Essity: Prishöjningar ska lyfta resultatet

Välkomna till Börslunch. Börsen backar i Stockholm.

Men laget Eagles kan trösta sig–

–med sin första Super Bowl-seger i amerikansk fotboll.

Här har vi en härlig trio: Anna Strömberg, Catella–

–Peter Lagerlöf, Lannebo och Magnus Groth, vd för Essity.

Välkommen. Ni rapporterade för ett tag sen.

Marknaden har varit lite sur på Essity-aktien.

Hur ser du på det gångna kvartalet och 2018?

Essitys utveckling har varit bra–

–sen vi meddelade den kommande delningen i augusti 2016.

Utvecklingen var positiv fram till delningen i juni.

Sen har vi följt index för vår bransch.

Så jämfört med branschen har utvecklingen varit rätt bra.

Vi har flaggat för ett tufft första kvartal 2018–

–med en gradvis förbättring under året–

–när prishöjningarna går igenom, främst för mjukpapper.

Och de höga massapriserna, vissa säger–

–att det tog tid innan prishöjningarna kom till stånd?

Det går i cykler. När massapriserna höjs–

–höjer vi priserna på mjukpapper för konsumenter–

–som utgör runt 37 % av vår omsättning.

Nu tog det längre tid–

–eftersom massaprishöjningarna blev större–

–och mer långvariga än många trott.

Är kunderna mer prispressade mot konsumenterna?

Är höjningarna svårare att få igenom?

Våra kunder är handeln.

Även de är utsatta för en strukturomvandling–

–med nya kanaler och konkurrenter.

Men nu känner vi att momentum är bra–

–hela branschen går åt det hållet.

Prishöjningar kommer det andra halvåret.

Den svagare dollarn gav er vind i ryggen.

Vi hade hjälp av det i fjol och lyckades–

–trots råvarumotvinden, förbättra både försäljning–

–och marginal totalt för koncernen.

Och nu har vi hjälp av dollarn–

–men hur det utvecklas vet jag inte.

Men ni välkomnar en svag dollar?

Ja, eftersom massa- och även oljepriset sätts i dollar.

I viss mån är vi beroende av priset på plastprodukter.

Anna.

Er tuffa marknad... Råmaterialpriser på väg upp...

Det tar tid att få igenom prishöjningar...

Dessutom har ni väl släpande prissänkningar?

Kostnadsbesparingarna ni fått igenom–

–under den här jobbiga perioden...

Ni har blivit särnoterade, haft interna program på gång–

–haft mycket ni behövt lägga fokus på...

Finns det mer att göra framöver?

Mobiliseringen i organisationen har varit otrolig.

Vi redovisar kostnadsbesparingarna–

–i kostnad för sålda varor varje kvartal.

Tre kvartal i rad har vi blivit positivt överraskade–

–av att kostnaderna sänkts så mycket.

Bestående besparingar, även en följd av våra program–

–för att på sikt ha–

–en så effektiv kostnadsposition som möjligt.

Det ger resultat även framöver och bidrar–

–till den positivare synen på andra halvåret.

Vilka parametrar var viktigast för besparingarna?

Att det gäller hela koncernen, inte bara produktionen.

Även inom administration, logistik, överallt...

Vi har tydliga, långsiktiga program–

–för omstruktureringar eller investeringar–

–för att spara på lång sikt.

Konjunkturen generellt, i USA är det högkonjunktur–

–liksom i Asien och Europa...

Men Essitys organiska tillväxt är 1 %–

–och nån tiondel högre i Q4. Lite blygsamt.

Marknaden är som man kan förvänta sig–

–men den samlade tillväxten kommer från förvärv–

–snarare än organiskt.

Vårt mål är att tillväxten ska ligga över 3 %.

Vi låg på 1,8 % i Q4 och 1,2 % på året, under målet.

Vi har volymtillväxt, men saknar priskomponenten–

–som krävs för försäljningstillväxt.

