Två långsiktiga verkstadscase

Virusskräcken fortsätter slå klorna i börsen.

Även i svenska verkstadsaktier som har stor indirekt och direkt exponering–

–mot Kina. Hur ska man tänka och vilka aktier kan man fynda i fallet?

Det får ni reda på i dagens EFN Marknad.

Matilda, först tar vi en introduktion till svenska verkstadsaktier.

Vad ska man tänka på?

Först tittar vi på vilka som finns på Stockholmsbörsen.

Trelleborg ligger i topp för aktierna som har tappat den senaste veckan.

Följt av Alfa Laval, Traton, Saab, Sandvik och Volvo.

Men tittar man ett år tillbaka ligger de flesta på plus.

Även p/e-talen är rätt höga, så värderingen har ännu inte sjunkit så mycket.

Ur värderingssynvinkel finns kanske fallhöjd kvar.

De senaste fem dagarna sen Corona-skräcken dök upp–

–har det sjunkit rejält. Eller hur?

Ja. Trelleborg håller takten nedåt, även om man tittar tre år tillbaka.

De andra bolagen ligger då på plus.

Det väcker känslor. Finns det fyndlägen här?

Ja, det hoppas vi få reda på i dagens program.

Varför är verkstad så intressant i dessa tider?

Verkstad är en extremt stor del av Stockholmsbörsen, ihop med bank–

–står det för den största delen av Stockholmsbörsen.

När viruset kom i Kina oroades man främst för verkstad–

–verkstadsbolagen har stor exponering mot Kina. Produktionen finns där–

–är många anställda sjuka finns inga komponenter att hämta.

Det slår förstås mot hela bolaget och leverantörskedjan.

Det blir intressant att höra vilka bolag som kan hämta sig–

–och vilka som får bestående problem.

Trots den korta oron nu såg vi på treårsgrafen–

–att de långsiktiga har tjänat pengar.

–Det blir intressant, nu kör vi i gång. –Till dagens huvudrätt.

–Välkommen Markus Almerud. –Tack.

Har ni mycket jobb i dessa dagar?

Ja, det har varit stökigt, främst den här veckan.

Först ska vi tala om konjunkturläget, tänkte jag.

I långa loppet kan virusskräcken drabba konjunkturen–

–om folk inte kan jobba och produktionen inte kommer i gång.

Globalt PMI, inköpschefsindex, har vi en graf över.

Ett tag har det varit sådär, men den sista månaden såg det ut som en liten krok...

Hur påverkar Corona den?

Kina kommer att påverkas först, men ännu har vi inga preliminära siffror.

Men Europas preliminära siffror såg rätt bra ut.

Kinas siffror kommer i början av nästa vecka, enligt konsensus sjunker de–

–mot 43. Men under hösten har konjunkturen förbättrats–

–och det har väl styrt "performance" i många av aktierna vi talar om.

Är konjunkturen extra viktig för dig som verkstadsanalytiker?

Verkstad är ju extra känsligt för konjunkturen.

Korrelationen är hög mellan PMI och den organiska tillväxten–

–i många av bolagen vi såg på skärmen.

Vi kallar det kortcykliskt. Orderboken är kort och därför reagerar bolagen snabbt–

–på konjunkturindikatorer. Därför är konjunkturen viktig.

Men från dagens nivå finns förstås fallhöjd–

–eftersom indikatorerna vi ser återspeglar perioden innan viruset tog fart.

Det börjar ju i Kina och sprider sig, och Kina ingår inte i siffrorna.

I dagarna kommer Kinas siffror och nedsidan är kraftig.

Du sa att det verkade vara nere på nivåerna vid finanskrisen.

Ja, Kina bottnade vid 42. 50 indikerar tillväxt, 2008 och 2009 sjönk det till 42.

Enligt konsensus ska det komma in runt 43.

Vi får se, men det är klar fallhöjd.

Bilförsäljningen för årets två första månader i Kina kom förra veckan.

Den föll 92 %. 5 000 bilar såldes i hela Kina under februaris två första veckor.

–Antalet sjönk från 60 000 i fjol. –Men hur kan tysk PMI vara så bra...

...om de inte säljer bilar till Kina?

Det är lite oklart nu, men tysk PMI har kanske varit lite för pessimistisk–

–och därför stiger den. Men man rider ännu på en förbättringsvåg och normalisering–

–så dagens situation återspeglas inte riktigt–

–de här siffrorna kommer att sjunka.

–Kan man förvänta sig ett nedställ? –Absolut.

–Fallhöjd finns från dagens nivåer. –Oroas du för bolagen du följer?

Ja och nej. Det är oklart och osäkert hur det här ska slå på siffrorna.

Och vi vet inte hur länge det håller i sig.

