”Det finns kap att göra i Ryssland”

Välkomna till EFN Börslunch torsdag 7 mars.

Börsen är ner med 0,6 %.

Kanske har vi en avmattning i konjunkturen–

–för transportsektorn på Wall Street har gått dåligt.

Och Bill Browder har anmält Swedbank–

–och Lundin Mining backar–

–efter anklagelser om mutbrott i Chile.

I dag ska vi snacka tillväxtmarknader, precis som i går.

Det gör vi med Mattias Gromark och Peter Elam Håkansson.

Välkommen tillbaka. Det var många år sen du var här.

Men först, Eira Thomas, välkommen.

Du var här för ett år sen.

Tack för att jag får vara här.

Hur har Lucara Diamond gått sen du var här sist?

2018 var ett omdanande år för bolaget.

Våra investeringar hjälpte att lösa upp–

–avfallsbrytarutmaningarna som vi hade 2016-17.

Vi utvecklade planerna för att expandera–

–den underjordiska gruvdriften.

Och vi köpte en kompletterande teknikverksamhet–

–som har potential att öka kassaflödet på bottenlinjen.

Och det är Clara?

Jag är ingen expert, men jag får känslan av–

–att ni har grävt i en massa besvärlig mark–

–för att få bort en massa jord som inte har diamanter.

Och nu närmar ni er de smaskiga bitarna, så att säga.

Det är en rättvis bedömning.

Vi var i en avfallsbrytningskampanj för att öppna gruvan–

–för de kommande sex till åtta årens dagbrott.

Vi gjorde en resursuppdatering–

–som visade att vår malmkropp blir rikare–

–ju djupare vi gräver, det är en viktig utveckling.

Det bådar gott för planerna att gräva under jord–

–vilket förlänger gruvlivslängden från 2026 till 2036.

Det har gått bra.

Låt oss prata om Clara:

En plattform som ni har investerat i–

–som ökar er försäljning–

–och effektiviserar er produktkedja.

Delvis, ja.

Clara har potentialen att öka värdet på våra produkter.

Det är en av orsakerna till att vi gav oss in i det.

Med Clara vill vi också tillgängliggöra–

–för våra producentkollegor.

Vi tycker att det är sättet som diamanter borde säljas.

Den nuvarande säljstrategin är splittrad.

Sättet man säljer diamanter på, oavsett om man är Lucara–

–eller De Beers, har inte ändrats på 100 år.

Vi kan använda teknologi för att göra hela processen–

–mycket effektivare och det kan frigöra betydande värde.

Inte bara för oss producenter, utan även för–

–de tillverkare som köper stenarna.

Så alla gruvor kan använda plattformen–

–för att sälja till Tiffany & Co?

Absolut. Syftet med Clara är att öppna upp det–

–för andra producenter också.

Lucara, och Karowe, är en liten producent globalt sett.

Det riktiga värdet i Clara ligger i att använda det–

–för att sälja annan produktion.

När kommer Clara lyfta era säljsiffror?

Det börjar ske.

Förra året var året för kommersialisering–

–och att förstora plattformen.

Vi sålde där för första gången i december.

Vi gjorde en andra försäljning i januari.

Vi var nöjda med resultaten.

Vi uppnådde 8 % högre priser för våra egna diamanter.

Lika viktigt är att tillverkarna som köpte diamanterna–

–har hört av sig med väldigt positiv feedback.

De har nu tagit diamanterna och sålt dem–

–och förbättrat sina marginaler.

Jag ser att du har presenter till mig.

Det här är bara en påminnelse om att vår gruva är ovanlig.

Karowe har producerat några–

–av världens främsta högkvalitetsstenar.

Här är en modell av Lesedi La Rona som väger 1108 carat–

–den näst största funna diamanten i världshistorien.

Det här är en modell av The Constellation–

–som såldes för 63 miljoner dollar.

Det högsta priset nånsin för en oslipad diamant.

Det är bara replikor?

Det är replikor, diamanterna har sålts.

Peter, har du en fråga?

Fascinerande att se.

Hur ser utsikterna för diamantpriser ut?

Vi investerar i bolaget Alrosa i Ryssland.

Alrosa är världens största producent.

Utsikterna för diamanter ser bra ut.

Vi såg en svaghet 2018 när det gäller mindre diamanter.

Men på lång sikt minskas utbudet globalt.

Många av våra största gruvor är mogna–

–och börjar förbrukas.

Vid 2020 förväntar vi oss ett utbudsklyfta.

Det bådar gott för alla gruvor som är i drift nu.

Mattias...

Hur kommer labbodlade diamanter att påverka er verksamhet?

Syntetiska diamanter står för 5 %–

–av världens totala marknadsandel.

De är här för att stanna.

Men jag ser det inte som ett hot.

De Beers kom nyligen ut med sin linje Lightbox–

–där de tillverkar syntetiska diamanter–

–till smyckeshandeln inom mode.

Det spännande med Lightbox är att det–

–särskiljer syntetiska diamanter från naturliga.

Vi ser det som parallella marknader med synergieffekter.

Vi ser naturliga diamanter som allt sällsyntare framöver.

Det är två olika marknader.

Men kvalitén är densamma med den nya tekniken?

Bara i de små diamanterna.

Vill de tillverka stora högkvalitetsdiamanter–

–blir det jämförelsevis väldigt dyrt.

Och vi tror uppenbarligen inte att det tar över–

–köpet av diamanter till de här jubileumsrelaterade–

–presenterna som vi alla har i livet.

En sista fråga: Lundin Mining utreds för korruption–

–och hela diamantindustrin har ett dåligt rykte–

–när det kommer till ESG-frågor.

Vad är din syn på det?

Diamantindustrin har inte ett dåligt rykte...

Historiskt har det funnits en sån koppling.

Men diamantföretag generellt sett gör ett bra jobb.

Jag hänvisar till Diamond Producers Associations hemsida.

Där finns en ny studie som har samlat information–

–om allt bra arbete som företagen har gjort.

Vi i Botswana är särskilt stolta–

–över de initiativ som vi har tagit.

Vårt bolag är 98 % botswanskt.

Vi investerar i de områden där vi arbetar och bor.

Det är och har alltid varit högprioriterat för oss.

Jättebra. Tack för att du kom.

Lycka till.

Vi ska inte stanna i Botswana–

–men titta brett på tillväxtmarknader.

Grafen visar en tuff tid för BNP-tillväxt–

–och relativ avkastning på börsen.

Börsavkastningen i orange, tillväxtmarknaderna–

–har gått sämre än USA och andra utvecklade marknader.

Samma sak för BNP. Vi anar även början på en vändning.

Eller hur, Peter?

Grafen säger att man ska äga tillväxtmarknader–

–när den relativa tillväxten är bättre–

–än i utvecklade marknader.

En viss avmattning ser vi nu–

–i stora delar av den utvecklade världen.

Den tajmingen passar för tillväxtmarknader.

Ja, globalt har investerare–

–varit underviktade i tillväxtmarknader–

–den "trade" som var en av de mest kortade i fjol.

Men det skiftade snabbt i februari–

–främst i den kinesiska marknaden.

Dollarn talar för tillväxtmarknader.

Den har varit stark, men ser vi en vändning även där?

Kanske finns förutsättningar för det.

Eftersom Fed pausar.

Det hänger ihop med ränteförväntningarna på USA.

Pausar räntecykeln uppåt blir dollarn mindre attraktiv.

Här ser vi att de "spreadar" i sär.

Stark dollar, dåligt för tillväxtmarknader och vice versa.

Nästa graf visar att Fed-förväntningarna sjunkit.

Kurvan som visar sannolikheten–

–för utebliven ränteförändring från Fed i år–

–har stigit markant under året.

I slutet av december förändrades allt. Vi ser–

–den stora "inflection point". En väntad räntehöjning–

–den linjen sjunker starkt.

Nu är en utebliven räntehöjning under året prissatt.

Tittar du också på Fed för att få temperaturen?

Ja, men risken är att man tagit ut för mycket–

–att räntehöjningen uteblir.

Men återhämtar sig tillväxten, sånt har hänt förr–

–och ränteförväntningarna stiger, risken finns–

–att vi tagit ut för mycket åt ena hållet, vi får se.

Vi går i genom en process och såna är sällan spikraka.

Hur stor effekt har handelsoron jämfört med dollarn?

Handelsoron är också viktig.

Den påverkar hela världen och många tillväxtmarknader–

–är beroende av andra länder för export...

Det skapar konsumtionsmöjligheter i de här länderna.

Att pengarna kommer in i länderna.

Handelskrigsoron har väl slagit hårdare mot Kina–

–än mot USA hittills?

Absolut. Det har också att göra med avmattningen i Kina–

–på sistone. Olika typer av aktivitet krävs–

–för att hålla i gång ekonomin.

Handel är viktigt–

–men Kina har historiskt stimulerat ekonomin–

–med stora infrastrukturprogram.

Även den biten minskar nu.

Fokus ligger mer på konsumtion. Spännande.

Ett par generella grafer över tillväxtmarknaderna–

–har vi kvar. "Positioneringen är rätt".

Alla globala aktiefonder skyr tillväxtmarknader.

Andelen är lägre än vanligt.

Mattias, vad säger du om det?

Är det rätt att gå in nu–

–när alla ogillar tillväxtmarknader?

I viss mån är det positivt. Men om tajmingen är helt rätt–

–vet vi inte. Men det började svänga i början av året.

Många är underinvesterade...

Under året blir det nog en process–

–men det kan vara läge att gå in.

Du har sagt att många blankare är inne–

–i den här marknaderna.

Ja, men nu vill i stället många komma in.

Är det en köpsignal?

Absolut.

Absolut. Grafen säger mer än att folk ligger lågt.

Världsindex...

För att ligga normalviktad, rätt viktad...

...då ska man ha 12 %.

Det har man inte gjort sen 2011.

Marknaden har inga stora förväntningar–

–på tillväxtmarknader.

Och värderingarna är inte heller höga.

Grafen säger att S&P är dyrt jämfört med Kina–

–och Kina billigt jämfört med S&P.

Återhämtningen i början av 2019 är blippen nedåt i blått.

Det är på väg åt rätt håll.

Kan tajmingen vara rätt?

Är det rätt läge att äga tillväxtmarknader nu?

Ja, absolut. Jättebra att få spridning bort från USA.

Mattias, du har ännu en intressant graf.

Vi tror på tillväxtmarknads-kollektivet–

–men var ska man ligga?

Varför vill du visa BNP-tillväxten?

Kina växlar från mer produktion till mer konsumtion–

–som Peter nämnde. Ekonomin ställs om–

–och tillväxten går ner. Var i tillväxtmarknaderna–

–finns lång tillväxt? Där Kina var för 20 år sen.

Kanske i Indien, längst ner i grafen.

Men Indien har sina utmaningar och lång väg att gå.

Politisk risk, krig mot Pakistan möjligen, och ett val.

Ja, men en yngre och väldigt stor befolkning.

Plus många andra fördelar.

När jag ser dig tänker jag på Ryssland. Men Kina–

–är också intressant. Gillar du Indien?

Absolut. Vi gillar Kina mer än Indien av många skäl.

Kinas teknologifokus...

...är nog nyckeln till framtida värdetillväxt.

Vi gillar den stora omsvängningen mot konsumentsektorn.

Vi gick in i Kina på grund av–

–våra erfarenheter från Ryssland. Konsumtionsboomen.

Det har vi applicerat på Kina under några år.

Och nu blommar det ut.

Jag instämmer, Peter. Ett större antal bättre bolag–

–finns i Kina. De kan bli världsledande.

Indien är inte där. Indien måste jobba med annat–

–och där finns tillväxtpotential.

Har regionerna effektiva marknader?

Omsättningen i Kina är gigantisk.

De får hoppas att det blir en bra prisbild.

Ja, den är rätt effektiv.

Finns det kap att göra i Ryssland?

Ja, det fascinerande är att Ryssland är lite bortglömt.

Ryssland var en av de bästa marknaderna i fjol.

Bolagen går egentligen lika bra nu–

–som 2005, 2006 och 2007, guldåren för rysk ekonomi.

BNP växte då med 5–7 %, nu växer den med 2 %.

Men bolagen går mycket bra.

Biter sanktionerna inte längre?

Sanktionerna biter inte så mycket på bolagen–

–men på den utländska investeringsviljan.

Därför är det fortfarande såpass, kanske inte billigt–

–men undervärderat. Bolagen har hög direktavkastning–

–bra vinsttillväxt och väldigt låga värderingar.

Många tror att Ryssland är billigt tack vare oljebolagen–

–men de andra, intressanta bolagen är billiga.

Tillväxtbolag som it-bolag, konsumentbolag–

–och andra spännande bolag.

En djupare titt på Kina. Det är hundens år.

Nej, förlåt: grisens år.

Ett djur i alla fall.

Grisens år är fullt av högtider i Kina.

Ja, kineserna är kända för att vara vidskepliga.

De tittar på hur siffror faller samman–

–mycket nummerkonst.

Och partiet fokuserar på–

–att Kina inte ska uppmärksamma tråkigare årsdagar.

I år sammanfaller många.

4 maj, 100 år, 70 år som folkrepublik.

Ja, men så finns de tråkigare...

Revolten i Tibet, 60 år sen.

30 år sen revolten på Himmelska fridens torg.

Vilka ekonomiska växlar kan man dra på–

–att ett år har många jubileum?

De gör nog allt de kan för att hålla folket på gott humör.

Harmoni och stabilitet. Det tror jag.

Instämmer du?

Absolut. Man ska titta på A-aktiemarknaden.

Där finns den riktiga kinesiska tillväxten.

Förklara så att alla tittare och programledare förstår.

Varför är Kinas A-aktiemarknad så viktig?

Kina har A- och H-aktier. H-aktierna–

–är noterade i Hongkong, stora statliga bolag.

A-aktier är noterade i Shenzhen och Shanghai.

Entreprenörerna som är spännande att investera i.

Kinas tillväxtunder är entreprenörernas–

–inte de statliga bolagens. Tidigare fick bara kineser–

–äga A-aktier, men sen några år tillbaka–

–öppnas aktiemarknaden för alla.

Bilden visar hur mycket större del–

–av tillväxtmarknadsvärlden Kinas A-aktier kommer att ha.

Kinas exponering i tillväxtmarknadsindex–

–går från 31 % till 42 %.

Hela den uppgången är A-aktiedelen som gradvis ökar.

När vi träffar investerare världen över–

–talar alla om A-aktier. Om exponering–

–mot öppningen som sker nu.

Instämmer du? Ska du köpa A-aktier som fondförvaltare?

Vi finns i Kina. Men inte så mycket på fastlandet.

Nu måste vi tala om Baltikum.

Peter berättade att de också har ett jubileum.

15 års...

...EU-medlemskap 1 maj.

Ja, det stämmer. Det var banbrytande när EU öppnades–

–för en massa nya länder. För de här länderna–

–har det varit fantastiskt att dra nytta av det.

Nu tänker man på penningtvätt...

Det är tråkigt. Vi gillar att investera i Baltikum.

Nackdelen är–

–att de finansiella marknaderna är dåligt utvecklade.

Vi investerar mest genom fastighetsmarknaden–

–som är spännande och bra. Samma hyresgäster–

–som i Stockholm, men avkastningen är betydligt högre.

Finns det inte så många noterade bolag att investera i?

Inte ännu. Stora börsbolag har stark koppling till turism.

Tallink är störst på börsen, tvåa är Tallinns hamn–

–och trea Tallinna Kaubamaja–

–ett stort varuhus och detaljhandelskedjor–

–som gynnas av turism. Ett stort turistland.

Medierna målar upp en bild av stor risk–

–vid investeringar i Estland. Penningstvättshärvorna...

Är den bilden överdriven?

Problem har alltid funnits, men man har rensat upp mycket.

Nästan alla de här fallen ligger bakom oss i tid.

Sen finns nog saker kvar, men de stora problemen är borta.

Banken har gjort ett jättejobb med upprensningen.

Snart ligger även Börslunch bakom oss.

Vi måste sätta punkt. I morgon kommer Christina Söderberg–

–och Elena Herrero. Missa inte det.

Tack så mycket för i dag.

Tack.

Med East Capitals grundare Peter Elam Håkansson och Pacific Fonders förvaltare Mattias Gromark i studion blir det fokus på tillväxtmarknader. I studion finns även Lucara Diamonds vd Eira Thomas.

Peter Elam Håkansson och Mattias Gromark diskuterar bland annat placeringar i Ryssland, Kina, Indien och Baltikum.

Eira Thomas berättar bland annat om företagets nya system för diamantförsäljningar, som de tror kan revolutionera marknaden.

Programledare: Matilda Karlsson och Gabriel Mellqvist

 

 • Blir 2020 ett nytt 2016?16:27

  Blir 2020 ett nytt 2016?

  Världens börser faller då riskaptiten sjunker i takt med att coronaviruset sprider sig. För att diskutera klimatet på marknaden finns Handelsbankens globala analyschef Lena Fahlén och Danske banks strateg Mattias Sundling med i Börslunch.

 • Viruset smittar börsen8:56

  Viruset smittar börsen

  Coronaviruset påverkar marknaderna i en allt större utsträckning. De viktigaste händelserna i den makroekonomiska världen avhandlas av Handelsbankens chefstrateg Claes Måhlén.

 • Riskaptiten sjunker3:25

  Riskaptiten sjunker

  Oljepriset fortsätter falla när coronaviruset sänker riskaptiten. Under dagen väntar IFO-index från Tyskland och USA-statistik över försäljning av nybyggda bostäder.

 • ”Botten borde vara nådd i Tyskland”3:20

  ”Botten borde vara nådd i Tyskland”

  Utökade restriktioner i Kina men WHO bedömer inte coronaviruset som globalt. ECB-chefen Christine Lagarde har presenterat nya riktlinjer. Inköpschefer i fokus.

Börsindex

OMX Stockholm 30 -2.3%
NASDAQ-100 -2.1%
NASDAQ Composite -1.9%

Vinnare & förlorare

Sinch 0.7%
Hemfosa Fastigheter 0.4%
Diös 0.2%
Epiroc -3.7%
Boliden -4.1%
Volvo -4.3%
Uppdaterad mån 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Aktietips från nya och gamla Ryssland15:56

  Aktietips från nya och gamla Ryssland

  Samtidigt som Vladimir Putin har utsett en ny regering går Moskvabörsen starkt. Elena Lovén från Swedbank Robur och Fredrik Colliander från Carnegie Fonder berättar mer och tipsar om ryska aktier i Börslunch.

 • Oroande signaler från a-kassorna4:52

  Oroande signaler från a-kassorna

  Sveriges arbetslöshet ökar snabbare än övriga Europa. Förändringar på gång för den svenska välfärden. Brexitförslag nära godkännande.

 • Faxbolaget som är värt att satsa på18:16

  Faxbolaget som är värt att satsa på

  I dagens Börslunch snackas det om allt från förvärvare till faxbolag. Gäster i programmet är förvaltarna Niklas Larsson från Swedbank Robur och Andreas Brock från Coeli.

 • Nederlag för Demokraterna i senaten3:45

  Nederlag för Demokraterna i senaten

  Demokraterna mötte väntade motgångar under riksrättens första dag i senaten. ZEW indikerar uppgång i tysk PMI. Morgonens makroanalys med Handelsbankens Kiran Sakaria.