Digitala vinnare och missförstådda bolag

Det är onsdag den 27 maj. Stockholmsbörsen är upp 0,5 %.

I dagens EFN Marknad lägger vi fullt fokus på aktiecase.

Det blir aktiecase från början till slutet av programmet.

Temat är digitala trender och missförstådda eller bortglömda bolag.

Jag sitter här med Gabriel Isskander från Börsveckan. Välkommen, Gabriel.

Tack så mycket, Ara.

Vi ska genast hoppa in på digitala trender, som du har kikat på.

Det finns ju några vinnarbolag när folk jobbar hemifrån och vi har en ny livsstil.

Du har lyft upp ett par bolag. Vi kanske kan börja med Fortnox?

Det kan vi göra. Det är precis som du är inne på att...

Vi har sett på sistone att det finns en rad branscher–

–som verkligen har tyngts av coronakrisen.

Ingen bransch har varit helt opåverkad.

Samtidigt finns det en hel del branscher som relativt sett har gynnats av detta.

Det har vi försökt spåra hela tiden, varje vecka.

Vi har letat efter de digitala vinnarna.

Fortnox är onekligen en av dem.

Det är ett bolag som sysslar med programvaror för små och medelstora bolag.

Man kan säga att de erbjuder hela paletten.

Det är bokföring, redovisning, lönehantering och tidsrapportering.

Det är i princip allt en småföretagare behöver i sin vardag.

Det här leder också till en enorm effektivisering för företagaren.

Det är väldigt enkelt att använda Fortnox produkter.

De är väldigt duktiga på att utveckla dem löpande.

Det är ett jättefint bolag som verkligen har haft en fenomenal tillväxt i många år.

Om vi blickar 2-3 år framåt, så ser vi en fortsatt hög tillväxt framför oss.

De är en relativvinnare i sammanhanget.

Samtidigt vet jag att de har haft en enorm tillväxt redan.

Din graf visar tillväxten och rörelsemarginalen.

Man förstår att det här bolaget har gått väldigt bra.

På börsen har det också gått väldigt bra.

Men de finns i Sverige, där det finns en begränsad mängd potentiella kunder.

De har nästan sopat halva marknaden redan.

Hur mycket mer går det att växa i den här marknaden?

De har ungefär 330 000 kunder i dagsläget.

De säger själva–

–att det finns 800 000 företag i Sverige som de kan försöka sälja in sig hos.

Med deras måttstock mätt är det småföretag i deras nisch.

Det finns alltså en del marknad att bearbeta i Sverige.

Samtidigt är de väldigt duktiga på att bredda sig till nya segment.

Vi har sett en satsning inom finansdelen.

Med befintliga kunder kan man också bredda sig.

Om man tittar på vad som är triggern för tillväxten–

–så har de en väldigt hög andel återkommande intäkter från en stabil bas.

De har hög "stickiness". Fortnox produkter säger man inte upp i första hand.

I rådande tider är det tvärtom så att man vill effektivisera–

–och alla nystartade bolag byggs upp ur ett digitalt perspektiv.

Men sen har man haft en väldigt fin nykundstillväxt.

De växte med ungefär 20 % i Q1.

Där finns det onekligen lite risker–

–framför allt på kort sikt, vad gäller coronakrisen och så.

Det är svårt att se att många bolag kommer att starta i rådande läge.

Men som svar på din fråga, så tror jag att det här långsiktigt ser bra ut.

De kan växa med befintliga kunder, och de kan framför allt bredda sig.

De kan öka månadsintäkten per kund, vilket vi har sett de senaste åren.

Och de har precis börjat skrapa på finansdelen.

De har även börjat nosa lite på försäkringsdelen.

De är väldigt duktiga på att hitta nya och innovativa knep för att ta sig framåt.

Sen finns det även på längre sikt...

Om 5-6 år är det inte otänkbart att de skulle bege sig utanför Sverige också.

Det har de inte adresserat än–

–men jag ser framför mig att det finns en potential på lite sikt–

–och att de även tittar lite utanför Sveriges gränser.

Skulle du säga att av de här produkterna som de kan tänkas lägga till–

–så är försäkringsdelen den mest intressanta i närtid?

Jag tycker att finansdelen är den mest intressanta–

–för där tjänar de mycket mer vad gäller ARPU, alltså intäkt per kund i månaden.

Man ser redan nu att den boost som de har haft på det nyckeltalet–

–kommer framför allt via finansdelen, där de tjänar mer per kund. Det är en trigger.

Där finns det otroligt mycket att göra, och stora möjligheter, för dem.

Vi ska gå vidare till en annan digital vinnare: Sinch.

Om vi kikar på aktiekursen, så har det gått enormt bra ett bra tag för Sinch.

Berätta.

Sinch är en digital vinnare som vi har gillat i många år, precis som Fortnox.

Sinch jobbar med kommunikationslösningar.

Det är både business-to-business och business-to-consumer.

Det här är ett bolag som på senare tid har tagit en allt tydligare roll–

–som en konsoliderare i en väldigt fragmenterad marknad.

Man gör löpande förvärv och gjorde ett ganska stort förvärv i Q1.

Man köpte en enhet från tyska SAP.

Det är ett bolag som omsätter 3,6 miljarder kronor.

Det kan jämföras med Sinchs omsättning förra året, som var 5 miljarder.

Det här är alltså ett väldigt stort steg för dem.

Samtidigt är Sinch väldigt duktiga på att hitta nya, innovativa produkter–

–och på att växa med sina kunder.

Det här bolaget har haft ett genombrott i USA, som är en stor och viktig marknad.

Där kan man ståta med att ha åtta av de tio största techbolagen på kundlistan.

Det är mäkta imponerande, tycker jag.

Det visar också att produkterna är väldigt attraktiva.

De plöjer ner otroligt mycket på produktinnovation–

–alltså på att utveckla nya produkter.

Produkterna kan också appliceras på nya...

Sorry, det var en liten notis som poppade upp.

De kan appliceras på nya applikationer som Whatsapp, Viber, Wechat–

–och en mängd olika lösningar, så att säga.

Gabriel, jag tycker att vi hoppar in på lite tittarfrågor om Sinch.

Daniel Lundgren frågar hur du ser på konkurrensen på deras huvudmarknader.

Och: "Befinner de sig i en konsolideringsfas?"

Om jag börjar med andra frågan, så är svaret delvis ja.

Det är så att de här marknaderna ser väldigt olika ut.

I Europa är det otroligt fragmenterat om man tittar ute på kontinenten.

I USA har branschen kommit lite längre in i konsolideringsvågen.

Sinch är ju en av dem som har tagit väldigt mycket marknadsandelar i USA.

Men de säger själva att de vill konsolidera.

De har tagit in pengar för att göra förvärv i omgångar, vilket de också gjort.

Det här senaste förvärvet visar onekligen vilka ambitioner bolaget har.

Där tror jag att det kommer att fortsätta.

Svaret på första frågan...

Konkurrensen är väldigt tuff, onekligen.

Men Sinch har plöjt ner väldigt mycket investeringar på den egna plattformen.

Det har tagit dem över tio år att utveckla den gedigna plattform...

Jag måste få stoppa dig en snabbis.

"Matematikern" har en tittarfråga på just det här:

Vilka är Sinchs tydligaste konkurrensfördelar?

Du pratar om att de har investerat. Vilka konkurrensfördelar har de?

Jag skulle lyfta upp den egna plattformen, som de har investerat mycket i.

De har över 300 globala operatörer knutna till den här plattformen.

De har alltså lösningar som harmoniserar med över 300 globala operatörer.

När en kund vill kommunicera ut till sina anställda eller kunder–

–så är det enkelt för dem att gå via Sinchs plattform.

Sinch har gjort grundarbetet för dem.

De kan nå sina kunder överallt, och när som helst, på ett kostnadseffektivt sätt–

–i stället för att göra det själva.

Det är en fin och harmoniserad plattform för de största globala operatörerna.

Det har tagit väldigt lång tid, över tio år, att nå den här nivån.

Det tycker jag är en väldigt tydlig konkurrensfördel.

Nu ska vi vidare till en annan del. Vi har pratat om digitala trender.

Nu ska vi prata om missförstådda bolag som du har kikat på.

Bolag som tycker att marknaden inte förstått dem helt rätt.

Det första är Instalco.

Missförstått är lite... Instalco är en förvärvsmaskin–

–som länge har performat väldigt väl–

–men som kanske inte alltid hamnar under strålkastaren.

Det har att göra med att det är en ganska tråkig bransch.

Det är ett installationsföretag inom ventilation, kyla, el, VS osv.

Det är inte den hetaste digitala branschen.

Med det sagt så har bolaget verkligen imponerat de senaste åren.

Bolaget grundades utav nuvarande vd, Per Sjöstrand–

–som fortfarande rattar bolaget på ett föredömligt sätt.

Han är även storägare. Han har inte sålt en enda aktie sen noteringen.

Han äger aktier för 600 miljoner kronor.

Affärsmodellen är, om man tittar på konkurrenten Bravida–

–som jobbar väldigt mycket med centralisering...

Instalco jobbar mycket mer med decentralisering.

Man köper bolag och låter dem i princip vara kvar som de är.

Man låter dem verka precis som tidigare.

Man erbjuder entreprenören 80 % cash och 20 % i Instalco-aktier–

–vid förvärvstillfället. Man gör förvärven till 3 till 5 gånger ebit.

Man värderas betydligt högre på börsen.

Det är en väldigt värdeskapande affärsmodell–

–som liknar Indutrade och de andra industrigrossisterna.

Tjusningen med Instalco är att man låter bolagen vara kvar som de är.

Man ger understöd i att försöka hitta försäljningssynergier i första hand.

Man går inte in och petar så mycket i kostnadsstrukturen.

Det är bolag som redan från början är välskötta.

Man ger understöd i det man kan–

–och framför allt i att koppa ihop de många dotterbolagen–

–så att de kan närma sig lite större kunder och vinna större order.

Den varan har man sett rätt mycket av på senare tid.

Vi ska hinna med en tittarfråga om Instalco.

Katastrull frågar... Investeringstakten är ju ganska hög...

Är den hållbar i Instalco?

Det tycker jag faktiskt. De hade en fenomenal tillväxt i fjol.

Ambitionen är att köpa bolag som adderar 600-800 miljoner i årsomsättning varje år.

2019 nådde de 1,5 miljard kronor.

Det är dubbelt upp mot målet.

Det har sin förklaring i att det fanns ypperliga tillfällen–

–att köpa bolag till rimliga prislappar.

I år har de redan en årsomsättning på runt 360 miljoner.

De har köpt sex företag. De växer väldigt starkt organiskt.

Det kommer givietvis att finnas en coronaeffekt i Q2 och Q3.

Vi får se om det håller i sig längre än så.

I grund och botten är det ganska långa projekt.

Installationsbranschen är delvis cyklisk. men det är mycket renoveringar–

–service, uppgraderingar av befintliga el-nät osv.

Det är ganska långa ledtider. De har en väldigt fin orderingång.

De kommer att kunna göra bra förvärv till billigt pris i den här krisen.

Tiden rinner iväg.

Vi ska hinna med en snabb genomgång av ett bolag till – Jetpak.

Det är ett missförstått bolag. En dold pärla.

Det är såna vi jagar här på Börsveckan.

Vi vänder på alla stenar för att hitta de intressanta småbolagen–

–som ingen bevakar eller pratar om.

Jetpak är ett fantastiskt fint bolag i grund och botten.

När man hör Jetpak tänker man på en budfirma–

–med massa bilar som rullar ute på gatorna.

Faktum är att de är experter på spontana flygförsändelser.

Alltså försändelser som sker via flyg framför allt.

Man har 4 000 flygavgångar dagligen i sitt nätverk.

Man har outsourcat hela marktransportdelen–

–och äger inga bilar, utan det är franchisetagare.

I grund och botten är affärsmodellen väldigt kapitalsnål.

