Rabattjakt på börsen

I dag har programmet tre ämnen som ni brukar uppskatta.

Investmentbolag, fastighetsaktier och rabatter. Jag hoppas att–

–ni gillar dagens avsnitt av EFN Marknad lite extra.

Välkommen, Alexander Gustafsson. Du kan tala i timtal om investmentbolag–

–men vi får hålla oss till en kvart.

Ja, investmentbolag ligger mig extra varmt om hjärtat.

Främst är det jakten på rabatter som lockar.

Och i tider som de här finns det en hel del rabatter.

Och i slutet söker vi även rabatter bland fastigheter.

Men först till investmentbolagen. Din sammanställning är eminent.

Här ser vi rabatter och premier.

Jag gör inte sammanställningen ensam, Ibindex tar fram siffrorna.

Bilden visar de stora investmentbolagen på Stockholmsbörsen.

Efter corona-kraschen som kom i mars har landskapet förändrats en hel del.

I inledningen av året var det lite rabatter.

Men efter nedgången har rätt stora rabatter uppstått i vissa lägen–

–och rätt stora premier i andra lägen.

Så där kan man eventuellt göra byten.

Grönt är väl rabatt och rött premie?

Ja, grönt är bra, det vill man ha. I ena kolumnen finns rabatter:

Relationen mellan aktiekursen och substansvärdet per aktie.

Vostok New Ventures ligger på 43 %.

En väldigt hög rabatt, sett till substansvärdet.

Men Latour har nära 40 % premie.

Du betalar nära 40 % mer än det underliggande värdet du får.

Investmentbolag har antingen många noterade innehav eller onoterade.

Historiskt kan en premie vara relevant för dem med stor andel onoterade.

För de onoterade innehaven är svåra att komma åt för oss privatsparare.

Och ibland är de felaktigt värderade för att ingen löpande marknad finns.

Ofta värderas bolag efter senaste rapporten–

–som kan vara baserad på senaste transaktionen–

–som kanske skedde ännu ett kvartal tidigare.

Historiskt har de onoterade haft skäl att ge lite mer premie.

Men nu är det inte bolag med mycket onoterat som har hög premie.

Exempelvis Latour har runt 35 % onoterat i portföljen.

Många tänker sig nog Latour som ett bolag med stor andel onoterat.

–Men bolaget har rätt mycket noterat. –Men verkar ändå dyrt?

Assa Abloy är nära en fjärdedel av substansen–

–och den aktien är ner runt 15 % sen årsskiftet.

Men de har även andra som Tomra och andra som har stått emot.

Men rätt mycket noterat finns.

Men Creades har stor andel onoterat.

Så där kan premien vara mer motiverad än i Latour eller Lundberg.

Lundberg har 30 % onoterat. Det är i fastighetsbeståndet.

Och fastighetsmarknaden har ju tagit stryk i nedgången.

Där premien är rätt stor kan det finnas skäl till försiktighet.

Kan de skapa övervärdet som motiverar den extra prislappen?

Själv jagar jag hellre rabatter.

Du får det ju lite billigare än det underliggande värdet.

Vi ska jaga rabatter. Kinnevik har relativt stor rabatt.

Samtidigt har de växlat upp det onoterade. Även här en diskrepans...

Exakt, därför är Kinnevik speciellt.

Du får rabatt, men ändå en stor exponering mot tillgångar–

–som annars är svåra att komma åt.

Kinneviks stora innehav är fortfarande Zalando, som är noterat.

Sen har de Tele 2 som fortfarande utgör en stor andel.

Rabatten blir ändå rätt saftig.

Nyligen såg vi Zalando leverera ett fantastiskt resultat i sammanhanget.

Följden blev att både substansvärdet och Kinnevik-aktien rusade.

Men skillnaden var inte så stor mellan substans-rusningen och aktiekursen.

Så rabatten i aktien är fortfarande rätt stor.

En stor orsak är nog Kinneviks förändring under 2019.

Bolaget förändrade investeringsstrategin till mer onoterat.

De slopade utdelningspolicyn, vilket många kanske inte såg fram emot...

