Därför ska priset på naturgas upp

Välkommen till EFN Råvaror.

Det var stora fall i basmetallpriserna i går.

Kopparpriset sjönk med nära 5 %.

Stigande lager och starkare dollar låg bakom det.

Nickel tappar med 4 och zink med 2 %.

Men i dag ska vi prata energi.

Välkommen, Dan Lindström.

Tack så mycket.

Nära en vecka har gått sen Opec-mötet.

Du tycker att det läggs för mycket vikt vid Opec-dealen.

Det är lätt att säga efteråt att det blev som förväntat.

Men redan för ett år sen sa Opec–

–att den nya policyn skulle vara att balansera marknaden–

–och ha balans i lagersituationen.

Det finns ingen anledning för Opec att gå ifrån det.

Policyn har ännu inte fått fullt genomslag.

Lagren är inte riktigt balanserade.

De kom från en annan situation–

–när man hade volympriskrig under en längre tid.

Det var felaktigt.

Man ville få bort högkostnadsproducenter.

Som inte var så mycket högkostnadsproducenter–

–som man trodde. Kostnaderna kunde dras ner rätt mycket.

Nu har man ändrat strategi och har en ny policy.

Över tid har man alltid försökt balansera marknaden.

Ingenting talar för att de inte fortsätter med policyn.

I veckan sa tre av de största oljeskifferbolagen i USA–

–att man inte ska satsa på att producera mer framöver–

–utan mer på att ge utdelning till sina ägare.

Ger det ett högre oljepris framöver?

Här ska man läsa mellan raderna.

Det man säger är att den kraftiga produktionsuppgången–

–som har varit i USA i många år–

–har inte skett organiskt genom vinstinvestering.

Den har skett genom finansiering av en expansion.

Om inte investerarna vill göra det längre–

–så fortsätter troligtvis inte expansionen lika kraftigt.

Målet för Opec-dealen är att hitta ett 5-årssnitt–

–för lagernivån.

Kommer man att uppnå det inom en snar framtid?

På den här grafen ser man tydligt–

–den kraftiga uppgången som var–

–och att lagernivån nu har sjunkit.

Om man skulle plotta grafen–

–som lager mot dagar utav användning–

–är marknaden i princip i balans redan.

Du har en teori om varför vi kommer att gå över–

–till ett mer priskänsligt läge. Förklara det.

Jag ska göra mitt bästa.

Det är mycket viktig information i den här grafen.

Varje blå prick är lagerstatistik.

Det här är amerikansk lagerstatistik.

Den är tillförlitlig och kommer på veckobasis.

Varje punkt är skillnaden–

–mellan den veckans lagerstatistik och 5-årssnittet.

Om man plottar det mot oljepriset–

–får man ut mycket information.

Här finns allt viktigt: tillgång, efterfrågan, lager–

–och oljepris mot varandra.

Det är hela historien om vart oljan ska ta vägen.

Det som syns tydligt är–

–att vi går från en prisinelastisk tidsperiod–

–när oljepriset låg här borta.

Det finns en gräns för hur lågt oljepriset kan sjunka.

Om det kryper ner kortsiktigt dras det bort produktion.

Förra året minskade oljeproduktionen i USA–

–med nästan 1 miljon fat när priset var för lågt.

När det blir starka fundamentala signaler–

–och olja dras bort från marknaden–

–Venezuelaproduktionen minskar mycket–

–har det inte gett så mycket effekt.

Det är en prisinelastisk position på kurvan.

Men det som skett under 2017–

–med lagerneddragningar, är att vi har rört oss–

–längst den här kurvan och närmar oss nu–

–en priselastisk situation igen.

När även positiva signaler påverkar oljepriset starkt.

Eller kan göra, rättare sagt.

Men om man lägger till produkterna i lagerstatistiken–

–skulle vi ligga ännu högre upp på kurvan.

När man använder kurvan till att se var lagren tar vägen–

–kan man plotta in var man ska vara.

Då är förväntningen att oljepriset når 80 dollar–

–inom sex-nio månader.

Vi har en bild till: "Från contango till backwardation".

Det betyder att istället för en premie–

–för att köpa olja i framtiden har vi istället en rabatt.

Det stöder den tesen som jag sa.

När det är contango–

–det vil säga priserna är billigare i närtid än längre ut–

–för att det finns för mycket olja i systemet.

Riskerna för priserna finns på nersidan.

Som det ser ut nu när marknaden har flippat upp–

–till backwardation, är det tvärtom.

Prisrisken finns på uppsidan.

Det stödjer att vi går in i en priskänsligare situation–

–när oljan och dess fundamenta kan röra sig åt rätt håll.

Om man antar att Opec lever upp till sina förväntningar–

–och kontrollera produktionen, vilket allt talar för.

