Obligationsbubblan kommer att spricka

"Åskledarstrategin" heter den senaste rapporten–

–från franska förvaltningsbolaget Carmignac.

Med oss har vi Didier Saint-Georges, vd på Carmignac.

Hjärtligt välkommen, mr Saint-Georges.

Er senaste rapport heter "Åskledarstrategin" – varför?

Tanken är enbart att uttrycka–

–att marknaderna just nu fokuserar mycket på–

–vad som sker med eurodollarn och räntenivåerna.

Och jag anser att det nån gång...

De här två elementen fungerar i dag som åskledare–

–och skyddar huset från åskan–

–men nån gång kommer åskan att nå–

–övriga tillgångsgrupper, det vill säga aktiemarknaden.

Det är en varning för det som komma skall, nästa år.

Så vi är så fokuserade på vissa områden–

–att vi glömmer aktiemarknaden som är i fara?

Det jag menar är att marknader är beroende av varann.

Man kan inte se på en tillgångsgrupp åt gången.

Om man har en stark åsikt om vad som ska ske–

–på exempelvis obligationsmarknaden, måste man tänka på–

–vad det innebär för andra tillgångsgrupper.

Jag tror att det innebär många saker nästa år.

Du nämner eurodollarn som står i fokus nu.

Kan du utveckla det lite?

Vi har en svagare dollar, vilket vi ser i grafen här–

–och särskilt mot euron. Kommer det att fortsätta?

Det är nåt grundläggande som sker här.

Det är en omvändning av det som skedde 2014–

–när dollarn var väldigt stark och råvarupriserna låga.

Återhämtningen påbörjades förra året.

Det är en omvändning av dollar-råvaru-komplexet.

Men det kan nog gå längre än så.

För det som sker är av historiska proportioner.

För själva eurons ställning–

–var väldigt ifrågasatt bara för ett år sen.

Samtidigt som det fanns ett hopp om–

–att en kraftfull penningpolitik i USA–

–skulle driva upp dollarn. Det vi bevittnar nu–

–är en försvagning av dollarns ställning–

–vilket gagnar två regioner i världen:

Eurozonen, då man äntligen lägger ett politiskt förslag–

–via den tysk-franska axeln–

–och Kina, som har en tydlig vision om vart de vill.

Och två valutor som har varit väldigt starka hittills i år–

–mot dollarn, är euron och renminbin.

Den andra "åskledaren" är förstås obligationsmarknaden.

Vi har ett extremt stimulansprogram–

–men så småningom ska QE-programmen avslutas.

Vad kommer det att innebära?

Folk borde lyssna på–

–vad Draghi sa på presskonferensen förra veckan.

Han sa två saker, först–

–att vi i oktober får detaljerna om nedtrappningsplanen.

Och i samma mening tillade han sen, upprepade gånger–

–att han skulle hålla räntorna på en låg nivå–

–långt efter att QE-programmet är avslutat.

Det enda verktyg han kommer att ha kvar–

–om sex månader eller så, är räntenivåer.

QE-programmet måste avslutas.

Om så bara för att obligationerna han kan köpa tar slut.

Så det vi rör oss mot–

–och det är väldigt viktigt för "åskledar"-frågan–

–är att den långa räntan kommer att stiga–

–för nedtrappningen pressar upp dem, särskilt de tyska.

Men de korta räntorna kommer att ligga väldigt lågt–

–eftersom Draghi kommer att hålla dem där.

Vi får en brantare avkastningskurva.

När det händer, vill investerare göra tre saker.

Det ena är att vara försiktig med långa räntor.

Man vill inte ha långa tyska obligationer.

Om det är tekniskt möjligt, är det andra–

–att spekulera på kurvans branthet.

Det kan man göra som investerare.

Det tredje att tänka på är–

–att initialt, när kurvan blir brantare–

–i en ekonomi som går helt okej–

–så borde aktiemarknaderna klara sig ganska bra–

–tills värderingarna blir alltför höga–

–då rabatterna har gått upp.