2020 blev ju ett slopat utdelningsår för alla ändå–

–så de klarade sig relativt bra i sammanhanget.

Det gjorde nog att rabatten ökade.

Profilerar sig bolaget mot en ny typ av investerare?

Tidigare utdelningsjägare, de hade stabila telekombolag som Millicom...

Nu har de kanske mer hälsovård, tech, e-handel...

Digitalt. Nåt som än så länge har gynnats i den här nedgången.

Ser man till megatrenden fortsätter digitaliseringen.

Och, vem vet, en corona-krasch spär ju på det...

De är intressant positionerade och i dagsläget får du rabatt.

Vostok New Ventures, även den med rejäl rabatt.

Och positioneringen liknar Kinneviks.

Vostok New Ventures är investmentbolaget på Stockholmsbörsen med mest onoterat.

100 %. Så man bör vara försiktig med tanke på substansvärdet–

–som är baserat på onoterade tillgångar som värderas till tidigare transaktioner.

I grafen såg vi att substansvärdet ökade under den senaste rapporten.

Det är inte sant. Det föll, men eftersom allt noteras i dollar...

Kronan har försvagats och därför har substansvärdet ökat–

–för svenska investerare.

Jag vill påminna om att tillgångarna är onoterade–

–man ska vara försiktig med värderingen. Och de är ofta dollarnoterade.

Så rörelserna i kronan och dollarn kan påverka substansvärdet. Här blev det 5 %.

Substansvärdet föll 5 % från årsskiftet fram till första kvartalet.

Men substansvärdet ökar ändå.

Och sen rapporten tror jag att kronan har stärkts.

Ja, och givet Federal Reserves enorma stimulanspaket–

–verkar det som att dollarn i närtid får en viss försvagning–

–så det kan ge motsatta förhållanden när nästa rapport kommer.

Men i dagsläget, givet den kursen, får du runt 45 % substansrabatt.

Rätt saftigt. Men kanske är det befogat–

–på grund av stark exponering mot transportsektorn.

De har Gett, Blablacar, Voi...

Bolag som har tagit stryk i corona-kraschen–

–men samtidigt finns de digitala, hälsovårdsinriktade bolagen–

–med digitala hälsolösningar: Babylon...

Allt annat lika har de ju gynnats av krisen.

Substansinnehaven balanserar varann på ett intressant sätt.

Men främst lockar rabatten.

Sen händer annat i bolaget. De byter namn och flyttar sätet till Sverige.

Kanske är det positivt?

Ja, det kan väcka institutionella placerare med begränsningar–

–men det är nog marginellt...

Men det är nog positivt, främst för oss svenska investerare.

Lättare att ta till sig rapportering och värderingar.

–Ska vi...? –Måste vi rusa på?

Ja, om tiden ska räcka.

Vi lämnar de två "rabatt-rackarna".

Lundbergs är väl en aktie för gubbar och tanter?

–Men charmig. –Ja, Lundberg vet vad han gör.

Men till ett pris. Aktien har en premie–

–som kanske inte är befogad.

Många innehav är noterade, de enda onoterade är fastighetsbestånd.

Förvisso stabila, Lundberg är en försiktig general–

–så troligen är de försiktigt värderade.

Kanske är svängutrymmet större än i övriga fastighetsbolag.

Likväl är mycket noterat, plus att ett liknande investmentbolag finns:

Industrivärden. Lundberg själv köper mycket av det.

Det kan vara värt att ha med sig.

Vi tittar lite på Lundbergs portfölj.

En stor del noterade innehav: Holmen är störst.

Många av de noterade innehaven finns även i Industrivärden.

Inte rakt av, men du har ändå Sandvik, Skanska, Handelsbanken...

Inte Holmen, men SCA, så exponeringarna är liknande.

Ett bolag med premie, det andra har rabatt.

De liknar varann. Samma ägarstruktur i båda...

–Samma hjärnor... –Samma investeringsstrategi...

...i rätt stor utsträckning.

Här ser vi att Industrivärden är rätt lik...