Det måste komma in mer under året. Och för makro...

Många av våra kategorier: blöjor, mensskydd, och sårvård–

–är rätt penetrerade i mogna marknader. Så bra makro–

–hjälper inte där, som det gör i utvecklingsmarknader.

På vissa av dem var det svagare tillväxt i fjol–

–särskilt Latinamerika. Kina växte fortsatt bra i fjol.

Vi hoppas att Latinamerika utvecklas bättre i år–

–så att vi får draghjälp därifrån.

Hur konjunkturkänsliga är ni?

Vi är det inte, eftersom alla fortsätter att köpa varorna–

–även i lågkonjunktur. Essity kommer från "necessity"–

–och "essential", nödvändigheter. Alla behöver dem–

–oavsett om det går upp eller ner.

Vilken typ av produkter som köps kan påverkas–

–premium- eller standardprodukter. Vi jobbar aktivt–

–med att förbättra mixen mot ett större premiumsortiment.

De underliggande trenderna är starka–

–oberoende av konjunktur. En växande, åldrande befolkning–

–som följs av ett ökat inslag av kroniska sjukdomar.

Det gynnar oss, oavsett konjunktur.

Ni är ett nytt bolag, delar ut 50 % av vinsten–

–är det ett riktmärke för bolaget?

Enligt vår utdelningspolicy ska vi ha en stabil–

–eller ökande utdelning–

–när möjligheterna att investera i bolaget–

–för lönsam tillväxt, är uttömda.

Inga andra nyckeltal finns. Förslaget till årsmötet–

–är en bra utgångspunkt för policyn.

Nån reflektion över Super Bowl-finalen?

Tack för frågan.

Vi sponsrar Eagles hemmaarena Lincoln Stadium–

–där vårt USA-kontor ligger–

–fullt utrustat med torkprodukter. Vi hoppas–

–att det bidragit till segern.

Tack, Magnus Groth. Du får gå hem och fira segern.

Vi ska titta på dagens rapporter.

Det kommer fler senare i veckan. Den stora snackisen–

–var Ratos vinstvarning på fredagskvällen.

Den är ner kraftigt på det.

Annars är Sandvik den stora snackisen. Bra rapport.

Kursen är upp lite. Man marknaden är också svag i dag.

Alla delar var starka. Bra försäljningstillväxt–

–vinstutveckling, orderingång...

Sandvik är nog bäst i klassen i verkstadsbranschen.

Och bolaget har så starka kassaflöden–

–att Sandvik nästan är skuldfritt–

–och kan göra nåt förvärv.

Hade dagens marknad varit starkare–

–skulle förstås kursen ha gått bra.

Bra momentum. Q4:an var oerhört stark–

–och även januari började starkt.

Ett starkt momentum in i det här året. Inget att klaga på.

Men aktien sjunker.

Nej, upp 0,23 %...

Med tanke på den svaga marknaden är det starkt.

Man får ta med sig fjolårets utveckling.

Och den sura börsen.

Vi talar lite bredare om rapportperioden.

Vi har försökt dissekera Annas graf.

Grafen visar hur aktierna reagerat–

–på bättre eller sämre rapporter än väntat.

Det verkar vara svårare att imponera–

–men svaga rapporter tas emot hårdare.

Precis. Grafen visar Europa–

–men mönstret i USA är nästan detsamma.

Det har varit tuffare i Europa än i USA.

Flera års börsuppgång ligger bakom oss–

–konjunkturen börjar bli lång–

–förväntningarna på cykliskt är höga–

–och nu levererar bolag som Sandvik och Volvo...

Men kursreaktionerna är dämpade.

Och missar bestraffas hårt.

En del vinstvarningar har kommit.

I Sverige är de nog fler nu än i Q3. Men spridda skurar.

Många byggrelaterade vinstvarningar.

Hur sammanfattar du rapportperioden?

Försäljningsutvecklingen varit bra–

–men vinstutvecklingen har varit sämre än väntat.

Så det är väl branschspecifikt.

Det är ju många "retail"-bolag som har problem.

Och bygg har problem.

Men det finns nog också ett ökat kostnadstryck–

–som ändå dyker upp i siffrorna.

Man får inte med sig den väntade vinstutvecklingen.

I en del fall har man kanske högt kapacitetsutnyttjande–

–varför det krävs ökade investeringar för att kunna möta–

–den ökade efterfrågan.

Bra konjunktur, men vinsterna kanske inte följer med.

Vi har en graf som visar värderingarna mot vinsterna.

Det här är värderingarna och Stockholmsbörsen.

Värderingarna går före lite grann.

Ska man sammanfatta det så?

Så är det i Sverige. Och tydligen även i USA.

De senaste fem åren har kursutvecklingen varit starkare–

–än vinstutvecklingen. P/e-multiplarna har gått upp.

Det är ingen naturlag.

I ett läge där vi har haft den situationen länge–

–och räntorna går upp lite, vilket också har stöttat–

–uppvärderingen av aktier... Det tar emot lite nu.

Räntorna rör sig uppåt. Det har det snackats mycket om.

Om vi ser hur det ser ut med Fed i USA...

Det är alltmer inprisat att det blir räntehöjningar i år.

Det där är "Fed Funds Future"-marknaden.

Nu är det väl inprisat med de tre höjningar–

–som Fed har talat om.

Några har till och med sagt fyra.

Det är möjligt. Man vet av erfarenhet–

–att det räcker med några dåliga KPI-siffror–

–för att allt det här ska förändras.

Det förefaller vara ett tema–

–att alltfler bolag har problem att hitta arbetskraft.

Securitas hittar inga alls i Seattle–

–och får ge ordentliga löneökningar för att få tag i nån.

Det hörs här och där. Det syns väldigt lite av det–

–i officiell statistik, men det är nog bara en tidsfråga.

Fyra höjningar av Fed i år–

–när vi är i åttonde eller nionde året med bra konjunktur–

–känns väl ganska rimligt.

I fredagens jobbsiffra från USA såg vi löneökningar.

Det bidrar väl till förväntningar om höjda räntor–

–och till den oro vi såg i fredags och i dag.

Europa fortsätter att ha bättre tillväxt relativt USA.

Det är en av de intressanta grejerna.

Två år i rad har Europa vuxit snabbare än USA.

Det är en otrolig prestation.

Så brukar det inte vara.

USA:s befolkningstillväxt är en procentenhet högre–

–än Europas per år. Om man tar BNP per capita–

–är det mycket bättre utveckling i euroområdet.

Den här Trump-effekten syns väldigt lite.

Det låter mer än det syns i statistiken.

2018 ska väl bli ett bättre konjunktur-år i USA–

–mot bakgrund av skattesänkningarna.

Men... Det ser man också i bolagsrapporter.

Europaexponeringen ger tydligare avtryck–

–än USA-exponeringen.

Europabörserna är kanske mer industribolag–

–och mer globaliserade och gynnas mer–

–av den cykliska trenden, än amerikanska börser.

Ska man vikta över i Europa gentemot USA?

Det är kanske en effekt av att Europa ändå gynnas mer–

–av en global tillväxt än USA.

Vad ska man då göra med cykliskt?

Det har varit bra momentum.

Anna har med sig en graf som visar...

Om jag har förstått det rätt–

–är det omsättningstillväxten för cyklist mot defensivt–

–i USA och Europa. Och även kursutvecklingen relativt.

Det är helt klart att cykliskt har bra momentum.

Ja, och på kursgrafen ser vi–

–att ledarskapet vad gäller kursutveckling–

–och betalt för den tillväxten–

–kanske har kommit av sig lite.

Och det är det vi ser nu.

Är det svårare för er att köpa cykliskt?

Tar det emot?

Absolut. Lite mer selektivitet, kanske.

Man får välja vilka bolag som kan överraska positivt.

Det behövs nog att man levererar bättre–

–än vad som ligger i korten, för att få utväxling på det–

–i kurserna. Så lite mer noggrannhet kanske.

Vi hade Essity här. Det får klassas som defensivt.

Vi har fler exempel om man oroar sig för cykliskt.

Anna har gjort den här fina tabellen–

–med sex defensiva bolag.

Det är direktavkastning, p/e-tal–

–och framför allt hur de värderas mot sina konkurrenter.

Tanken är: Vad köper man om man inte vill ha cykliskt?

Den svenska börsen har lite ont om den varan.

Många av de klassiskt defensiva sektorerna–

–kommer med andra risker.

I välfärdsbolag finns småbolags- och likviditetsrisker.

Om vi tänker Oriflame eller Millicom–

–får man en tillväxtmarknadsrisk man kanske inte vill ha.

Om vi tänker Swedish Match–

–kan många inte äga det för hållbarhetsproblematiken.

Kvar har vi några storbolag med stor likviditet.

Vilka av dem vill man äga?

Därför har jag den här lilla påsen. Man kan välja ur den.

Där har vi Ica och Axfood–

–som har ganska höga värderingar, över sina "peers".

Vi har länge väntat på en liknande utveckling–

–i Sverige och Norden som i övriga Europa–

–med mer online, sjunkande marginaler och så vidare.

De är prissatta ur det bästa av alla världar.

Sen har vi Astra, som också ligger över sina peers.

Man kan debattera om hälsovård är defensivt.

Det finns ju en hel del andra risker här.

Då vill man kanske hellre köpa välfärdsbolag–

–men då får man mindre, illikvida aktier.

Sen har vi Telia och Tele2.

Det ser ju intressant ut för Tele2.

Värderingen är lite ett problem.

Telia kan vara intressant–

–med hög utdelning och intressant värdering.

Och Essity, som är ett bolag vi inte har haft förut.

Ett renodlat "staples"-bolag–

–som ligger under konkurrenternas värdering.

De har massor av förbättringsområden.

De kan förvärva och bli bättre på innovation.

De har kostnadsbesparingar vi hörde om.

Här finns helt enkelt stor förbättringspotential.

Aarhus Karlshamn, AAK, kom med rapport i dag.

Är det defensivt eller cykliskt?

Men det finns en intervju med tillförordnad vd på EFN.se.

Är det några av det här bolagen som du hellre äger?

Vi har lite Axfood.

Vi har rätt lite av de här bolagen.

Vi har valt att köpa lite banker i stället.

Med tanke på den "yield" man har där.

Frågan är om det är en "value trap" eller defensivt.

Jag vet inte. Det känns så här:

Det som brukar knäcka en bankaktie–

–är en riktigt dålig konjunktur. Då blir det katastrof.

Det känns inte så nu. Vissa byggbolag lär få problem–

–men konjunkturen är så pass stark–

–att det inte blir några kreditförluster 2018 och 2019.

Och räntorna är på väg upp – en fördel för bankerna.

Jag är inte bekymrad. Det räcker om vinstestimaten håller.

Och man får direktavkastning på 6–7 %.

Det är väl ganska bra om man står inför...

Bra "risk/reward" om det blir lite tuffare på börsen.

Vi har en del intressanta grafer.

Marginalerna har en klart stigande trend.

Ja, precis. Det finns ett gäng orosmoln över bankerna–

–som har satt sig i kurserna. Marginalen är ett sånt.

Vi har lånefesten... Man kan lägga på den här och se–

–hur fantastisk tillväxten är för de flesta.

Kan det fortsätta?

Frågan är ju om det är en "value trap" eller inte.

Och det kommer inga kreditförluster nu.

Men det har varit lånetillväxt och ökande marginaler.

Nu kommer det in andra spelare på marknaden–

–som pressar räntorna. Det är Stabelo–

–Schibsted, som har sin satsning, och SBAB, som finns där.

De har sänkt räntan förut och tagit stor marknadsandel.

Det är ett frågetecken kring om marginalen fortsätter–

–att vara på hög nivå och stiga.

Sen har vi låneböckerna. Om vi har en bostadsmarknad–

–som kraschar, lär de inte fortsätta öka.

Även om tillväxten lär finnas där.

Det finns demografiska aspekter som gör att den är okej.

Men det är svårt att se det som en drivare.

Sen har vi dessutom bara generellt banker i Sverige–

–som har haft en högre multipel än europeiska banker.

Nu väljer man europeiskt.

Man går från norr till söder, även med bankerna.

Vilka banker äger ni?

Vi har Danske Bank och Swedbank.

Och så en liten norsk bank, Sbanken.

Okej. – Anna?

Vi är på samma linje med Danske Bank.

Där hamnar man. Om man vill ha positiva vinstmoment–

–får man titta utanför Sverige.

Danske Bank, DNB och en liten slatt i Swedbank.

Mycket spännande. Börslunch är slut för i dag.

I morgon har vi specialbra gäster:

Joe Tracy från Handelsbanken och Victoria Silvstedt.

Missa inte det. Tack för i dag.

Utvecklingen på börsen för Essity har inte riktigt tagit fart sedan bolaget särnoterades. Men nu räknar bolagets vd Magnus Groth med att prishöjningar ska kunna bidra till ett bättre resultat.

 • Sommartrubbel för Clas Ohlson2:40

  Sommartrubbel för Clas Ohlson

  Tinders grundare stämmer Match. Turkiet bojkottar Apple. Global Gamings och THQ övertygar. Africa Oils kräftgång fortsätter. Precise omsättning sjunker.

 • Kinas bopriser fortsätter stiga2:48

  Kinas bopriser fortsätter stiga

  Det är fortsatt spänt mellan USA och Turkiet. På dagens agenda har vi konsumentprisindex och PPI från Storbritannien och detaljhandelssiffror från USA. De viktigaste händelserna på marknaderna med Kiran Sakaria.

 • Spararnas aktiefavoriter i sommar15:41

  Spararnas aktiefavoriter i sommar

  Hur agerade spararna under sommaren och vilka var de viktigaste ekonomiska händelserna? Börslunch sammanfattar sommaren med hjälp av Johanna Kull från Avanza och Michael Livijn från Nordea.

 • 10:29

  "Värre än det värsta vi befarat"

  Den turkiska liran har fallit stort den senaste tiden och president Erdogan vidhåller att låga räntor är det Turkiet behöver nu. Emre Akcakmak, förvaltare på East Capital Turkiet, håller inte med.

Börsindex

OMX Stockholm 30 -0.9%
NASDAQ-100 -1.2%
NASDAQ Composite -1.2%

Vinnare & förlorare

THQ Nordic 18.9%
Paradox Interactive 7%
Holmen 6%
SSAB -3.6%
Sandvik -4.2%
Boliden -4.2%
Uppdaterad ons 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • 4:04

  "Erdogan har kniven mot strupen"

  Krisen i Turkiet står fortsatt i fokus. Från Kina har vi fått oväntat svag statistik. De viktigaste händelserna på finansmarknaderna med valutastrateg Lars Henriksson.

 • Så het var börssommaren16:00

  Så het var börssommaren

  När Börslunch är tillbaka efter sommaruppehållet snackas det bland annat om Pandora, Life Science, Netent, H&M, Assa Abloy och Ahlsell. Och så summeras givetvis sommarportföljerna.

 • Probis vinst stiger3:41

  Probis vinst stiger

  De senaste och viktigaste börsnyheterna med Matilda Karlsson och Johan Fohlin.