Triss i heta skogsaktier

Läget är osäkert nu. Vart ska vi? Vi ska fundera lite kring det.

Den som är orolig vill kanske ha grönt guld. Tre förslag på såna bolag–

–får ni i dagens EFN Marknad.

Välkommen Martin Hallström. Hur känns det i börsturbulensen?

Visserligen är börsen glad igen...

Ja, det känns bra, men som sagt, tiderna är osäkra–

–så vi behöver navigera rätt.

Men är det inte när graferna på Twitter visar "all time high"–

–som man ska vara lite försiktig.

Jo, tilltron är hög till en stark ekonomisk återhämtning–

–och det har prisats in rätt mycket.

Det kan nog vara läge att titta på sina positioner.

I dagens första graf har du målat upp det rätt bra.

Man vill försöka förstå börsens dåliga och bra dagar.

Vilka krafter och tankegångar driver psykologin just nu?

–I grafen visar du dem. –Den visar OMXS30.

Marknaden verkar ha nån sorts balans nu–

–mellan hämmande och stöttande krafter.

De extremt starka penning- och finanspolitiska stimulanserna stöttar.

De lanseras kontinuerligt av centralbankerna.

Och att räntan är nere på noll eller nära noll i många länder–

–gör att inga avkastningsalternativ finns.

Så troligen blir botten inte lägre den här gången.

Men vi ser också en begränsning på ovansidan.

Vinstförväntningarna är väldigt höga, inte bara för i år, som alla räknar bort–

–men även för nästa år verkar vinstförväntningarna höga.

Ovanpå det den tekniska bilden: OMXS30 är uppe på 1660-1700.

Här kommer ett naturligt utbud materialiseras–

–oavsett vad som sker. Investerare som känner att de får en andra chans–

–att komma ur till acceptabla nivåer.

Utbudet kommer oavsett vad som sker.

Olika förklaringar kan komma i efterhand om varför det såldes vid de nivåerna–

–men jag tror att det är naturliga utbudsnivåer för investerare.

Och säsongsmönster? Svag sommarbörs brukar man tala om.

Ja, det brukar vara så, men under de senaste tio åren–

–har inget sånt säsongsmönster synts.

Hälften av åren har varit positiva under sommarsäsongen–

–och hälften negativa. Så jag tror inte mycket på säsongsmönster.

Men med balansen mellan hämmande och stöttande krafter–

–skiftar nog sentimentet starkt med inkommande nyheter.

Vi får då stor rörelse inom ett spann. Exempelvis från 1400 till 1700.

Rörelserna blir stora däremellan. Utifrån hur sentimentet skiftas.

Du tror inte vi ska ner mot botten som sattes–

–men att risken ändå finns att vi ska ner lite grann kommande halvåret.

Ja, risken finns för slagighet och att vi kommer tillbaka nedåt.

Om det blir vid 1500 eller 1400 återstår att se–

–men slagigheten blir nog stor på grund av nyheter som trillar in–

–under sommar och höst.

Kanske blir det inte dramatiskt, men en andhämtningspaus–

–efter en stark återhämtning?

Ja, det behöver inte vara nånting som initierar det.

När bollen väl sätts i rullning kan det utvecklas åt det hållet.

Rekordmycket kapital står utanför marknaden–

–betydligt mer än under finanskrisen. Det ligger i penningmarknadsfonder.

När vi kommer ner kommer det kapitalet komma in i marknaden–

–och stötta. Därför ska vi inte vara så rädda för kraftiga nedgångar.

–Mer naturliga korrektioner. –Ja, men stor slagighet, som sagt.

Om man tror att bågen är hårt spänd och inte mycket uppsida finns kvar–

–kan man köpa "försiktiga" aktier.

Vi har ju inga tech-aktier att köpa här, så vad letar man efter i stället?

Sentimentet som nu avgör om det stiger eller sjunker–

–är smittspridnings-takten för covid-19.

Börsen vände i samband med att smittspridnings-takten toppade.

Vi har en bild på det.

Osäkerheten är extremt stor nu.

I mobilitetsrapporterna ser vi–

–att Skandinavien ligger på 90 % rörlighet jämfört med i februari.

Vi har kommit igång igen. Men får vi en andra våg av smittspridning eller inte?

Osäkerheten är extremt stor och visibiliteten är låg.

Jag vill helst se stabil intjäning i bolagen jag tittar på nu–

–för att parera osäkerheten.

Och i brist på tech-bolag finns skogsbolagen.

De har en rätt stabil intjäning, som jag gillar just nu.

Dina idéer är Billerud Korsnäs, Stora Enso och Essity.

De här ska vi tala om i programmet.

Men innan vi börjar med Billerud...

Trump säger att en andra våg inte ska leda till ännu en nedstängning.

Det är väl positivt. Men förväntningarna på att folk ska komma tillbaka i arbete–

–som om inget hänt och att jobben bara försvunnit tillfälligt...

Kanske är det för optimistiskt?

Ja, nu prisas det in att alla kommer tillbaka relativt snabbt.

Och just nu känns det väl optimistiskt att tro att det ska ske.

Jag är inte alls säker på att åter- hämtningen i ekonomin ska ske så snabbt–

–som aktiemarknaden nu prisar in.

Över till bolagen. Först Billerud, som har en intressant exponering mot mat och dryck.

Billerud har över 60 % av sin exponering–

–mot förpackningar för livsmedel och medicin–

–en exponering som inte påverkas av covid-19.

Intjäningen blir stabil. Tillväxten är strukturell på vätskekartong.

3-4 % per år. Skiftet från plast till fiber.

–En ESG-vinkel? –Ja, koldioxidavtrycket är 70 % mindre...

...från en fiberförpackning jämfört med en av plast.

Så det finns absolut en ESG-vinkel.

Strukturell tillväxt, stabil intjäning, lägre insatsvaror–

–som håller uppe vinsterna.

Den verkar stabil, men har också en trigger.

–Jaha, vad är det? –De bygger en ny kartongmaskin: KM7.

–Den har varit i gång länge... –Har den inte strulat?

Jo, nästa graf–

–visar procentuell utveckling sen årsskiftet 2016-2017.

–Där du har dragit en linje. –Ja, Billerud har gått svagt sen dess...

...men de andra skogsbolagens utveckling har varit stark.

Orsaken är till stor del problem med upprampningen av kartongmaskinen.

Bolaget har nog gjort 13 vinstvarningar.

Förtroendet lär vara lågt.

Man vågar inte prisa in en framgångsrik upprampning av kartongmaskinen.

Men vi tror att den nya kartongmaskinen KM7 kan leverera vinster i paritet–

–med Stora Ensos maskin i Skoghall.

Så när den nya kartongmaskinen kör för fullt 2023–

–som det ser ut nu, blir ebita-resultatet 1,2 miljarder.

Det prisas inte in i marknaden nu. Ett p/e-tal på 9 för Billerud–

–med den stabila intjäningen. Det är alldeles för lågt.

Dagens värdering kan jämföras med den historiska–

–men allt fler fonder har hållbarhets-inriktning–

–och än så länge är de hållbara bolagen på Stockholmsbörsen få.

Om mycket kapital ska in i rätt få bolag kanske multipeln tvingas upp.

Ja, hållbarhets-trenden blir allt starkare.

Och kapitalet dras till bolagen i den nischen.

Det blir absolut stöttande.

I nästa graf ser man kursens utveckling.

Utvecklingen har varit svag de senaste åren och den har konsoliderat sista året.

Men från årsskiftet var analytikerkåren extremt negativ–

–till bolagets rekommendationsvärde. Men under året har det stigit.

De börjar se ljuset i tunneln och bli mer positiva till bolaget.

Kursen ligger nu över aggregerad riktkurs, så för att de ska vidhålla sin vy–

–bör de antingen höja riktkursen eller sänka sin rekommendation.

Eftersom bolaget har kommunicerat att upprampningen går enligt tidsplan–

–tror vi snarare på en positiv riktkurs-revidering.

Och det stöttar ju kursen. Så när vi väl bryter upp över konsolideringen i aktien–

–på 130 kronor, kan nästa steg i uppgången, som jag tror kommer, initieras.

För dig är det ett långsiktigt case.

Men även kortsiktigt, förutsatt att analytikerna ökar rekommendationerna–

–borde riktkursökningar komma.

–Inte kommande veckor. –Kommande månader?

Analytiker-kollektivet vill kanske vänta in...

–Q2-rapporten? –Ja, bolaget har haft problem länge.

Så kanske vill man ha mer på fötterna–

–innan man vågar prisa in en framgångsrik upprampning av KM7.

Men när de väl vågar kan det släppa, så att Billerud stiger rätt bra, tror jag.

När nya, högre riktkurser kommer in brukar det bli...

...lite momentum, bolaget blir mer attraktivt...

Stabil intjäning med en bolagsspecifik trigger. Jättebra i osäkra tider.

Tur att vi har ytterligare två bolag på gång.

Över till Stora Enso. Du anser att skogstillgångarna har stora, dolda värden.

Värden i skogstillgångar har ju varit hett de senaste två, tre åren.

Även Stora Ensos verksamhet är stabil.

Jag gillar det nu när visibiliteten i övrigt är låg.

Över 60 % av verksamheten rör förpackningar och skogsverksamhet.

Verksamheter med god efterfrågan.

Visserligen står papper för 20 %, och 10 % av vinsten–

–det hämmar lite, men bulken av verksamheten har stabil efterfrågan.

Stabilitet i intjäningen, god visibilitet...

Bolagets trigger är skogsvärderingen.

I grafen jämför jag Stora Enso med Holmen och SCA.

Holmen och SCA har utvecklats betydligt bättre än Stora Enso.

För de har skrivit upp värdena på skogstillgångarna–

–och belönats för det på börsen.

Stora Enso har inte gjort så. Men i bolagets balansräkning–

–finns skogstillgångar på runt 4,3 miljarder euro.

Men transaktionerna som har gjorts de senaste åren–

–kan ge ett indikativt värde på Stora Ensos skogstillgångar–

–som är dubbelt så högt, hela börsvärdet för bolaget.

En rätt bra kudde...

Stora Enso skriver nog inte upp skogstillgångarna i närtid.

Men marknaden börjar kanske successivt diskontera in de dolda värdena–

–som bolaget har i sina böcker.

Det kan bli en trigger för omvärdering av aktien.

Inte heller det sker över en natt–

–men successivt över tid kommer man nog att se de dolda värdena i bolaget.

Och så kommer det nog att handlas upp mot marknadsvärdet.

Kanske inte fullt ut, men som det blev i Holmen och SCA: en uppvärdering.

När den kommer återstår att se, men det blir en successiv omvärdering.

Även här stabil intjäning och en specifik trigger. Intressant.

Det känns som om inflation ligger långt borta, men det vi har sett på sistone–

–med lågt oljepris och i Sverige var det väl deflation, senast man mätte...

Men de penningpolitiska stimulanserna är enorma, särskilt om ekonomin vänder–

–borde det kunna driva lite inflation och då är väl realtillgångar också bra?

De brukar väl stiga med inflationen?

Den här typen av tillgångar kommer vara fortsatt intressanta–

–för många aktörer i marknaden. Så priset hålls nog uppe.

Den reala avkastningen över tid är nog många intresserade av.

Vi går vidare till nästa graf.

–Hur ser det ut...? –Den visar kursen i Stora Enso.

Den har konsoliderats sidledes en tid.

Det kommer inte ske i närtid, men den handlas på en kortsiktigt intressant nivå–

–här vid "200 dagars"...

Kan vi etablera oss ovanför ska vi nog upp till övre spannet, 130 igen.

Fortsatt lite konsoliderande, men på längre sikt bryter vi nog även 130–

–och tar fart uppåt.

–Även om en kortsiktig trigger finns... –...är det ett lite längre case.

Över till Essity.

Kanske är den en lågt hängande frukt?

Vi behöver torka ansiktet och barnen behöver blöjor...

-Kanske är det självklart? -Stabilare än så blir det inte.

Nästan all verksamhet–

–är helt opåverkad av covid-19.

Deras professionella del påverkas förstås när restauranger och kontor är stängda.

Men verksamheten är väldigt stabil.

Den har inte gått så jättebra den här veckan–

–när vi har haft en hög riskaptit.

Men jag tror, som sagt, att stabiliteten kommer att prissättas.

Triggern som jag ser i det här bolaget är–

–att de spenderar 15 miljarder per år i oljerelaterade insatsvaror och energi.

Med den kollaps vi har sett i oljepriset, så kommer vi från andra halvåret–

–att få se ett bra tillskott till vinsttillväxten.

Här har vi en extremt stabil verksamhet intjäningsmässigt.

Vi får också, på grund av lägre insatsvaror, en vinsttillväxt även i år.

Den ser väldigt intressant ut i de osäkra tider som vi befinner oss i.

De sparar alltså lite kostnad på billigare olja?

Ja. De lägger det på bättre marginaler.

Det i kombination med besparingsprogram förra året och även in i det här året–

–kan ge riktigt bra fart på marginalen.

–Jag tror att det var det om... –Det var nog det hela.

En sista grej, då... Tiden har sprungit ifrån oss lite grann.

Om man har stått utanför marknaden... Man blev rädd när det skakade.

Och man är fortfarande lite orolig. Är det här då bolag som man ska titta på?

Det tycker jag absolut.

Här ser jag att vi har en stabilitet i intjäningen.

Många andra bolag som nu drivs uppåt...

Där gäller det verkligen att många pusselbitar faller på plats–

–för att de vinstestimaten som ligger i marknaden ska kunna bestå.

Här tycker jag ändå att man kan sova hyfsat trygg–

–med att de har en stabil verksamhet med stabil intjäning.

Sen har vi triggers i inte minst Billerud och Stora Enso–

–som jag tror kommer att göra att vi får en uppvärdering av bolagen.

Även i en slagig marknad, så tycker jag att de ser intressanta ut.

Därför tog jag fram dem nu. Det är en väldigt osäker miljö.

–Tack för att du kom hit, Martin. –Tackar.

Tre stycken "sova gott"-aktier fick alltså avsluta veckan.

Under helgen vill jag tipsa er om att följa @efntv på Instagram.

Där får ni spännande ekonominyheter och annat.

EFN Marknad är tillbaka på måndag 11.45.

Då blir det lite datadriven hållbarhetsanalys. Vi ses då.

Har återhämtningen på börsen gått för långt och kan det då vara läge att rikta blickarna mot skogsaktier? Det diskuteras med Martin Hallström från Swedbank i EFN Marknad.

Aktierna som Martin Hallström tipsar om är Billerud Korsnäs, Stora Enso och Essity.

Programledare: Albin Kjellberg

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.8%
NASDAQ-100 0.8%
NASDAQ Composite 0.7%

Vinnare & förlorare

Intrum Justitia 15%
Bure 2.5%
Klövern 2.4%
Arjo -1.9%
Swedish Match -2.1%
Getinge -2.5%
Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Väntade PMI-rekyler5:12

  Väntade PMI-rekyler

  De tyngsta makroekonomiska händelserna just nu analyseras av Handelsbankens Kiran Sakaria och EFN:s Ara Mustafa.

 • Amerikanska digitaliseringsvinnare16:38

  Amerikanska digitaliseringsvinnare

  EFN Marknad riktar blicken mot USA tillsammans med förvaltaren Joakim By från Handelsbanken. Förutom ett gäng spännande aktiecase diskuteras den amerikanska börsen med avstamp i presidentvalet. 

 • Japansk industri överraskar negativt4:01

  Japansk industri överraskar negativt

  Vita husets handelsrådgivare Navarro hävdade i går att handelsavtalet med Kina är över. Något som fick börser på fall. När president Trump senare dementerade uppgiften vände börsen upp. Regeringen vill ta in mer skatt från utländsk arbetskraft. Blandade PMI-siffror från Japan.

 • Förvaltarens molnfavoriter15:53

  Förvaltarens molnfavoriter

  EFN Marknad bjuder på en resa bland molnbolagen. Förvaltaren Johan Roslund från GP Bullhound går pedagogiskt igenom hela värdekedjan - från Microsoft och Amazon till Docusign och Okta.