Lite skillnader förstås: Volvo här, Husqvarna i Lundbergs...

Givetvis finns sånt som sticker ut...

–Inte Holmen... –Men i stället SCA.

Båda använder lite belåning för att öka exponeringen.

Rätt likvärdiga till profil, strategi, typen av investmentbolag man får...

Och Fredrik Lundberg får man på köpet i båda.

Ja. Men i det ena med rabatt.

Ja, i Industrivärden får du honom till lite rabatt.

Lite rabatter finns ändå. Man kan överväga ett byte.

Vi tittar på Latour också. Investmentbolaget med högst premie nu.

Mycket beroende av den senaste veckans kursrusning.

Ur ett substansperspektiv är den helt obefogad.

–Vad driver rusningen? –Latour kom in i ett nytt index.

Därför köper vissa fondförvaltare på sig aktien.

Och passiva fonder köper på sig aktien för att den ingår i index.

Och vissa privatinvesterare hoppar nog på för att man vet–

–att fondförvaltare köper för att den ingår i ett nytt index.

Och man hittar den i vinnarlistan.

Kursen drivs upp utan att nåt nämnvärt hänt i substansen.

Kanske finns skäl att fundera över varför du ska betala 37 % extra för de aktierna.

Inget ont om Latour. Fantastisk avkastning över tid, duktiga företagsbyggare...

Nya vd:n blir intressant att följa.

Han har alla förutsättningar för att lyckas framåt.

Men i slutänden har allt ett pris.

Vi kan inte bara gå på värdet, även priset måste vara rimligt.

Med den kan det finnas skäl att vara restriktiv. Åtminstone tänka över–

–vad som händer med kursrusningen. Finns det en väg tillbaka?

Över till fastigheter.

I fastighetsbolagen har mycket hänt de senaste tre månaderna.

Fastigheter har varit i epicentrum av kraschen.

I inledningen av börsåret 2020 hade alla fastighetsbolag premie.

Vissa handlades till dubbla priset mot substansvärdet.

Lite orealistiskt och orimligt.

Nu har många fastighetsbolag sjunkit mycket, mångas kurs har halverats–

–i kraschen. Det ger ett intressant substansperspektiv.

Några handlas till en rätt flitig rabatt från att tidigare ha haft premie.

Men man kan inte bara göra en värdering av substansvärdet–

–man ska också fundera på framtidsutsikterna för fastigheter.

Ska värderingen på fastigheter kanske revideras?

Kanske behöver den skrivas ner.

Vissa bolag som har stor exponering mot hotell, restauranger, butiker–

–och även kontor har tagit mest stryk.

Listan var sorterad efter kursfall–

–och där sticker Pandox ut.

Befogat, eftersom portföljen bara består av hotellfastigheter.

Hotell har tagit mest stryk och vägen tillbaka blir lång.

Men om man nu får det till rabatt...

Även om det värsta sker finns kanske lite restvärden kvar i bolaget.

Och förhoppningsvis sker inte det värsta, utan bolaget kan drivas vidare.

Bolag med rätt stark exponering mot kontor, som Balder och Atrium Ljungberg...

Kursen har fallit rätt mycket, men inte alltid helt befogat.

Klövern och Atrium Ljungberg handlas flitigt till rabatt.

Men bolagen har fortfarande rätt många kontor–

–inte direkt restauranger och butiker.

Alla har sjunkit under substansvärdet från årsskiftet.

Så många fastighetsbolag är lågt värderade nu.

Men de har en inneboende risk–

–för att vi inte vet var värderingarna kommer att ligga framöver.

På Klövern får du nästan samma rabatt som på Pandox.

Bolagen är vitt skilda.

Pandox har bara hotellfastigheter, i Klövern får du mycket mer.

I Klövern har du 90 % kontor och 10 % restauranger och butiker.

Förenklat. Exponeringen är en helt annan.

Och, javisst, liknande rabatter.

I sammanställningen av fastigheterna känns det väl–

–som att marknaden har gjort–

–en rimlig sortering enligt exponeringen.