Man binder väldigt lite kapital.

Den komparativa fördelen är att de 200 anställda på kontoret–

–är skickliga på att hitta och matcha efterfrågan på försändelser med utbudet.

Det rullar 800 Jetpak-bilar ute på gatorna i Norden.

Den här krisen... Q1 var faktiskt bättre än förväntat.

Fabriker ute i Europa har varit nedstängda–

–men bolaget har kunnat sköta det hyfsat väl ändå.

Man har kunnat använda sina marktransporter–

–istället för att flyga ut försändelser till kunder.

Det har kostat lite på marginalen–

–men var klart bättre än väntat på omsättningssidan.

Dessutom har man nyligen gjort ett förvärv i Danmark–

–av ett bolag inriktat på transporter inom läkemedelssektorn.

Alltför att få ner cyklikaliteten i bolaget.

Det har man lyckats väl med. Den resan kommer att fortsätta.

Och en sista fråga på det...

Vad kan man se för uppsida?

Har det stabila 10-20 % uppsida? Hur missförstått är bolaget?

Det kommer att bli rätt tuffa kvartal.

Den största coronaeffekten kommer att synas i Q2.

Men bolaget har en stor andel av omsättningen i Sverige.

Vi har inte stängt ner samhället på samma sätt som ute i Europa.

De är försiktigt positiva inför framtiden.

Det här är ett bolag som kan parera omsättningsnedgången–

–och även på kostnadssidan tack vare en väldigt hög andel rörliga kostnader.

Större än vad man tror. Man måste dissekera affärsmodellen.

Det här är ingen klassisk budfirma.

Det här är operationellt sett en väldigt kapitalsnål affärsmodell.

Skickligheten finns hos tjänstemännen på bolaget som matchar utbud och efterfrågan–

–snarare än på marktransportsidan.

Jag ser en betydande uppsida.

Vi upprepade nyligen vår köpråd.

Som du märker rinner tiden ut.

Fyra jätteintressanta bolag: Två digitala trender–

–ett bolag att titta lite extra på som Instalco–

–och ett missförstått bolag som Jetpak.

Stort tack, Gabriel Isskander.

I morgon är vi tillbaka 11.45 då med Anna Svahn.

Vi ska prata om guld och råvaror. På återseende!

I onsdagens EFN Marknad diskuteras digitala vinnare i coronakrisen med Gabriel Isskander från Börsveckan. Han bjuder på aktiecase och berättar om bolag som han anser vara missförstådda. Dessutom svarar han på tittarnas frågor.

Programledare: Ara Mustafa

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.8%
NASDAQ-100 0.8%
NASDAQ Composite 0.7%

Vinnare & förlorare

Intrum Justitia 15%
Bure 2.5%
Klövern 2.4%
Arjo -1.9%
Swedish Match -2.1%
Getinge -2.5%
Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Väntade PMI-rekyler5:12

  Väntade PMI-rekyler

  De tyngsta makroekonomiska händelserna just nu analyseras av Handelsbankens Kiran Sakaria och EFN:s Ara Mustafa.

 • Amerikanska digitaliseringsvinnare16:38

  Amerikanska digitaliseringsvinnare

  EFN Marknad riktar blicken mot USA tillsammans med förvaltaren Joakim By från Handelsbanken. Förutom ett gäng spännande aktiecase diskuteras den amerikanska börsen med avstamp i presidentvalet. 

 • Japansk industri överraskar negativt4:01

  Japansk industri överraskar negativt

  Vita husets handelsrådgivare Navarro hävdade i går att handelsavtalet med Kina är över. Något som fick börser på fall. När president Trump senare dementerade uppgiften vände börsen upp. Regeringen vill ta in mer skatt från utländsk arbetskraft. Blandade PMI-siffror från Japan.

 • Förvaltarens molnfavoriter15:53

  Förvaltarens molnfavoriter

  EFN Marknad bjuder på en resa bland molnbolagen. Förvaltaren Johan Roslund från GP Bullhound går pedagogiskt igenom hela värdekedjan - från Microsoft och Amazon till Docusign och Okta.