Då har den ekonomiska cykeln börjat rulla över–

–och då ställs aktiemarknaden inför ett värderingsproblem.

Så först ska man vara väldigt försiktig–

–med långa obligationer.

I en senare fas ska man vara försiktig–

–med konsekvenserna för aktiemarknaderna.

Ska man vara försiktig både med obligationer och aktier?

Men inte samtidigt.

Poängen är att om vi går igenom en fas–

–där avkastningskurvan blir brantare, men ekonomin mår bra–

–så borde aktierna klara sig bra.

Aktiemarknaderna har drabbats av en plan avkastningskurva.

Banksektorn har lidit, och lider ännu, av den plana kurvan.

Att avkastningskurvan blir brantare är inte dåliga nyheter.

Folk med grått hår, som jag, minns 1987.

När de långa räntorna började stiga–

–sågs det som bra för aktiemarknaderna.

Och det kan hända.

Problemet är att sekvensen fortsätter till en punkt–

–där räntenivån blir ett problem för aktievärderingen.

Vi stannar vid aktiemarknaden.

Vilka marknader tror du på och vilka blir svagare?

Följden av det vi precis talade om blir att...

Så länge marknaderna uppfattar ränterörelserna–

–som ett uttryck för en ganska hälsosam ekonomi–

–klarar sig aktiemarknaderna bra.

Men det blir ett stort problem när ekonomin rullar över.

Vi anser att USA:s ekonomi kommer att försvagas först.

Den satte i gång först, och sen följde den globala cykeln.

Och tittar man noga, kan man redan skönja–

–en del signaler om att cykeln är inne i en sen fas.

Så problemen lär först uppstå i USA.

Man borde redan nu satsa på lågrisksektorer i USA.

Men vi har större utrymme i Europa–

–där momentum är tillräckligt starkt–

–för att överleva även om räntorna stiger.

Hur sticker ni ut från konsensus och era konkurrenter?

Vad är det viktigaste i er senaste rapport?

Många saker. Jag är ganska övertygad om–

–att marknaderna är väldigt nöjda med ränteutsikterna.

Att folk ännu har kvar tioåriga tyska statsobligationer–

–som ger 30–40 baspunkters avkastning, är extremt farligt.

Vi har lite av en obligationsbubbla.

Ja, det har vi. Det är pengar till centralbanken–

–så det är obligationer som verkar vara i trygga händer.

Men nån gång måste centralbanken låta dem falla.

Det är en poäng. En annan är om USA:s ekonomiska cykel.

Där är man också rätt nöjd.

Tanken om att USA:s ekonomi kan fortsätta växa–

–och utvidga sin ekonomiska cykel i evighet–

–är det nog inte många...

Vi har hört det förut.

För oss... Då måste jag gå in på detaljer...

Men om man ser på vad som driver konsumenter i USA–

–och investeringar, så börjar det bli lite skakigt.

Så sårbarheten i USA:s cykel–

–är nog nåt som marknaderna har underskattat.

Så därför lågriskaktier i USA.

Okej. Tack så mycket för att du kom hit.

Åskledarstrategin heter den senaste rapporten från franska förvaltningsbolaget Carmignac.

Bolagets vd Didier Saint George förklarar att de två åskledarna på finansmarknaderna just nu är valuta- och räntemarknaderna.

På valutamarknaden är tendensen att dollarns status försvagas på bekostnad av euron och den kinesiska renminbin.

På räntemarknaden förväntar sig Carmignac att de längre räntorna kommer att stiga och att de korta kommer att ligga kvar på en väldigt låg nivå.

Den brantare avkastningskurvan kommer förr eller senare leda till problem med höga värderingar på aktiemarknaden.

Den amerikanska aktiemarknaden kommer att känna av detta först, och signalerna finns där redan menar Didier Saint George. Europa ligger lite senare i cykeln och ser därför bättre ut för tillfället.

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.9%
NASDAQ-100 -0.2%
NASDAQ Composite 0%

Vinnare & förlorare

Uppdaterad ons 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier