Bästa bankaktien just nu

Välkomna till Börslunch tisdagen den sista april.

Stockholmsbörsen visar på rött i dag-

-den var ner 0,67 % sist jag kollade.

Nordea ligger i täten i nedgången, ner 3 %.

Men CTT rusar på en bra rapport. Jag brukar vara i Lund-

-och du i Uppsala den här dagen, så inte i dag.

Det var många år sen...

Men jag skulle gärna se mig själv som ung och fräsch...

Som Maths Liljedahl och Mattias Eriksson-

-två vittra bankexperter som är här.

Kanske inte "ung och fräsch", men...

Firar ni Valborg? Vi ska inte tala om det...

Dagens rapporter, en partystartare av rang. Här kommer de.

Nordea är ner, som sagt, och även Epiroc.

SEB är också ner, lite märkligt, tycker Maths.

Men CTT är upp 12 %, vilken raket.

Danske måste vi också gräva i. En kraftig rörelse.

Men först gräver vi i gruvan.

Epiroc rapporterade i dag. En stabil rapport, Mattias?

Epiroc växer starkt, omsättningen med 14 %.

Bäst av verkstadsbolagen.

Volvo växte organiskt med 12 %, också bra.

Annars är mycket drivet av valuta-

-men inte så mycket för Epiroc. Orderingången-

-som följd av ett tufft jämförelsekvartal, var svag.

Bättre än Sandviks rapport indikerade?

Epiroc har väl fått en optimistskjuts...?

Aktien gick bra inför rapporten-

-men siffrorna för Sandvik och Epiroc är ju bra...

Generellt för verkstadsbolagen visar siffrorna-

-och även deras uttalanden, att konjunkturen planar ut.

Aktien har gått starkt i år.

Så frågan är vad som ska driva den framöver?

Ja, det är motsägelsefullt.

Innan vi går över till verkstadsbolagen:

Är metallpriserna en risk i Epiroc?

Ja, de sätter humöret i hela sektorn.

En risk, eftersom metallpriserna till viss del-

-styrs av utbud och efterfrågan, men till stor del-

-av finansiell spekulation. Därför är det svårt-

-att äga den här typen av bolag över tid.

Särskilt Boliden och SSAB-

-som är mer insyltade i metallpriserna-

-men även Epiroc och Sandvik i hög grad.

I ett bredare grepp om verkstad tittar vi på din graf-

-som visar att verkstad är valutadopad.

Utan dopningen hade det inte gått lika bra.

Åtminstone...

Guida oss om vad vi ser.

De blå stapeln visar organisk tillväxt i kvartalet.

Q1 2019 jämfört med Q1 2018.

Epiroc sticker ut, Volvo växer starkt, Alfa Laval-

-som är sencykliskt... Miljöfokus som växer starkt.

I resterande bolag-

-driver främst valutan omsättningstillväxten.

Är det bara valuta som driver för SKF?

Ja. Det var ju minus på strukturdelen.

Växte med 3,5 % totalt, inklusive allt...

Ingen imponerande tillväxt för SKF.

Man får nog räkna med negativ organisk tillväxt-

-resten av året. Volvo får motvind-

-det har gått så starkt i USA, negativ orderingång-

-väldigt hög procentuellt, som kommer att pressa...

Men värderingen är också exceptionellt låg-

-jämfört med andra verkstadsbolag. Atlas och Epiroc-

-är högt värderade. Sen länge har det funnits skepsis-

-mot Volvo på grund av historiken-

-och rörelsekapital–förändringarna-

-som pressat kassaflödet.

Volvo var rejält nere för räkning under finanskrisen-

-men nu tycks de ha förbättrats strukturellt.

Nedgången som troligen kommer-

-blir nog lite grundare för Volvo nästa gång.

En räntespaning till Maths.

Vi blev av med en räntehöjning förra veckan.

Åtminstone tror många det.

Banker mår bra av högre räntor generellt.

Är det här ett stort eller litet problem?

För banker är det bra om räntan är positiv.

Nu betalar man ju för att sitta med pengar hos Riksbanken.

De vill gärna se att räntan åtminstone stiger till noll.

