Två anledningar till att guldpriset fallit trots oron

Det är måndag 23 mars. Börserna fortsätter skaka. Stockholmsbörsen är ner 3,5 % nu.

Men bortom aktier har vi råvaror och ädelmetaller som guld och silver.

Det är dagens ämne. Det här är EFN Marknad.

Ädelmetaller, guld och silver... Då är det dig man har med. Eric Strand, välkommen.

Tackar.

Det har varit otroligt skakigt sen du var här senast.

Vad är det senaste?

Det är väl den kraftiga dollarförstärkningen–

–efter en dollarförsvagning i början av coronakrisen.

Det har varit många frågor om varför inte guld går upp så fort börsen går ner.

–Det är intressant. –Vi ska komma dit också.

Men du vill börja förklara hela den här resan–

–med att titta på dollarindex och Feds balansräkning.

Precis, dem vill vi titta på.

Dollarn har, som vi ser, gått ner kraftigt.

Och sen...

–Jag hörde inte. –Grafen till vänster är dollar.

–Grafen till höger är Feds balansräkning. –Den är borta.

Där har vi graferna.

I början av krisen gick dollarn ner. Det var intressant, för det var en kris.

Anledningen var att många låg långa i dollarpositionerna och fick sälja dem–

–när man trodde att dollarn skulle gå upp. Nu på slutet har dollarn gått starkt upp.

Det sker stora svängningar, och de är inte alltid som man tror i realtid.

Om man tittar över en längre tid kommer man att se de normala sambanden–

–men kortsiktigt blir det intressanta och konstiga rörelser i marknaden.

Om man tittar långsiktigt, så är det den andra grafen, Feds balansräkning–

–och de stimulanser man nu sätter in för att rädda världsekonomin.

Det är det som är den stora bilden.

Vi ska titta på andra bilder, men det viktigaste i caset guld och silver–

–är mängden pengar och skulder som skapas.

Det är den absolut viktigaste bilden om man ska tänka utifrån investeringar.

Om man nu kikar på de här graferna...

Det är mycket information, så det kan vara bra att pausa i efterhand och kika på den.

Vi ska även snacka om hur guld- och silverpriset har rört sig på senare tid.

Under de sex senaste månaderna har båda faktiskt gått ner.

Men pratar mycket om en "sell-off".

Är det den enda förklaringen till att priserna har rasat på guld och silver.

Det finns två anledningar. Den första anledningen kanske många känner till.

Då det varit billigt att låna har många lånat mycket på sina aktieportföljer.

Sen började börsnedgången.

I och med att värdena går under det belånade värdet–

–så säger bankerna att de gör en margin call, som det heter.

Då måste de sälja nånting, och då säljer de ofta nåt som gått ganska bra.

De kan sälja guldpositionerna för att få likviditet när banken gör sin margin call–

–som berodde på börsnedgången. Det är en sak som sätter igång nedgången i guld.

Sen är en annan bit att storbankerna agerade dumt.

De gick kort guld och silver i uppgången som var innan–

–så de satt väldigt bekymmersamt till med de stora korta positionerna.

De har nu jobbat på att få ner priserna för att komma ur de korta positionerna.

Det är ett lite fult spel som har drivit den stora nedgången.

–Det kanske vi kommer in på i slutet. –Ja.

Det kommer vi att göra. Men så länge kan vi ta och kika på...

Du menar att guld och silver inte har gått lika illa som aktiemarknaden nu.

Om vi tar en graf där vi jämför guld och silver i orostider... Där är guldpriset.

På nästa graf ser vi–

–hur det rör sig jämfört med S&P 500–

–och även med hur det blir om vi räknar ut guldpriset i svenska kronor.

Då ser det ljusare ut. Men den bilden hör man inte så mycket om.

Nej, det blir som sagt många olika bilder om vad som händer. Det är väldigt osäkert.

Vad jag brukar säga på sändningar eller i artiklar är–

–att guld och silver skiljer sig lite i kortsiktiga moment.

När det är oro, som vid handelskrig, krig eller virusproblematik–

–så är guld speciellt, för det går då oftast upp.

Det kanske inte alltid går upp initialt–

–men guld är en tryggare investering i det kortsiktiga.

Långsiktigt driver skulder och krediter priserna. Där är guld och silver lika.

Skulle vi kunna kika på nästa graf?

Där får du även kika på hur guldet rör sig i svenska kronor.

Vi har haft en ganska svag svensk krona. Gynnar det svenska investerare?

Till höger ser vi guld i kronor.

Där ser man att det gick ner, och sen upp, för också dollarn har stärkts.

Guld har varit en bra och försiktig investering när allt annat är ner.

Avkastning är nåt relativt. Det får man aldrig glömma.

