Stort behov av olja i många år till

Idag ska vi prata om det höga oljepriset.

Men även om den amerikanska skifferoljeproduktionen–

–och den stundande omställningen–

–till alternativa fordonsdrivmedel.

Välkommen Filippa Jerstedt.

Vi börjar med en vanlig oljeprissnackis.

Vi har oljepriset på en graf. Det har gått upp till 77-78.

Det har stannat till lite–

–men brant är det.

En fantastisk utveckling.

Bara det senaste året–

–har det varit en väldigt stabil ökning.

Ser man däremot bara under den senaste månaden–

–så har det varit lite skakigare.

Vi har både sett positiva effekter–

–från att efterfrågan har fortsatt vara stark.

Dock börjar man bli lite mer nervös–

–kring hur efterfrågan utvecklas.

Sen har vi sett en viss premie–

–kopplat till den politiska osäkerheten i exempelvis Iran.

Där kommer vi eventuellt se sanktioner–

–som kan påverka produktionen framöver.

Sen började man mer och mer fokusera på fönstret–

–som öppnas upp då de långa ledtidsprojekten–

–inte kommer att kunna producera på samma sätt.

Tidigare bidrog de mer till den globala produktionen.

Det har också bidragit till oron–

–för den långsiktiga produktionen.

Vilka projekt är det?

Tänk djupvattensprojekt.

Vi har Nordsjön.

Vi har Brasilien och Angola.

Den typen av projekt–

–där man inte har sett lika hög aktivitet–

–som vi har gjort under tidigare år...

Bolagen drog ner Capex budgetar och så vidare.

Man har inte fokuserat lika mycket på utforskning.

Det har inneburit att beslut om kommande projekt–

–som ska bidra till fortsatta produktioner–

–har man börjat oroa sig för.

Det kanske inte blir ett så bra utbud som man har trott.

Sen har vi det stundande Opec-mötet i juni.

Man har börjat flagga för att produktionen–

–kanske kommer att kunna öka troligtvis.

Det har gjort att marknaden har blivit nervös.

Kommer man vara disciplinerad?

Kommer det att finnas en swingproducent–

–som kan managera utbudet?

Det är jätteviktigt på lång sikt–

–att vi har en stark swingproducent som kan managera.

Annars kommer vi se en högre volatilitet kring oljepriset.

Du förutspådde ett högre oljepris i december.

Det har du fått rätt i.

Men inte ens du kunde tro att det skulle gå så snabbt.

Absolut inte.

Det här har gått väldigt snabbt.

Vi har fått en avmattning–

–och du pratade om "driversen" bakom utvecklingen.

Var ligger vi i slutet av året?

Bästa gissningen är väl kanske–

–där vi är idag.

Men om vi drar ut tangenten lite–

–kanske två år till framåt–

–tror jag att vi ser ett ännu högre oljepris.

Det beror på fönstret, där långa ledtidsprojekt–

–inte kommer att kunna bidra med den produktionstillväxt–

–som behövs för att vi ska kunna möta efterfrågan.

100 dollar är ingen orimlighet?

Oljepriset går alltid för högt och alltid för långt ner.

Att det slår över lite på uppsidan–

–är ingen omöjlighet.

Spännande. Du har varit i Texas i USA nyligen–

–och tittat på skifferoljeutvinning.

Du har följt utvinningsformen länge. Vad är dina intryck?

Väldigt spännande resa.

Ett väldigt starkt budskap från de flesta bolagen där–

–är att kassaflödena kommer att vara starka.

Och avkastningen kommer att vara stark.

Det säger man med de höga priserna i ryggen?

Ja, men också under lägre nivåer–

–för många av bolagen har budgeterat kring 50-55 dollar.

WTI då.

Och ser vi till det högre oljepriset som vi har nu–

–så blir det ännu mer kassaflöde–

–i relation till vad man har budgeterat för.

De här bolagen kommunicerar goda kassaflöden–

–och goda avkastningar för många år framöver.

Men kom ihåg att det är en cyklisk industri.

Det går upp och ner.

De är optimistiska i den här fasen.

Det kommer inte att bli så bra över sikt som man tror.

Så klart kommer vi kunna ha ett eller två år–

–av bra kassaflöden och avkastning.

Men i och med de korta ledtiderna inom skifferolja–

–det kan vara 3-12 månader–

–så kommer kostnadsnivåerna komma ikapp.

Man kommer kunna se att bolagen–

–har mer kassa och mer möjlighet att spendera.

Det får genomslag på att inflationen kommer att komma upp.

