Då är det game over för förbränningsmotorn

Välkommen till Börslunch torsdag 30 november.

Börsen handlas kring nollan och Elekta är upp drygt 2 %–

–på dagens kvartalsrapport. Även Hansa Medical–

–som gjorde en nyemission på 0,5 miljard, upp drygt 3 %.

Men dagens stora händelse är Opec-mötet.

Med oss har vi Alexander Jansson, förvaltare på CB Fonder.

Vilka är dina förväntningar på Opec-mötet?

Ur ett förnybart energi-perspektiv–

–är det intressantast att höra–

–hur kartellen tänker mer långsiktigt. Vilka beslut–

–som fattas och har stor inverkan långsiktigt–

–exempelvis kring prisbildningen.

Med oss direkt från Wien är råvarustrateg Martin Jansson.

Vilka är dina förväntningar på mötet?

Fokus är mer kortsiktigt här. Man diskuterar–

–om man ska förlänga med tre, sex eller nio månader.

Jag förväntar mig nio månader. Saudiarabien–

–har kommunicerat det och marknaden förväntar sig det.

Öppningskonferensen har precis avslutats. Vad sa man där?

Saudiarabiens oljeminister al-Falih–

–höll ett öppningsanförande. Han var "laserfokuserad"–

–på att genomförandegraden är hög.

Han lovade att den skulle bli ännu högre framöver–

–vissa länder släpar fortfarande efter.

Marknaden gillade talet och oljepriset öppnar uppåt.

Vid tidigare Opec-möten–

–har reaktionerna i oljepriset varit stora.

Förväntar du dig det även i dag?

Spänningen ligger i luften inför alla Opec-möten.

Opec brukar snacka upp priset–

–och piska upp förväntningarna. Mycket är inprisat–

–i dagens oljepris på över 60 dollar.

Många analytiker ser en nedsiderisk i dagens möte–

–eftersom marknadens förväntningar är så höga.

Om Ryssland inte kommer hela vägen–

–eller om man väljer nån form av "exit-strategi"–

–finns en risk på nedsidan i priset.

Presskonferensen hålls klockan 17.

Alexander, vill du ställa en fråga till Martin?

Hej. Du nämnde Saudiarabiens oljeminister.

År 2015 var han i ropet som alltid.

Den viktigaste frågan på hans agenda var solenergin.

Är den frågan uppe i dag?

Fokuserar Saudiarabiens oljeminister på det?

Nej, i dag handlar det enbart om olja.

Solcellerna i Saudiarabien är en stor fråga–

–men snarare för kronprinsen Mohammed bin Salman–

–som ska genomföra ett reformpaket–

–för att diversifiera ekonomin bort från olja.

Paketet har satts samman–

–av amerikanska managementkonsulter.

Man pratar inte om det här i dag–

–men att komma bort från oljeberoendet–

–är viktigt för Saudiarabien. De långsiktiga prognoserna–

–visar att den globala efterfrågan på olja planar ut–

–och sen minskar från år 2030 och framåt.

Stort tack till Martin, på plats på Opec-mötet hela dagen.

Vad säger du om beskeden från Wien?

Kortsiktigt är det svårt att uttala sig om dem.

Opec är en kartell. Kartellers syfte–

–är att hålla uppe priser på en artificiellt hög nivå.

Hur relevant är det med en kartell–

–som håller upp priset på dagens nivå?

Särskilt med hotbilden som finns.

Vi som sysslar med förnybar energi–

–och energieffektivisering frågar oss i stället–

–när vi ska börja diskutera "Osec"–

–Organisation of Solar Exporting Countries.

Det kan vara en akronym att suga på.

Verkligen. Vi får se vad som händer med oljepriset i dag.

Vad har hänt över tid och vilka slutsatser kan dras?

Grafen visar oljepriset, inflationsjusterat–

–uttryckt i 2014 års dollar.

Från 1860 finns ett långsiktigt jämviktspris–

–på 15–20 dollar per fat.

I dag handlar vi kring 50–60 dollar.

Priset var uppe i 140 dollar före finanskrisen.

Givet branschens utmaningar i dag–

–från energieffektivisering, sektorns teknikomvandling–

–energimarknaden blir en tekniksektor–

–är det inte troligt att oljepriset–

–ska ligga på Opecs artificiellt höga nivåer.

Det är ingenting nytt. Redan på 30-talet–

–skrev ekonomen Harold Hotelling en regel:

Allt som inte är förnybart ska prissättas.

Den dagen efterfrågan tar slut–

–ska hela utbudet vara sålt.

Med en artificiellt hög prisnivå på nåt–

–vars efterfrågan tycks gå mot sitt slut...

Opec kanske trodde ytterligare 100 år.

Men, som Martin sa, redan 2030–

–ser vi dramatiska förändringar i marknaden.

Då måste priset korrigeras–

–så att det sista fatet olja säljs–

–innan efterfrågan tar slut.

Regeringen har beslutat om ännu ett amorteringskrav.

Men vi håller oss till oljan.

Hur kommer grafens kurva utvecklas framöver?

Knappast nåt uppåttryck.

Möjligheterna eller riskerna finns snarare på nedsidan.

"Stranded assets", en råvara som ingen vill ha–

–vill man nog sälja under den tid det är möjligt.

När efterfrågan ännu finns.

Din graf har en dramatisk rubrik.

Vad visar grafen?

Teknikutvecklingen som också påverkar bilbranschen.

Transportsektorn är den intressantaste sektorn–

–för oljepriset. Därifrån kommer den största efterfrågan.

I den sektorn sker övergången till elbilar snabbt–

–och i grafen kan vi fokusera på de heldragna linjerna.

Den orange och den blå.

Vi närmar oss ett scenario där batteridrivna bilar–

–den blå linjen, blir billigare–

–än bilar med förbränningsmotor, den orange linjen.

Det "gyllene krysset" kommer runt 2020.

Då kommer batteridrivna bilar att vara billigare.

Kostnaden för att köra är också en faktor.

Men det här gäller motorn. Sen finns andra fördelar–

–med att köra en elbil. Det är betydligt roligare.

Och dessutom billigare.

På din ursprungliga graf såg man att "game-over"–

–infaller om cirka elva år.

Då bedömer man att alla elbilar–

–är billigare än bilar med förbränningsmotor.

Men det dröjer kanske inte så länge.

Teknikskiftena inom sol- och vindenergi–

–och batteriteknik har gått mycket snabbare än förväntat.

Oavsett tidpunkt, vilka blir konsekvenserna?

Att efterfrågan på olja minskar kraftigt.

Elbilsförsäljningens utveckling–

–tycks underskattas av analytikerna.

Grafen visar prognosen...

Linjerna visar Bloomberg, Opec och Exxon 2017 och 2016–

–hur efterfrågan har bedömts. Från 2016 till 2017–

–har prognosen för efterfrågan på elbilar–

–justerats upp väsentligt i samtliga fall.

Opec har gått från prognosen ingenting–

–till ett kraftigt skifte.

Det säger också en del om Opecs intressen–

–och den eventuella risken att ligga efter kurvan.

Det här har skett inom vind och sol de senaste tio åren.

Man har ständigt legat efter kurvan–

–utvecklingen är exponentiell, inte linjär.

Prisfallen är så kraftiga–

–att efterfrågan ständigt måste justeras upp.

Digniteten i omställningen är svår att förstå.

Kinas elbilsmarknad växer rekordsnabbt.

En förklaring är tuffare regler mot föroreningar.

Går även den utvecklingen snabbare än väntat?

Vi har sett liknande bilder från Indien i veckan.

Massor av skolor har stängts på grund av dålig luft.

Smogen är så hälsofarlig–

–att folk inte får vistas i miljöerna.

I Sverige har vi inte den problematiken.

Om man dessutom adderar en luft som inte går att andas–

–så kommer det att vidtas mycket kraftfulla åtgärder.

I Kina kan man förstås diskutera deras ledning–

–ur många olika perspektiv. Men har man såna ledare–

–så går beslut väldigt snabbt att implementera.

När man väl bestämmer sig implementerar man det direkt.

Det är ingen process utan är så från dag ett.

Även här ökar antalet elbilar. Som vi ser på grafen–

–är penetrationen under 5 %.

I Kina ska fem miljoner bilar rulla innan 2020.

Det finns en mycket tydlig strategi från Kinas regering.

Men det handlar även om deras egen överlevnad.

Man kommer få problem med uppror från befolkningen–

–som inte tolererar att människor dör av föroreningarna.

Man kan inte vara ute i naturen för att det är farligt.

Det kommer att vara prio att hantera de här frågorna–

–men även för att locka till sig arbetskraft utifrån.

Ingen vill ta risken att andas den här luften.

Så de här siffrorna kan mycket väl ligga i underkant.

Men Kina går ändå i bräschen.

Det är under 5 %. Hur hög kan penetrationen bli på sikt?

Om man tittar på trend- och paradigmskiften i branscherna–

–oavsett om det är smartphones eller platt-tv–

–så handlar det ofta om 10–15 år. Den klassiska S-kurvan.

När du når 5–10 % så går penetrationen nästan rakt upp.

Då handlar det om 10–15 år.

iPhone lanserades väl för ca tio år sen...

Miljöteknik blir alltmer intressant som investeringar.

Två av tre index är t.o.m. bättre än index.

Det här är de sektorer vi tittar på i Save Earth Fund.

Den är väldigt positiv ur vårt perspektiv.

När vi började 2008 så var det...

Det är bara en sektor som har levererat–

–överavkastning mot globala aktier. Det visar–

–att de sektorer som är på övre delen av den vita linjen–

–genererar en överavkastning mot världsindex.

I början var det en väldig differens mellan sektorerna–

–medan vattensektorn kontinuerligt år för år tickade på–

–och gav en lite bättre avkastning än globala aktier.

Stjärnorna som visar förnybar energi var överallt.

Tyvärr har de ofta legat på fel sida med underavkastning.

Miljöteknik, den vita pluppen, har från 2015 fram till nu–

–levererat ungefär den avkastning vi sett i vattensektorn.

Det är intressant att två av tre sektorer faktiskt–

–ur ett avkastningsperspektiv levererar som vi tänkt.

Kommer utvecklingen att fortsätta i liknande stil?

Däremot såg vi att förnybar energi inte har levererat–

–utan snarare har ganska stora problem och varit volatil.

Den branschen har en enorm prispress och strukturproblem.

Bolag som man köper i dag–

–kan om 20 år ge en ganska tråkig överraskning.

Du har en graf som visar prissambandet mellan–

–solpaneler och batterier. Vad kan vi säga om grafen?

De orangea trianglarna...

Det är en logaritmisk skala så det ser rakt och fint ut.

Drar man ut trendlinjen över tid så är varje dubbling–

–av produktionskapaciteten så faller priset på solpaneler–

–med drygt 20 % per år. Det har fått en fysisk lag:

Swansons lag, som säger just det.

För varje dubbling faller priset med ungefär 20 %.

Det här fortsätter bara. Det tar aldrig stopp.

De blåa trianglarna är priset på litiumjonbatterier.

De finns i elbilar och som storskaliga lagringsalternativ.

Det visar en liknande inlärningskurva även för batterier.

Om man tittar på vad som hänt med solenergi över tid–

–så ser man att det kan gå snabbt även för batteriteknik.

Framförallt som vi ser enorma investeringar inom sektorn.

Om nåt har betydelse för teknik så är det–

–ju högre efterfrågan desto lägre pris.

Faller batterier på grund av konkurrens från Kina?

Det är ett tecken på hur Kina har gått in–

–och ser det här som strategiskt viktiga områden.

Inom solsektorn har kineserna tagit över hela marknaden–

–och ser det som en viktig sektor.

Nu ser vi liknande tendenser inom batteriteknik.

Dels med avseende på produktionskapaciteten–

–och man satsar enormt mycket de kommande fem åren.

Man har även positionerat sig strategiskt–

–i och med att de här sakerna är beroende av råvaror.

Till exempel i Afrika med koboltgruvor.

Man har tagit ett helhetsgrepp över hela värdekedjan.

I Asien ser vi en stor utbyggnad av batterikapaciteten.

Det är framför allt Asien och Kina som är störst.

Bilden visar magnituden av skeendet på batterimarknaden.

De blåa staplarna är produktionskapaciteten 2016.

De vita är förväntad produktionskapacitet 2020.

De kapacitetsexpansionsplaner som ligger hos bolagen.

De orange trianglarna visar årlig tillväxt–

–i produktionskapacitet för respektive bolag.

Snittet ligger nästan kring 50 %–

–per år som man bygger ut produktionskapaciteten.

Av de här är alla egentligen asiatiska.

Panasonic samarbetar med Tesla och deras Gigafactory.

CATL är ett kinesiskt bolag.

Sen har vi koreanerna: LG och Samsung.

Men kineserna står för en klar majoritet–

–av kapacitetsutbyggnaden de kommande fem åren.

Vi har två grafer som visar prisutvecklingen.

Hur ser du på det här?

Den här grafen är ohyggligt intressant.

Den visar vad som händer på energimarknaden.

Det är just att det blir en tekniksektor.

Det här är priset på olika tekniker och råvaror–

–från 1992 fram till 2014. Alltså dryga 20 år.

För sol är det från 2007.

X-axeln stannar ungefär 1998.

Det är alltså så många år om man räknar från 2007.

Det intressanta här är att de övriga graferna–

–ersätter den gamla energin: gas, olja och kol.

Där har inte kostnaderna fallit under perioden.

Teknik, oavsett om det handlar om hårddiskar–

–processorer eller minneskort, faller kraftigt i pris.

Solsektorn har precis samma inlärningskurvor–

–som vi har sett inom it-sektorn generellt–

–med halvledare och så vidare.

De andra två graferna gällde batteriteknik–

–som följer mer vad som händer inom tekniksektorn.

Det är tydligt att konkurrensen ökar dramatiskt snabbt.

Vilka blir konsekvenserna?

De blir omfattande för teknikbolagen.

Det är generellt svårt att se vilka som blir vinnarna.

Det är lättare att se vilka som blir förlorarna.

Det är som PC för 30 år sen.

Det var relativt lätt att se vilka som var förlorarna.

De som tillverkade skrivmaskiner. Men inte lika lätt–

–att se vilka som var de bolagsspecifika vinnarna.

Vilka bolag och sektorer föredrar du?

Det här låter väldigt optimistiskt–

–vilket det är, men det skapar även väsentliga problem.

Det som är positivt för oss energikonsumenter–

–är att det kommer att bli mycket billigare.

De som säljer det här, till exempel Vestas–

–får också väsentliga problem av en enorm prispress.

Det har vi sett inom sol, som är hopplöst att investera i.

Nästan helt hopplöst.

Nu har samma utveckling kommit in i vindsektorn.

Det har varit stabilt med avseende på priserna.

Vind har blivit så billigt så att subventionerna upphört.

I stället gör man auktionsförfaranden i upphandlingarna–

–vilket har pressat priserna nedåt. Det är oroväckande–

–för bolag som tillverkar vindkraftverk, för nu börjar–

–sol och vind konkurrera ganska mycket.

Vi vet att sol är svårt att konkurrera med.

Det bara faller och faller i pris och finns ingen botten.

Börslunch är slut för i dag. Se oss igen i morgon.

Då gästas vi av Mattias Martinsson. På återseende.

Opec-mötet i Wien är i full gång och därför fokuserar Börslunch på energimarknaden i dag. Gäst är Alexander Jansson från CB Fonder.

I dagens program:

Vad händer med oljan?

Underskattar analytiker elbilsboomen?

Miljöteknik allt intressantare som investering.

Solpaneler och batterier har samma inlärningskurva.

Programledare: Stina Ollila.

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.2%
NASDAQ-100 0.6%
NASDAQ Composite 0.6%

Vinnare & förlorare

Uppdaterad tis 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier