Skanskas vd: ”Lönsamhet före volym i byggverksamheten”

Bakom mig sitter Skanskas vd. Vi ska tala om Corona-virus, byggmarginaler–

–och ambitiösa klimatmål här i EFN Marknad.

–Välkommen Anders Danielsson. –Tackar.

Först till Corona-viruset, annars blir tittarna galna.

Hur påverkar det er just nu?

Inte så mycket ännu så länge.

Vi har ingen verksamhet i de värst drabbade områdena.

Men vi följer det noga på daglig basis.

Vi inventerar också alla projekt för att säkerställa material-leveranserna framåt.

Har leverantörskedjor hört av sig om brist på material eller sena leveranser?

Inte ännu så länge, men det kan ju förändras.

Då måste vi ha planer för att mitigera det.

Ur riskhanterings-synvinkel har vi infört restriktioner för koncernens affärsresande.

Vissa bedömare oroar sig för att världen skulle kunna knuffas in i en recession.

Om hemmamarknaderna USA och delar av Europa går in i en recession–

–hur väl rustade är ni för att klara det?

Vi förbereder oss. Det är för tidigt att säga vad som kommer att ske.

Vårt företag verkar i en volatil bransch. Vi är beroende av ekonomisk tillväxt–

–i våra marknader. Det är nåt vi alltid bevakar noga.

Och vi agerar i tid. En fördel är att branschen är sencyklisk.

Vi ska vara på tårna och agera i tid.

Hur förbereder ni er när branschen är så volatil?

Genom att säkerställa resurser och material-leveranser–

–för att genomföra våra projekt. Att ha bra planer för det.

Och genom att följa marknadsutvecklingen.

Följa hur orderingången utvecklas. Det gör vi veckovis och på daglig basis.

Känns orderstocken stabil inför 2020?

Kan kunder som får problem dra tillbaka beställningar?

Det har varit ovanligt historiskt att kunder drar tillbaka beställningar.

Men vi följer orderingången noga. Vid årsskiftet var orderstocken bra.

Och orderingångens utveckling under 2019 var också bra.

Vi tog många ordrar i Norden och USA där vi är starka och har en bra position.

Var 2019 lite ljusare konjunkturellt än 2018? Var 2018 lite tröttare?

Generellt har vi en oförändrat stark marknad.

Under 2019 förbättrades främst bostadsmarknaden i Sverige.

Och till viss del även i Norge.

Kunderna kommer tillbaka–

–men de köper i ett senare skede av projekten.

Det är väl också för att en viss osäkerhet finns i marknaden framåt.

Positivt är att försäljningen ökar.

Vi går in lite mer på Skanska generellt.

Bilden visar era hemmamarknader.

Varför har ni valt att fokusera på just dem?

Går vi 20-25 år tillbaka–

–expanderade vi på några år från att vara ett svenskt–

–till att bli ett internationellt företag med drygt 20 % av verksamheten i Sverige–

–och resten utomlands.

Vi har baserat oss i Norden, Centraleuropa, Storbritannien och USA.

Marknader vi tror på och där vi har lokal förankring.

Starka resurser och stark byggverksamhet lokalt.

I många av geografierna har vi också bra projektutvecklings-verksamhet.

Både för bostäder och kommersiella fastigheter.

Synergin mellan stark byggverksamhet–

–och stark projektutveckling, tror jag på framåt.

I era finansiella mål står inget om tillväxt.

Men däremot listar ni tillväxtfaktorer som kan hjälpa er att växa.

Främst urbanisering och befolkningstillväxt. Betyder det–

–att första alternativet för att växa inte–

–är expansion till nya geografiska marknader?

För byggverksamheten är det så. Lönsamhet framför volym. Mina ambition–

–är att fortsätta lyfta lönsamheten inom byggverksamheten till vårt mål: 3,5 %.

I fjol låg vi på 2,4 % och året före på 0,7 %.

Kvartal för kvartal ser vi en stadig förbättring.

Mitt mål är att ha tillväxt på lönsamheten.

Men för utveckling av kommersiella fastigheter och bostäder–

–har vi ambitionen att växa.

Under fjolåret gick vi in i en ny marknad i USA.

Vi fanns i fyra städer och gick in i en femte: Los Angeles–

–där vi startade vårt första projekt. Och för bostadsutvecklingen–

–har vi köpt mark i Krakow, södra Polen–

–och gått in med vårt koncept Bo Klok i Storbritannien.

Men även när ni vill växa med den verksamheten–

–håller ni er helst till de befintliga hemmamarknaderna?

Ja, där ser vi synergierna.

Där vi har en stark byggverksamhet etablerad–

–har vi haft framgångar med att växa projektutvecklingen.

Bilden som fladdrade förbi–

–visar hur byggmarginalen och intäkterna har rört sig.

Den grå stapeln markerar ditt tillträde som vd–

–tidigare var du vice vd.

Marginalen förbättrades rätt snabbt efter ditt tillträde. Vad har du gjort?

Decentraliseringen?

Företaget har alltid varit decentraliserat.

Men vi minskade antalet funktioner och drog ner på huvudkontoret.

Vi fördelade ännu mer ansvar ut till våra affärsenheter–

–som inte bara skulle leverera resultat, men också ständigt förbättra verksamheten.

Ett större ansvar flyttades ut till vår decentraliserade organisation.

Vi gjorde också kraftiga omstruktureringar i Centraleuropa.

I Polen genomförde vi en ny strategi.

Vi koncentrerar verksamheten till sju städer.

Vi halverade verksamheten och genomförde liknande förändringar i Tjeckien–

–Storbritannien och USA. De strategiska åtgärderna–

–har lett till våra resultatförbättringar.

Men varför blev marginalerna så låga?

I exempelvis Polen hade vi för snabb tillväxt.

Vi fick inte med oss rätt kompetens och spred ut oss i olika geografier.

Vi hade inte rätt ledarskap och rätt processer på plats.

Och vi lyckades inte heller implementera dem.

Det är nog grundskälen till att det gick fel.

Tomas Carlsson på NCC lägger också fokus på marginaler och effektivitet.

Har vi en överetablering internationellt inom byggnischen–

–eller var ligger svårigheten med att få hyggliga marginaler?

I branschen finns hård konkurrens.

Att flytta verksamheten är lätt.

Inte mycket kapital krävs för att starta en byggverksamhet.

I branschen krävs också några grundläggande faktorer–

–för att bli framgångsrik. Marknaden är lokal, liksom branschen.

Lokala resurser som kan den lokala marknaden krävs.

Man ska ha rätt team och rätt processer på plats–

–och säkerställa att processerna implementeras–

–och att man följer dem. Allt från hur projekt selekteras–

–till hur projekt kalkyleras, riskanalyser, planering, inköp...

Ett antal grundläggande saker som måste vara på plats.

Blir det en konsolideringsvåg eller är era konkurrenter så stora–

–att marknaden förblir som den är?

Dagens konkurrens är internationell.

På alla våra marknader finns ett stort inslag av internationell konkurrens.

Den är här för att stanna.

Det är svårt att förutse.

Vi måste säkerställa att vi väljer projekt–

–där vi har rätt resurser och konkurrensfördelar som ger lönsamhet.

Det är vår första prioritet. Lönsamhet framför volym.

Ert mål är klimatneutralitet redan 2045.

2030 ska ni ha minskat koldioxidutsläppen med hälften.

Ambitiöst. Hur ska ni klara det?

Målet är ambitiöst och helt rätt.

Branschen står för en stor del av utsläppen.

Den goda nyheten är att branschen också är en del av lösningen.

Tekniken går så snabbt i dag.

Redan har våra koldioxidutsläpp minskat.

2015 är vårt basår.

Senast i fjol mätte vi–

–och redan har vi en minskning på runt 28 %–

–jämfört med nivån 2015. Mycket sker i branschen: elektrifiering–

–smartare lösningar, solpaneler...

Mycket sker och vi ska vara i framkant.

Kan hållbarhetsarbetet bidra till att förbättra lönsamheten ytterligare?

Absolut. Våra kontor och bostäder–

–som är bättre för miljön är mer attraktiva för hyresgäster och även investerare–

–som vill ha verksamheten i en miljöriktig byggnad.

Samma trend syns på bostadssidan.

Det handlar också om minskad resursåtgång.

Det i sin tur sänker ju kostnader.

Bra både för lönsamheten och miljön.

Vi har en bild som visar hur kursen gått sen ditt tillträde, den har slagit index.

Vad kan marknaden förvänta sig från Skanska–

–under det kvarvarande året?

Att vi envist och enträget fortsätter arbetet med att lyfta lönsamheten–

–inom byggverksamheten.

Och fortsätta leverera starka resultat inom projektutvecklingen.

–Tack för att du kom. –Tack.

Det var allt från EFN Marknad i dag.

I morgon kommer Martin Nilsson och talar om aktiecase. Missa inte det.

Coronaviruset, byggmarginalerna och det ambitiösa klimatmålet. Det är några av ämnena som avhandlas när Skanskas vd Anders Danielsson gästar EFN Marknad.

Sedan Anders Danielsson tillträdde som vd för Skanska har marginalerna inom byggverksamheten stärkts. Han ser själv ett ökad fokus på lönsamhet på bekostnad av volym som en viktig anledning bakom detta.

Skanska mål är att vara klimatneutrala 2045 och att koldioxidutsläppen ska vara halverade till 2030. Bolagets vd avslöjar att man har fått en bra start på denna resa då koldioxidutsläppen har minskat med runt 28 procent sedan 2015.

Programledare: Albin Kjellberg

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.6%
NASDAQ 100 -1.1%
NASDAQ Composite -0.9%

Vinnare & förlorare

Massolit Media 7.7%
Recipharm 3%
JM 2.9%
Embracer -2.7%
Stillfront Group -3%
NetEnt -3.1%
Uppdaterad mån 13:33
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Väntade PMI-rekyler5:12

  Väntade PMI-rekyler

  De tyngsta makroekonomiska händelserna just nu analyseras av Handelsbankens Kiran Sakaria och EFN:s Ara Mustafa.

 • Amerikanska digitaliseringsvinnare16:38

  Amerikanska digitaliseringsvinnare

  EFN Marknad riktar blicken mot USA tillsammans med förvaltaren Joakim By från Handelsbanken. Förutom ett gäng spännande aktiecase diskuteras den amerikanska börsen med avstamp i presidentvalet. 

 • Japansk industri överraskar negativt4:01

  Japansk industri överraskar negativt

  Vita husets handelsrådgivare Navarro hävdade i går att handelsavtalet med Kina är över. Något som fick börser på fall. När president Trump senare dementerade uppgiften vände börsen upp. Regeringen vill ta in mer skatt från utländsk arbetskraft. Blandade PMI-siffror från Japan.

 • Förvaltarens molnfavoriter15:53

  Förvaltarens molnfavoriter

  EFN Marknad bjuder på en resa bland molnbolagen. Förvaltaren Johan Roslund från GP Bullhound går pedagogiskt igenom hela värdekedjan - från Microsoft och Amazon till Docusign och Okta.