Det blir alltså dyrt när man ska skala upp snabbt.

Så är det. Sen börjar vi se lite annalkande problem.

Bland annat i Bakken och Eagle Ford–

–som har varit viktiga bidragsgivare–

–till produktionsutvecklingen inom skiffer.

Här ser vi hur mycket som tas upp–

–i de tre dominerande skifferfälten i USA.

Bakken, Eagle Ford och Permian.

Då har vi tre områden inom skiffer–

–som har varit och är väldigt viktiga–

–till produktionen för hela USA:

Vi ser hur både Bakken och Eagle Ford har bidragit–

–när skifferproduktionen tog fart i USA–

–till den ökade produktionstillväxten.

Permian har varit ett område som kom–

–och började producera lite senare.

Därför kommer den att rampa upp ännu mer framöver.

Den är brantast på slutet.

Precis. Vi ser den kraftiga ökningen.

Däremot har Bakken och Eagle Ford–

–producerat skiffer under ganska lång tid.

Där börjar vi se annalkande problem.

Man har under perioder då oljepriset–

–kom ner så mycket under 2015 och 2016–

–fokuserat på de allra bästa brunnarna.

De har bara borrat det som genererar mest kassaflöde.

Men nu är det slut på det?

Det börjar finnas vissa tecken kring–

–att de här producenterna kommer att behöva borra–

–de inte lika bra brunnarna.

De kommer att producera, men vi kanske inte–

–ser en produktionstillväxt–

–för Bakken och Eagle Ford, som vi har sett tidigare.

De kommer inte generera lika bra kassaflöden–

–eller avkastningar som man tror.

Först rampar man upp, då blir det dyrt–

–och det här problemet gör det mindre kostnadseffektivt.

Det bästa är borrat, nu är det slut.

Då får man borra det som inte är riktigt lika bra.

Du har med dig en faktor till som är...

Man borrar ner och sen åt sidan...

Då är det lätt att komma in på grannens fält.

Varför är det ett problem?

Då är vi inne på "well-to-well interference".

Man har två brunnar och producerar från den ena...

För skifferolja borrar man horisontellt.

Då går den ena brunnen in och stjäl olja från den andra.

Konsekvensen blir–

–att produktionen från den första brunnen överskattas.

Reserverna överskattas också–

–och avkastningen och kassaflödet från den första brunnen.

På samma sätt underskattas produktionen från den andra–

–i och med att den första redan har "stulit" olja.

Därför finns det risk för att de reserver, det kassaflöde–

–som förväntas inte blir lika bra som man tror.

Jag tolkar det som om många av skifferoljefälten–

–domineras av ganska små aktörer.

Att de får lite sämre lönsamhet än de har räknat med–

–gör det nåt för marknaden i stort?

Återspeglas det i oljepriset?

Jag återkommer till de långa ledtidsprojekten.

Många tror att vi inte behöver dem–

–eftersom man har skifferoljan. Den tar över världen.

Man kommer att se så stora produktionsökningar–

–från skiffer att inte de traditionella projekten behövs.

Men risken är att om skifferoljan överskattas–

–Bakken och Eagle Ford överskattas–

–och reserverna eftersom brunnarna stjäl av varandra...

Då ställs det kanske högre krav–

–på de långa ledtidsprojekten. De behövs framöver–

–i den globala produktionen.

Risken är att det inte investeras tillräckligt.

Därför behövs ett högre oljepris för att stimulera–

–den typen av aktivitet, då bolagen allokerar kapital–

–för att utveckla de här fälten.

Om vi blickar ännu längre fram i tiden–

–behövs inte oljan för vi ska alla åka i elbilar...

Är det två-tre år bort?

Nåt sånt...

Vi går vidare med grafen–

–som visar nyregistrerade personbilar.

Det är en vanlig uppfattning att elbilar slår ut bensin.

Det är en lång graf fram till 2049.

Den visar att det kan ta längre tid än man tror.

Här tittar vi på nyregistrerade personbilar.

Det här är våra egna estimat.

Vi ville få en bild över uppfattningen som finns–

–att vi inte behöver olja, för vi ska åka elbilar.

Stämmer det verkligen?

Kom ihåg att bilar står för strax över 20 %–

–av den totala konsumtionen av olja.

Lastbilar står för lite över 20 %.

Resten sitter i din kavaj eller i glasögonen.

Vi använder olja till så mycket mer–

–än bara person- eller lastbilar.

Det är flygplan, shipping och många olika industrier.

Pågår inte omställningen?

