En handfull aktiecase

Vi snackar konglomeratbolag, småbolag och tillväxt.

Du tittar på EFN Börslunch och det är onsdag 5 juni.

Vi fortsätter vår svit på Norra Latin i Stockholm–

–på Handelsbankens small cap- och mid cap-seminarier.

I går såg vi en kraftig återhämtning i USA på marknaden.

Den var inte lika kraftig på Stockholmsbörsen.

Bland nyheterna märks Clas Ohlsons rapport.

De verkar få upp försäljningen.

Det blir kul att prata om dagens händelse–

–och diskutera bolagen som pratat på Norra Latin.

Jon Hyltner, vi får höra dina reflexioner.

Vi har också med oss Gustaf von Sivers.

Framför allt har vi Kristina Willgård här, vd för Addlife.

Varmt välkommen. Du har också presenterat här i dag.

Nej, i går. Men jag var ändå här i dag–

–för jag fick träffa fler investerare i dag.

Berätta om bolaget för dem som inte var med i går.

Addlife verkar inom life science, som namnet antyder.

Ni pratade i går om konglomerat.

Ibland blir vi kallade "konglomerat" inom life science.

Vi säljer produkter, lösningar, service och support–

–till sjukvårdssystemet och forskare–

–mest i Norden, men även i Syd- och Centraleuropa.

Förvärvsbolag är ett finare namn än konglomerat.

Hur ofta köper ni bolag?

Sen vi blev noterade för tre år sen–

–har vi gjort ungefär tolv förvärv.

Berätta om den manövern.

Ni ingår i Addtech, en större grupp.

Ni knoppades av. Varför var det viktigt? Hur gick det?

Vi knoppades av 2016.

En anledning var att den här verksamheten skiljer sig–

–från övrig del av Addtech.

Man vill jobba vidare inom life science.

Man vill attrahera fler förvärv. Den resan har vi gjort.

Vi har fått fler förvärv att göra. Det har varit positivt.

Onoterade bolag blir medvetna om er och vill köpas upp.

Så är det.

Sen ville vi att investerarna skulle få en "benefit"–

–av oss som life science-bolag.

Det är mer värdering på det än på industribolag.

Vi vill attrahera och tydliggöra vårt marknadserbjudande.

En del handlar om att attrahera nya leverantörer.

Vi är framför allt en distributör–

–som säljer andras produkter där vi finns.

Är det färdiga läkemedelsbolag som ni köper–

–eller är det forskningsbolag också?

Ett typiskt förvärvsbolag är inte ett läkemedelsbolag.

Det är inget forskningsbolag, utan ett bolag–

–som säljer medicinskteknisk utrustning.

De kan sälja forskningsinstrument till forskare.

Annars är det allt som du kan se på ett sjukhus.

Det är allt från instrument vid operationer till sårvård–

–och andra instrumenteringar.

Vi har två förvärvsbolagsälskare här. Vill ni fråga nåt?

En grundbult i såna bolag är en decentraliserad styrelse.

Man vill inte störa det man förvärvar.

Jag noterade, när ni köpte det stora förvärvet–

–i slutet på förra året, Biomedica–

–att ni nämner integration och försäljningssynergier.

Är det här en förändring i strategi–

–eller en liten "tweak"? Vad har vi att vänta?

En liten tweak, kanske. Vi förändrar inte strategier.

I det förvärvet kom vi åt intressanta marknader–

–och knöt gemensamma leverantörer till oss tajtare.

Deras leverantörer i Österrike och andra länder–

–sitter vi också på i Norden. Vi blir en starkare partner.

Vi kunde också börja sälja varandras produkter.

Man kan kalla det säljsynergi eller "cross selling".

Det är det vi försöker uppnå.

De fortsätter vara ett decentraliserat bolag–

–och de drivs från de säten som de haft innan.

Vi styr dem som vi styr alla andra bolag i koncernen.

Jag får gratulera aktieägarna i Addtech och Addlife–

–som höll sig kvar efter avknoppningen.

Börsen ser er som självstående–

–inte bara de som vill bli uppköpta, utan även börsen.

Ni har fått en fantastiskt fin värdering.

Du sa vad ni var värda tillsammans förut. Och i dag?

