”En tydlig avmattning med stor global osäkerhet”

Handelskrig och brexit ställer till det för världskonjunkturen–

–men vi ska prata om den senaste tidens långräntekollaps.

Christina Nyman, det är mörkare ekonomisk miljö därute än vad vi är vana vid.

Framför allt är oron stor för att vi är på väg in i en mörkare utveckling.

Det ser man i långräntekollapsen. Oro för recession till och med.

Sommaren har varit stökig. Vi har en graf över långräntor.

Vad tänker du när ser den här bilden?

10-årsräntor är vad man förväntar sig om räntor inom tio år...

Det är negativa räntor på många håll i världen och de har fallit kraftigt.

Det är det som har hänt de senaste veckorna.

Det speglar både en förväntan om svag ekonomisk utveckling länge–

–och att man väntar sig att centralbanker ska sänka räntor och agera.

Det är lite mer i närtid, men det prisar också ner långräntor.

I USA har räntorna fallit mycket, men där var räntorna högre från början.

Vi har en graf som visar att ni tänker er–

–att långräntorna fortsätter vara låga.

Precis. I den här miljön räknar vi med fortsatt låga räntor de kommande tre åren.

Det hänger samman med att vi tror att centralbanker kommer att sänka räntor–

–och att vi ser en period med svag tillväxt.

Det hänger samman med att vi inte ser nån snabb lösning på handelskonflikten–

–och osäkerhet kring brexit.

Geopolitisk osäkerhet trycker ner förväntningarna.

Det är ett väldigt anmärkningsvärt läge.

Vad tänker ni om penningpolitiken framöver?

Makrodata har inte varit så dålig som det här signalerar.

Konsumtionen är fortfarande ganska stark i USA.

Arbetsmarknaden runt om i världen är ganska god.

Det här handlar om att man är orolig för den inbromsning som är på gång.

Vi räknar med att centralbankerna kommer att agera på det här.

Det har de också gjort i mångt och mycket. Många centralbanker har sänkt räntan.

Fed sänkte i somras. De kallade det för en "justering" av räntenivån–

–och att man avvaktar och ser.

Men det finns förväntningar om stora sänkningar från Feds sida framöver.

Vi tror att det blir ytterligare två under hösten. En nästa år.

Det gör man för att motverka negativa effekter av oron i världen–

–som hänger samman med handelskonflikten.

När det blir utspel i handelskonflikten pressar det på centralbankerna.

De svarar genom att sänka. Då behövs ingen snabb lösning.

Det hänger samman.

Olli Rehn, ledamot i ECB–

–har sagt att det kan komma nån typ av stimulanspaket.

Du pratade om USA. Vad kan vi vänta oss av Europas centralbanker?

Det är ganska anmärkningsvärt att säga att man ska överraska marknaden.

Då blir det jobbigt att överraska. Det blir höga förväntningar.

I Europa är det betydligt svagare tillväxt. Tyskland ligger riktigt dåligt till.

Inflationen är låg och inflationsförväntningarna har växlat ner.

Vi tror att ECB kommer att sänka räntan i september.

Lite grand. De ligger redan på –0,4, så ytterligare 10 punkter.

Vi tror att man kommer med ännu ett stimulanspaket–

–som innebär att man återupptar köp utav olika tillgångar. Nettoköpen.

Hur hanterar ni brexit?

Hur ska man göra en prognos i den här miljön?

När man gör konjunkturprognoser måste man bestämma sig.

Det blir skillnad om det blir en avtalslös brexit eller inte.

Det har vi diskuterat mycket. Risken för en avtalslös brexit har ökat–

–med Boris Johnson. Vi valde att anta–

–att man lyckas blockera den parlamentariska majoriteten–

–och skjuta på en brexit. Men det är högst osäkert.

Det har vi lagt in som vårt grundantagande.

Men vi har gjort alternativa kalkyler där vi räknar på vad som skulle hända.

Om det blir en hård brexit hamnar Storbritannien i recession.

Hur hanteras det i Sverige?

Hur påverkas Sverige?

Vi har stått emot väl så här långt.

Nu ser man en ganska tydlig inbromsning i aktiviteten.

BNP-siffran för andra kvartalet var svag.

Även industrin i Sverige bromsar in i linje med övriga Europa.

Arbetsmarknaden börjar också påverkas mer. Den förbättras inte längre.

Indikatorer tyder på att den är på väg att försämras.

Vi är en liten öppen ekonomi och påverkas av omvärlden.

Vi räknar med svag tillväxt framöver.

Så svag att vi nu kan prata om en konjunkturförsvagning–

–och stigande arbetslöshet mer tydligt nästa år.

Svensk inflation ligger ju på målet.

Men det kanske inte är det som väger tyngst–

–i ekvationen för vad Riksbanken ska göra framöver.

På kort sikt... Riksbanken säger själva att de ska höja räntan i slutet av året–

–eller början av nästa. Det sa de i juli på sitt senaste möte.

Inflationen är på målet så ur det perspektivet skulle det kunna gälla.

Men konjunkturosäkerheten är väldigt stor. Det är det som dominerar i närtid.

En svag konjunktur slår så småningom in på inflationstrycket.

Vi räknar inte med att Riksbanken höjer räntan de närmaste åren.

Vi tror att man successivt skjuter på räntehöjningen.

Kronan, hur kommer den att reagera?

Den har reagerat på global osäkerhet och försvagats rejält.

Den kommer att ligga kvar på svaga nivåer, men svaja ganska mycket.

Och summan av kardemumman...?

Nu är vi på väg in mer tydligt i en konjunkturavmattning.

Det blir inte recession, men ändå en tydlig avmattning–

–och stor global osäkerhet under flera år framåt.

Tydlig global avmattning. Stort tack, Christina Nyman.

En stökig sommar och den senaste tidens långräntekollaps har orsakat oro för konjunkturens framtid. Osäkerheten i det amerikansk-kinesiska handelskriget och den infekterade Brexitkonflikten gör inte utsikterna bättre. Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman kommenterar konjunkturläget i Sverige och världen framöver enligt bankens prognos.

Programledare: Petra Bergman

Börsindex

OMX Stockholm 30 -3.5%
NASDAQ-100 -3.9%
NASDAQ Composite -3.8%

Vinnare & förlorare

Sinch 14.7%
Embracer 4.8%
Swedbank 4.5%
Trelleborg -7.1%
Husqvarna -7.2%
Dometic Group -8.9%
Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier