Hjälm, fönster eller kök i portföljen?

I dag ska vi öppna fönstren på glänt mot aktiecase.

Vi kommer att prata Inwido, Nobia och lite Mips, om vi hinner, i dagens EFN Marknad.

Då ser det ut som så att vi kommer att börja prata om Inwido.

Vi har analytiker Adela Dashian här. – Du var med i Uppesittarkvällen nyligen.

Sen har vi på länk direkt från Malmö Henrik Hjalmarsson–

–som är vd på Inwido.

Grattis till en fin rapport, som marknaden verkade gilla.

–Tack så mycket. –Hur skulle du sammanfatta den kort?

Givet den turbulenta utvecklingen med covid-19, så är vi relativt nöjda.

Det är ett kvartal med blygsam tillväxt och stärkta marginaler.

Det är ett stabilt kassaflöde och en fin tillväxt i orderingången.

Covid-19 kanske syns mer på Q2.

Det kanske inte kom en så stor effekt i Q2.

De som påverkades främst i Q1 var verksamheten i Storbritannien.

Vi fick stänga mot slutet av kvartalet efter regeringens beslut där.

I Finland fick vi avbryta försäljningen som sker hemma hos konsumenterna.

Vi går in i kvartal 2 med en relativt stark orderbok–

–men framtidsutsikterna är väldigt osäkra.

Hur de effekterna ser ut framåt är för tidigt att säga.

Om vi pratar med mer långsiktiga penseldrag...

Det var ett tag sen ni gjorde förvärv. Känner du att ni har muskler för det nu?

Och vad letar ni i såna fall efter?

Det senaste 1-1,5 året har vi jobbat med att stärka balansräkningen.

Det lyckades vi bra med under 2019.

Vi fick ner nettoskuldsättningen till 2,2 gånger operativ ebitda i slutet av året.

Som läget är nu, och med osäkerheten runt covid-19–

–så är förvärv "off the table" för tillfället.

Men långsiktigt är vi ett delvis förvärvsdrivet tillväxtbolag.

Det kommer vi tillbaka till när situationen har stabiliserats–

–och vi har fortsatt stärka balansräkningen.

Du vill inte passa på när det är stökigt och plocka upp nån konkurrent till rabatt?

Nu vill vi ha så mycket motståndskraft som möjligt i balansräkningen.

Vi går in i andra kvartalet med en stark orderbok, men utsikterna är osäkra.

Vi vill stå starka även om vi får ett mer negativt efterfrågescenario framåt.

Jag tänkte också att vi skulle prata lite om er strategi.

Din föregångare startade arbetet med att decentralisera bolaget lite.

Det kanske är en trend i fler bolag.

Har du fortsatt på det spåret och kan du beskriva lite hur det går till?

Vi jobbade nära i ledningen för 1,5 år sen med att ta fram en ny strategi.

Vi implementerade den under hela förra året.

Vi har gått från 4 affärsområden till 28 affärsenheter–

–med vd:ar som driver sina verksamheter.

Vi har gjort framsteg och har sett effekter av det.

Det har varit lönsamhetseffekter i en del bolag.

Den fina kassaflödesutvecklingen 2019–

–var till en inte oansenlig del driven av ett tydligare ansvar för balansräkningen.

Det är ett tydligare resultatfokus–

–när beslutsfattandet är närmare kunderna, och ett tydligare ansvar för verksamheten.

–Adela, ville du skjuta in en fråga? –Ja. Vilka besparingsåtgärder gör ni?

Nu när vi går in i Q2 blir nog risken ökad med covid-19.

Har du några synpunkter där?

Redan under slutet av första kvartalet vidtog vi åtgärder.

På grund av utvecklingen i Storbritannien tvingades vi stänga våra fabriker där.

Vi gick ner på sparsam bemanning och marknadsaktiviteten begränsades.

Likaså har vi genomfört åtgärder i Finland och delvis i Irland.

Vi har redan genomfört besparingar i Q1 på 200 miljoner kronor i årstakt.

Vi står beredda med planer per affärsenhet och affärsområde.

Vi kan vidta fler åtgärder för att möta nedgångar i efterfrågan.

Vi har utvecklat en hög beredskap–

–och vår nya decentraliserade struktur har servat oss väl.

Vd:arna är nära sin verksamhet och kan ta fram planer som går snabbt att genomföra.

Jag har också en liten fråga på covid-19-spåret.

Om det är så... Du får gärna rätta mig.

Men ni har hyfsat stor försäljning mot konsumenten, mot retail.

