Svolders vd: ”Index har inget omdöme”

Börsstöket fortsätter till följd av corona.

Bakom mig sitter Svolders vd Ulf Hedlundh.

Han har jobbat på bolaget i 27 år och har sett en hel del.

Förhoppningsvis kan vi lära oss ett och annat av honom i dagens EFN Marknad.

–Välkommen hit, Ulf. –Tack.

I tider som dessa, hur ser då en vanlig dag ut för dig som börs-vd?

Det är inte direkt en vanlig dag. Det är det definitivt inte.

Ingen kris är väl exakt den andra lik.

I den här situationen ska man ha respekt för vad som händer–

–men det gäller också att försöka låta bli att gripas av panik.

Nånstans i de här sammanhangen–

–så vill jag gärna slå ett extra slag för aktiv förvaltning via investmentbolag–

–i synnerhet om det är ett obelånat investmentbolag.

Vi behöver inte sälja av våra portföljinnehav.

Vi behåller dem–

–till skillnad från olika indexprodukter och annat.

Vi kan agera utifrån bästa omdöme, men index har inget omdöme.

Index följer trender–

–och kommer att agera därefter.

Det är just i såna här situationer–

–som det långsiktiga omdömesgilla kapitalet behövs.

Vi är en del i det. Men jag tycker också att när den här situationen blir bättre–

–så är det väsentligt, inte minst för politiker och beslutsfattare–

–att fundera kring värdet av passiv förvaltning kontra aktiv förvaltning–

–för det är ett av skälen till att det blir så kraftiga rörelser.

De som sysslar med aktivt förvaltade fonder kan drabbas av problemet–

–att de får utflöden och motvilligt tvingas sälja innehav.

Är det en möjlighet för er att fyndköpa om de tvingas sälja billigt?

Ja, det kan det vara.

Sen ska man komma ihåg att vi, i det stora kapitalflödet, är oerhört små.

Även om vi är en stor aktör bland svenska småbolag–

–så är vi väldigt små jämfört med det kapital som rör sig runt om i världen.

Det där har varit med och stökat till det hela.

Man blir panikslagen när oljepriset går ner 25 %–

–men man kan konstatera att för västvärlden är nog det ganska bra.

Problemet är att det finns så mycket så kallad pappersolja–

–i form av olika typer av finansiella instrument–

–som väger in valutor, räntor, makrorörelser och så vidare–

–i olika ETF:er och andra produkter–

–som inte är olja för fysisk leverans.

Det där blir störningar i ett finansiellt system som är väldigt sammanlänkat.

Då är det gigantiska pengabelopp–

–och vi blir en väldigt liten aktör i sammanhanget.

Men vi, som obelånat investmentbolag, tittar förstås över möjligheterna–

–som uppstår i de här situationerna.

Du har väl varit på Svolder sen 1993–

–så du har sett en it-bubbla spricka och du har sett Lehman Brothers gå under.

Hur jämför du det här – det undrar många tittare – med det du har sett tidigare?

Om man tittar på bolagsnivå så här långt–

–så förefaller effekterna vara mindre än en del av de problemen.

Sen vet man inte vart det här tar vägen.

Det är väldigt kraftfulla åtgärder som vidtas.

Ibland är det en känsla av panik.

Det har gått från att man lite grann har nonchalerat det här–

–både från investerare och myndighetsföreträdare–

–till att man slår till med storsläggan.

Då vet vi inte riktigt vilka effekter det här får.

Men jag skulle väl säga–

–att det finns en värld så småningom–

–när det här kan läggas till historien.

Men vi famlar lite grann.

Jag är ingen expert på virologi–

–så vi har en stor osäkerhet här.

Vi har haft andra utbrott historiskt. Världen överlever. Det är jag säker på.

Men nånstans är varje kris lite unik.

Det stora problemet kan komma om det uppstår bekymmer i banksystemen.

Vissa länder kanske får finansiella problem med mera.

Den spontana känslan är–

–att beslutsfattare är igång rimligt tidigt–

–för att försöka lösa en del av de bekymmer som finns.

Vi...

De bolag som ni är med och äger...

Har nåt av de kommunicerat nåt om coronaviruset och dess effekter?

Vi har ett innehav, Scandic Hotels, som är långt ifrån det största–

–som från början sa att det betydde väldigt lite–

–men som senare såg effekter av förändrade strömmar.

Man har nu gått ut och sagt att det här kommer att få effekter.

Det är inte konstigt om reseströmmarna förändras i det här läget.

I övriga fall, när vi är i kontakt med bolagen–

–så tycker man att det är ganska liten effekt på varuförsörjningskedjor med mera.

Däremot är det en osäkerhet om vart det här tar vägen.

Men företag i gemen är vana vid att hantera kriser.

Det kanske inte är den här digniteten, men man är van vid hanteringen.

Om man har etablerade affärsmodeller har man upplevt kriser och kan hantera detta.

Det är mindre sannolikt att bolag som inte har upplevt kriser ska klara av det.