I dag är värdet 22-23 miljarder.

Jag har inte de sista aktiekurserna i huvudet.

Vid noteringstillfället var det åtta miljarder.

Det har varit en fin resa på tre år.

Är Österrike er hetaste marknad just nu?

Vilka marknader är intressanta?

Norden är vår hemmamarknad sen 1940-talet–

–när vår verksamhet startade. Det är en bra marknad.

Vi satsar mycket på sjuk- och hälsovård och forskning.

Men genom att köpa Biomedica–

–så har Central- och Östeuropa blivit nya marknader.

Där är Österrike vår största marknad.

Den är lik den svenska marknaden.

Sättet att göra affärer är likt.

Där satsar vi mycket.

Resan fortsätter i Österrike. Tack, Kristina Willgård.

Vi andra ska nu prata om de andra förvärvsbolagen.

Gustaf, du har med dig en graf.

Du har tittat på hur värderingarna skiljer sig åt.

Utgångspunkten är "högre omsättning - högre värdering".

I vänstra hörnet ser man Duroc och Volati.

Det är två relativt okända förvärvarbolag.

I Duroc är börslegenden Peter Gyllenhammar ägare i.

Där har vi ett P/E-tal på 10-12.

I andra ändan har vi Indutrade, Addtech och Nibe.

Min enkla idé är... Jon och jag pratade om det tidigare.

Ju större omsättning, och mer bevisad "track record"–

–desto högre värdering får du.

Om du tror att Volati eller Duroc eller nåt annat bolag–

–lyckas med sina förvärv och du får det bevisat–

–så får du en vinsttillväxt–

–och en uppvärdering av bolaget på multipelnivå.

Vad tycker du? Du gillar Lifco och Indutrade–

–som redan har bevisat...

Hur ser du på en sån här omvärderingsstrategi?

Om man lyckas blir det en omvärdering–

–om man regelbundet ökar vinsten med 10-15 % per år–

–som många bolag med högre multiplar har gjort.

Sen återstår det att se om de mindre gör det–

–därav den längre multipeln också.

Man är osäker på om deras modeller fungerar–

–precis som Gustaf sa.

Om man hittar dem tidigt får man en bra utveckling.

Kan man pressa dig på nån favorit i sektorn?

Indutrade och Addtech ser väldigt intressanta ut.

Jättebra.

Om de inte lyckas ta hand om de förvärvade bolagen...

Är inte det en risk?

Det är en jätterisk.

Det är därför många väljer att lägga...

De investerar i bolag med högre multiplar–

–som har bevisat att de klarar det.

Det Addtech, Indutrade, Lifco med flera gör–

–är att de låter de köpta bolagen vara fristående.

Man ändrar inte så mycket.

Då blir risken i förvärvsprocessen mycket lägre–

–jämfört med när industribolag köper–

–och sen stuvar om i management och slår ihop enheter.

Det blir en helt annan operationell risk.

Addtech gjorde en mängd förvärv förra året.

Det var 10 eller 12 eller 13.

Om de omsätter 10-11 miljarder–

–och det största förvärvet är 200-300 miljoner...

Några är nere på 30-40 miljoner.

Då blir risken att det där misslyckas mindre.

Sen lägger man in det under existerande avdelningar–

–som redan har strukturer och uppföljningsprocesser–

–för att hålla reda på vad de gör.

Risken blir mindre om det är många små förvärv.

Så man förvärvar inte främst för synergins skull–

–utan för att skapa mervärde och få en högre värdering.

Du nämnde Xano tidigare. De har varit lite av en dogg.

De har haft ett svagt år. Varför ska det vända nu?

Xano hade ett dåligt 2017 och halvvägs in i 2018.

Det ser bättre ut nu. Jag var här för tre år sen.

Jag tänkte då att om de fortsätter på förvärvsrundan–

–så trodde jag att de kunde få 40 kronor per aktie–

–och så småningom ligga i 700 kronor.

I år har de nått till 30 kronor.

Kursen motsvarar 500.

Det var en split, vill jag säga till tittarna.

Ni ska dela allt med två. Vinsten kan bli 14-15 kronor.

Uppvärderingen har börjat.

Man såg i diagrammet att de inte är längst ner i hörnen.

Där är det låg risk.

De säljer till förpacknings- och livsmedelsindustrin.

Tetra Pak är en kund.

När vi snackar om resor mot tillväxt...

Clas Ohlson kom med rapport i morse.

Lotta Lyrå har gjort enorma kostnadsbesparingsprogram.

På helåret är omsättningen i princip oförändrad.

Upp nån procent i deras existerande butiksnät.

De jobbar på hårt. Det som är bra i rapporten är–

–att bruttomarginalen är klart bättre.

Imponerande med tanke på den svaga kronan.

De köper mycket i Asien i utländsk valuta–

–och säljer i Norden.

Sen har det sparprogrammet...

De stänger i Tyskland och Storbritannien.

Det spar också pengar.

Marknadens konsensusprognoser–

–är de på väg mot 7 kronor i vinst per aktie.

89 på morgonen... Den har hämtat sig lite grand.

Det är bara att önska lycka till.

Vi stannar i Dalarna. Gränges...

Gränges och Veoneer snackade här i går.

Båda har fått storstryk–

–på grund av fordonsoro på marknaden.

Jag lyssnade på dem i går.

De har lite olika delar av fordonsindustrin.

Det är uppenbart att industrin i sig har det tufft.

Prognoserna för produktionen går ner.

För Veoneers blir det en utmaning.

De har en kassaflödesgenererande del–

–av sin business som ska finansiera utvecklingen–

–av självkörande bilar och annan teknik.

Men den kommer långt fram i tiden.

Veoneer fick en förtroendetörn–

–när kassan inte räckte och de fick ta in nya pengar.

Hur ifrågasätter investerarna det?

Det framkom att de skär ner på sin R&E-budget–

–för att hålla kassaflödet... Eller stoppa utflödet–

–under en period för att kassan ska räcka–

–tills de order som de ska börja leverera på–

–ger kassaflöde. Det är svårt att räkna på.

Även när produktionen av order ökar–

–drar det kassaflöde initialt. Det måste nå en viss mognad–

–i leveransen innan det blir bra kassaflöden.

Men om de tar den marknaden, blir den stor.

För Gränges är mycket av problematiken omställningen–

–till el-bilar. Det gör delvis att produktionen går ner.

Konsumenten vet inte vilken bil den ska köpa.

De väntar tills det kommer en bra el-bil till ett bra pris.

Gränges är inne på 25 stora plattformar–

–hos de stora biltillverkarna.

Många av dem är full EV.

Nytt från Gränges är att kylfunktionen till batterierna...

Tidigare har man trott att det skulle bli luftkylning.

Det kräver simplare aluminium.

Nu verkar standard vara vätskekylning–

–i värmeväxlaren som kyler batteriet.

Då kan Gränges leverera dyrare grejer.

Gränges hävdar att det ger 40 % högre volymer.

Om materialet är komplext blir inte priserna sämre.

Ebit per ton på den volymen blir rätt bra.

Hur redo är Gränges att ställa om sig–

–om efterfrågan sjunker?

Gränges klarar sig rätt bra rent kassaflödesmässigt.

De har en stor del mot ventilation och luftkonditionering.

De har inte alls samma problematik som Veoneer.

Du följer också Gränges.

Ja. Sa de nånting om uppstarten av fabriken i USA–

–och efterfrågan under andra halvåret?

Man väntade ju sig att bilförsäljningen skulle öka.

De nämnde de nya fabrikerna, bl.a. Huntingdon.

Kapaciteten som de kommer att starta upp–

–under andra halvan i år.

Där har de redan kontrakterade order.

Det är de väldigt positiva till.

Bilförsäljningen som förr pekade upp andra halvåret–

–har den vänt ner nu?

Alla de indikatorerna har försämrats.

Man kan vara orolig för–

–att när tullsituationen, positiv i USA-verksamheten–

–för det stoppar aluminiumimport från Kina–

–men aluminiumet som skulle gått från Kina till USA–

–hamnar istället i Kina. Där har de också verksamhet.

Risken är att den fabriken utsetts för större konkurrens.

Aluminium som annars skulle ha gått till USA.

På kort sikt är det en svår dynamik.

Men det är en väldigt intressant uppsida–

–när de nya elbilsmodellerna kommer–

–som har mer aluminium i sig än en vanlig bensinbil.

Vi växlar över till ÅF och Sweco. De går som tåget.

Allt är förlåtet. Oron i ÅF-aktien är bortblåst, eller...?

Ja. Värderingen är uppe på en okej nivå.

De har presenterat en tydlig "roadmap"–

–för vad de vill göra med interaktionen.

Interaktionen går väldigt bra.

Besparingarna går betydligt snabbare än väntat–

–under det kvartal som de har jobbat med det.

Det ser jätteintressant ut.

Både Sweco och ÅF trycker på–

–det man hör från alla i konsultbranschen–

–att de största spelarna har lättare–

–att attrahera bra personal.

För unga idag är det viktigt att se–

–en tydlig karriärväg inom bolaget.

Det ska vara komplexa och roliga projekt.

Det är inte bara lönen. Det ligger det nog mycket i.

Gillar du Sweco, Gustaf?

Jag följer inte Sweco och ÅF.

De håller på med ganska komplicerade saker.

Det är inte så många att välja på–

–för den här typen av projekt. Att hitta nån som kan hjälpa.

Det är fina och välskötta bolag.

Ett rekordkvartal för Sweco.

De har levererat jättebra.

Notera att ÅF och Sweco har fin organisk tillväxt.

De har bra nettorekryteringar. Det är jätteviktigt.

Det är ny personal som främst driver organisk tillväxt.

Eftersom det inte binder kapital–

–blir det väldigt bra kassaflöden–

–som de sen kan förvärva bolag med.

Likt de förvärvande konglomeratbolagen–

–så är det Swecos och ÅF:s huvudspår.

Två härliga "compounder"-aktier–

–som kan ligga och ticka i portföljen.

Vi ska kasta oss över Gustafs jordgubbsskål–

–och över fortsatta seminarier och dragningar.

Vi på EFN lägger ut separata vd-intervjuer hela dagen.

Kolla in dem på sajten.

Vi tar ledigt i morgon. Då ska vi äta mer jordgubbar.

Vi är tillbaka på fredag–

–med Victoria Silvstedt och Joe Tracy som gäster i studion.

Häng med oss då. Glad nationaldag! Tack för i dag.

Jon Hyltner från Enter Fonder och Gustaf von Sivers från Calgus pratar bland annat konglomerat, Sweco, ÅF, Xano och Gränges i Börslunch. Dessutom gästar Kristina Willgård, vd för Addlife.

Programledare: Matilda Karlsson och Gabriel Mellqvist

Börsindex

OMX Stockholm 30 -1.8%
NASDAQ 100 -0.1%
NASDAQ Composite -0.2%

Vinnare & förlorare

Sinch 5.5%
Massolit Media 4.3%
Stillfront Group 3.5%
Systemair -3.7%
SKF -3.9%
Troax Group -4.2%
Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Väntade PMI-rekyler5:12

  Väntade PMI-rekyler

  De tyngsta makroekonomiska händelserna just nu analyseras av Handelsbankens Kiran Sakaria och EFN:s Ara Mustafa.

 • Amerikanska digitaliseringsvinnare16:38

  Amerikanska digitaliseringsvinnare

  EFN Marknad riktar blicken mot USA tillsammans med förvaltaren Joakim By från Handelsbanken. Förutom ett gäng spännande aktiecase diskuteras den amerikanska börsen med avstamp i presidentvalet. 

 • Japansk industri överraskar negativt4:01

  Japansk industri överraskar negativt

  Vita husets handelsrådgivare Navarro hävdade i går att handelsavtalet med Kina är över. Något som fick börser på fall. När president Trump senare dementerade uppgiften vände börsen upp. Regeringen vill ta in mer skatt från utländsk arbetskraft. Blandade PMI-siffror från Japan.

 • Förvaltarens molnfavoriter15:53

  Förvaltarens molnfavoriter

  EFN Marknad bjuder på en resa bland molnbolagen. Förvaltaren Johan Roslund från GP Bullhound går pedagogiskt igenom hela värdekedjan - från Microsoft och Amazon till Docusign och Okta.