synkroniserad uppgång–

–efter en lång period av kraftig fall–

–då skulle man känna att det blev bra tillväxt i några år.

Men det har varit hygglig tillväxt i världen.

Vissa branscher är i topp, som bilindustrin.

Det finns andra exempel.

Två stora sektorer är svaga: olja och gruvor.

Där kan man tänka sig några år med bra tillväxt.

Men att bilförsäljningen skulle öka från rekordnivåer...

Atlas Copcos fjärde kvartalsrapport–

–inleddes med "rekordhög försäljning"–

–"rekordhöga marginaler" och så.

Det känns inte som ett vändningsläge.

Se hur många rekord det blir framöver.

Det handlar ju också om en geografisk samordning.

Du har en kul graf – en distinktion mellan Kina och USA.

Det ser inte så samordnat ut.

Det här visar hur makrosiffrorna, eller utfallen, varit–

–jämfört med förväntningarna.

Man kan konstatera att den senaste månaden–

–har det varit lite blygsamma siffror i USA–

–medan Kina överraskar mycket.

Om man som makrobedömare skulle göra en prognos nu–

–då skulle man inte dra upp amerikanska siffror–

–men kanske ligga lite försiktigt på Kina.

Europa går väl som tänkt – en tillväxt med några procent.

Europa har faktiskt växt snabbare än USA två år i rad.

Så det är inget konstigt.

Och du bara nickar.

Vi är kraftigt underviktade på verkstad–

–och tror inte på en flerårig uppgång.

Marknadens förväntansbild när det gäller multiplar–

–och vinstestimat, indikerar att det måste levereras.

Peter har ett bra förslag om man vill spela på Kina: Kone.

Det finska bolaget Kone som gör hissar och rulltrappor.

De är världsledande och halva försäljningen sker i Kina.

Man har guidat försiktigt.

Den kinesiska marknaden har fallit de senaste åren.

Mot bakgrund av de positiva signalerna vi får–

–och som bekräftas i andra rapporter den senaste tiden–

–så finns det en uppsida. Aktien har stått still ett tag.

Det är ett kvalitetsbolag med fina vinstmarginaler.

Det liknar Atlas Copco med halva försäljningen i service.

Och man har två miljarder euro i kassan.

Så det kan bli ett intressant förvärv eller nåt.

Så det känns verkligen positivt.

Vi ska ha en graf till.

Och den har vi ältat nästan varje "Börslunch".

Det är järnmalmspriserna. En ganska kraftig förändring.

Går det här ihop med en flerårig konjunkturuppgång?

Vad ska jag säga? Jag får be om ursäkt.

Det är vår favoritgraf.

Charlottes favoritgraf.

Det är järnmalmspriser mot stålpriser i Kina.

Nu skyddas världens andra ståltillverkare–

–tack vare ökande importtullar i USA och Europa.

Frågan är om den ökande stålproduktionen i Kina–

–letar sig ut runtom i världen.

Då känns det lite jobbigt–

–med stålprisutsikterna i Europa och USA.

Fallande råvarupriser är ingen positiv konjunktursignal.

Sen finns det spekulativa inslag i priserna.

Det är svårt att dra tvärsäkra makroekonomiska slutsatser.

Du har även en amerikansk spaning.

Det är en graf vi hittade själva.

Peters spaning som vi hittade.

Amerikanska butiksstängningar per år.

År 2008 toppade det i krisen, så klart.

Men stapeln längst till höger...

Om Q1-takten fortsätter blir det nästan 9 000 stängningar.

Peters graf visar shopping mall-fastighetsägare i USA–

–som har börjat se oron.

Det har skrivits mycket om det här.

Danska Pandora har haft problem i USA–

–och stänger ner i återförsäljarledet.

USA är annorlunda än Europa med fler gallerior.

Men e-handeln har tagit ett så stort kliv framåt–

–att den påverkar de vanliga butikerna väldigt påtagligt.

Så det börjar bli tomt i en del gallerior.

Marknaden brukar vara tidig–

–så noterade bolags börsfall är en negativ indikation.

Och cirka 30 000 jobb per har försvunnit per månad.

Vi har pratat om det i Sverige också–

–att det ska byggas så många gallerior.

Finns det risk för en butiksdöd även här?

Eller ser vi den redan?

Vi svenskar brukar vara snabba på trender.

Vi går mot ett kontantlöst samhälle och så...

Men här ligger Sverige och Europa långt efter USA–

–där all handel...

I Europa sker butikshandeln i centrum.

De senaste 10–20 åren har vi fått allt fler gallerior.

USA har alltid haft gallerior och ingen centrumhandel.

USA ligger tidigare här.

Mycket med e-handeln är strukturellt.

Hur mår den amerikanska konsumenten?

De mår nog ganska bra så länge...

Så det är mest struktur?

Räntan är väl den stora grejen.

Om den skulle gå upp blir det jobbigt för konsumenten.

Annars har man förutsättningar för en hygglig tillväxt.

Vi har en del rapporter även i dag.

Vi ser på dem som ligger på vinnarlistan:

Tele2, Inwido, Ework och Beijer, alla upp.

Om vi ser på förlorarna, så är det Byggmax.

Dometic har vänt upp till nästan +1 %.

Men listan toppas av Tele2.

Vi pratade med vd Allison Kirkby som sa så här–

–om den holländska verksamheten.

Jag måste erkänna att konkurrensen är hård.

Vårt nätverk är nu nästan klart.

Det är ett fantastiskt nätverk och bolaget vinner priser.

Vi är glada över vår tillväxt–

–och ser fram emot de kommande månaderna.

Holland är ännu en utmaning.

Absolut. Tele2 kanske inte missbedömde det–

–men marknaden förändrades.

Konkurrenterna började paketera tjänster–

–så den tillgängliga marknaden blev mindre för Tele2.

Men det viktiga är att nätverket nästan är klart nu.

De har kört datatrafiken på ett konkurrerande nätverk–

–och betalat dyra pengar.

Nu när de har Volte, med ip-telefoni, och sitt eget nät–

–så blir summan att betala mindre.

Kommer hon att nå 50 000–60 000 net ads in?

Net ads per kvartal är slagigt.

Under det här kvartalet hade en konkurrent–

–unlimited data för att svara upp mot Tele2.

Det brukar vara dragspel, även i Sverige.

Det kan vara ganska slagit mellan kvartalen.

Men den positiva kursreaktionen då?

Vad är det som ger 6 % på kursen?

Om man går tillbaka och ser på analytikers estimat–

–så är de "all over the place".

Intjäningskapaciteten är svår att avgöra.

Tele2 är en av få som investerar för tillväxt.

Övriga utvecklas stabilt. När man är i investeringsfasen–

–har man svårt att förstå byggstenarna.

De rör sig ur fasen och för över folk till sitt eget nät.

Capex kommer att falla när nätet är klart.

Sen kommer de att ha fin kassagenerering–

–och man visar att Sverige är stabilt–

–Baltikum går bra och Kazakstan jättebra.

Holland är osäkert.

När året är slut kan de agera på licensen–

–och kan vara med på ett annat sätt i Holland–

–och titta på andra lösningar.

Tele2 är långsiktiga och vill igenom investeringsfasen.

Men det blir nog rätt bra med kassaflödena–

–och i en värld av låg tillväxt kan de fortsatt överraska.

Jaha... Även Dometic kom med en rapport i morse.

Vi träffade vd:n som sa så här om den fina tillväxten.

Efterfrågan är väldigt bra.

Det är en mix av underliggande bra marknader.

Många bra initiativ. Bra tillgänglighet av produkter.

Vi har medvetet ökat lagret och har bra nya produkter.

Allt sammantaget ger en bra tillväxt.

Ni gillar Dometic. Bra tillväxt, lite lägre lönsamhet–

–än föregående år, varför aktien inte rör sig så mycket.

Jag trodde på en tydligare positiv reaktion.

För oron som fanns inför rapporten–

–var ju att bilförsäljningen i USA toppar ut–

–och då undrar man om det även sker för husbilar.

Men det var stark tillväxt, som på nästan alla marknader.

Vi får väl se. De har ett vinstmål på 15 %.

De ligger en bit ifrån–

–men om de kan visa att det är tillfälligheter–

–och kan vända marginaltrenden–

–så finns det en stor uppsida i aktien.

Ett ganska nytt bolag på börsen. Vi lär oss bolaget.

De har inte utvecklat den lönsamhet man har trott.

Det är det marknaden inte förstår med det här bolaget.

Vi vill ligga steget före, så några ord om Autoliv–

–som kommer på fredag.

Man har gjort marknaden besviken i flera år.

Ja, i nåt års tid.

Vi ser på estimaten. De har reviderats ner.

Autoliv har varit en kombination av–

–att kommunikationen har varit knackig på delar–

–som har sjunkit snabbare än marknaden har väntat.

De har passiva och aktiva produkter.

På passiva har man tagit andelar–

–men enligt gängse ledtid når de marknaden först 2018–19.

Aktivt är säkert, som komradio.

Där har man haft bra tillväxt.

Man utvecklade egna produkter och tappade en leverantör–

–så när man tog Mercedes E-klass–

–kommer det nya kontrakt först efter tre år.

Nu annonserade man S-klass och produktutbudet är starkt–

–liksom orderingången, men det syns om tre år.

Tillväxten lär ta fart i slutet av 2017–

–och 2018–2019 lär de överträffa marknadens tillväxt.

I närtid är det det Peter var inne på:

En hög produktion på bilmarknaden är ett orosmoln.

Har ni Autoliv?

Ja, i vissa fonder.

I de fonder vi förvaltar har det minskat ordentligt.

Det handlar om tidsperspektivet.

Orkar man stå igenom de långsiktiga trenderna–

–kontra de kortsiktiga?

Sen är frågan om man kommer att vara ledande–

–på den aktiva säkerhetssidan.

Det vet vi inte än. Det är en osäkerhetsfaktor–

–vid sidan av den här bilförsäljningen.

Vi låg ännu lite före än jag trodde. Ett flerårigt call.

Glöm inte att titta på "Börsfrukost" i morgon 8.35.

Sen är vi tillbaka vid lunch. Då kommer–

–Per Colleen, Anders Rudolfsson och Björn Rosengren.

Förvaltaren Peter Lagerlöf från Lannebo tipsade i Börslunch om en finsk aktie som kan bli en vinnare om den kinesiska marknaden tar fart.

 • USA fördömer Turkiets svarstullar4:03

  USA fördömer Turkiets svarstullar

  Qatar rycker ut till Turkiets försvar. Kina skickar handelsdelegation till USA. Matilda Karlsson och valutastrateg Lars Henriksson levererar en uppdatering av makroläget.

 • Sommartrubbel för Clas Ohlson2:40

  Sommartrubbel för Clas Ohlson

  Tinders grundare stämmer Match. Turkiet bojkottar Apple. Global Gamings och THQ övertygar. Africa Oils kräftgång fortsätter. Precise omsättning sjunker.

 • Kinas bopriser fortsätter stiga2:48

  Kinas bopriser fortsätter stiga

  Det är fortsatt spänt mellan USA och Turkiet. På dagens agenda har vi konsumentprisindex och PPI från Storbritannien och detaljhandelssiffror från USA. De viktigaste händelserna på marknaderna med Kiran Sakaria.

Börsindex

OMX Stockholm 30 1.1%
NASDAQ-100 0.3%
NASDAQ Composite 0.4%

Vinnare & förlorare

Holmen 8.6%
Paradox Interactive 3.4%
Essity 2.7%
Pandox -1%
THQ Nordic -3.4%
ICA Gruppen -4.9%
Uppdaterad tor 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Spararnas aktiefavoriter i sommar15:41

  Spararnas aktiefavoriter i sommar

  Hur agerade spararna under sommaren och vilka var de viktigaste ekonomiska händelserna? Börslunch sammanfattar sommaren med hjälp av Johanna Kull från Avanza och Michael Livijn från Nordea.

 • 10:29

  "Värre än det värsta vi befarat"

  Den turkiska liran har fallit stort den senaste tiden och president Erdogan vidhåller att låga räntor är det Turkiet behöver nu. Emre Akcakmak, förvaltare på East Capital Turkiet, håller inte med.

 • 4:04

  "Erdogan har kniven mot strupen"

  Krisen i Turkiet står fortsatt i fokus. Från Kina har vi fått oväntat svag statistik. De viktigaste händelserna på finansmarknaderna med valutastrateg Lars Henriksson.