Så blir du duktig på ESG-investeringar

Välkomna till Börslunch. Påskveckan fortsätter–

–med några specialinslag. Nu ska vi prata ESG–

–som vi gjorde förra veckan–

–men nu blir det portfölj-allokering och strategitips–

–med Irene Mastelli. – Välkommen.

Spotify börsdebuterade i går till mångas stora intresse.

Hur ska placerare, intresserade av ESG–

–närma sig ett nytt bolag på börsen?

Vilken typ av analys ska en investerare göra?

Man ska alltid tänka på–

–hur ESG-riskerna påverkar bolaget.

Man ska tänka på "materiality concept" .

Vilka risker är viktigast?

Spotify är ett bolag som inte tillverkar nåt–

–vad gör man då? Den typen av bolag blir allt vanligare.

Du ska tänka på bolagsstyrningen eller sociala frågor.

Hur behandlar bolaget sina anställda?

Den frågan kan vara viktig.

Och hur de hanterar upphovsrätten till låtarna.

Vi återkommer till det bolaget.

Hållbarhet blir allt mer populärt bland investerare.

Grafen visar att allt fler fonder intresserar sig för ESG–

–hållbarhet i olika former.

Är det bara mode eller sker det en generationsväxling?

Nya generationer investerare–

–är alltid intresserade av ESG.

Unga i familjer med mycket pengar–

–frågar alltid hur de kan bidra till en bra miljö–

–med sina investeringar.

Så när de blir mer aktiva i familjens förmögenhet–

–eller bolag växer intresset för ESG organiskt.

Andra gäster har sagt att ESG-placeringar–

–går bättre än börsen generellt, att de är lönsamma.

Men din graf visar att en sån slutsats inte är självklar.

Kurvan jämför MSCI World Index med ESG-index.

Kurvorna är likadana.

För traditionella aktier–

–har vi data för 100 år tillbaka i tiden.

Det finns inte för ESG.

MSCI, en av de största leverantörerna av ESG–

–med stora resurser, många personer som fokuserar på ESG–

–har ett globalt index som går tio år tillbaka.

Och för tillväxtmarknaderna–

–finns data för sex år tillbaka.

Lite för kort tid för att veta.

De har byggt ett index som väljer de bästa bolagen–

–inom varje sektor och varje geografiskt område.

På så sätt minimeras avvikelser mellan ESG-index–

–och huvudindex.

I Europa är relationen densamma.

Men i tillväxtmarknaderna är skillnaden betydande.

Kort historik, men finns nån förklaring till det?

Många tänker att "governance", bolagsstyrningen–

–är väldigt viktig i tillväxtmarknaderna.

Investerarna avstår från investeringar–

–i stora statliga bolag, "state-owned enterprises"–

–eftersom bolagsstyrningen inte är tydlig–

–governance är rätt dålig.

Genom att utesluta de bolagen har man "outperformat".

Och man har större spridning mellan bra och dåligt också.

Ja, absolut.

Du har också en graf över kolbolagens utveckling.

Det ser mörkt ut, det går betydligt sämre än börsindex.

Vad vill du säga med det?

Kol är den smutsigaste energikällan.

Det ersätts lätt av naturgas.

Särskilt i USA har det blivit så–

–eftersom de hittat så mycket naturgas–

–som också är rätt billig.

Man kan fundera över kol- och oljebolag.

Oljebolagen påverkas av oljepriset...

De har hämtat sig lite. Kolbolagen går konstant nedåt–

–medan oljepriserna följer med upp. Det är skillnad–

–mellan kol och olja.

Det verkar som om oljebolagen påverkas mer av oljepriset.

Men vissa investerare tar bort oljebolag från portföljen–

–eftersom de då lätt–

–kan mäta portföljens koldioxidutsläpp.

De kan då säga–

–att portföljen har mindre koldioxidutsläpp än den gamla.

Så det lättaste sättet att bli ESG-investerare–

–är att plocka bort koldioxid.

Att titta på sociala faktorer eller anställningsvillkor–

–är svårare, liksom frågor om upphovsrätt.

Ja, det är inte lätt att mäta resultat av sociala frågor–

–eller bolagsstyrning. Koldioxid är lättare.

Kan det bli en distraktion?

Kanske inte, men det är lätt att mäta.

