”Börsen är extremt högt värderad historiskt sett”

Välkommen till Börslunch onsdag 3 maj på efn.se.

Börsen faller 0,4 ungefär.

Men Danmarks stolthet Novo Nordisk stiger hela 7 %.

Vi är inne på ännu en rapportdag, men lite lugnare.

Bilias vd Per Avander är här. De rapporterade i går.

Det såg ut som en hygglig rapport.

Det var en hygglig rapport med en positiv påskeffekt.

Påsken är ju i april nu.

Serviceaffären sticker ut positivt.

Plus 58 miljoner kronor.

Det vi oftast mäter är den underliggande tillväxten–

–som var +5 % i Sverige och Norge.

Serviceandelen är ungefär 20 % av kvartalets omsättning.

Ungefär som förra året. Går den andelen att öka mer?

Vi vill ju växa och ta hand om det äldre bilbeståndet.

Vi har ofta en lojal kund tills bilen är sex-sju år.

Men vi vill också jobba med de äldre bilarna.

Vi har sett fantastisk bilstatistik–

–med nybilsregistreringar upp i 40 månader i rad.

Nu fick vi en liten påskeffekt.

Hur orolig är du att vi har nått toppen?

Bil Sweden säger att marknaden ska gå ner något.

Då pratar vi om från rekordår, från 372 000 bilar 2016–

–till 360 000 bilar i år.

Hittills är marknaden upp 3 % de första fyra månaderna.

Vi har stora orderstockar som märks i Q2 och Q3.

Så det ser positivt ut?

Jag har en fråga om Europa.

Ni började där senare än i de nordiska länderna.

När tror ni att ni kan växa i marginalerna–

–till Sverigenivå i Tyskland, Luxemburg och Belgien?

Det kommer att ta tid.

I Tyskland är det en oerhörd prispress på nya bilar.

I Belgien hade vi en svag orderingång under Q1.

I Luxemburg, som är en stark marknad för BMW–

–följer vi vår plan till punkt och pricka.

Så det är mindre prispress i Luxemburg.

Västeuropa är fortfarande en relativt liten andel.

Norge och Sverige dominerar.

Ni har gjort en del förvärv, inte minst i Tyskland.

Hur ser ni på fortsatt expansion?

Vi har en plan att växa, men för i år och nästa år–

–vill vi främst växa i Belgien och Luxemburg.

Det har varit vår strategi i Sverige och Norge.

När vi blir tillräckligt stora på ett varumärke–

–bör vi hitta centraliseringar och synergier–

–om vi jämför med konkurrenter som ofta är familjeföretag.

Peter, du gillar bilar.

Jag älskar bilar. Några som Bilia säljer tycker jag om.

Vi pratade om den svenska marknaden.

När allt blir all time high kan man inte gå bättre.

Men om man ser på faktorer som styr bilförsäljningen–

–finns det två tunga: räntan och bränslepriserna.

Om man inte, som Riksbanken ju har lovat, tror–

–att vi ska drabbas av stigande ränta det närmaste året–

–och heller inte tror på kraftigt stigande bränslepriser–

–så vet jag inte vad som kan bromsa det framrusande tåget.

Svensk bilmarknad är bland det starkaste jag har sett.

Du snabbt sa: "Bil Sweden säger..." Vad tror du själv?

Det blir ett starkt år i år också, liksom nästa år.

Vi ser att företagsmarknaden är ganska stabil över tid.

Det lite volatila i vår bransch är privatpersonerna.

Men nu har vi ju privatleasing–

–som gör att man kan budgetera sina bilkostnader–

–vilket kanske kan göra privatmarknaden lite stabilare.

Privatleasing upplevde jag på 80-talet.

Det var så där att om man inte fick lån–

–fick man privatleasa en bil–

–och man fick ingen avdragsgill ränta.

För mig är det en varningssignal.

Nåt som har dykt upp de senaste två åren.

Det känns som en toppsignal.

När de som inte borde köpa bil för att de inte har råd–

–ändå köper bil, då det går att fixa till finansieringen.

Finns det inte en stor restvärdesrisk?

Får ni inte tillbaka bilarna när marknaden går ner?

Det finns en restvärdesrisk i affären.

Jag var också med på den tiden.

Då var det de sämsta betalarna.

I dag började privatleasing med–

–att yngre generationer som måste spara–

–och ha 15 % till boendet–

–inte ville lägga pengar i bilaffären.

De vill betala en månadskostnad.

Det började med en yngre generation och spred sig.

För Bilia är det en bra produkt som är paketerad.

Vi får serviceavtal, däckhotell–

–och en kund som byter bil efter tre år.

Staten fipplar ju med koldioxidskatter och grejer.

Med de siffror jag räknade med–

–så är det betydande värdefallsrisker–

–i bilarna ni har leasat ut.

Vem står för värdefallsrisken–

–om staten genomför omfördelningen av koldioxidskatter?

Det beror på varumärket.

Ibland tar fabrikanten risken och ibland Bilia.

Men ytterst få privatpersoner tar risken i restvärde.

Tack för att du kom hit, Per.

Nu har vi annat att prata om. Tack.

Men vi fortsätter på biltemat.

Det kom en del statistik i går.

Vi börjar med svensk statistik över nyregistrerade bilar.

Det var en påskeffekt, men vi ser en nergång i april.

Vi såg samma statistik för USA i går–

–där det också var svagare än året innan.

Vi såg också flera bolag i USA–

–som rapporterade negativ tillväxt, ännu sämre än väntat.

Är det en varningssignal?

I USA är det det. Marknaden där har varit vrålstark–

–under nästan sex år.

Men nu har den mattats och är på rekordnivåer.

Nu växer den egentligen inte längre.

Det kan man nog delvis koppla till–

–att räntan i USA har stigit.

Men samtidigt är övrig detaljhandel i USA väldigt stark.

Den har tagit fart, så de kanske slutar köpa ny bil–

–efter att ha gjort det i sex års tid.

I stället köper de mer annat.

Det kan vara en omfördelning av konsumtionen i viss mån.

Men helt klart har haussen på USA:s bilmarknad stannat av.

Det har pratats om en lånebubbla i USA:s fordonsindustri.

Har ni läst om det?

Så stora är normalt inte krediterna i en ekonomi–

–relaterad till bilar. Det kan inte skapa en bankkris.

Det handlar om att de har sålt väldigt bra.

De ligger på väldigt höga försäljningsvärden.

När räntorna stiger, som de har gjort i USA, då direkt...

Det är den näst mest räntekänsligas produkten–

–efter bostäder.

Då agerar vi enligt det, drar tillbaka lite–

–och tar inte risker som vi gjorde för ett år sen.

Men det här med USA.

Det utländska ägandet i Bilia har gått ner mycket.

Amerikaner kanske är rädda för samma sak som i USA–

–med press även på begagnat-priser.

Vi kan se på hur Bilia har gått i år.

Kan det ha gått sämre på grund av utlänningar?

Har det gått för bra innan?

Ni måste ta en längre graf, från 2012.

Vi ville ha dramatik.

Men sen 2012 har utvecklingen varit fantastisk.

Och om man är utlänning börjar man kanske bli orolig–

–över konsumtionen i Sverige.

Man förstår inte. Han pratade om privatleasing.

Jag som fransman tycker att bilservice i Sverige är dyrt.

Det är en fördel att privatleasa en bil.

Den fördelen finns ingen annanstans i världen.

Det hjälper dem mycket.

Men om man är utlänning–

–och ser en massa nya BMW och Mercedes–

–tror man inte att det kan fortsätta.

Ska man köpa Bilia och Mekonomen? Hur ska man agera?

Jag köper gärna Mekonomen.

De är inte exponerade mot nybilsförsäljningen.

Och så kan det amerikanska bolaget öka sin andel också.

Bilia är mer välskött än Mekonomen.

Mekonomen har vissa styrproblem.

De var ju i en fas av expansion via förvärv i många år.

Det känns inte som om de lyckas integrera dem så bra.

De har effektivitetsproblem. Det ser jag inte hos Bilia.

Det är en solid verksamhet som har funnits länge–

–med i mina ögon bra varumärken.

Men en fantastisk cash flow-business.

Och det är inte så mycket konkurrens.

Förra veckan rapporterade Stora Enso.

Aktien föll på rapporten.

Adolphe tycker att det är ett intressant case.

Det handlar mycket om kartonger.

Ja, de har ändrat strategi sen fem-sex år tillbaka.

De har tonat ner på papper–

–och gått upp i packaging, kartonger och massa.

Det ska stå 2006 vid det första cirkeldiagrammet.

Och det börjar ta fart. Det är första kvartalet på fem år–

–där den organiska tillväxten är på plus: +2 %.

Det ser spännande ut och är jättebilligt.

Om vi ser på värderingen mot nordiska peers–

–kan vi se en rejäl rabatt. Prickarna är genomsnitts...

Vi har snitt för ev/ebitda under tio år.

Och Stora Enso är ganska...

Vi kan även se på bolag längre ifrån oss.

Då ser vi samma trend.

Ja, och eftersom det har varit...

När man ändrar strategi från papper till packaging–

–så kostar det mycket.

När man köper bolag som fokuserar på papper–

–vill man ha en safe dividend då de har mycket assets.

Kommer omvandlingen att ge bättre tillväxt framöver?

Bättre tillväxt, cash flow och balansräkning.

Men ingen tror på det just nu. Om man ser på värderingen.

Adolphe "the contrarian".

Bilia och Stora Enso har rapporterat.

Men även i dag har vi några rapporter.

VI ska se hur det har sett ut hittills.

Det här är vinsttillväxten per kvartal för hela börsen.

Det ser jättefint ut.

Sen har vi vinsttillväxten relativt estimaten.

Rapporterna har slagit estimaten.

Ändå pratar man om höga förväntningar inför.

De var nog inte så höga.

Medianvärdet indikerade en vinstuppgång på 10 %.

Det blev bättre, ungefär 14–15 %.

Jag pratar gärna om medianvärde–

–för när Ericsson kom med ett resultat på –15 miljarder–

–så blir det svårt att prata om det summerade.

Men det är en stark rapportperiod, hur jag än mäter.

Även om jag hade en blygsam framtoning angående börsen–

–så är den klart bättre än jag hade väntat mig.

Även förra kvartalet var ganska bra–

–så trenden ser bra ut.

Finns det nåt som är negativt? Har ni sett nån signal?

Alla pratar om hur bra den är.

Det har också varit en positiv effekt från påsken.

Ingen förstår riktigt, men några dagar kan ge stor effekt.

Den svenska kronan är fortfarande ganska låg.

Det hjälper kapitalvarusektorn extremt mycket.

Så man måste hålla koll på bristen på påsk nästa kvartal.

Positiva valutaeffekter sticker i min analys ut–

–som den viktigaste enskilda faktorn.

För när vi har den dollar- och euroutveckling vi har haft–

–det första kvartalet jämfört med för ett år sen–

–så adderar det till vinsterna. Sist vi hade det så här–

–var när dollarn drog i väg uppåt 2014–2015.

Så valutaeffekter har en tydlig inverkan.

Vilken magnitud pratar vi om?

Jag skulle ta bort en tredjedel av tillväxten–

–om vi hade haft... Absolut på resultatet.

Om vi hade haft neutrala och inte positiva valutaeffekter.

Men tillväxten på orderingång–

–och omsättning har varit bra.

Orderingång får vi ju bara i verkstadsbolag.

Den siffran blir nästan alltid cykliskt orienterad.

Om vi ser på omsättningen relativt prognoserna–

–så är det fortfarande bra–

–men där är inte "slå prognoser-intervallet" lika högt.

På omsättningsnivå är det bra, men inte som på vinstnivå.

Jag vill också lyfta fram att konjunkturen i Europa–

–under två års tid har förbättrats successivt.

Det gäller alla länder, och främst lokomotivet Tyskland–

–som är en viktigaste europeiska marknaden.

Frankrike kommer, men ligger lite efter tyskarna.

Och sen har de exportorienterade bolagen–

–gått igenom en period med stora omstruktureringar.

Dels har de fått bättre effektivitet–

–och slipper nu omstruktureringskostnaderna.

Det hjälper till att lyfta vinsten.

Finns det nån risk att det drar i väg för mycket?

Att man räknar fel på påsken igen?

"Fel på påsken"? Det är bara en effekt.

Det är ett par tre procent. Ingen stor felmarginal.

Om inte dollarn fortsätter uppåt ytterligare–

–så ebbar den tillväxthjälpen ut.

Om det är en tredjedel kan vi plocka bort en 4–5 % där.

Konjunkturen i Europa fortsätter nog att vara stark.

Även ECB har ju, liksom Riksbanken, utlovat–

–låga räntor för i alla fall nästkommande år.

Det är en extremt viktig faktor.

Du har haft en försiktig börssyn.

Vad landar den i nu, efter rapportperioden?

Det man inte ser i kurvorna och i vårt samtal–

–är hur börsen är värderad.

När vi ser på olika värderingsparametrar–

–så är börsen historiskt sett extremt högt värderad.

Den är hög även i förhållande till inflationstakten–

–men fortfarande låg om vi räknar till räntenivån.

Så länge man tror på extremt låga räntor–

–kan man våga se aktier som ett bra placeringsalternativ.

Den dag man, som i USA, börjar misstro de låga räntorna–

–då bör man nog vara försiktig.

Det är svårare att hitta bra idéer i dag.

Men om man ser på Europe Stoxx 600 och avkastningen–

–ligger man på 3 % eller lite mer.

Man kan köpa en fransk 10-årsobligation till 0,8 %.

Så skillnaden är enorm.

Jag förstår varför folk investerar i aktier.

Om du ska förvalta pensionskapital–

–och har en pensionsskuld som stiger 2,5–3,5 % per år–

–och en snittavkastning på en obligationsportfölj på noll.

Om du ska få nån avkastning som matchar skuldtillväxten–

–måste du in i aktier.

Alla som förvaltar pensionskapital sitter i samma sits.

Det mer eller mindre trycker in pengar på börsen.

Och även om du tycker att det är farligt–

–och risknivån ökar, så vill du inte ta ut dina pengar.

När det faller, då faller det stort.

Det tar vi nästa gång.

Härligt med gäster som vill prata på.

De ville inte prata om Eltel men det vill Claes Folkmar–

–som vi har en intervju med i eftermiddag om Eltel.

I morgon kör vi utökad Börsfrukost–

–med Simon, Jesper och Ellinor.

Sen är vi tillbaka med Cinnobers vd i Börslunch–

–och två bra gäster. Välkommen då.

Bilias kvartalsrapport som kom i går kommenteras av bolagets vd Per Avander. Peter Malmqvist från Remium och Adolphe Baraderie från Handelsbanken snackar bland annat om nybilsregistreringar och Stora Enso.

Ämnen:

Intervju med Per Avander, Bilia.

Nedgång för bilförsäljningen.

Bilia vs Mekonomen.

Stora Enso köpvärd.

Vinsttillväxten på börsen.

Rapportresultaten slår estimaten.

Programledare: Jesper Norberg och Charlotte Stjerngren.

 • Spararnas aktiefavoriter i sommar15:41

  Spararnas aktiefavoriter i sommar

  Hur agerade spararna under sommaren och vilka var de viktigaste ekonomiska händelserna? Börslunch sammanfattar sommaren med hjälp av Johanna Kull från Avanza och Michael Livijn från Nordea.

 • 10:29

  "Värre än det värsta vi befarat"

  Den turkiska liran har fallit stort den senaste tiden och president Erdogan vidhåller att låga räntor är det Turkiet behöver nu. Emre Akcakmak, förvaltare på East Capital Turkiet, håller inte med.

 • 4:04

  "Erdogan har kniven mot strupen"

  Krisen i Turkiet står fortsatt i fokus. Från Kina har vi fått oväntat svag statistik. De viktigaste händelserna på finansmarknaderna med valutastrateg Lars Henriksson.

 • Så het var börssommaren16:00

  Så het var börssommaren

  När Börslunch är tillbaka efter sommaruppehållet snackas det bland annat om Pandora, Life Science, Netent, H&M, Assa Abloy och Ahlsell. Och så summeras givetvis sommarportföljerna.

Börsindex

OMX Stockholm 30 -0.2%
NASDAQ-100 0.6%
NASDAQ Composite 0.7%

Vinnare & förlorare

Vitrolife 1.9%
Husqvarna 1.8%
Electrolux 1.3%
Balder -4%
THQ Nordic -5.1%
Paradox Interactive -27.9%
Uppdaterad tis 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Probis vinst stiger3:41

  Probis vinst stiger

  De senaste och viktigaste börsnyheterna med Matilda Karlsson och Johan Fohlin.

 • Erdogan vägrar gå Trump till mötes2:21

  Erdogan vägrar gå Trump till mötes

  Turkiska liran slår nytt bottenrekord, vilket ger spridningseffekter till andra valutor. Svensk Mäklarstatistik pekar på en stabilare bomarknad. Dagens viktigaste makrohändelser med chefstrateg Claes Måhlén.

 • Sommarens statistikskörd pekar på ökad tillväxt3:43

  Sommarens statistikskörd pekar på ökad tillväxt

  Stämningsläget i svensk ekonomi är starkare än vanligt, bomarknaden har stabiliserats, och Riksbanken fortsätter att signalera en höjning i slutet av året. Kiran Sakaria, strateg på Handelsbanken, sammanfattar den svenska makrosommaren.

 • Rekordkvartal för Ferronordic2:50

  Rekordkvartal för Ferronordic

  Catena Media missar förväntningarna. Tesla träffar rådgivare för att diskutera avnotering. Cristina Stenbeck lämnar Tele2:s valberedning.