Även om det går ner ibland, så går det ner mindre än annat. Det är en funktion.

I kronor har det, eftersom vi har en liten och svag valuta, gått upp i år.

Men hur stort är guld jämfört med kronor?

Hur mycket påverkar det ditt synsätt på ädelmetaller?

Är det en bonus? Eller räknar du det som ett argument för att äga guld och silver?

–Den svaga svenska kronan, alltså. –Nej.

Även som amerikan hade jag ägt guld, och då spelar inte kronan nån roll.

I de här situationerna, där Sverige har varit duktiga på att sänka valutan–

–så är det så klart en fördel.

Nu kan kronan knappast bli lägre, så jag vet inte om det är en fördel i längden.

–Det viktiga är att äga guld och silver. –Det ska vi också komma till.

En stor del av ditt case är faktiskt...

En sak som kanske stör ditt case är att de stora aktörerna, som Comex–

–har agerat på den korta sidan. De har blankat silver.

De har sålt och belånat sig. Det driver ner priset på silver.

Hur stort problem är det här, egentligen?

Det har varit ett problem ända sen finanskrisen–

–när Bear Sterns gick omkull på sina korta silverpositioner.

Men vi ser slutet på det nu.

Många J.P. Morgan-handlare är åtalade av FBI, alltså Department of Justice.

Vi har en graf över hur de agerar.

De blå staplarna nedåt är viktiga.

När de är stora nedåt är det en ökad risk i marknaden.

Då har de gått kort marknaden.

De hade önskat att får bort de blå staplarna i nedgången–

–som de har riggat i silver- och guldpriet.

De har fått ner priserna, men de har inte lyckats komma ur sina korta positioner.

Då hade de blå staplarna varit minimala.

Nu är problemet hur de ska ta sig ur de korta?

De har fått bort sina orealiserade förluster–

–som de hade innan priserna gick ner. Priserna har de fått ner–

–men har inte kunnat köpa tillbaka sina korta positioner.

Kommer de att behöva köpa tillbaka sina positioner?

De hade en plan i två steg.

Det ena var att få ner priserna, det andra att köpa tillbaka sina korta positioner–

–utan förlust. Men steg två har inte lyckats.

De har fått ner priserna, men sitter kvar med sina korta positioner.

Stora investerare har varit inne och köpt.

Det har ett intressant problem framför sig.

Om de ska köpa tillbaks dem, går ju priserna upp kraftigt.

Hur länge kan de hålla ut?

Om det här är en jättestor trigger för silverpriset–

–hur länge kan Commercials fortsätta blanka?

Tittar man på den rent fysiska marknaden om man köper silvermynt som investering–

–går det inte att köpa utan att priset är 35-40 % högre.

Den är ingen som riktigt tror på nedgången i marknaden.

Det är ingen som tror på det låga priset.

Hur kan priset på fysiskt silver skilja sig så mycket–

–från silver på papper?

Spotpriset är spotpriset–

–men COMEX som har blivit en spelare innanför storbankerna–

–har kunnat driva ner priset.

Men marknaden tror inte på det priset.

Troligen kommer det att komma tillbaka.

Går priset upp, får storbankerna problem igen–

–om de inte kommer ur sina korta positioner.

Det är en väldigt intressant match just nu.

Jag frågade på Twitter hur många som har guld och silver i sina portföljer–

–och även om en hel del hade guld, hade bara 2 % silver.

Både guld och silver hade runt 13 %.

Däremot har 71 % varken guld eller silver i sina portföljer.

Var det en överraskning? Eller upplever du det här när du pratar med investerare?

Det som är intressant för mig som pratar om det och förvaltar en fond i området–

–är att det finns stor potential i världen men framför allt i Sverige–

–att komma i kapp övriga världen och öka andelen ädelmetaller.

Det har inte varit nån börskrasch eller nedgång på länge.

Nu när man börjar titta på vad det finns för alternativ–

–när alla stimulanser som ska rädda ekonomin kommer...

De kommer att få en effekt eftersom vi skuldsätter vår framtid.

När man trycker pengar förstör man värdet på pengar.

Det är drivkraften för guld och silver.

Det är intressant. Hade det stått 100 % i guld och silver–

–så hade man inte behövt prata om det. Intressant att 71 % inte har det.

Vi har fått många tittarfrågor.

Du kanske kan bena ut dem, så att fler blir intresserade.

En fråga: Vad kan gå fel i ditt silvercase?

Vad är de stora riskerna?

Långsiktigt ser jag inga risker alls.

Silver är världens näst mest använda råvara.

Den är helt nödvändig för industrin.

Helt nödvändig för hightech, greentech, solceller...

Det behövs till kullager i flygplan.

Kortsiktigt finns risken med storbankerna som sitter i den knepiga situationen–

–hur de ska göra. Kan de få ner priserna ännu mer–

–och samtidigt lyckas köpa tillbaka. Kortsiktigt kan det hända nånting.

Om de inte lyckades köpa tillbaka på den stora nedgången som de skapade nu–

Hur ska de då lyckas? Men kortsiktigt kan mycket hända.

Men det påverkar inte långsiktigt.

Vi har fått en fråga om hur coronakrisen påverkar silver på kort och lång sikt.

På kort sikt har allting sålts ner. Det finns inga köpare.

Alla undrar vad som händer och hur det ska sluta.

När det hela börjar lugna ner sig och allting blir bättre–

–kommer samhället tillbaka ganska snabbt.

Vi har kanske förlorat tre månader i ekonomin.

Men världen har inte ändrats efter det.

Troligen kommer vi att konsumera och resa precis som vi gjorde innan.

Då får vi kanske minus i tillväxt, men det är väldigt kortsiktigt.

Men är silverpriset beroende av att ekonomin kommer igång?

Silverpriset beror självklart på att det kommer igång–

–eftersom det är världens näst mest använda råvara.

Men jag tror att samhället kommer igång.

Det tar kanske två-tre månader innan det är igång.

Men det kommer igång. Har vi då tryckt ännu mer pengar och skapat mer krediter–

–så stärks caset för silver ännu mer.

Vi har en fråga från Klas Wilhelmsson:

Har papperssilver ökat i andel? Hur påverkar den handeln?

Med papperssilver menar man värdepapper som följer silverpriset–

–men inte är uppbackat av riktigt silver.

Det finns en marknad med guld och silver som man kan ha i handen.

Mynt eller tackor.

Sen finns ETF:er ibland ETC:er.

Det är börshandlade produkter som har allokerat guld.

Sen finns det andra marknader, futures–

–och COMEX, där det inte är nåt fysiskt inblandat–

–om inte nån begär en leverans av det. Det är en pappersmarknad.

Det är tre steg, inte bara fysiskt och papper.

Papper är egentligen bara det som är på COMEX–

–och när banker gör produkter som följer priset utan att backa produkten–

–med allokerat guld.

Men handeln på råvarubörsen COMEX–

–har blivit så stor så att den dominerat prissättningen.

Men vi är på väg därifrån och den fysiska marknaden kommer att driva priset–

–och även utbud och efterfrågan.

Stort tack för att du var med, Erik.

Det får avsluta EFN Marknad. Vi är tillbaka i morgon.

Då är förvaltaren Björn Armfelt. Missa inte det. På återseende!

Guld brukar anses vara en säker hamn i oroliga tider. Så har det inte varit under coronakrisen. Eric Strand från AuAg Fonder kommenterar utvecklingen för guld och även för silver i EFN Marknad.

Eric Strand ser två anledningar till att guldpriset fallit trots den utbredda marknadsoron. Dels har många investerare drabbats av margin calls vilket tvingat dem att sälja av tillgångar, som guld. Dessutom så har storbanker haft korta positioner i guld som de försöker ta sig ur.

Programledare: Ara Mustafa

Börsindex

OMX Stockholm 30 -0.9%
NASDAQ 100 0.8%
NASDAQ Composite 0.5%

Vinnare & förlorare

Electrolux 2.8%
Husqvarna 2.7%
AddLife 2.1%
Lundin Petroleum -3.7%
Loomis -6.3%
Hansa Medical -7.8%
Uppdaterad tor 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Väntade PMI-rekyler5:12

  Väntade PMI-rekyler

  De tyngsta makroekonomiska händelserna just nu analyseras av Handelsbankens Kiran Sakaria och EFN:s Ara Mustafa.

 • Amerikanska digitaliseringsvinnare16:38

  Amerikanska digitaliseringsvinnare

  EFN Marknad riktar blicken mot USA tillsammans med förvaltaren Joakim By från Handelsbanken. Förutom ett gäng spännande aktiecase diskuteras den amerikanska börsen med avstamp i presidentvalet. 

 • Japansk industri överraskar negativt4:01

  Japansk industri överraskar negativt

  Vita husets handelsrådgivare Navarro hävdade i går att handelsavtalet med Kina är över. Något som fick börser på fall. När president Trump senare dementerade uppgiften vände börsen upp. Regeringen vill ta in mer skatt från utländsk arbetskraft. Blandade PMI-siffror från Japan.

 • Förvaltarens molnfavoriter15:53

  Förvaltarens molnfavoriter

  EFN Marknad bjuder på en resa bland molnbolagen. Förvaltaren Johan Roslund från GP Bullhound går pedagogiskt igenom hela värdekedjan - från Microsoft och Amazon till Docusign och Okta.