Graferna visar att kolet inte kommit tillbaka.

Riskerar oljan att få samma kurva på lång sikt?

Oljan byts ut mot annan energi–

–och gör investeringar olönsamma?

Risken finns, särskilt om kolpriset...

Jag anser att kolpriset måste stiga–

–för att minska klimatförändringarna.

Inte bara risk, men även en önskvärd utveckling.

Erika Wranegård från Öhman var här förra veckan.

Då diskuterade vi skillnaden mellan ESG–

–och "impact investments".

Och det är relativt nytt för oss i finansbranschen.

Jag ser det som två olika delar på kreditsidan:

ESG, Environmental Social Governance–

–påverkar bolagets finansiella risk. Men hållbarhet–

–gäller också för "impact investing"–

–gröna obligationer. Vad finansieras av kapitalet?

ESG, riskhantering, och impact investment–

–när man vill åstadkomma nåt, en målinriktad investering.

Impact investment–

–investerar man i små bolag, "start-ups"?

Är formen mer svårtillgänglig?

Impact har varit mer illikvid.

Det har alltid varit illikvida investeringar–

–som lån till småbolag i tillväxtmarknader.

Det tog tid att få tillbaka kapitalet–

–lite som "private equity"–

–större risk och illikvida medel.

Men nu har det förändrats.

Även likvida investeringar finns, exempelvis på börsen.

Kanske småbolag, men ändå likvida.

Innan vi talar om mer konkreta investeringar...

Du arbetar som portföljstrateg, du sprider risken.

Kan du berätta varför man ska göra det?

Det är alltid bra att diversifiera.

Vi rekommenderar diversifiering för alla investerare–

–små, såväl som stora. Aktier, obligationer–

–korta räntor, men även alternativa investeringar.

Gäller det även småsparare med mindre pengar?

Vi rekommenderar alternativa investeringar för alla.

Alternativa investeringar kan vara likvida.

Som "factor investing".

Aktier... Man kan titta på bolag som sköter ESG bra.

För räntesidan tittar man på bolagen–

–men med statskrediter och statspapper–

–gör man en ESG-analys av länderna?

Det finns inte så stora risker–

–med nordiska statsobligationer.

Men man kan försöka hantera risk–

–ur ett ESG-perspektiv med företagsobligationer.

Men även med statsobligationer i tillväxtmarknaden.

Alltså undvika korrupta nationer?

Eller investerar mer i de länderna–

–som har bättre ESG-utveckling.

Hur är det med råvaror?

Vi investerar inte i råvaror–

–på grund av hållbarhet i våra portföljer.

Att det är förknippat med problem vid gruvdrift och sånt?

Hedgefonder är en komponent vid specialinvesteringar.

Ganska många hedgefonder är ointresserade av ESG.

Grafen är från 2015, så den är ganska gammal.

Det är säkert bättre i dag.

Bland private equity, riskkapital, är det lite bättre.

Hur är det med den här typen av specialinvesteringar?

Finns det mer och mer att välja på?

På grund av användningen av komplexa finansiella instrument–

–är det inte alltid tydligt att förvalta på ESG-sätt.

Men tittar man på long-short-equity–

–som bara är aktieinvesteringar i hedgefonder–

–så kan man hitta bra ESG-strategier.

Tittar man på multi-strategy som är mer komplicerat–

–är det inte så lätt att hitta ESG.

Alltför avancerade hedgefonder, för mycket derivat–

–och komplicerade modeller anses inte var ESG–

–för att det är för riskabelt. Eller vad är problemet?

Det är otydligt kring hanteringen av ESG-frågor.

Särskilt derivatinstrument.

Om man tittar i aktieportföljen...

Om man har ett svenskt index och tar bort allt–

–som har med koldioxid, olja och gas att göra.

Vad ska man ha istället? Blir det inte obalans?

Det kan vara en portfölj med "sektor biosys"–

–och som inte är brett exponerad mot hela marknaden.

Det är det som kallas "divestment". Man lyfter ut vissa...

Finns det risker med att ha sämre balans?

Minskar riskspridningen om man tar bort vissa sektorer?

Är du inte orolig över det?

Jag föredrar "approach" med så bred exponering–

–till aktiemarknaden och alla tillgångsklasser–

–som möjligt. Ur ett "asset allocation"-perspektiv–

–är det bättre att diversifiera.

Man kan lätt ta bort en sektor från allokeringen–

–utan att det påverkar förväntad avkastning och risk.

Men vi försöker ha ESG-portföljer med lika hög–

–förväntad avkastning och lika bra risk–

–som traditionella portföljer. Det kan man ha.

Vi ska titta på ett annat inslag från förra veckan.

Här diskuterar vi riskerna med att ESG-trenden–

–kan leda till dåliga investeringar.

Finns det fara för att man tvingas in i dåliga bolag–

–för att man har ett tema som alla måste vara med i.

Sen finns det inte så många spelare, men vi måste...

Det är absolut en fara. REC i Norge–

–har inte varit en bra aktie, men man vill tycka om den.

Det finns inget måste, men man vill köpa dem.

Man vill att det ska gå bra för de bolagen.

Finns det en sån bias? Man vill investera miljövänligt–

–och gör inte samma "due diligence"–

–som man traditionellt skull gjort?

Man måste ha samma riskhantering och due diligence–

–som med traditionella. Men de som använder ESG-teknik–

–är lika riskmedvetna som de som inte gör det.

Tack så mycket för att du kom.

Tack ni som tittat. I morgon är det en ny specialare.

Då pratar Carl Armfelt om Elon Musk, Tesla och raketer.

ESG, som står för Environmental, Social and Governance, är temat i dagens Börslunch. Det snackas bland annat hedgefonders bristande ESG-intresse.

Irene Mastelli, allokeringsstrateg på Nordea, pratar även om ESG-investeringar på tillväxtmarknader och om hur en bra ESG-portfölj bör vara utformad.

Programledare: Gabriel Mellqvist.

 • Klar ESG-profil lockar fler långsiktiga investerare6:57

  Klar ESG-profil lockar fler långsiktiga investerare

  Det lönar sig för företag att engagera sig i miljömässiga och sociala frågor. Det hävdade Laura Starks, professor i finansiell ekonomi vid University of Texas i Austin, på ett seminarium anordnat av Swedish House of Finance.

 • Och vinnaren är…16:12

  Och vinnaren är…

  Dagen är inne då det är dags att avslöja vem som komponerade den bästa sommarportföljen. I programmet snackar Mattias Eriksson och Anders Rudolfsson dessutom bland annat om SSAB, Boliden, Scandic och Facebook.

 • Digitalisering i fokus på centralbankernas Woodstock8:44

  Digitalisering i fokus på centralbankernas Woodstock

  På fredag är det äntligen dags för det årliga ekonomiska toppmötet i Jackson Hole. Utöver det så väntar en drös PMI-siffror. Analys av veckan som gått och förväntningar på veckan som kommer med Gabriel Mellqvist och chefstrateg Claes Måhlén.

 • Italien vill förlänga stödprogram2:11

  Italien vill förlänga stödprogram

  Italien vill att ECB förlänger QE-programmet, och Kina beordrar högre bankutlåning till företag. Matilda Karlsson och chefstrateg Claes Måhlén går igenom de senaste händelserna i makrovärlden.

 • Det kan sänka börsen i höst15:55

  Det kan sänka börsen i höst

  Svenska bostadspriser, italiensk politik och globala valutakurser är några av ämnena i dagens Börslunch som domineras av makroekonomi. Gäster är Mattias Sundling och Lena Fahlén.

Börsindex

OMX Stockholm 30 1.2%
NASDAQ-100 0.1%
NASDAQ Composite 0.2%

Vinnare & förlorare

THQ Nordic 4.3%
Beijer Ref 4.3%
Peab 2.8%
Attendo -1.5%
Paradox Interactive -2.5%
Nolato -7.3%
Uppdaterad mån 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Vinstvändningar i rapportfloden4:36

  Vinstvändningar i rapportfloden

  Boozt vänder till vinst. Peabs orderingång stiger. Björn Borgs marginaler övertygar. Nibe ser fortsatt god efterfrågan. Ratos har mer att jobba med. Rovio klår låga förväntningar.

 • 3:43

  "Pastorn är en symbolfråga"

  Inga höga förväntningar när USA och Kina återupptar tullsamtalen. Nya turer i handelskonflikten mellan Turkiet och USA. Johan Fohlin och Lena Fahlén om de viktigaste makrohändelserna just nu.