Sweco ser möjligheter i krisens kölvatten

Stockholmsbörsen stiger och är upp med 1,4 % i detta nu.

Teknikkonsulten Sweco har kommit med en rapport. Den ska vi fokusera på i dag.

Vi har med oss vd Åsa Bergman.

Hejsan, Åsa. Det här är väl speciella tider att vara vd i?

Ja, det är speciella tider.

Hur har den här förmiddagen varit? Ni har kommit med rapport.

Du har hunnit vara med i en del intervjuer redan.

Är det stressigt?

Ja. Nu har jag gjort det här några gånger. Men det börjar tidigt.

Vi släpper rapporten. Sen är det intervjuer och analytikermöten.

Sen hinner vi också med webbinar och inspelningar till våra medarbetare–

–för att gå ut med information om vårt kvartal även internt.

Det är intensivt, men med en så här bra rapport är det väldigt roligt.

Ska vi ta och titta lite på den?

Ni kommer med ett ebita-resultat på 630 miljoner kronor för första kvartalet.

Det är bättre än väntat.

Kvartalet är starkt–

–och vi levererar lönsam tillväxt.

Vi förstärker vår omsättning med 11 %–

–och vi förstärker vårt resultat med 13 %–

–och vi levererar en stark marginal på 11,1 % jämfört med föregående års 10,4 %.

Vi har en organisk tillväxt på 4 %–

–och har en förvärvad tillväxt på det med 7 %.

Det är jag väldigt nöjd med.

Sen är det fem av åtta affärsområden–

–som levererar marginaler som är uppe på tvåsiffriga tal–

–vilket är väldigt starkt.

Jag är nöjd med rapporten.

Det verkar aktiemarknaden också vara.

Er aktie har gått upp ungefär 2,5 %.

Vad tror du att det är som marknaden gillar?

Jag brukar avhålla mig från att kommentera aktiemarknaden–

–men om jag funderar på vår verksamhet, vilket är mitt huvudfokus, så tänker jag–

–att det beror på långsiktighet och på relevans i relation till de trender–

–som råder på marknaden–

–i form av urbanisering, hållbar omställning och digitalisering.

Vår breda portfölj verksamhetsmässigt och vårt geografiska "footprint"–

–och så mixen av kunder som vi har i portföljen.

Hur ser det ut med debiteringsgraden–

–alltså den andel tillgängliga timmar som konsulterna tillbringar hos kund?

Man kan säga att den är ganska stabil jämfört med föregående år.

Den har gått ner 0,5 %, men som jag har sagt tidigare–

–så rör ju sig debiteringsgraden i den här typen av verksamhet lite upp och lite ner.

Jag vill nog säga att det är en stabil debiteringsgrad.

Sen är ju det nåt som vi fokuserar på hela tiden.

Det är otroligt viktigt–

–att vi säkerställer att vi får ut alla våra timmar i projekt, så klart.

Just det. I dag arbetar Belgien, Finland och Sverige enligt nåt–

–enligt nåt som ni kallar Sweco-modellen.

Där är ambitionen så klart att ha höga marginaler.

Hur tänker ni att det här ska spridas på era övriga marknader?

Sweco-modellen är otroligt viktig för oss–

–för det handlar om hur vi är organiserade i form av små team och teamchefer–

–som är ansvariga för projekt, kunder och medarbetare.

Att vi har en lokal närvaro gör att vi kan skapa starka kundrelationer–

–och att vi kan vara attraktiva för kunderna lokalt.

Vår tjänst är ju samhällsbyggnad, och samhällsbyggnad är lokalt.

Sen handlar det om interneffektivitet–

–och att vi kan utnyttja våra resurser optimalt.

Det vi sett där vi implementerar vår affärsmodell, vår operationella modell...

Där har vi en möjlighet att växa–

–i form av att vi skapar såna här kundrelationer och kan växa våra tjänster–

–men vi skapar också en bättre och förstärkt lönsamhet.

Det är anledningen till att det är viktigt och att det står högt på vår agenda–

–att implementera den här affärsmodellen i alla våra affärsområden.

Det är ett arbete som pågår. I vissa länder har vi kommit längre än i andra.

Du nämner några av dem.

Men i alla länder har vi implementerat modellen till viss grad.

Det arbetet fortsätter vi med–

–för vi vet av tradition och långt lärande i hur vi opererar sån här verksamhet–

–att det är en framgångsfaktor, så det fortsätter vi med.

Finns det nån tidshorisont? När ska det vara klart?

Det vill de flesta få svar på.

Med förändring och förbättring av verksamheten är det så–

–att det viktigaste är att man har ett långsiktigt mål, och det har vi satt.

Det långsiktiga finansiella målet är 12 %.

Sen har vi en historisk tillväxt som man kan titta på bakåt–

–som ju ändå har nån form av sikte. Sen tar vi det här steg för steg.

Oavsett om det gäller verksamhet eller människor eller vad det gäller–

–så är ständig förbättring det viktigaste för oss. Det får inte gå för fort–

–för det handlar om att säkerställa arbetsprocesser, kapacitet och kompetens.

Sen är förvärv en stor och viktig del av Swecos strategi.

Det är viktigt för oss att förvärven sker–

–när vi hittar rätt typ av bolag.

Att utlova en tid när saker och ting ska hända–

–kan stressa fram mindre bra affärer.

Ja. Vad gäller er tillväxt...

Ni säger att ni ska växa både organiskt och genom förvärv.

Under kvartalet hade ni en tillväxt på 4 %.

Ni har ett mål på 5 %.

Hur tänker ni att ni ska hålla den farten–

–med tanke på att ni ständigt växer och måste rekrytera personal i takt med det?

Hur resonerar du här?

Det som vi har visat under de senaste tio åren–

–är att med det fokuset som vi har haft–

–på att säkerställa att vi implementerar vår operativa modell–

–och kompletterar med verksamheter i form av förvärv...

Vi fokuserar på att rekrytera nya medarbetare–

–och på att vi är tillräckligt attraktiva, så att det är välfungerande–

–och det har det varit för oss.

Genom att fokusera på interneffektivitet och på att hålla priserna på marknaden–

–så har vi klarat av den organiska tillväxten.

Det handlar väldigt mycket om det sätt som vi opererar på.

Vi har blivit utnämnda till Nordens mest attraktiva arbetsgivare i vårt område.

Det är ett mål som vi har i alla våra affärsområden.

Vi vill ha den positionen för att kunna rekrytera medarbetare.

Att bli marknadsledande är ett mål som driver i den riktningen.

Den organiska tillväxten kommer den vägen.

Men det handlar om att ha en strategi och en plan–

–och sen genomföra planen på ett väldigt bra sätt.

Man måste få hela organisationen att förstå den–

–och exekvera på den planen i det dagliga arbetet.

Och vi är på god väg.

Men om du tittar på den historiska tillväxten, både organiskt och förvärvad–

–så har vi lyckats växa, och det har vi för avsikt att fortsätta med.

Är du inte riktigt nöjd med 4 %? Tolkar jag dig rätt?

Vårt historiska snitt är 5 %.

Det rör sig lite upp och ner. Det får man räkna med.

Så jag är nöjd.

Vilka effekter av coronan har du hittills märkt av?

Det vi har märkt under senare delen av första kvartalet–

–är en minskad efterfrågan inom industrisegmentet–

–och inom privat fastighetssektor.

Det är minskad efterfrågan inom vissa delar i de här segmenten.

Vi har vidtagit åtgärder för att parera för den minskade efterfrågan–

–i form av att vi annonserade den 6 april att vi har gjort...

-Korttids... -Jag har pratat engelska hela morgonen.

...korttidspermitteringar i Norge och i Belgien.

I Sverige kommer 200 personer att drabbas av olika typer av åtgärder–

–på grund av den här situationen.

Vi har också vidtagit åtgärder i Storbritannien, Finland och Norge–

–med korttidspermitteringslösningar.

Det är för att anpassa oss eftersom x antal projekt har stoppats–

–eller fördröjts på samtliga marknader i de här segmenten.

Man måste också tillägga–

–att vi vinner projekt och vi...

...jobbar mer intensivt under den här perioden–

–mot våra kunder och i interaktion med dem.

Det är en typ av förändring att bli krismedveten.

Då fokuserar man väldigt tydligt all kraft–

–mot marknad och kund.

Vi har vunnit fina kontrakt även under den här perioden.

Industri och privat fastighetsmarknad där ser vi de här effekterna.

Men de rör ju en del av de områdena.

På frågan, som jag gissar att du tänker på–

–hur det ser ut framåt.

Jag måste vara ödmjuk och säga att det är osäkra tider–

–och svårt att utvärdera hur det ser ut framåt.

För oss handlar det om att säkerställa att vi ligger nära kunderna–

–hela tiden analyserar och vidtar de åtgärderna som behövs snabbt–

–för att kunna fortsätta leverera och bibehålla vår finansiella styrka–

–genom den här perioden.

Kan det dyka upp förvärvsobjekt i spåren av corona?

Det kan det säkert göra.

Vi letar hela tiden efter potentiella förvärv.

Vi har en strategi. Det är svårt just nu eftersom vi inte kan träffas fysiskt.

Det är såna osäkra tider.

Men vår strategi gäller.

Vi tittar efter tilläggsförvärv i alla våra affärsområden.

Om jag ser tillbaka på de kriser jag har upplevt–

–kan det i bakvattnet av en kris uppstå möjligheter–

–som är intressanta och kommer att jobba med.

Hälften av er exponering är mot offentlig sektor...

Kan man tänka sig att kommande infrastruktursatsningar–

–kan komma att gynna er?

Ja. Under tidigare kriser har det kommit precis som du nog refererar till–

–stimulanspaket framför allt inom infrastruktur–

–men också till andra offentliga uppdrag.

Vi sysslar ju med den typen av uppdrag. Så absolut är det så.

Man kan tillägga att det vi jobbar med–

–är samhällsviktiga projekt.

Det har visat sig att många av de projekten–

–pågår under en sån här period och kanske till och med prioriteras–

–i såna här tider.

Hur tänker du att ni och er bransch påverkas av corona–

–på kort och lång sikt?

Det är klart att vi är efterfrågestyrda–

–när vi hamnar i en kris och efterfrågan minskar–

–måste vi vidta åtgärder–

–och säkerställa att vi kan använda våra resurser inom andra segment–

–och kunna använda korttidspermitteringar som en lösning för att överbrygga krisen.

Men långsiktigt jobbar vi med hållbar omställning...

Precis som vi pratade om är infrastruktur, vatten, miljöprojekt–

–och hela energitransformationen uppdrag–

–som det långsiktigt kommer att vara stor efterfrågan på.

Vi anpassar oss till nuvarande situation–

–och kring de underliggande trenderna och behoven–

–ser jag fortsatt god efterfrågan kring.

Är det vad som driver er efterfrågan i dag?

Ja.

Om du skulle beskriva hur du upplever...

Ni rör er ju i många olika områden och branscher.

Hur ser du konjunkturen i Sverige och i de länder där ni verkar?

Hur upplever du den i dag?

Det vi har sett i slutet på kvartalet–

–är just industri och privat bygg och fastighet.

Vi har stoppade och försenade projekt i alla våra affärsområden till viss del.

Men vi har också nyvunna projekt–

–inom infrastruktur, kemi, batteri och industri.

Men även bygg- och fastighetsprojekt.

Det pågår projektverksamhet.

Men vi ser fördröjningar och förseningar i vår projektportfölj.

När de gäller marknadsmässiga bedömningar är det för osäkert–

–att göra bedömningar framåt i hur marknaden mår och står.

Just nu är det minskad efterfrågan inom industri och privat bygg och fastighet.

I övrigt har vi bra efterfrågan på våra tjänster.

Förra året var ett rekordår för Sweco.

Hur tänker du dig att det här året kommer att sluta?

Det är en svår fråga som är så svår så att jag inte tänker svara på den.

Vi håller fast vid vår plan och jobbar här och nu.

Fokuset är kunder, projekt och leverans ut i våra projekt.

Och vi vidtar det åtgärder som vi måste vidta.

Vad bra. Vi avrundar där.

Tack för att du tog dig tid att prata med oss, Åsa Bergman.

Tack för att jag fick prata med er.

Med det tar EFN Marknad helg. Vi är tillbaka på måndag 11.45.

Vi ses då!

EFN Marknad avslutar veckan tillsammans med teknikkonsulten Sweco. Bolagets vd Åsa Bergman berättar bland annat om dagens rapport och hur framtiden ser ut.

Programledare: Petra Bergman

Börsindex

OMX Stockholm 30 -1.8%
NASDAQ 100 -0.2%
NASDAQ Composite -0.2%

Vinnare & förlorare

Sinch 5.5%
Massolit Media 4.3%
Stillfront Group 3.5%
Systemair -3.7%
SKF -3.9%
Troax Group -4.2%
Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Väntade PMI-rekyler5:12

  Väntade PMI-rekyler

  De tyngsta makroekonomiska händelserna just nu analyseras av Handelsbankens Kiran Sakaria och EFN:s Ara Mustafa.

 • Amerikanska digitaliseringsvinnare16:38

  Amerikanska digitaliseringsvinnare

  EFN Marknad riktar blicken mot USA tillsammans med förvaltaren Joakim By från Handelsbanken. Förutom ett gäng spännande aktiecase diskuteras den amerikanska börsen med avstamp i presidentvalet. 

 • Japansk industri överraskar negativt4:01

  Japansk industri överraskar negativt

  Vita husets handelsrådgivare Navarro hävdade i går att handelsavtalet med Kina är över. Något som fick börser på fall. När president Trump senare dementerade uppgiften vände börsen upp. Regeringen vill ta in mer skatt från utländsk arbetskraft. Blandade PMI-siffror från Japan.

 • Förvaltarens molnfavoriter15:53

  Förvaltarens molnfavoriter

  EFN Marknad bjuder på en resa bland molnbolagen. Förvaltaren Johan Roslund från GP Bullhound går pedagogiskt igenom hela värdekedjan - från Microsoft och Amazon till Docusign och Okta.