Kan man hoppas på, nu när folk är hemma i sommar–

–att de passar på att byta fönster hemma och i stugan–

–när man ändå inte kan resa nånstans på semester?

Mycket påverkar efterfrågan på konsumentsidan.

Vi har en del negativa faktorer–

–som ökad arbetslöshet och osäkerhet på marknaderna.

Men vi har också positiva faktorer–

–som förändrade beteenden och att man spenderar pengar annorlunda.

Vi ser i det första kvartalet att vår e-handelsverksamhet–

–som utgör 10 % av vår omsättning, växer med 19 %.

Man har en orderingångstillväxt på 38 % i kvartalet. Det är positivt.

Sen vad gäller utvecklingen framåt, så är det för tidigt att säga hur det spelar ut.

Då kanske man väljer att lägga mer prioritet på e-handeln–

–om den har ökat, som du sa–

–i stället för att lägga mer aktivitet på saker som är stängda?

Vår strategi är ganska tydlig.

Om något, så kommer vi att öka investeringarna i vår e-handelsverksamhet–

–i det rådande klimatet.

Vi vill fortsätta den plan vi har och kanske accelerera den planen ytterligare.

Jag tänkte också fråga lite om ert hållbarhetsarbete.

Hur jobbar ni med det och vad skapar ni för incitament–

–för att de vd:ar som jobbar för er ska driva det arbetet?

I grund och botten ligger hållbarhet i hjärtat av vår affärsmodell–

–framför allt i den del som handlar om att byta fönster på befintliga fastigheter.

En stor drivare till det är energibesparing. Vi har gjort beräkningar.

Ett fönster tjänar tillbaka fem gånger sin miljöeffekt under sin livstid–

–genom energibesparingar.

Sen jobbar vi väldigt hårt och medvetet med hållbarhetsfrågan i bolagen.

Vi har tydliga planer och styrning i bolagen och deras respektive styrelse.

Alla vd:ar har hållbarhetsincitament och finansiella mål på hållbarhetsutveckling–

–i sina respektive bolag, till exempel energiförbrukning eller koldioxidutsläpp.

Det är en fråga som ligger "top of mind" i styrning och uppföljning av bolagen.

Ur ett aktieägarvärde, då? Märker ni att det här är nåt som marknaden gillar?

Är det en konkurrensfördel att ni jobbar målmedvetet med det?

Vi kan bli duktigare på att kommunicera de bra saker vi gör på hållbarhetsområdet.

Jag tror att vi kan göra det ännu bättre.

Men om jag tittar på den återkoppling och feedback som vi får av investerare–

–så är det positivt–

–med tanke på att hållbarheten ligger så nära hjärtat i vår affär.

Mycket av vårt arbete handlar om minskat miljöavtryck via sänkt energiförbrukning.

En sista fråga... Det börjar bli dags att runda av den här delen.

Det finns konkurrenter som har stor tillverkning i andra länder än Sverige.

Det är mer låglöneländer i vissa delar av Europa.

Det har även ni, men ni har kvar tillverkning i Sverige.

Är du orolig för att det ska bli svårt att konkurrera med dyr tillverkning i Sverige–

–jämfört med dem som tillverkar i billigare länder i Europa?

För det första har vi bara 20 % av vår försäljning i Sverige.

Men vi har en strategi som går ut på lokal tillverkning.

I grund och botten handlar det om att det vi säljer är måttbeställda produkter.

99 % av det vi säljer är unika produkter för den ordern.

Vi gör det till olika specifikationer i olika geografier.

Ett svenskt fönster ser inte ut som ett finskt eller danskt.

Vi har unika kunder i respektive geografi.

En av de bärande pelarna i vår strategi är att vara nära kunden–

–så jag är inte bekymrad över just det.

I ett Sverigeperspektiv–

–så talar valutautvecklingen till vår fördel som det ser ut just nu.

Tack, Henrik Hjalmarsson, för att du gästade oss.

Tack så mycket.

Ja, Adela. Jag tänkte att du och jag skulle prata lite mer om Inwido.

Utifrån det du har hört, vad tycker du om caset som sådant?

Det var ändå ett helt okej första kvartal, tycker jag.

Man kunde tro att efterfrågan skulle ha gått ner, men det såg vi inte alls.

Deras topline var faktiskt oförändrad jämfört med förra året.

Och orderboken var högre än förväntat, och samma sak med deras lönsamhet.

Det var ett helt okej kvartal trots covid-19.

Om vi blickar framåt, så är det frågan om...