Ju högre upp, desto starkare exponering mot sånt som ligger sämre till.

Längst ner på listan, de som klarat sig bäst–

–är bara bostäder. Så letar man hjärnsläpp från marknaden–

–är man kanske sent ute?

Ja, men det gäller marknaden här och nu.

Ur ett långt perspektiv kommer många fastighetsbolag...

Förvisso har vi inga liknande referenspunkter till den här kraschen–

–i historien, men många av fastighetsbolagen har klarat sig väl länge–

–i olika scenarier. Långsiktigt kommer ju fastigheter att finnas var.

I fastighetsbolagen med fin rabatt är de inneboende värdena rätt bra.

För bostadsfastigheterna... Marknaden har flyttat över till dem rätt snabbt.

Några av dem har haft kursrusning.

Och inte så stor förändring i värderingen av substansvärdet.

Det beror på investerarens riskprofil.

Vill man ha tryggare fastighetsbolag–

–är fortfarande bostadsfastigheterna intressanta.

De klarar sig rätt väl. Vi kommer att betala våra hyror.

–Men med sämre potential? –Ja, kanske har du haft fallhöjd...

...och funderar på om det finns nån form av återgång till ett normalläge.

Vad kan hända med aktiens kurs då?

Tittare som letar störst potential–

–både i investmentbolag och fastigheter...

Handplocka noga bland det som är lite mer utbombat?

Ja, men var medveten om risken.

Och varken investment- eller fastighetsbolagen–

–liknar varann. Kolla upp exponeringen.

Vad har investmentbolagen för typ av underliggande bolag?

Hur stor andel onoterat kontra noterat?

Har fastighetsbolagen logistik eller bostäder som har klarat sig rätt bra...

Eller restauranger, hotell och butiker, som har klarat sig mycket sämre?

Finns potential att återgå till ett normalläge–

–och hur påverkar det kursen i så fall?

Bra sammanfattning. Tack för att du kom, Alexander Gustafsson.

Det var allt för i dag, vi sätter punkt för dagens program.

Till dig som tittar på Youtube, klicka gärna på "prenumerera"–

–så missar du inga avsnitt. Vi finns också på Instagram: @efntv

Där sammanfattas ekonominyheter varje morgon.

Vis ses igen i morgon: 11.45, som vanligt. Hej då.

Hur står det till med substansrabatterna i fastighetsbolagen och investmentbolagen och varför ska du bry dig om det? Det pratar Alexander Gustafsson, investeringscoach på Nordnet, om i EFN Marknad.

Programledare: Albin Kjellberg

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.8%
NASDAQ-100 0.8%
NASDAQ Composite 0.7%

Vinnare & förlorare

Intrum Justitia 15%
Bure 2.5%
Klövern 2.4%
Arjo -1.9%
Swedish Match -2.1%
Getinge -2.5%
Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Väntade PMI-rekyler5:12

  Väntade PMI-rekyler

  De tyngsta makroekonomiska händelserna just nu analyseras av Handelsbankens Kiran Sakaria och EFN:s Ara Mustafa.

 • Amerikanska digitaliseringsvinnare16:38

  Amerikanska digitaliseringsvinnare

  EFN Marknad riktar blicken mot USA tillsammans med förvaltaren Joakim By från Handelsbanken. Förutom ett gäng spännande aktiecase diskuteras den amerikanska börsen med avstamp i presidentvalet. 

 • Japansk industri överraskar negativt4:01

  Japansk industri överraskar negativt

  Vita husets handelsrådgivare Navarro hävdade i går att handelsavtalet med Kina är över. Något som fick börser på fall. När president Trump senare dementerade uppgiften vände börsen upp. Regeringen vill ta in mer skatt från utländsk arbetskraft. Blandade PMI-siffror från Japan.

 • Förvaltarens molnfavoriter15:53

  Förvaltarens molnfavoriter

  EFN Marknad bjuder på en resa bland molnbolagen. Förvaltaren Johan Roslund från GP Bullhound går pedagogiskt igenom hela värdekedjan - från Microsoft och Amazon till Docusign och Okta.