Inte riktigt, men vi blir er energieffektiva–

–inom många områden. Generellt är det svårare–

–att driva den effektiviseringen när oljan inte förbränns.

Det gör att det kommer att bli svårare.

Globalt kommer vi att ha BNP-tillväxt. Naturligtvis–

–blir det recessionsår då efterfrågan går ner.

Men fram till 2050 bör det vara en viss BNP-tillväxt–

–som bidrar till ökad efterfrågan från industrin.

Absolut. Vi tittar på den sista grafen.

Den belyser det du är inne på.

Jag gick kanske händelserna i förväg...

Men tillväxten på efterfrågan av olja mattas av–

–men finns kvar länge till. Eller kan du förklara?

Det blå fältet är efterfrågan från bilindustrin.

Den står för strax över 20 % i dag.

Om elbilar står för 75 %–

–av nybilsregistreringen 2050–

–och hybrider står för 20 %–

–så finns det en liten del med förbränningsmotor kvar.

Även med ett sånt scenario–

–kommer det att vara växande efterfrågan–

–på olja under kommande år.

Men den blå delen, privata fordon, kommer att komma ner.

Men kanske inte så mycket som man tror.

Övrig konsumtion som lastbilar, flyg...

Fascinerande att den är så liten...

Man tror att fordon är allt, men det är så mycket annat.

I det scenariot som vi målar upp–

–är det en relativt stabil konsumtion av olja–

–fram till 2050 och till och med öka lite grand.

Men komponenterna i kakan kommer att ändras.

Två slutsatser de närmaste åren:

Fortsatt oljeprisstegring.

Fortsatt stort behov av råvaran på 50 års sikt.

Tack så mycket.

Det höga oljepriset, amerikansk skifferolja och omställningen till alternativa drivmedel. Det kommenterar Filippa Gerstädt, förvaltare på Nordea i EFN Råvaror.

Filippa Gerstädt menar att oljepriset kommer att fortsätta uppåt och det kommer stå högre om två år än vad det gör i dag.

De amerikanska skifferoljeproducenterna kan komma att möta något tuffare tider menar Gerstädt, då det blir svårare att hitta riktigt bra borrhål.

Slutligen menar Filippa Gerstädt att det kommer att finnas stort behov av olja i många år framöver. Elbilsrevolutionen kommer inte bli så dramatisk för oljan som många tror.

 • Sommartrubbel för Clas Ohlson2:40

  Sommartrubbel för Clas Ohlson

  Tinders grundare stämmer Match. Turkiet bojkottar Apple. Global Gamings och THQ övertygar. Africa Oils kräftgång fortsätter. Precise omsättning sjunker.

 • Kinas bopriser fortsätter stiga2:48

  Kinas bopriser fortsätter stiga

  Det är fortsatt spänt mellan USA och Turkiet. På dagens agenda har vi konsumentprisindex och PPI från Storbritannien och detaljhandelssiffror från USA. De viktigaste händelserna på marknaderna med Kiran Sakaria.

 • Spararnas aktiefavoriter i sommar15:41

  Spararnas aktiefavoriter i sommar

  Hur agerade spararna under sommaren och vilka var de viktigaste ekonomiska händelserna? Börslunch sammanfattar sommaren med hjälp av Johanna Kull från Avanza och Michael Livijn från Nordea.

 • 10:29

  "Värre än det värsta vi befarat"

  Den turkiska liran har fallit stort den senaste tiden och president Erdogan vidhåller att låga räntor är det Turkiet behöver nu. Emre Akcakmak, förvaltare på East Capital Turkiet, håller inte med.

Börsindex

OMX Stockholm 30 -0.9%
NASDAQ-100 -1.2%
NASDAQ Composite -1.2%

Vinnare & förlorare

THQ Nordic 18.9%
Paradox Interactive 7%
Holmen 6%
SSAB -3.6%
Sandvik -4.2%
Boliden -4.2%
Uppdaterad ons 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • 4:04

  "Erdogan har kniven mot strupen"

  Krisen i Turkiet står fortsatt i fokus. Från Kina har vi fått oväntat svag statistik. De viktigaste händelserna på finansmarknaderna med valutastrateg Lars Henriksson.

 • Så het var börssommaren16:00

  Så het var börssommaren

  När Börslunch är tillbaka efter sommaruppehållet snackas det bland annat om Pandora, Life Science, Netent, H&M, Assa Abloy och Ahlsell. Och så summeras givetvis sommarportföljerna.

 • Probis vinst stiger3:41

  Probis vinst stiger

  De senaste och viktigaste börsnyheterna med Matilda Karlsson och Johan Fohlin.