Då finns det goda möjligheter att priset rör sig upp.

Med en brasklapp för Q1. Q1 är säsongsbetonat–

–vanligtvis lagerbyggnader. Marknaden kan bli rädd–

–och tro att vi är tillbaka i 2017 års situation.

Jag oroar mig inte för den typen av fladder i priserna.

Vi lämnar oljan och går över till ett ämne–

–som vi inte pratat så mycket om.

Nämligen naturgas. Hur stor del av din fond är olja–

–respektive naturgas?

Det är inte helt lätt att dela upp det.

Många oljeproducenter producerar också naturgas.

Exxon är i princip 50-50 mellan naturgas och olja.

Det pendlar över tiden.

Vi brukar ligga nånstans i häraden 20-50 %.

Innehaven i er fond är få och ganska stora.

Hur viktigt är det att vara stockpicker?

Det är alltid viktigt, men det är inte där vi börjar.

Vi kallar oss en tematisk fond–

–och tar reda på de stora trenderna–

–som styr olja och naturgas.

Därefter väljer vi vilken karaktär på bolag–

–som gynnas eller missgynnas av den situationen.

Stockpicking är viktigt–

–men först tar vi reda på vilka tema som styr marknaden.

För att förstå naturgasmarknaden vad ska man då veta?

Den är fortfarande förhållandevis regional.

Det vill säga landbaserad. Europa-Ryssland är en region.

Asien är en region och Nordamerika en.

Här ser vi vilka som importerar och exporterar gas.

Det är en framtida bild över hur mängdvolymen–

–ska fördelas. Pilarna ser likadana ut i dag–

–men till förhållandevis små volymer.

LNG - Liquefied Natural Gas...

För att frakta gasen utanför pipelinesystemet–

–måste man frysa ner den så att den blir vätska.

Därför är den regionala präglingen stor–

–för att gasen är så svårfraktad.

LNG har funnits under väldigt lång tid–

–men har aldrig blivit tillräckligt stor–

–för att marknaden ska bli global. Vi tror–

–att det sker under de närmaste 10-20 åren.

Naturgas kommer precis som olja att bli global.

En globalt integrerad produkt. LNG är en stor del i det.

Det har inte funnits tillräckligt med export–

–eller importkapacitet i marknaden.

Men relativt snart kan LNG-delen nå 20 % utav gasmassan.

När vi når dit blir det en mer global produkt.

På den här grafen ser vi att Asien, Europa och USA–

–följer varandra, men inte som WTI- och Brentolja.

Det är väldigt lokalt i sig.

Går man in och tittar på Nordamerikansk gas i sig–

–så är det ännu större skillnader lokalt.

Det krävs en infrastrukturutbyggnad.

Det krävs export- och importmöjligheter på ett annat sätt.

När det gör det, tror vi att priserna närmar sig varandra–

–och det blir en global produkt likt olja.

Hur ser utbudssituationen ut? Vi går mot vinter–

–och kyla påverkar utbudet.

Det är en väldigt säsongsbetonad produkt.

Det är förhållandevis svårt att lagra den.

Inför vinter- och sommarsäsong fylls lagren upp.

Blir det kallare än förväntat drar lagren snabbare–

–marknaden får panik och priserna går upp.

Blir det för varmt blir det tvärtom.

Det är en säsongsfaktor i naturgas.

Det är en del i det.

Men vi tror att den går mer mot en prissättning på LNG–

–och den globala marknaden.

Då blir en stabilare produkt–

–även om den alltid kommer att vara säsongsbetonad.

Naturgas används än mer än olja inom industrin.

Gör det att den blir extra konjunkturkänslig?

Till en viss nivå, men vi tror tillväxten kommer–

–från kraftgenerering.

En stor fråga är givetvis var den passar in–

–när vi går mot förnybar energi.

Vi tror och hoppas att man väljer–

–att gå från smutsigare till renare.

En del av det är naturgas. Naturgas är 40 % renare än kol.

England har gjort det under ett antal år nu.

Det har gått från hög kolanvändning–

–till att ha dagar när kol inte används.

Det har i princip ersatts med naturgas och förnybart.

Vi hoppas att man gör valet.

Ska vi få en renare och finare värld–

–så måste vi röra oss från smutsigt till renare.

Naturgasen har en del i det.

Det är bättre att ha naturgas istället för kol–

–och bättre att ha sol än naturgas.

Här och nu borde vi röra oss åt rätt håll på alla fronter.

Svavelutsläppen är betydligt lägre med naturgas-

Men koldioxidutsläppen bara 25 % lägre än olja.

Det är mer en övergångsresurs–

–tills man kommer till helt och hållet förnybart.

Vi vill alla leva i en värld där man bara använder sol.

Det är en utopi för vi kommer att ta oss dit en dag–

–men det är inte så enkelt att ta sig dit.

Tyskland som kommit längst på resan–

–har för stunden nått en platå–

–för hur mycket förnybart de kan ha i systemet.

Så som systemet är uppbyggt klarar det inte mer.

Det måste förändras–

–innan man kan driva mer produktion av förnybart.

Under mellantiden kan man antingen ligga kvar i kol–

–och släppa ut de mängderna som finns där.

Eller gå över till naturgas.

Politikerna är rädda för att stödja en fossil industri–

–för att det försenar övergången till sol.

Det är fel tänk. Man ska fokusera på–

–att vi här och nu kan minska utsläppen i fossilindustrin–

–parallellt med att röra oss mot sol och vind.

Hur ser den geopolitiska risken ut för naturgas?

För Ryssland och Mellanöstern påverkar oljan mycket.

Det här är en del i varför man tror–

–att LNG-marknaden kommer att bli en viktigare faktor.

EU har en uttalad policy att gå ifrån–

–att bara vara beroende av rysk gas.

Det är samma sak i Asien.

Man vill inte vara beroende av en pipeline.

I oljemarknaden är man beroende av en importterminal.

Men oljan kan ta varifrån som helst.

LNG ger samma möjlighet. Med en pipeline–

–är man begränsad till den som finns i andra änden.

Tack så mycket, Dan Lindström.

Vi avrundar med en nyhet om avokadomarknaden.

Mexiko som dominerar marknaden har haft gynnsamt väder–

–och minskade pestproblem. Pristoppen har därför vänt.

EFN Råvaror är slut. Vi är tillbaka nästa vecka. Hej då!

Energi, olja och naturgas är i fokus i denna upplaga av EFN Råvaror. Gäst är Dan Lindström, förvaltare på Proxy Petroleum.

Olja: För mycket fokus på Opec.

Olja: Producenter av skifferolja vill öka utdelning.

Olja: Fån contango till backwardation.

Naturgas: Marknaden blir alltmer global.

Avokado: Prisrusningen kom av sig.

Programledare: Ellinor Beckett.

 • Klar ESG-profil lockar fler långsiktiga investerare6:57

  Klar ESG-profil lockar fler långsiktiga investerare

  Det lönar sig för företag att engagera sig i miljömässiga och sociala frågor. Det hävdade Laura Starks, professor i finansiell ekonomi vid University of Texas i Austin, på ett seminarium anordnat av Swedish House of Finance.

 • Och vinnaren är…16:12

  Och vinnaren är…

  Dagen är inne då det är dags att avslöja vem som komponerade den bästa sommarportföljen. I programmet snackar Mattias Eriksson och Anders Rudolfsson dessutom bland annat om SSAB, Boliden, Scandic och Facebook.

 • Digitalisering i fokus på centralbankernas Woodstock8:44

  Digitalisering i fokus på centralbankernas Woodstock

  På fredag är det äntligen dags för det årliga ekonomiska toppmötet i Jackson Hole. Utöver det så väntar en drös PMI-siffror. Analys av veckan som gått och förväntningar på veckan som kommer med Gabriel Mellqvist och chefstrateg Claes Måhlén.

 • Italien vill förlänga stödprogram2:11

  Italien vill förlänga stödprogram

  Italien vill att ECB förlänger QE-programmet, och Kina beordrar högre bankutlåning till företag. Matilda Karlsson och chefstrateg Claes Måhlén går igenom de senaste händelserna i makrovärlden.

 • Det kan sänka börsen i höst15:55

  Det kan sänka börsen i höst

  Svenska bostadspriser, italiensk politik och globala valutakurser är några av ämnena i dagens Börslunch som domineras av makroekonomi. Gäster är Mattias Sundling och Lena Fahlén.

Börsindex

OMX Stockholm 30 1.2%
NASDAQ-100 0.1%
NASDAQ Composite 0.2%

Vinnare & förlorare

THQ Nordic 4.3%
Beijer Ref 4.3%
Peab 2.8%
Attendo -1.5%
Paradox Interactive -2.5%
Nolato -7.3%
Uppdaterad mån 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Vinstvändningar i rapportfloden4:36

  Vinstvändningar i rapportfloden

  Boozt vänder till vinst. Peabs orderingång stiger. Björn Borgs marginaler övertygar. Nibe ser fortsatt god efterfrågan. Ratos har mer att jobba med. Rovio klår låga förväntningar.

 • 3:43

  "Pastorn är en symbolfråga"

  Inga höga förväntningar när USA och Kina återupptar tullsamtalen. Nya turer i handelskonflikten mellan Turkiet och USA. Johan Fohlin och Lena Fahlén om de viktigaste makrohändelserna just nu.