Och att ammunition finns kvar hos centralbankerna-

-om lågkonjunkturen kommer.

Vi hade gärna sett att räntorna steg högre och snabbare-

-men nu börjar det bli sent att höja räntan.

Vårt makroteam har skruvat ner förväntningarna-

-på en eventuell höjning. Kanske blir det ännu en senare-

-men inte fler.

Verkstad tappar stinget av valutadopning-

-och bankerna mår dåligt av dagens penningpolitik?

Dåligt och dåligt...

På marginalen negativt.

Räntehöjningen i januari förbättrade inlåningsmarginalen.

Men utlånings– och bolånemarginalen är pressad.

Den ökade konkurrensen ger utslag.

Vidare till dagens två rapporterande banker-

-tre, om vi inkluderar Danske. En positiv bankrapport-

-kom från SEB. Vad har SEB lyckats med?

De tar marknadsandelar och gör mycket rätt.

SEB är i samma segment som Nordea-

-men för Nordea går det sämre.

En reflexion från Maths.

Torgebys strategi när han tillträdde-

-var att bygga tillbaka SEB-

-till det banken alltid har varit.

En företagsbank ska vara bra på företagsutlåning-

-räntor, valutor, vara en investmentbank...

Misslyckades Falkengren med det?

Nej, men hon ville diversifiera mer in i "retail"...

Torgeby inser att banken måste ta en del investeringar-

-för att kunna vara på marknaden. Det levererar SEB på-

-i kvartalet. De starka siffrorna finns främst-

-i "large corporates" och "financial institutions".

Marknaden kan vara sur på kostnader-

-och de måste ta investeringar, kostnadsprofilen ökar-

-och de har inte meddelat när det kommer.

Jag tycker att rapporten är bra.

Provisions– och räntenettot var lägre än väntat.

Handlas SEB ner på det?

Till viss del räntenettot-

-men det var bättre än jag trodde.

Som Mattias nämnde kommer "deposit"–skjutsen direkt-

-men man prisar in räntehöjningarna-

-särskilt på "asset"–sidan långsammare.

Effekten av höjda bolånemarginaler "fade in"-

-alla höjde bolåneräntorna i slutet av december.

Jag blev inte överraskad.

Kommissionsnettot hos de andra bankerna...

De går in i 2019 med lägre "asset management".

Och kvartalet har varit svagt för "corp–affärer" och M&A.

Det slår igenom.

Av Svenska Dagbladet häromdan fick man intrycket-

-att SEB ska drabbas av samma öde som Swedbank snart.

Har du nån reflexion över det?

Tillkommer nåt nytt i rapporten?

Nej, inget nytt.

Jag talade med SEB om den rapport-

-som Svenska Dagbladet kommit över.

SEB tycker att delar av rapporten satts samman-

-för att dra egna slutsatser. Det blir rubriker...

SEB har varit i Baltikum. Bankens inställning är ödmjuk-

-till lagstiftningen om penningtvätt.

Financial Action Task Force bildades 1989-

-tror jag, av G7. Ingen bra lagstiftning-

-mot penningtvätt fanns.

Då kom internationella riktlinjer.

Den riktiga åtstramningen-

-kom med EU:s fjärde penningtvättsdirektiv 2017.

Tidigare var lagstiftningen rätt slapp.

Nuvarande lagstiftning kan inte appliceras...

I Sverige kom lagen om penningtvätt-

-in i straffrätten 2014.

Tidigare fanns en generell lag, banker kunde straffas-

-för allvarliga finansiella brott-

-men straffskalan var låg.

Browder anmälde saken till svenska Ekobrottsmyndigheten-

-som sa att det som hände 2007-2008...

SEB har följt lagen som fanns då-

-och därför blir det svårt med straffåtal-

-enligt svensk lag.

Intressant, men över till annat.

Nordeas rapport kom mer in som en besvikelse.

Vad gillar du inte med Nordea?

Intäktsutvecklingen är väldigt svag sen lång tid tillbaka.

Bedrövlig, även i det här kvartalet.

Länge har man hoppats på att det ska bli bättre.

Koskull har varit vd rätt länge. Nåt är fel med kulturen.

För stort fokus på kostnader och regleringar.

Och för lite fokus på att göra kunderna glada.

Det talas mycket om det, men för lite händer.

För en organisation är det tärande-

-att bara fokusera på nedskärningar. Man vill ju växa.

Det är svårt för alla banker.

I tio år har fokus legat på kostnaderna.

Håller du med om att det är fel fokus hos Nordea?

Ja, lite. Vi pratade ju just om SEB:s DNA.

Det är svårare att hitta Nordeas DNA.

Vi kan hålla med om att fyra banker har sammanfogats-

-och att man vill serva nordiska kunder.

Men man har inte en lika klar strategi, skulle jag säga-

-om man frågar sig varför...

Ordet du söker är "kökkenmödding", tror jag.

Det kan vara det. Varför ska jag vända mig...

Om du kommer hit som privatperson eller nytt företag-

-och så har du tio banker att välja på.

Du kan gå till Handelsbanken, Swedbank, SEB-

-Nordea, SBAB, Avanza... Varför ska du välja Nordea?

Det har jag lite svårt att svara på.

Varför ska jag just välja att...

En tydligare identitet behövs?

Jag tror att det även gäller i de andra nordiska länderna.

Nordea har ett ganska dåligt rykte i Danmark-

-och även i Finland, fast man flyttade dit.

Det behövs nån form av klar identitet.

Mattias, du har hoppats på ett turnaround–case i Nordea.

Det har sett billigt ut. Har du blivit mindre hoppfull?

Nej, men om man ska vara lite negativ-

-så känns det väl ungefär lika hopplöst som innan.

Men hopplöst är det väl inte.

Det finns ju hopp om att det ska bli bättre.

Men det är 30 000 anställda-

-och det är svårt när man ska fokusera på kostnader-

-i stället för roliga saker.

Sen kommer en ny storägare in, Cevian, och säger:

"Nu ska vi skära ännu mer kostnader."

Det är inte kul.

Vi ska blanda in resten av bankerna.

Jag är tveksam till att det är rätt medicin.

Avslutningsvis, så tror vi på Nordeas "cost guidance".

Om vi tittar på analytiker och investerare-

-så är det inte där problemet ligger.

Kostnaderna måste ner, men försäljningen måste öka.

Tittar du på dagens resultat och kvartalsmässigt-

-så krymper intäkterna fortfarande. Det är problemet.

Vi har en graf på bankernas första kvartal.

Kurserna har gått dåligt. Hur har det gått för...

Siffrorna i banken ska vi titta på.

Du skrev att... Här ser vi dem.

Det här är lite tillväxtsiffror för...

...för Q1 2018.

Avkastning på eget kapital är inte tillväxt-

-utan det är avkastning, enligt mina beräkningar.

Handelsbanken och Swedbank är oförändrat.

Det är tydligt negativt för Nordea och positivt för SEB.

SEB sticker ut. Ska man ha nån bank, så är det SEB.

Värderingen sticker inte ut heller.

Den positiva utveckling som banken har är inte inprisad.

Många frågar... Nu har Swedbank kommit ner mycket.

Det ser billigt ut. Vågar man köpa Swedbank?

Man får spekulera i om det blir en sanktion eller inte.

Jag är inte särskilt intresserad av det.

Swedbank är till ungefär två tredjedelar svenska bolån.

Det vill inte jag ha, så Swedbank är ointressant för mig.

Sen kan vi spekulera om böter och nedåtgående kurser.

Vi kan väl spekulera i Göran Persson och vd–posten?

Men det är ganska bra om vi tittar på Swedbank...

När det här kom upp-

-hade man en dålig kommunikation ut mot marknaden.

Man hanterade det bra mycket sämre än Nordea gjorde-

-som satte ut Casper i tv på kvällen och så vidare.

Göran Persson har erfarenhet från finansmarknaden.

Han har varit finansminister och suttit i en bankstyrelse.

Framför allt är han en bra talare och kommunikatör.

Det är nog vad Swedbank behöver. Man behöver nån-

-som talar till investerare och privatmarknad.

Det har han en bra erfarenhet av.

Han måste säga rätt saker också.

Det kanske underlättar också.

Jag tror att av de val som fanns... Han var en lågoddsare.

Du har tidigare gillat Swedbank.

Vad vill du se i Swedbank-

-för att du ska få tillbaka din positiva syn på bolaget?

Jag gillade i början av året att de var räntekänsliga.

Det var mycket "deposits" i svensk krona-

-och vi stod inför en räntehöjning.

Allt det som Mattias inte gillar.

Precis, jag gillar det.

Jag tyckte att Birgitte hade rätt strategi på banken.

Hon hade en ganska tydlig idé om vad hon ville göra.

Hon ville bryta det traditionella-

-med "retail banking" och "corporate banking"-

-och mer göra en produkt– och en distributionsplattform.

Jag gillade även deras digitala satsning.

Sen har jag alltid kommit på skam-

-av de AML–situationer som har kommit.

Min största oro är inte... Vi pratar om Baltikum-

-och tror inte att man hittar så mycket där.

Det "Uppdrag granskning" drog upp i sitt sista program-

-som var mer Ukraina, Janukovytj-

-och att det har skett betalningar till amerikaner...

Det är orosmomentet.

Så kallade "PEP", politiska...

Det är en jobbigare sak för mig att ta på just nu.

Jag vet inte hur länge den kan dras ut. Den kan ta år.

Det ser man i Danske Bank.

Det tar lång tid och är enormt tärande för banken.

Det går bara sämre och sämre.

Är det det vi ser i dag i rapporten?

Det är för mycket fokus på fel saker.

Är det här Swedbanks rapport om ett år?

Det kan det var. Det är risken.

Jag tycker att man ska skilja ganska kraftigt på...

I Danske Bank var det uppenbart-

-att man gjorde fel och det var medvetet handlande-

-av en del på verksamheten i Baltikum.

Jag tror ändå att de svenska bankerna...

Har man varit naiva? Har man blivit lurad? Ja, kanske.

Men det är nog ingen medveten handling bakom det.

Tack för det. Tiden har tyvärr runnit ut.

Börslunch är slut för i dag. Den 1 maj är det ledigt-

-men på onsdag är vi tillbaka igen-

-med Per Hedberg och Tina Lundmark.

Med de orden vill vi önska er en trevlig Valborg.

Börslunch firar Valborg med att prata banker och verkstad. Mattias Eriksson från Coeli och Maths Liljedahl från Handelsbanken analyserar bland annat SEB, Nordea, Swedbank, Epiroc och Volvo.

Programledare: Matilda Karlsson och Gabriel Mellqvist

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.8%
NASDAQ 100 0.4%
NASDAQ Composite 0.4%

Vinnare & förlorare

AddLife 2.6%
Boliden 2.3%
Hexpol 1.7%
Swedish Match -0.5%
Karo Pharma -0.9%
Hansa Medical -1.5%
Uppdaterad ons 09:33
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Väntade PMI-rekyler5:12

  Väntade PMI-rekyler

  De tyngsta makroekonomiska händelserna just nu analyseras av Handelsbankens Kiran Sakaria och EFN:s Ara Mustafa.

 • Amerikanska digitaliseringsvinnare16:38

  Amerikanska digitaliseringsvinnare

  EFN Marknad riktar blicken mot USA tillsammans med förvaltaren Joakim By från Handelsbanken. Förutom ett gäng spännande aktiecase diskuteras den amerikanska börsen med avstamp i presidentvalet. 

 • Japansk industri överraskar negativt4:01

  Japansk industri överraskar negativt

  Vita husets handelsrådgivare Navarro hävdade i går att handelsavtalet med Kina är över. Något som fick börser på fall. När president Trump senare dementerade uppgiften vände börsen upp. Regeringen vill ta in mer skatt från utländsk arbetskraft. Blandade PMI-siffror från Japan.

 • Förvaltarens molnfavoriter15:53

  Förvaltarens molnfavoriter

  EFN Marknad bjuder på en resa bland molnbolagen. Förvaltaren Johan Roslund från GP Bullhound går pedagogiskt igenom hela värdekedjan - från Microsoft och Amazon till Docusign och Okta.