Skogsaktier med växtkraft

Varmt välkomna till EFN Börslunch onsdagen den 30 oktober.

I dag ska vi in i skogen och fokusera på skogsaktierna.

Fallande massapriser och omvärdering av skog.

Sen ska vi prata om plastutbyte. Häng med.

Det ska vi göra med Christian Kopfer. – Välkommen.

Vi har Oskar Lindström i studion och Ulf Larsson, vd på SCA.

Välkomna. SCA har släppt rapport i dag.

–Vad tycker du om kvartalet? –Vi gör ett starkt och solitt kvartal.

Vi hade vår peak prismässigt inom alla produktområden i Q3 och Q4 2018.

Det är ett annat marknadsklimat just nu.

Trots det levererar vi ett stabilt resultat. 27 % i EBITA-marginal är bra.

När du var här och pratade om Q1-rapporten sa du att det var ett rekordkvartal.

Jag antar att det inte är lika positivt den här gången.

Nej, men inte så långt ifrån.

Vad det gäller rörelsemarginal så hade vi vårt rekordkvartal Q3 2018.

Det var på 33 % och nu ligger vi på 27.

Historiskt är det ett väldigt starkt kvartal.

Det är naturligtvis en effekt av gjorda investeringar.

Östrand är uppe och kör. Inte för fullt än, men ger ett bra bidrag.

Försäljningen ökade med 5 % om man jämför Q3 2019 med Q3 2018.

Investeringarna vi gör för lönsam tillväxt betalar sig nu.

I april var Östrand uppe i 80 % av kapaciteten.

Ligger det där nu också?

Vi har ökat något. Vi har haft ett lite tuffare tredje kvartal.

Vi har begränsats av ett avsnitt i sodapannan.

Vi har just avslutat ett 17 dagar långt stopp.

Nu har vi bytt ut den delen som har begränsat oss.

Vi ser med spänning fram mot november och december.

Vi måste prata massapriser. De toppade i november.

Nu har det fallit mycket. Börjar det nå botten?

Svårt att säga. Vi kommer från 12,30–

–om man tittar på november i fjol. Nu är vi nere på 8,25.

Samtidigt har de kinesiska priserna gått upp. Nu pratar man om 5,70.

Det innebär om man plockar bort rabatterna på de europeiska priserna–

–så ligger Kina och Europa på ungefär samma nivåer.

Det brukar kunna innebära att vi är nära en vändning.

Vi ser i en del kanadensiska rapporter att man har röda siffror på massaverksamheten.

Några har stängt kapacitet. På nåt sätt närmar vi oss en vändpunkt.

Hur går dina tankar kring massapriser, Oskar?

Massapriset är drivkraften för hela sektorn.

Det ligger nånstans nära botten. Frågan är när priserna vänder upp igen.

Konsensus kanske förväntar sig att priserna börjar stiga mot slutet av året.

Nu verkar konsensusbilden ha skiftat till stigande priser i början på nästa år.

Det är viktigt att poängtera att det känns som om man har fast mark under fötterna.

Massapriserna ligger väl ungefär där botten är. På långfibern i Europa.

Du skriver i vd-ordet att ni flaggar för en svagare efterfrågan.

Om vi jämför med Q3 2018, så absolut.

Men tittar man på massasidan nu så har vi en ganska bra efterfrågan.

Essity kom med sin rapport för nån vecka sen.

De flaggade för en väldigt stark organisk tillväxt.

Det är mjukpappersproducenterna som i huvudsak köper–

–den typ av massa som vi producerar. Så det är naturligtvis positivt.

Även inom övriga produktområden, om man tittar på kraftliner–

–så har vi ganska låga lagernivåer, både inom bolaget och även totalt sett.

Samtidigt har man inom förpackningssidan lite press utifrån–

–att testlinerpriserna sjunker. Vi får se hur det påverkar kraftlinersidan.

Vad tror du om förpackningssidan framöver?

Det känns som en jättetrend ur miljöperspektiv.

–Är du fortfarande lika positiv? –Absolut.

Generellt har vi en jättepositiv trend för skogsindustrin.

Vi ersätter fossila och icke förnybara material med förnybara material från skogen–

–inom alla produktområden. Långsiktigt är det ett jättepositivt moment.

Kortsiktigt kan utbud och efterfrågan göra–

–att det blir störningar i den momentana prisbilden.

Tittar man på förpackningar... Det gjorde vi innan vi beslutade–

–att investera 7,5 miljard i världens största kraftlinermaskin i Obbola.

Vi bygger den investeringen på en väldigt hälsosam tillväxt–

–under de senast 15-20 åren på runt 3 % per år.

Grundläggande väldigt starka trender.

Har ni några frågor?

Det skulle vara kring plastutbytet.

Jag har varit i den här industrin i drygt 20 år.

Det har varit snackisen att den här potentialen finns–

–och sen har det aldrig riktigt synts i siffrorna.

Antagligen för att plastindustrin är duktig.

Är det annorlunda den här gången? Nu är det på riktigt–

–i och med EU-kommissionens nya lagar?

Känner man att kunder som tidigare använt plast nu vill använda papper?

Det är inte frågan om en revolution utan om en evolution.

Vi kommer att få stegvis ökad efterfrågan av förpackningsmaterial.

Men tittar vi från mitten på 90-talet och fram till idag–

–så har det varit en tillväxt på 3 % per år när det gäller kraftliner.

Det var en dipp 2009 i samband med finanskrisen.

Men redan året efter var man uppe på trendlinjen, 3 % i tillväxt per år.

Det har varit en väldigt stark efterfrågeökning.

Den drivs nog både av förnybarhet och möjligheten–

–att ersätta fossila material, plast och annat–

–men också av BNP-tillväxten, ökad befolkning och en ökad medelklass.

Det är den huvudsakliga drivaren runt förpackningsmaterial.

Sen är e-handel och annat en möjlig krydda på det hela.

Men underliggande tillväxt driver tillväxten inom förpackningsmaterial–

–och massa, skulle jag också säga.

Tack så mycket, Ulf Larsson.

Medan du lämnar studion ska vi andra titta på dagens rapporter.

Där ser vi bland annat SCA i toppen.

Aktien var upp nästan 5 %. Det har gått tillbaka lite.

Ahlstrom Munksjö ligger i botten bland de rapporterande bolagen.

Vi ska endast fokusera på skogsbolagen och skogsaktierna.

Christian Kopfer, hur står sig skogsaktierna i dag?

De levererar väldigt solida resultat.

Det har varit lite blandat.

Men SCA är ett bolag man nästan aldrig behöver vara orolig för.

Det är ett väldigt välskött bolag. Det brukar leverera i linje med–

–eller strax över förväntansbilden. Ett väldigt välskött bolag.

Men behöver man inte oroa sig för fallande massapriser?

Som Oskar var inne på så är massapriserna i Kina i botten.

De har till och med vänt upp lite på långfibermassa.

I Europa ligger de lite efter, men de följer den asiatiska utvecklingen.

Det ligger på så låga nivåer att de som har högst produktionskostnad i världen–

–förlorar pengar på att producera pappersmassa.

Det brukar inte vara uthålligt. Då brukar priserna krypa uppåt.

Det får vi nog se under första halvan av 2020.

Du har snuddat lite vid det, men håller du med? Behöver man inte vara så orolig?

Man är alltid orolig. Man är orolig när priserna faller.

Man vet inte hur långt ner de kan falla. Så fort de slutar falla-

–börjar man känna fast mark under fötterna–

–och då börjar man titta på när vändningen uppåt kommer.

Att den kommer i slutet av året känns mindre sannolikt.

Mer sannolikt är att det blir i början på nästa år.

En jättefråga är hur stark uppgången i massapriserna blir.

När man börjar titta på ny massakapacitet som kommer in globalt–

–så kommer det inte in nån ny kapacitet alls på långfiber.

Det finns nåt mindre projekt i Ryssland, men väldigt lite ny kapacitet–

–de kommande tre åren.

Vi kan väl titta på hur priset på långfibrig sulfatmassa ser ut.

Här har vi först skogsaktierna som har gått väldigt bra i år.

Holmen snuddar på 70 %.

Här är priset på långfibrig sulfatmassa, som vi ser faller. Men kanske bottnar.

Tänk på... Ja, det skriver ni också. Det ena är brutto- och det andra är nettopris.

Man brukar dra av ungefär 30 % från de europeiska priserna–

–och då ligger man väldigt nära de kinesiska priserna.

Det indikerar, precis som SCA var inne på under rapportpresentationen–

–att nedsidan i Europa borde inte vara så stor för de här nivåerna heller.

Är massapriserna det viktigaste att titta på när man analyserar skogsbolag?

Det är det man ska titta på för det rör sig först.

Massapriserna började falla i fjärde kvartalet förra året.

Prisnedgångarna på sågade trävaror följer efter.

Sist i cykeln kommer prisnedgångar på papper.

Man tittar på massan för att den ligger först.

Det är en ledande indikator.

Hur ser vedpriserna ut?

Det är intressant att i år har priserna fallit på produkterna.

Massa, sågade trävaror och kraftliner.

Samtidigt har kostnaden för ved stigit under hela året.

Där laggar kostnaden lite grand utifrån vad som händer på spotmarknaden.

Det är tre-nio månaders lagg i vissa bolag.

De har hamnat lite grand i en rävsax i år.

SCA köper kanske 50 % av sitt vedbehov externt.

Resten har de internt.

Men titta på Billerud som i princip köper allt externt–

–har det varit betydligt mer påtagligt.

Kommer kanske priserna på en del av deras produkter stiga nästa år–

–och vedkostnaderna falla?

En annan viktig sak att titta på är skogsmarkspriser.

Det har varit en del omvärdering av skog.

Det har flaggats för att det skulle komma.

Nu har vi fått svart på vitt i Holmen och i SCA

Christian, har det drivit Holmens uppgång?

Det är i varje fall en stor del av förklaringen.

I tillägg till det har Holmen köpt tillbaka egna aktier.

Holmen är en ganska illikvid aktie.

Det har fått ganska stor implikation på aktiekursen.

Men omvärderingen av skog är en nyhet som man har pratat om ganska länge.

För att sammanfatta det hela så har bolagen sagt att bokförda värden–

–ska vara lika med värden som de skulle få om de skulle sälja sin skog.

De värdena som skogsbolagen säger att de kommer att ha i böckerna–

–runt omkring det, är egentligen ingen nyhet–

–utan det är värden som har varit kända under ganska lång tid.

Det ligger värden i Sverige, kanske inte på stora skogstillgångar–

–men i varje fall på mindre.

Jag håller med... Det här har ju varit känt–

–att skogen är värd mer än den är bokförd till.

Samtidigt har man inte exakt vetat hur mycket mer den var värd.

Jag brukar jämföra det med investmentbolagen–

–som har haft onoterade tillgångar i sina böcker.

Man vet att de är värda mer än vad de är bokförda till.

Det är först när bolaget går ut och själva sätter svart på vitt–

–och ger oss den siffran som man får en kursreaktion på det.

Det har varit det stora temat både i SCA och Holmen–

–under hela det här året. Framför allt sen i somras–

–trots konjunkturellt motvind, så har aktiekurserna stigit–

–på grund utav omvärderingen. Man har stängt en del av värderingsgapet–

–kring just skogen.

Vad tycker ni om Holmens rapport? Vad det nånting där som var nytt?

Iggesund gick ju äntligen bra. Det är deras stora flaggskepp.

De har haft en del produktionsproblem de senaste kvartalen.

Det här kvartalet verkade det ha gått bra igen.

Det är kanske delvis bolagsspecifikt.

De fick ordning på produktionen. Men det återspeglar lite grand–

–att kartongmarknaden var lite stökig i slutet av förra året, i början av det här.

Det gjorde att produktionen inte kunde planeras tillräckligt bra.

Nu har de och Metsä Board flaggat för att kartongmarknaden är bättre.

Det möjliggör bättre produktionsplanering.

Då kan man köra maskinerna bättre och få ett bättre resultat.

Men om man har haft en uppgång på grund av uppvärdering–

–och återköpsprogram. Vad är det som skulle driva kursen framöver?

I det läget behöver nog industrin ta nästa steg.

Nu speglar aktiekurserna ganska mycket de värden–

–som bolagen har rapporterat i sina böcker.

Ska aktierna gå vidare uppåt bör det nog drivas av de industriella delarna.

Vad har ni för favoriter bland skogsaktierna?

Min favorit är SCA–

–på grund omvärderingspotentialen på skogen.

Jag tycker att det finns en liten bit kvar där.

Sen kan man diskutera om aktiekursen ska återspegla–

–det fulla marknadsvärdet på skogen. Hur stor ska rabatten vara?

Även om de har uppvärderat skogen, finns det väl en del dolda värden?

Där finns även massaexponeringen. När massamarknaden vänder–

–borde SCA-aktien gynnas av det.

Jag har "köp" på Holmenaktien på grund av skogsexponeringen.

Där är kanske inte samma trigger från massamarknaden.

På Nordea ser vi störst uppsida i Stora Enso-aktien.

Jaha.

De har också mycket skog. De har en skogstillgång–

–som ligger dörr i dörr med Billeruds Bergvik-AMF-affär.

Det ser vi...

Det som äger Stora och blev besvikna på grund av gårdagens rapport–

–och kursfallet... Vad säger du till dem?

Det är klart att deras outlook för fjärde kvartalet var en besvikelse.

Samtidigt är det en business som är lite slagig från kvartal till kvartal.

Stora Enso fick lite mer motvind ur det korta perspektivet.

Rent fundamentalt finns det mer dolda värden i den aktien.

Billerud, då, som också har haft det kämpigt?

Vad...? Hur ska man...?

Rapporten var bättre än väntat. Aktien tog ett litet skutt.

Man lever mycket från kvartal till kvartal med den aktien–

–givet att vi är inne i en fas där de startar upp sin nya kartongmaskin.

Då är det stökigt ett kvartal, går bra nåt kvartal–

–sen är det stökigt nästa...

Den aktien är inte riktigt "out of the woods yet".

Men...

Där finns två industrirörelser. Det ena är kartong. Det är stabilt.

Det borde gynnas nästa år av lägre vedpriser.

Det andra är pappersdivisionen där de säljer volatila, cykliska produkter.

Där har det varit prisfall i kvartal tre. Det kommer nog fortsätta i kvartal fyra.

Så att...

–Är kartong det stora i Billerud? –Det är 60 % av försäljningen.

Om man vill ta ett bet på plastutbytet vilket bolag ska man då köpa?

Antingen Stora Enso eller Billerud.

Vi har sett omvärderingar i SCA och Holmen–

–kommer de andra skogsbolagen att följa efter?

Enligt signalerna från Stora Enso–

–så föreligger ingen uppskrivningspotential på kort sikt.

Men som jag ser det...

Om marknaden vet hur skogen värderas i Holmen och i SCA–

–borde den också veta hur den värderas i ett annat skogsägande bolag.

Jag hänger inte upp mig lika mycket som Oskar på de bokförda värdena.

Marknadsvärdena i mina modeller skiljer sig inte–

–mot hur de var före uppskrivningarna i SCA och Holmen.

–Blir det lättare att räkna nu? –Det blir lättare för marknaden...

...att räkna och lita på siffrorna.

Det är väl annorlunda om jag säger att skogen är värd 276 kronor per kubikmeter–

–när det bokförda värdet ligger på 140-150–

–än om SCA själva säger det. Det mognar in lite...

Det är riktigt som Oskar säger.

Ta Ulf Larsson på SCA...

För ett år sen sa han att det riktigaste marknadsvärdet på skogen–

–ligger runt 270 kronor. Det beror lite hur man ser på det.

Bolagsföreträdarna var ganska öppna med–

–att det riktiga marknadsvärdet ligger långt över det bokförda värdet.

Jag känner att jag har fått lite mer skogsvett av er. Tack så mycket.

Börslunch är slut. Vi är tillbaka i morgon.

Då ska vi prata brexit.

Denna dag då SCA lyfter efter en stark kvartalsrapport fokuserar Börslunch helt på skogen. Detta görs tillsammans med skogsanalytikerna Christian Kopfer från Nordea och Oskar Lindström Danske Bank.

I programmet intervjuas även SCA:s vd Ulf Larsson.

Oskar Lindströms favorit inom sektorn är SCA medan Christian Kopfer föredrar Stora Enso.

Programledare: Matilda Karlsson

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.5%
NASDAQ-100 0.4%
NASDAQ Composite 0.4%

Vinnare & förlorare

AddLife 3.7%
Intrum Justitia 1.2%
Boliden 1.2%
Stillfront Group -0.8%
Sectra -0.8%
Karo Pharma -1.2%
Uppdaterad ons 09:15
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Väntade PMI-rekyler5:12

  Väntade PMI-rekyler

  De tyngsta makroekonomiska händelserna just nu analyseras av Handelsbankens Kiran Sakaria och EFN:s Ara Mustafa.

 • Amerikanska digitaliseringsvinnare16:38

  Amerikanska digitaliseringsvinnare

  EFN Marknad riktar blicken mot USA tillsammans med förvaltaren Joakim By från Handelsbanken. Förutom ett gäng spännande aktiecase diskuteras den amerikanska börsen med avstamp i presidentvalet. 

 • Japansk industri överraskar negativt4:01

  Japansk industri överraskar negativt

  Vita husets handelsrådgivare Navarro hävdade i går att handelsavtalet med Kina är över. Något som fick börser på fall. När president Trump senare dementerade uppgiften vände börsen upp. Regeringen vill ta in mer skatt från utländsk arbetskraft. Blandade PMI-siffror från Japan.

 • Förvaltarens molnfavoriter15:53

  Förvaltarens molnfavoriter

  EFN Marknad bjuder på en resa bland molnbolagen. Förvaltaren Johan Roslund från GP Bullhound går pedagogiskt igenom hela värdekedjan - från Microsoft och Amazon till Docusign och Okta.