Renovationsmarknaden är ju i centrum.

Kommer det här att påverka hur vi som konsumenter väljer att spendera pengar?

Osäkerheten finns ju fortfarande kvar–

–speciellt nu när vi går in i Q2–

–och om det blir en förlängd nedstängning i de flesta länderna i Europa och Norden.

Just det. Vi har bilder på försäljning och orderingång, som vi kan titta på–

–för att få en bild av det. Där har vi dem, ja.

Vi ser 2018 och 2019. Den gröna stapeln är 2020. Orderingången är stark än så länge.

Vi kan också titta på en över marginalen. Den kan vi följa upp med.

Den kommer nog alldeles strax.

Där ser vi en förbättring mot 2019.

Har du nån teori om vad som driver att det är bättre 2020 än 2019?

De har lyckats med...

Besparingar har gjort att marginalen har gått upp jämfört med förra året.

Det är ett bevis på att de lyckas–

–trots att det är osäkert på marknaden.

Det är bara positivt för Inwido.

Aktiemarknaden har reagerat likadant, för aktien går upp i dag.

Just det. Och allt som allt, Inwido en till tre år framöver...

Vad tycker du? Är det köp eller håll?

Just nu ska man hålla på dem.

Men deras case har grundat sig på förvärv.

Det blir intressant att se i framtiden, som du frågade vd:n om här nu–

–om det resulterar i fler "targets" på marknaden i framtiden–

–eller om man avvaktar lite–

–tills det blir lite mer klarhet kring covid-19.

Vi ska prata lite Nobia också.

Det är en kökstillverkare. De är ganska hårt exponerade mot Storbritannien.

Brexitoron fanns förut.

När man trodde att det var över kom covid-19. Hur ska man tänka kring det?

Över 40 % av Nobias topline kommer från Storbritannien.

Fabriker och butiker där har varit stängda sen slutet av mars.

I princip har man då inga intäkter från de regionerna.

Ett bolag som är så exponerat mot den geografin påverkas negativt av det här.

Marknaden har hängt på. Kursen har gått ner. Här har vi en ettårskursgraf.

Den har fått sig en släng av sleven.

Hur ska man tänka med det här?

Är det rättvist eller går det att fynda i ett sånt här utbombat bolag?

Man måste vara långsiktig som investerare.

Det är nästan lite linkat till Inwido-caset.

Hur kommer privatpersoner att förhålla sig till att...

Man kanske inte vill ha byggarbetare hemma hos sig nu.

Och man kanske inte vill spendera pengar på kök nu–

–och investera och belåna sig och så vidare när det är så osäkert.

Så det är lite samma sak där.

Om man har förlorat jobbet eller om man permitterats och fått minskad inkomst–

–så kanske man inte är så sugen på att investera i ett nytt kök.

Hur skulle det bli om vi får en finanskris, i värsta fall?

Om man jämför med 2008... Har du nån bild av hur de klarade sig då?

Det är det värsta scenariot, om man når den punkten.

Men myndigheterna har redan gått in med stimulanspaket–

–för att hjälpa personer som permitterats eller som har förlorat jobbet.

Efterfrågan är nummer ett för Nobia–

–i alla fall under den närmaste framtiden.

Det blir spännande att följa.

Vi kan nämna Mips, som kommer med rapport om nån vecka.

De har haft nåt svajigt kvartal här nu, men...

Folk kanske börjar cykla mer nu när man inte vill åka i kollektivtrafiken.

Precis. Mips är intressant.

De har nästan all sin produktion i Kina, över 80 %.

Fabrikerna var nedstängda ett tag i Kina i början av Q1.

Då kan de inte producera nånting alls.

Det är samma sak med hjälmmärkena. De produceras inte heller.

Sen har butiker stängt ner.

Då menar jag cykelbutiker och sportbutiker där Mips hjälmar säljs.

Då kan efterfrågan ha sjunkit. Men bolaget säger sig inte ha sett...

Efterfrågan sägs vara helt oförändrad, vilket är positivt.

Det kan resultera i att, om det har varit lite färre ordrar nu i Q1–

–så kanske resten av året blir bättre för just Mips.

Om man när det gäller svenska bolag generellt är lite orolig–

–för att Q1 kanske ser bra ut, men att den stora effekten kommer i Q2–

–kan Mips då vara lite tvärtom?

Kina stängde ju ner tidigare än Europa. Där blir den stora effekten i Q1.

I Q2 har väl Kina börjat öppna upp? Fabrikerna borde väl vara på väg tillbaka?

Precis, och Q1 är också ett relativt litet kvartal jämfört med Q2 för Mips.

Om de lyckas öka sin kapacitet i fabrikerna–

–så kan de ta igen de ordrar de förlorade när det var stängt i början av Q1.

Är det viktigare för Mips med öppna fabriker i Q2 än i Q1?

–Absolut. –Tusen tack för att du kom hit, Adela.

Det var det vi hade att bjuda på i dagens EFN Marknad.

Vi är tillbaka i morgon. Då kommer Linn Hansson.

Sen vill jag tipsa om att kolla i kväll.

Vi sänder Uppesittarkväll här i EFN mellan klockan åtta och tio. Tack.

Mitt i coronapandemin pågår en rapportperiod. I dagens EFN Marknad bjuder Adela Dashian från Handelsbanken på aktiecase. Dessutom intervjuas Inwidos vd Henrik Hjalmarsson efter att bolaget kommit med en rapport som fått aktiekursen att lyfta.

Bolagen som analyseras förutom Inwido är Nobia och Mips.

Programledare: Albin Kjellberg

 • Sektorer att undvika och investera i0:00

  Sektorer att undvika och investera i

  Veckan avrundas med snack om den starka börsuppgången tillsammans med finansanalytikern Jonas Olavi. Vilka sektorer tror han kommer att stärkas efter krisen och vilka tror han kommer att försvagas?

 • ECB peppar marknaden med mer QE4:52

  ECB peppar marknaden med mer QE

  ECB utökar QE-programmet PEPP med 600 miljarder euro. Sannolikheten att EU och Storbritannien saknar handelsavtal vid årsskiftet är stor. I dag väntar amerikansk sysselsättning.

 • Fondspararens dilemma15:22

  Fondspararens dilemma

  Aktiv eller passiv fondförvaltning? Det är frågan i EFN Marknad. Programmet gästas av Frida Bratt, sparekonom på Nordnet och Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo Fonder.

 • ”Tyskland storsatsar sig ur krisen”4:30

  ”Tyskland storsatsar sig ur krisen”

  Den tyska regeringen har enats om ett gigantiskt stödpaket till bland annat familjer och bilindustrin. Nu återstår att se vad ECB presenterar för åtgärder i dag.

 • Så förstärks riskerna i pandemin14:12

  Så förstärks riskerna i pandemin

  I dagens EFN Marknad blir det fullt fokus på riskaptit och kreditrisker på marknaderna tillsammans med Sean George från Strukturinvest. Varför är Italien ett orosmoln och varför går börsen starkt trots att riskerna på marknaderna ökar? 

 • Fortsatt ljusning i Kina4:26

  Fortsatt ljusning i Kina

  Kina inleder en PMI-tung dag med positiva siffror. Juni är en kritisk månad i Brexitförhandlingarna. Oljepriset fortsätter uppåt.

Börsindex

OMX Stockholm 30 1.8%
NASDAQ-100 2%
NASDAQ Composite 2.1%

Vinnare & förlorare

Hennes & Mauritz 7.5%
Hexpol 6.6%
NetEnt 5.7%
Stillfront Group -3.1%
Essity -3.6%
Paradox Interactive -4.2%
Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Därför klarar techbolagen krisen bättre16:03

  Därför klarar techbolagen krisen bättre

  Varför går den tekniktunga Nasdaqbörsen bättre än New York-börsen och vad händer nu när massor av bolag ställt in sina utdelningar? Det är två frågor som Nicklas Andersson från Avanza svarar på i EFN Marknad.

 • Tyskland nära nytt gigantiskt stödpaket5:25

  Tyskland nära nytt gigantiskt stödpaket

  Handelsbankens Kiran Sakaria kommenterar de ekonomiska effekterna av protesterna i USA, Tysklands nya stimulanspaket och storbråket mellan januaripartierna om Las-utredningen.

 • Därför ska börsen upp17:40

  Därför ska börsen upp

  Hur gör man datadriven hållbarhetsanalys? Det svarar Jonas Thulin från Erik Penser Bank på i EFN Marknad. Dessutom avslöjar han varför han tror att börsen ska fortsätta uppåt.

 • ”Ingen vill förstöra börsfesten”0:00

  ”Ingen vill förstöra börsfesten”

  Allt från den stigande geopolitiska oron till börs, räntor, arbetslöshet och inköpschefsindex en masse. Veckans fördjupning i läget på marknaderna och i världsekonomin med Handelsbankens chefstrateg Claes Måhlén.