Det gäller i synnerhet om man har svaga balansräkningar och dåligt kassaflöde.

Det är något som vi har försökt jobba med.

Det vi i huvudsak har i vår portfölj–

–är bolag med rimligt starka balansräkningar, hyfsade kassaflöden–

–och en rimlig aktievärdering.

I det långa loppet tror jag att den här portföljen kommer att må väl–

–men i den marknad som vi ser nu drabbas allting–

–vare sig det är stabilt eller icke stabilt.

Vi kan titta lite på hur portföljen ser ut. Vi har en bild på det.

Är det de gemensamma nämnarna? Där är kursutvecklingen på tio år.

Vi hade en bild på portföljen. Är den gemensamma nämnaren för bolagen där–

–att det är rimliga värderingar och starka balansräkningar och kassaflöden?

Det tycker vi. Sen har vi varit igenom en börs som har varit väldigt stark.

I det läget har det varit så att bolag som har gått bra–

–har, via de här dumma pengarna och index och lite momentumspel...

De har också utvecklats ganska bra.

Vi försöker, när vi värderar bolag, ta hänsyn till helheten.

Det tycker jag präglar företagen.

Det vi ändå ser nu när börsen har gått ner–

–är att det slår ganska brett över vår portfölj.

Tror du, om det här sitter i ett tag, att ni kommer att ha en fördel–

–genom att era bolag generellt har hyggligt bra kassaflöden–

–och kan dela ut pengar snarare än att de behöver ta in pengar?

Ja, det är vår bedömning.

Vi tycker att det är centralt–

–att företag faktiskt klarar av att betala utdelning till sina ägare.

Det tror jag också på sikt kommer att värdesättas av investerarna–

–både i ett medellångt och i ett längre perspektiv.

Vi får in det här resonemanget att utdelning och balansräkning är väsentligt.

Vi har de senaste 3-5 åren upplevt–

–att det har investerare i gemen struntat i.

Det har varit viktigare att köpa bolag och belåna och sen tuta och köra.

Det mönstret tror jag kanske kommer att förändras.

Jag tänkte att vi skulle prata på bolagsnivå om det finns nånting i Svolders portfölj–

–som är lite extra missförstått just nu.

Vi tycker att två bolag–

–som är relativt väl analyserade av aktiemarknaden-

–och som har funnits med i ett antal år...

Inte så att det är en börsintroduktion för ett och ett halvt år sen–

–som då fanns i det dolda...

I de sammanhangen brukar vi prata om Getinge–

–eller förlåt Elanders–

–och...New Wave.

Det är två bolag som har bra aktieutdelning–

-och uppvisar en rimlig stabil tillväxt.

När jag började titta på Elanders var det telefonkataloger för mig.

Den delen är ju långt borta.

Tryckeriverksamheten är en väldigt liten del till skillnad mot...

…bolagets "supply chain" och logistikfunktioner–

–med ett väldigt stabilt kassaflöde.

Det är ett annat bolag i dag än det var historiskt.

Det har man glömt lite grand.

Om vi pratar lite grand kring New Wave–

–som har 22 kvartal bakom sig med tillväxt...

Några på aktiemarknaden tror att det är jättefarligt–

–att ha ett jättestort varulager inom sin profilverksamhet.

Det är i princip aldrig nån inkurans i den delen.

Bolaget har en jättestyrka via varumärket Craft–

–och expansionen där.

Men man upplever att aktiemarknaden inte riktigt orkar ta till sig–

–att bolagen är förändrade och i dag väsentligt mer stabila än tidigare.

Du har varit länge på Svolder och också varit vd länge.

Vad har du lärt dig och vilka nitar har du gått på?

Man kan konstatera att trender och förändringar–

–är mer långvariga än man tror.

Ett bra bolag är ofta ett bättre bolag än vad siffrorna visar och omvänt.

I några fall har vi kanske sålt några aktier för tidigt–

–och i en del sammanhang kommit in lite för tidigt i vissa.

Samtidigt är det så med de investeringarna vi gör–

–i mindre och medelstora svenska bolag–

–att det inte alltid finns en jättelikviditet i våra aktier.

Då gäller det att vara med när den likviditeten finns.

Det är några bitar.

Sett över alla år, så skulle vi kanske ha varit belånade–

-eftersom börsen har gått så oerhört bra.

I dag är jag väldigt glad att vi inte är belånade.

I de situationer när det verkligen har blåst därute–

–om man då varit belånad, är situationen mycket allvarlig.

Men om börsen fortsätter ner lockar det–

–att belåna er för att kunna köpa när det börjar bli billigt?

Frågan är vad som är billigt.

Vad är risknivån i marknaden?

Ofta brukar man kunna uppleva att när man själv ser risken som hög–

–är den faktiska risken ganska låg och omvänt.

Det kommer en situation när det vänder.

Om det sker i dag, om en vecka, om en månad eller om ett halvår–

–är jättesvårt att säga.

Men vi har fått upp en risknivå i marknaden–

–en rädsla som är lite unik.

Om man har långa pengar, som man långsiktigt tycker är värdefullt–

–att de finns med på aktiemarknaden–

–då har aktiemarknaden över tid varit ett bra sätt att placera sina pengar på.

Men alternativet att belåna er, är det nåt ni överväger?

Jag skulle inte säga att vi gör det i dag. Men situationen kan uppstå–

–om instabiliteten på marknaderna fortsätter–

–och att vi i vår analys upplever att den underliggande situationen–

–nånstans håller på att förbättras.

Det kan vara värt att nämna–

–att allting därute inte bara är mörker.

Vissa saker i Asien utvecklas förmodligen i rätt riktning.

Det kan vara klokt att ha ett litet kritiskt öga–

–till den väldigt negativa bevakning som finns.

Med det sagt ska vi ha respekt för den situation som råder i dagsläget.

Sist men inte minst så släppte ni delårsrapport i dag.

Det mesta är ganska känt hur substansvärdena rör sig–

–men finns det nånting från rapporten att ta med sig?

Vi släpper substansvärden en gång i veckan.

Varje måndag, avseende fredagens kurser.

På så sätt finns hög transparens i våra siffror.

Man kan konstatera att även om det är kraftigt ner i slutet på februari–

–är vårt första halvår väldigt starkt.

Det kan vara värt att titta över lite längre tidsperioder.

Det är bra att ha ett diagram över tio år–

–även om det borde ha korrigerats med utdelning.

Då skulle det ha sett ännu lite bättre ut i jämförelsen.

Över tid är aktier normalt sett bra. Mindre bolag är också över tid bra–

–och bättre än börsen som helhet.

Men när det är stökigt är det riktigt stökigt. Det ser vi just nu.

Precis. Vi har ju visat grafer både över ett och tio år–

–och det är ju index med utdelningar men inte er kurs, så att säga.

Det hade sett ännu bättre ut om man hade justerat för det.

–Man får gratulera till ett bra jobb. –Tack.

Vi säger också tack så mycket för att du kom till EFN Marknad.

Missa inte EFN Marknad när vi är tillbaka i morgon klockan 11.45 som vanligt.

Tack så mycket.

Investmentbolaget Svolders vd Ulf Hedlundh har varit med om finansiella kriser förr. Han gästar EFN marknad för att sätta coronakrisen i perspektiv och prata om bolagets innehav.

”Ingen kris är den andra lik. Man ska ha respekt för vad som händer men det gäller också att försöka låta bli att gripas av panik”, säger Ulf Hedlundh om läget på marknaderna nu.

Ulf Hedlundh lyfter fram att Svolder, tack vare att man är obelånade, inte behöver agera i panik i det rådande läget. Han lyfter även ett varnande finger för diverse indexprodukter.

”Vi kan agera utifrån bästa omdöme medan index inte har något omdöme. Index följer trender och kommer agera därefter. Det är i sådana här situationer som det långsiktiga omdömesgilla kapitalet behövs”, säger han.

Hedlundh menar att beslutsfattare när den här situationen är över borde fundera över värdet av passiv förvaltning kontra aktiv förvaltning.

Bland Svolders innehav sticker Scandic ut som ett bolag som lär påverkas av corona. Två bolag som Ulf Hedlundh menar känns missförstådda av marknaden är Elanders och New Wave.

Programledare: Albin Kjellberg

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.5%
NASDAQ 100 -0.5%
NASDAQ Composite -0.4%

Vinnare & förlorare

Massolit Media 5.6%
AddLife 5%
Hennes & Mauritz 4.6%
NetEnt -4.3%
Evolution Gaming Group -4.4%
Stillfront Group -6.5%
Uppdaterad mån 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Väntade PMI-rekyler5:12

  Väntade PMI-rekyler

  De tyngsta makroekonomiska händelserna just nu analyseras av Handelsbankens Kiran Sakaria och EFN:s Ara Mustafa.

 • Amerikanska digitaliseringsvinnare16:38

  Amerikanska digitaliseringsvinnare

  EFN Marknad riktar blicken mot USA tillsammans med förvaltaren Joakim By från Handelsbanken. Förutom ett gäng spännande aktiecase diskuteras den amerikanska börsen med avstamp i presidentvalet. 

 • Japansk industri överraskar negativt4:01

  Japansk industri överraskar negativt

  Vita husets handelsrådgivare Navarro hävdade i går att handelsavtalet med Kina är över. Något som fick börser på fall. När president Trump senare dementerade uppgiften vände börsen upp. Regeringen vill ta in mer skatt från utländsk arbetskraft. Blandade PMI-siffror från Japan.

 • Förvaltarens molnfavoriter15:53

  Förvaltarens molnfavoriter

  EFN Marknad bjuder på en resa bland molnbolagen. Förvaltaren Johan Roslund från GP Bullhound går pedagogiskt igenom hela värdekedjan - från Microsoft och Amazon till Docusign och Okta.