Fyra aktier med uppsida

Storytel, Zalando, Kinnevik och Millicom.

I dagens EFN Marknad är temat aktiecase.

Ni trogna EFN-tittare vet–

–att ni vi ska prata Storytel och Kinnevik är Stefan Wård här. Välkommen.

Vi ska börja i Storyteländen.

De borde gynnas av att folk är hemma.

Man behöver nåt att göra. Vill helst inte gå till bokhandeln, man lyssnar istället.

Det är "spot on". De drar stora nytta av situationen.

Det är stark efterfrågan på tjänsten som på många streamingtjänster.

Vi skjuter ut dagens första graf från deras årsredovisning.

Den visar hur abonnentstocken har utvecklats.

Jag vet att det här är en tillväxtstory som du tycker mycket om.

Kan den här starka tillväxten fortsätta?

Jag tror det. Det är fortfarande i ett tidigt skede av Storytels resa.

På deras kapitalmarknadsdag i början av året fick vi en glimt av–

–vad de själva ser. Det kommer att vara ett kraftigt tillväxtspår–

–under hela 20-talet skulle jag säga. Den totala marknaden för "audiobooks"–

–är värd ungefär 200 miljarder kronor år 2030.

Utav det vill man ta en 15-procentig marknadsandel.

Det motsvarar en försäljning i streamingintäkter på cirka 30 miljarder.

Nu ligger de på nån miljard bara. Det är en ordentlig uppsida på det spåret.

Vi kommer att se mycket tillväxt framgent.

Vi kan ta upp en bild på streamingintäkterna också.

Det ska upp till 30 miljarder. Är det ens i närheten av inprisat?

Nej, inte om de lyckas med det.

Behöver de lyckas med det för att försvara värderingen?

De behöver fortsätta leverera tillväxt.

Man behöver inte bevisa att man är på väg mot 30.

Om det skulle vara 10 miljarder i slutet av 2030 är det också en bra utveckling.

Men... Ja, du förstår...

Man har guidat på att ha en tillväxt i användare på 40 % fram till 2023.

Det ska generera tillväxt i streamingintäkterna på 35 % per år.

Så stark tillväxt i antal användare, något lägre ARPU längs vägen–

–eftersom man kommer in i marknader med lägre snittpriser.

Men fortsatt stark tillväxt till 2023.

Man vill även dubbla antalet marknader från nuvarande 20 till 40.

De kommande åren blir dramatiska för bolaget.

Det som jag tycker är väldigt positivt är att man lyckades ta in kapital i februari.

Man tog in en knapp miljard. Man har ungefär 1,4 miljarder i likviditet–

–för att driva tillväxten.

Under resans gång kommer ett större antal bolag gå in i lönsamhet.

Man kommer att generera mer kassaflöde från rörelsen.

På så sätt är det relativt låg risk i Storytels tillväxtspår de kommande åren.

Lägligt att de hann bygga upp kassan innan det blev tajtare med likviditet.

Det hade varit körigare att göra det i dag.

Du säger att ARPU:n ska ner lite.

Sätter man medvetet ett lite för lågt pris när man etablerar sig på en marknad...

–...och höjer sen successivt? –Så är det.

I en del marknader på kontinenten där man funnits, höjer man priserna.

Det kan vara en del. Men om det ska bli otroligt stort globalt–

–är det marknader med lägre...

Jag brukar beskriva målgruppen som smartphonepenetration.

Smartphoneanvändare i underliggande marknad–

–som man sen BNP-justerar. Många av de marknaderna som de går in i–

–är BNP per capita lägre. Man får anta att det då också blir lägre snittpriser.

Vi ska också säga att ARPU är genomsnittsintäkt per kund.

Bra. Vi ska titta på intäktsfördelning mellan Streaming och Print.

De har köpt på sig mycket print.

Då kan man tänka sig att det här borde vara en ganska svårt–

–att sälja fysiska böcker i det här läget som världen är i just nu.

Jo, det tror jag, men det har ingen betydelse.

Printdelen är förlag som de har köpt som har fysisk bokförsäljning. Den drabbas.

Men förlagen sitter på rättigheterna som används i streamingintjäningen.

Det gör att man betalar för rättigheterna till sig själv.

Det blir bättre lönsamheten på streamingaffären–

–om man har eget innehåll. Så det är en bra strategi.

Men printandelen kommer att gå ner.

Man kommer inte att köpa eller starta förlag–

–i samma utsträckning som man växer streamingintäkterna.

Så ser det ut nu, men Print kommer att vara relativt mindre under resans gång.

Så det är inte "dealbreakern" för hur det går framöver?

Det har ingen betydelse.

–Ska vi gå vidare till Kinnevik? –Absolut.

Kinnevik är ett bolag som du ofta är här och tycker om.

De har haft en ganska bra månad och gått bättre än index–

–och investmentsbolagsindex.

Men dessförinnan hade de ett lite svagare år.

Kan det bli deras revansch nu när vi blir lite tvångsdigitaliserade?

De sitter rätt bra till på digitaliseringstrenden.

Exakt. De har genomgått nån form av förändringsprocess–

–under Georgis ledning. Man har ändrat profil lite.

Det har varit både ris och ros kring det hittills.

Jag gillar verkligen den strategin de är inne på–

–och tycker att det finns en hel del intressanta tillgångar–

–både bland de listade och olistade innehaven.

Vi återkommer till det. Många av innehaven "drar nytta"–

–eller i alla fall inte förlorar i den marknadssituation som vi är i nu.

I caset Zalando ser man att fashion/retail har det väldigt svårt.

Onlinedelen har det relativt sett mindre jobbigt.

Nyheterna från Zalando är väldigt tydliga på det spåret.

Ett bolag som Zalando kommer att gå stärkt ur den här krisen.

Det kommer att vara en bra investering för Kinnevik framgent.

Tele2 är en defensiv del av portföljen som är helt okej.

Det är en kassaflödes... Gamla Korsnäs kan man beskriva det som.

Det genererar kassaflöde till Kinnevik.

Den stora uppsidan ligger bland de olistade innehaven.

Där har du en favorit som man inte pratat så mycket om.

Det pratas om den emellanåt.

Kinnevik har haft ett spår in till Healthcare de senaste åren.

Man har bland annat Livongo som är listade.

Ett innehav som har gått starkt i USA. Där har det varit mer snack.

Den har dubblats på nån månads sikt.

Sen har vi Babylon, superintressant, som ligger bland de olistade tillgångarna.

Det är värt tio kronor per Kinnevikaktie i dagsläget.

Livongo är värt 17 per Kinnevikaktie.

Totalt är Healthcareinvesteringarna ungefär 12 % av NAV:et.

Men i Babylon tror vi att på tre-fem års sikt–

–pratar vi om ett innehav som skulle kunna vara värt en bit över 50 kronor per aktie.

Det kan bli en riktigt bra bidragare till NAV-tillväxt i Kinnevik.

–Det gillar vi. –Vad gillar du med Babylon?

Deras positionering. De är starka i sina marknader.

De är tidigt ute och har byggt en optimal tjänst.

Det är helheten kan man säga.

De har en bra utveckling i USA som vi tror kommer att vara gynnsam.

Vi ska återkomma till Zalando.

Man jag måste kolla hur rabatten i Kinnevik har utvecklats.

Den har kommit ner från drygt 30 % till 25 i början av dagen.

Den har legat runt 25 större delen av det här året.

–Det tycker jag är högt. –Väldigt högt mot andra investmentbolag.

Visst, man har ändrat sin profil lite och tagit bort utdelningen.

Men givet de tillgångar man har, en stor del är listat–

–och stark balansräkning, borde den ligga på 10-15 %.

Fortsatt bra uppsida i Kinnevik, anser vi.

Vi ska prata lite om Zalando. Vi har redan doppat tårna.

Vi ska titta på aktiva kunder som du tycker är kul att se–

–för att det onekligen ser väldigt bra ut. Det ser till och med ut att accelerera–

–mellan Q3 2019 och Q4 2019.

Sen har det fortsatt upp till 32 i Q1.

Det är en väldigt stark acceptans av erbjudandet.

Kunderna gillar det. De är många. De återkommer och handlar mer.

Det ser lovande ut. Jag tror–

–att online kommer fortsätta att ha del av hela "fashion retail"-marknaden–

–även skönhetsprodukter, som de är inne på nu. Det ser jättebra ut för deras del.

När dammet har lagt sig lite... Många inom fysisk retail behöver ju lägga ner nu.

Kommer de, sen när konsumtionen kommer igång igen, att kunna dra nytta av–

–att många konkurrenter ute på gatan är borta.

Ja, om konkurrensen försvinner, så drar de ju nytta av det.

De kommer också att tillhöra dem, inom fysisk retail, som klarar sig.

Zalando kan ju vara en partner till många traditionella fysiska retailers–

–som plattformspartner eller "provider".

Där försöker de hjälpa sina partners att överleva.

Det har de lagt energi på under den här nedgången.

–Är det ett litet Amazon-spår? –Ja, det kan man säga.

De kommer nog att ha en starkare position på den europeiska marknaden efter krisen.

Online som andel av den totala marknaden kommer att vara högre.

Båda de utvecklingarna skulle vara gynnsamma för Zalando.

Värt att nämna är–

–att bolaget har knappt en miljard euro i nettokassa–

–och inga räntebärande skulder.

De har en stark balansräkning och behöver inte ta hänsyn till marknadsförhållandena–

–för att driva på sin tillväxt.

De kommer att kunna utnyttja sättningen till att stärka sin position ytterligare.

De pressas inte att ta in nytt kapital nu när det är svårare tider.

De kommer aldrig att behöva ta in nytt kapital, som jag bedömer det.

Det här året kommer det säkert att kunna vara på marginalen olönsamt.

Men på ebitda-nivå, om man tar kassaflöde från rörelsen–

–så tror jag att de kommer att täcka sina investeringar även i år.

De behöver inte använda mycket av kassan. När de är tillbaka på 2019 års utveckling–

–så är de nästan självfinansierande i sin expansion. Den är betydande.

–Och väldigt aggressiv. –Absolut.

Det är svårt att prata om värdering i ett sånt här bolag, särskilt i det här läget.

Men är värderingen aptitlig–

–om man utgår från försäljning, försäljningstillväxt och dagens kurs?

Om man ser till liknande bolag... Amazon är nu ett annat bolag, med webbtjänster.

Men i början av 2000-talet, när de var i början av sin utvecklingsresa–

–var det som drev värderingen i Amazon försäljningstillväxten.

De bedrev onlineförsäljning till 100 %.

Så länge man ökar antalet användare och sin försäljning–

–så borde det återspeglas i värderingen av Zalando.

Sen är man lönsamma och självfinansierade.

Så länge man kan generera en så här bra tillväxt, så borde det öka värderingen.

Vi ska gå vidare till Millicom–

–som väl är ett gammalt portföljinnehav för Kinnevik.

–De har väl inga Millicom-aktier kvar? –Nej.

Men det var det ju tidigt.

Det var en röra när de skulle göra sig av med Millicom.

Det skulle säljas. Sen blev det en utdelning.

Kursen blev pressad i Millicom. Många såg det som ett guldläge.

Men rapporten var inget som marknaden jublade över. Det visar kursen.

Nej. Millicom hör till de svårare bolagen–

–av dem som jag har bevakat.

Den underliggande utvecklingen i deras nio latinamerikanska marknader–

–är bra överlag.

Colombia är den största marknaden. De har haft en väldigt svag valuta.

Men organiskt i Colombia, så utvecklas Millicom bra.

När det de tjänar ska växlas till dollar, som de rapporterar i, så tar man stryk.

Men det är av marginell betydelse–

–om man ser på den korrigering av värderingen som har varit.

Även på nerjusterade och reviderade estimat–

–så handlas aktien kring 3,5 gånger ebitda på 2020.

Det är en extremt konservativ multipel–

–om du jämför med andra operatörer, både i tillväxtmarknader och i väst.

Ur ett värderingsperspektiv finner vi mycket stöd för aktien.

Sen har de haft problem med att kommunicera vad de vill göra.

I rapporten talas det om besparingar och att ta ner capex. Det är sunda åtgärder.

Man tog även bort utdelningen helt och vill inte köpa tillbaka aktier.

Då har man ändå en likviditet på nästan 2 miljarder.

På basis av de besparingar man gjort och hur likviditeten ser ut–

–så tar man i väldigt mycket–

–trots att det ska bli ett väldigt svagt scenario–

–för att de åtgärderna ska motiveras på det sättet.

Där får man inte riktigt fram budskapet.

Jag tror att det handlar om att man inte är riktigt övertygad om vart Millicom ska.

Ledningen har inte lyckats övertyga marknaden om vart de är på väg.

Vi har fått en tittar fråga från Robin Zetterman–

–som undrar över det avbrutna förvärvet i Costa Rica och hur det påverkar Millicom.

Det kommer att påverka Millicom på det sättet att de slipper betala...

Givet att de har rätt att avbryta förvärvet utan att det blir böter–

–så innebär det att man slipper betala ungefär 600 miljoner för förvärvet–

–som skulle ut här i Q2.

Det skulle lånefinansieras, så balansräkningen stärks på kort sikt.

Sen påverkar det tillväxtmöjligheterna i Costa Rica, men på marginalen i nuläget.

Det stärker en redan stark balansräkning.

En stark balansräkning och låg värdering.

Följdfrågan var: "Varför är kursen så svag?" Mer än kommunikationen är det...

Är det svårt att hitta fler anledningar?

Kursen har ju varit svag i ett år, skulle jag beskriva det som.