Utgår vi från att det ebbar ut under första halvåret–

–och att vi får stimulus från Kina...

Fram till början av veckan drevs börsen av att man räknade med–

–att få "level 3-stimulus", som är infrastruktur-drivet i Kina.

I slutänden blir det då ändå positivt för många av de här bolagen–

–på marginalen. Vi får ett annat svar de kommande ett till två kvartalen–

–än för de kommande 12-18 månaderna.

De långsiktiga blir troligen vinnare, för när pendeln svänger–

–av starka stimulanser borde det bli en kraftig svängning.

Såvida det inte sprids och givet att man får bukt med det.

Då är spelplanen en annan, förstås.

Siffrorna som kommer nu och den starka tillväxten utanför Kina–

–och vad vi ser i Italien, Korea och Japan...

Det är förstås oroande. Med en pandemi förändras allt.

Det är svårt att veta vart det ska ta vägen.

När vi förberedde programmet i går och jag frågade hur man ska tänka–

–med Corona och hur det kan påverka verkstadsbolagen...

Svaret är kanske att det är få som vet.

Ja, därför ska man nog inte sälja i panik.

Historien har visat att man inte ska jaga–

–särskilt inte i fritt fall på börsen när marknaden går väldigt dåligt.

Det lönar sig oftast inte. Vid kraftiga fall på börsen–

–lönar det sig sällan att jaga. Sitt hellre still i båten–

–och vänta ut att du får nån signal om vart det är på väg.

Fortsätter det här att sprida sig–

–och situationen i Italien uppkommer i fler delar av Europa–

–då handlar det om en längre period.

Kan folk inte handla slår det mot samtliga ekonomier.

Om folk jobbar hemma och folk inte går till fabriken–

–blir de ekonomiska konsekvenserna rätt stora.

Många har redan prisat in trista Q1:or.

Men vissa forskare tror att viruset "peakar" i sommar.

Ponera att vi då har två kvartal med sämre försäljning och stängda fabriker.

Kan det sätta spår i bolagens vinstutveckling över en längre tid–

–att bolag blir skadskjutna och får det tufft med omförhandling av lån?

Nej, det tror jag inte. Det här ändrar nog inget fundamentalt.

Där vi tidigare sett bra case, de casen fortsätter att vara bra.

–Det som skett hittills ändrar inte det. –Klarar de det här?

Ja, men åter, givet att spridningen inte blir stor–

–så att vi får en global recession.

Då ändras allt totalt.

Men givet att det inte sker och att vi får bukt med det till sommaren...

Blir det till sommaren ändras inget fundamentalt.

Det som var bra fortsätter att vara bra.

Klarar bolagen du följer en global recession?

De är nog i gott skick överlag.

Den stora skillnaden jämfört med 2009–

–är att balansräkningarna är starkare–

–och operationellt är bolagen mer redo för att möta nedgångar.

Att kunna ställa om bolagen för förändrad efterfrågan.

Svar: ja. De kommer att ta stryk, men mindre än i andra delar av världen–

–där de inte är lika förberedda.

Svenska bolag har generellt hög kvalitet.

Vi tittar på värderingen av några av bolagen–

–jämfört med historisk värdering.

Ev/ebit. Kanske har det inte hunnit förändras så mycket–

–under den här veckan med Corona.

Men vilken blir slutsatsen?

Det intressanta med grafen är den starka polariseringen...

I fjol var polariseringen stark. Det som ansågs vara av god kvalitet–

–"outperformade" det som ansågs vara av dålig kvalitet.

Premievärderingen blev kraftig och polariseringen är större–

–än jag nånsin sett tidigare.

Både för "performance" och värdering.

Det mönstret har brutits under första delen av 2020.

Den trenden fortsätter inte. Och det är intressant.

Performance "year to date"...

Den här ser annorlunda ut om man tar bort de senaste dagarna.

Inget klart mönster finns.

Får man en bra rapport går man bra på det.

Kvalitetstänket finns inte där som tidigare.

Förut var skillnaden större mellan "finverkstad" och övriga?

Var det trenden då? Börjar den krympa nu?

Vissa bolag och aktier har gått bra oavsett rapporternas kvalitet–

–och hur orderingången varit.

–Är Epiroc ett exempel? –Ja, bolaget är fantastiskt...

...med hög kvalitet på allt de gör.

Orderingången har varit skral de senaste kvartalen–

–men börsen har inte tagit hänsyn till det, orderingången har inte diskonterats.

Aktien har fortsatt att handlas upp. Man har gillat bolag med hög kvalitet.

Under 2020 kommer nog bolagsspecifika faktorer vara mycket viktigare.

Där sticker bolag som Sandvik ut.

Bolaget har inte fått betalt för Rosengrens förändringar de senaste åren.

Kvaliteten är högre överlag än vi har sett tidigare.

Ett annat bolag som sticker ut av bolagsspecifika skäl är Metso–

–som ska gå ihop med Outotec i slutet av juni.

Synergierna från den fusionen blir stora.

Bolaget tjänar runt 500 miljoner euro och får runt 100 miljoner plus i synergier.

Oavsett marknad kan bolaget växa vinsten rätt kraftigt.

Och därför blir det väldigt intressant.

I fjol premierades inte den typen av case.

Det blir nog lättare för den typen av bolag att gå bra i år.

Och värderingen är kanske en annan än i de klassiska kvalitetsbolagen.

Där vi ofta handlar på "all time high"-nivåer för värderingen–

–och kursen. Nu har det gått tillbaka lite, men...

De är så dyra, värderingen är relativt sett hög...

Men den typen av bolag jag talar om handlas till en rabatt–

–mot historiken, konkurrenter och "peers".

Bilden med performance...

I fjol gick bra bolag mycket bättre än såna som ansågs dåliga.

Jag tror att det reverseras i år.

Nästa bild visar hur de har rört sig den senaste månaden.

Där sticker Volvo ut, den har gått rätt bra kursmässigt senaste månaden.

Kan några slutsatser dras från rapportsäsongen?

Den har förändrats av Corona, mycket har sjunkit.

Var Volvo verkstadens rapportvinnare?

Ja, kanske... Rapporten var väldigt bra.

De cykliska bolagen generellt accelererade på nedsidan.

En lägre organisk tillväxt, accelererande på nedsidan, fortsatt i Q4–

–i nästan alla bolag. Volvo blev en positiv överraskning.

Ja, bolaget är kanske en av vinnarna under rapportsäsongen.

Men favoriterna att plocka upp i fallen som har varit–

–är fortfarande Sandvik och Metso?

Ja, lyfter man blicken och tittar framåt kommer faktorerna jag nämnde–

–att bli viktiga. Då sticker bolag som Sandvik ut.

Bolaget är mycket bättre i dag och man har inte fått betalt för det.

Man har handlat upp den för att vinsten har gått bra–

–men multipeln har inte ändrats relativt sett.

På tre års sikt borde det förändras. Synen på bolaget borde förändras.

–Två case för den långsiktiga. –Exakt.

Finns nåt man kan fynda i oron eller nåt man ska undvika?

Det största misstaget är att sälja urskillningslöst.

Försök ha is i magen.

Där vi står nu och med det vi vet i dag ändras inget fundamentalt.

Om man är kortsiktig eller långsiktig...

Man kan argumentera för ett katastrofscenario–

–men också för ett gott scenario.

Säkrast är att vänta ut det här, det tror jag lönar sig.

Tack för att du kom, Markus Almerud.

EFN Marknad är förstås tillbaka i morgon 11.45.

Då kommer Helen Broman och fokus ligger på småbolag och teknik. Missa inte det.

Hur påverkas svenska verkstadsbolag av coronaviruset? Det är ett av ämnena i dagens EFN Marknad som gästas av Markus Almerud, analytiker på Kepler Cheuvreux.

Bolag som berörs i programmet är Epiroc, Metso, Sandvik och Volvo.

Programledare: Albin Kjellberg

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.6%
NASDAQ 100 0.3%
NASDAQ Composite 0.5%

Vinnare & förlorare

Lundin Petroleum 4.6%
Hexpol 4.3%
AAK 3.7%
Hansa Medical -1.5%
Stillfront Group -1.6%
Bygghemma Group First -2.1%
Uppdaterad ons 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Väntade PMI-rekyler5:12

  Väntade PMI-rekyler

  De tyngsta makroekonomiska händelserna just nu analyseras av Handelsbankens Kiran Sakaria och EFN:s Ara Mustafa.

 • Amerikanska digitaliseringsvinnare16:38

  Amerikanska digitaliseringsvinnare

  EFN Marknad riktar blicken mot USA tillsammans med förvaltaren Joakim By från Handelsbanken. Förutom ett gäng spännande aktiecase diskuteras den amerikanska börsen med avstamp i presidentvalet. 

 • Japansk industri överraskar negativt4:01

  Japansk industri överraskar negativt

  Vita husets handelsrådgivare Navarro hävdade i går att handelsavtalet med Kina är över. Något som fick börser på fall. När president Trump senare dementerade uppgiften vände börsen upp. Regeringen vill ta in mer skatt från utländsk arbetskraft. Blandade PMI-siffror från Japan.

 • Förvaltarens molnfavoriter15:53

  Förvaltarens molnfavoriter

  EFN Marknad bjuder på en resa bland molnbolagen. Förvaltaren Johan Roslund från GP Bullhound går pedagogiskt igenom hela värdekedjan - från Microsoft och Amazon till Docusign och Okta.