”Boliden är en vinstmaskin utan dess like”

Välkomna till EFN Börslunch måndag 3 juni.

Efter en stökig maj tycks stöket fortsätta i juni.

Börsen är ner runt 1 % och i botten av storbolagslistan-

-finns Boliden och SSAB.

Och vi sätter tänderna just i gruvindustrin-

-tillsammans med Johannes Grunselius-

-och Peter van Berlekom. - Välkomna. Det var ett tag sen.

Ett halvår sen.

Gruvor i botten en sån här skakig dag-

-följer det skolboken?

Ja.

Jag instämmer.

Straffas inte branschen för hårt i orostider?

Börsen är likviditetsdriven nu och det är "risk off".

Då säljer man mest cykliskt-

-och bolag som inte rår över sitt öde.

Vi återkommer till det.

Kanske finns nåt köpcase i gruvan ändå?

Värderingen på de här bolagen är låg.

Men det hjälper sällan när sentimentet är dåligt.

Det är sällan ett argument för att köpa en aktie.

Billiga gruvbolag, men oroliga tider.

Då avstår man kanske ändå.

Vår första graf ser ut så här.

Boliden tillsammans med internationella "peers".

Rätt motigt. Vad ska man säga initialt?

Boliden har åkt på mycket stryk.

Men en period 2016-2017, gick bolaget väldigt bra-

-så man kommer från en högre nivå.

Men man straffar Boliden för hårt.

Boliden är inte bara gruvor, utan 35-40 % smältverk-

-med en mer robust intjäningsmodell.

En hel del guldexponering, runt 15 %-

-av Bolidens vinst är guld.

En hedge?

Ja, och vinstestimaten har inte ändrats.

En "derating" av Boliden och sektorn.

Vår graf visar metallpriser-

-över en tioårsperiod.

En annan graf visar metallpriserna.

Här ser vi Lundin Mining och några andra gruvbolag.

Där har vi metallpriserna.

Zink sticker ut på bilden.

Men 2015 och 2016 var zink nedtryckt-

-kanske prisnivåer på 1 600-1 700.

Alla är nog överens om att de nivåerna-

-inte är uthålliga. Det var "overshooting" den perioden.

Glencore är en ledare i zink.

Just då stängde de kapacitet för att stödja priserna-

-det fick ett enormt genomslag. Fundamenta på utbud-

-och efterfrågan ändrades när tre stora zinkgruvor-

-blev utbrutna. Från en låg nivå...

De andra basmetallerna, nickel och koppar-

-är inte så uppblåsta-

-i relation till industrins intjäning.

Dagens priser är lätta att härleda-

-till teoretiska resonemang om var priserna bör vara.

Guldet har varit stabilt, som sig bör-

-eftersom det snarare är en valuta än en metall.

Boliden har mycket zink. Är det deras akilleshäl?

Nej, snarare nån sorts länderrisk.

Och att man inte vill betala upp för vinster i Sverige.

Derating på aktien. Förut sa man 11 gånger vinsten-

-på ett så lätt mått som p/e–tal. Valutan är svag-

-och vinsterna håller, så nu betalar de 9 gånger.

Det går blixtsnabbt.

En snabbsnickrad graf visar relationen-

-till bilden av vinst i Boliden och börskursen.

Direkt från Bloomberg, tror jag. Berätta lite om den.

Den kräver en liten förklaring.

Vinstförväntningarna är den röda kurvan-

-vinst per aktie från 2016...

Den är nere på runt 16 kronor-

-och 2018 hamnar den på runt 26 kronor.

Förväntningar under hela den perioden-

-på vinsterna 2018. På kursgrafen, den vita, ser man-

-att kursen går före.

Marknaden är tidig i både upp– och nedgång.

Bland annat när det såg ut som bäst 2018...

Jag minns att förre vd:n Lennart Evrell-

-sa att det gick bra i början av maj 2018.

Efter det dök kursen 30 % småningom.

Kursen tog till sig nedgången.

Men visar grafen att vinstestimaten snarare ska ner-

-än att kursen ska upp?

De brukar mötas i olika perioder, men det kan ligga fel...

...en lång period. Det indikerar det.

En viss toppformation syns under fjolåret.

När ska man köpa Boliden? När alla är negativa?

Ja, man ska inte vara rädd att köpa-

-när det verkar kämpigt. Man får inte missa att Boliden-

-gynnas starkt av den svaga kronan-

-och den starka dollarn. Peter nämnde-

-att utländska investerare kanske inte ger-

-multipelexpansion på grund av vinsthöjningen.

Men halva Bolidens vinster produceras i Sverige.

Konkurrenskraften höjs kontra liknande bolag.

De gynnas av den svaga kronan, absolut.

Boliden har åtminstone lyckats leverera värde.

Absolut.

På grund av förvärv och investeringar.

Men vi får se om marknaden har rätt-

-när den handlar ner Boliden. Men i min bok-

-verkar vinstutsikterna på tre år inte sämre-

-än för ett par månader sen.

Boliden inklusive utdelningen. Några extrautdelningar-

-och inlösen har kommit de senaste åren. Boliden-

-har starkt "outperformat"-

-korgen av underliggande metaller.

Boliden mätt i dollar, ingen krondopning.

En schyst jämförelse.

Slutet av 2015 till 2016 gav den svaga kronan genomslag-

-i vinsterna. 2016 förvärvades Kevitsa–gruvan-

-för runt 6 miljarder. Facit blev att gruvan-

-genererade 900 miljoner på ebit–nivå.

En låg multipel för den fina gruvan.

Bolidens filosofi är att inte-

-följa flocken av andra gruvbolag.

Bolidens styrelse är intakt och senior.

Ett jättebra betyg.

Ja, att de vågar gå emot marknaden-

-och kortsiktiga aktieägare.

I år bevisas det av att Boliden är ensamma-

-om en rekordhög capex. Övrig industri-

-är rätt blygsam i capex.

Vinsttrenden är det som dämpar det här.

Toppvinster.

När vinsten inte stiger har kursen svårt att lyfta.

Men det är för billigt i dag med den intjäningen.

Boliden har mer eller mindre gjort allt rätt.

En liknande graf finns för Lundin Mining.

Skillnaden syns. Lundin följer metallpriserna närmare.

Lundins aktiekurs har påverkats av förvärv-

-och avyttringar. 2014 köptes bolagets största tillgång:

Candelaria. En nivå med relativt höga priser.

2015, 2016 sjönk kopparpriserna-

-och tillgångarnas värde följde med ner.

Bolaget har investerat starkt i den här tillgången-

-de senaste åren. 2017 klev man av-

-koppar– och koboltgruvan i Tenke, Kongo.

Huvudägaren ville göra en "exit"-

-som Lundin Mining följde med i.

Man fick drygt 1 miljard i "cash" som användes-

-för att köpa en större gruva i Brasilien.

Förvärvet kom för bara nån månad sen.

Som ett bättre fastighetsbolag...

Bolaget är M&A–intensivt.

Aktien blir en "proxy" på kopparpriset-

-70-80 % av exponeringen är mot koppar.

Ska man ge premium eller rabatt för förvärvsstrategin?

De har ett bra team på plats-

-som verkar vara bra på att bedöma M&A–marknaden.

Långsiktigt är det nog en rabatt-

-för ägare vill veta vad bolagen gör.

Lundin Mining förväntades vara ett utdelnings–case-

-för ett halvår, ett år sen...

Man kunde spetsa till det. Att köpa 1 dollar-

-för 60 cent, det fanns en rabatt mot substansvärdet...

I stället köpte de en gruva i Brasilien. Lundin Mining-

-är mer beroende av metallpriser än Boliden.

Nästa graf följer capex–cykeln.

Stora gruvbolag, vinster och investeringar.

Investeringarna har sjunkit.

Jag har indexerat den globala gruvsektorns ebitda.

Investeringsnivån i 40 stora bolag har indexerats-

-och jag har tittat på nån form av råvaruindex.

Prognoserna för 2019, 2020 är relativt blygsamma.

Relationen capex mot ebitda i den totala industrin-

-ligger på 30-35 %. En låg relation i förhållande-

-till en tioårsperiod. 2012-2014 var relationen 60-70 %.

Industrin har nog en investeringsskuld.

Utdelningar har prioriterats framför investeringar.

Kanske stiger investeringarna rejält i den här industrin.

Givet att metallpriserna inte kollapsar.

Bra för Epiroc och Sandvik.

Kommer fler investeringar för att kassa finns?

Bra balansräkningar finns. Hela industrin-

-har bra kassaflödesgenerering.

Börskurserna mot kassaflödena...

15 % "free cash flow yield".

Aktieägarna i de här bolagen: Anglo American, BHP och Rio-

-vill nog ha mycket utdelningar. Men utrymme finns-

-både för generösa utdelningar och mer investeringar.

Vid oroliga tider som nu, drar gruvbolagen öronen åt sig?

Ja, inget gruvbolag belönas av aktiemarknaden-

-om de gör en "greenfield investering"-

-med fem års ledtider.

Det intressanta med den här industrin-

-beroende på metall, finns 2-4 %-

-underliggande efterfrågetillväxt.

Men det är ändliga resurser, förstås.

Man måste nyinvestera för att ersätta det man bryter ut.

Bolagen måste nog investera mer framöver-

-för att produktionen inte ska sina.

Nästa graf visar att gruvindustrins lönsamhet sjunkit-

-på senare år. Jag tror att det är en...

Jag har justerat det, så det vi ser-

-är underliggande ebit genom sysselsatt kapital-

-eller totalt investerat kapital. Stora avskrivningar-

-har jag lagt tillbaka, de har varit massiva stundtals.

Boliden har en fin trend.

Bolaget låg efter den globala gruvindustrin-

-men nu ligger man över den.

ROS 2018 på kanske 18 %. Imponerande, även jämfört med-

-andra nordiska industribolag.

Det krävs hög lönsamhet i industrin när det går bra.

För det finns risker vi inte känner till.

Vill man ha extra lönsamhet i den här typen av bolag?

Absolut.

Koppar är den enda råvaran med Nobelpris i ekonomi-

-för att den kan förutsäga världsekonomins...

Kanske stämmer det inte...

Instämmer du? Koppar och PMI tycks gå hand i hand.

Kopparpriset stod i 6 500 för några månader sen.

Nu står det i 5 800. Ingen extrem nedgång-

-men i nyheterna känns det dramatiskt.

Inköpschefsindex i USA har varit fallande-

-de senaste månaderna. Svagheten i de flesta metallpriser-

-är nog kopplade till försämrat sentiment-

-men också att vi ser det i inköpschefsindex-

-och Kinas fallande PMI.

Hur passar den här grafen i vårt resonemang?

Verkar billigt, men på väg ner... Vågar man köpa nu?

Vilken är den långsiktiga intjäningen-

-och vad vill marknaden betala för såna här bolag?

Kursen speglar de rimliga förväntningarna bra.

I det här läget har Boliden låg risk.

Lundin kan jag inte bedöma.

Det är en möjlighet.

Om det är på kurs 210 eller 220-

-som det var för några dagar sen-

-eller om det går under 200, är omöjligt att veta.

Och man har en tydlig policy för utdelning.

Vi vet vad vi kan förvänta oss-

-och ingen finansiell risk finns.

Finansiellt är det en lågriskinvestering.

Om sentimentet är dåligt ännu en vecka eller månad-

-går inte att bedöma.

En avslutande reflexion.

Jag instämmer. Bolidens diversifiering är fin.

Och alla Bolidens tillgångar är i gott skick.

Om klimatet blir ruttet-

-kan Boliden ändå gå med rejäl vinst.

Marknaden kommer ändå att handla ner Boliden-

-men om man reflekterar över jämviktspriserna som krävs-

-hur mycket måste kopparn handla upp för att industrin-

-på sikt ska vilja investera...? Exempelvis 7 000.

I det klimatet är Boliden en vinstmaskin utan dess like.

Kortsiktigt är det svårt att veta tajmingen-

-men nog är nivåerna bra. Både Boliden-

-och Lundin Mining har bra balansräkningar, positivt.

Bra på lång sikt, då ska man kanske köpa-

-på de här låga nivåerna?

Ja, jag tycker det.

En vinstmaskin.

Jag är inte rådgivare på det sättet. En billig tillgång.

Vi hade några grafer kvar som vi får ta nästa gång.

Mycket intressant diskussion.

I morgon gästar vi Handelsbankens småbolagsdagar.

Börslunch sänds som vanligt, men därifrån.

Jonas Olavi och Carolina Elvind-

-är med i morgon tisdag klockan 11.45. Tack så mycket.

Tack så mycket.

Börslunch gräver djupt i gruvan tillsammans med Peter van Berlekom från Erik Penser och Johannes Grunselius från Handelsbanken. Det pratas mycket Boliden och Lundin Mining men även mycket om metaller som zink och koppar.

Programledare: Gabriel Mellqvist och Matilda Karlsson

Börsindex

OMX Stockholm 30 2.1%
NASDAQ 100 -1.9%
NASDAQ Composite -1.7%

Vinnare & förlorare

Trelleborg 7%
Sandvik 4.7%
SKF 4.7%
Embracer -2.3%
Bygghemma Group First -3.1%
Massolit Media -8.8%
Uppdaterad tis 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Väntade PMI-rekyler5:12

  Väntade PMI-rekyler

  De tyngsta makroekonomiska händelserna just nu analyseras av Handelsbankens Kiran Sakaria och EFN:s Ara Mustafa.

 • Amerikanska digitaliseringsvinnare16:38

  Amerikanska digitaliseringsvinnare

  EFN Marknad riktar blicken mot USA tillsammans med förvaltaren Joakim By från Handelsbanken. Förutom ett gäng spännande aktiecase diskuteras den amerikanska börsen med avstamp i presidentvalet. 

 • Japansk industri överraskar negativt4:01

  Japansk industri överraskar negativt

  Vita husets handelsrådgivare Navarro hävdade i går att handelsavtalet med Kina är över. Något som fick börser på fall. När president Trump senare dementerade uppgiften vände börsen upp. Regeringen vill ta in mer skatt från utländsk arbetskraft. Blandade PMI-siffror från Japan.

 • Förvaltarens molnfavoriter15:53

  Förvaltarens molnfavoriter

  EFN Marknad bjuder på en resa bland molnbolagen. Förvaltaren Johan Roslund från GP Bullhound går pedagogiskt igenom hela värdekedjan - från Microsoft och Amazon till Docusign och Okta.