Det var från det första försöket–

–då Kinnevik skulle dela ut 10 % av Millicom till amerikanska aktieägare–

–och sen dela ut resten av sitt innehav i slutet av året, var ingen lyckad manöver.

Det satte press på Millicom-aktien, och den har inte återhämtat sig.

I mina ögon har det varit en högriskpremie under större delen av 2019.

Om man ser till det operationella–

–så har det inte varit så jättelysande, men det har inte varit nån fara på taket.

Det har gått åt rätt håll de senaste två kvartalen.

Att man skulle ha den på...

Jag tror att det är 20 kronor från botten vid finanskrisen 2009.

Så illa är kursgrafen. Det är bara förvånande, tycker jag.

De försvarar värderingen utan att det går lysande.

De försvarar värderingen utan att det går lysande. Den prisar in ett mörkt scenario.

Tack för att du kom hit, Stefan. – Det var det vi hade att bjuda på i dag.

Missa oss inte i morgon. Då är vi tillbaka 11.45 – med fastigheter. Ha det bra.

I veckans första EFN Marknad pratas det bland annat om Kinnevik och deras innehav. Stefan Wård från Pareto analyserar till exempel Storytel, Zalando och Millicom.

Programledare: Albin Kjellberg

 • Sektorer att undvika och att investera i13:06

  Sektorer att undvika och att investera i

  Veckan avrundas med snack om den starka börsuppgången tillsammans med finansanalytikern Jonas Olavi. Vilka sektorer tror han kommer att stärkas efter krisen och vilka tror han kommer att försvagas?

 • ECB peppar marknaden med mer QE4:52

  ECB peppar marknaden med mer QE

  ECB utökar QE-programmet PEPP med 600 miljarder euro. Sannolikheten att EU och Storbritannien saknar handelsavtal vid årsskiftet är stor. I dag väntar amerikansk sysselsättning.

 • Fondspararens dilemma15:22

  Fondspararens dilemma

  Aktiv eller passiv fondförvaltning? Det är frågan i EFN Marknad. Programmet gästas av Frida Bratt, sparekonom på Nordnet och Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo Fonder.

 • ”Tyskland storsatsar sig ur krisen”4:30

  ”Tyskland storsatsar sig ur krisen”

  Den tyska regeringen har enats om ett gigantiskt stödpaket till bland annat familjer och bilindustrin. Nu återstår att se vad ECB presenterar för åtgärder i dag.

 • Så förstärks riskerna i pandemin14:12

  Så förstärks riskerna i pandemin

  I dagens EFN Marknad blir det fullt fokus på riskaptit och kreditrisker på marknaderna tillsammans med Sean George från Strukturinvest. Varför är Italien ett orosmoln och varför går börsen starkt trots att riskerna på marknaderna ökar? 

 • Fortsatt ljusning i Kina4:26

  Fortsatt ljusning i Kina

  Kina inleder en PMI-tung dag med positiva siffror. Juni är en kritisk månad i Brexitförhandlingarna. Oljepriset fortsätter uppåt.

Börsindex

OMX Stockholm 30 1.8%
NASDAQ-100 2%
NASDAQ Composite 2.1%

Vinnare & förlorare

Hennes & Mauritz 7.5%
Hexpol 6.6%
NetEnt 5.7%
Stillfront Group -3.1%
Essity -3.6%
Paradox Interactive -4.2%
Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Därför klarar techbolagen krisen bättre16:03

  Därför klarar techbolagen krisen bättre

  Varför går den tekniktunga Nasdaqbörsen bättre än New York-börsen och vad händer nu när massor av bolag ställt in sina utdelningar? Det är två frågor som Nicklas Andersson från Avanza svarar på i EFN Marknad.

 • Tyskland nära nytt gigantiskt stödpaket5:25

  Tyskland nära nytt gigantiskt stödpaket

  Handelsbankens Kiran Sakaria kommenterar de ekonomiska effekterna av protesterna i USA, Tysklands nya stimulanspaket och storbråket mellan januaripartierna om Las-utredningen.

 • Därför ska börsen upp17:40

  Därför ska börsen upp

  Hur gör man datadriven hållbarhetsanalys? Det svarar Jonas Thulin från Erik Penser Bank på i EFN Marknad. Dessutom avslöjar han varför han tror att börsen ska fortsätta uppåt.

 • ”Ingen vill förstöra börsfesten”0:00

  ”Ingen vill förstöra börsfesten”

  Allt från den stigande geopolitiska oron till börs, räntor, arbetslöshet och inköpschefsindex en masse. Veckans fördjupning i läget på marknaderna och i världsekonomin med Handelsbankens chefstrateg Claes Måhlén.