Rätt medicin för den oroliga börsen

Välkomna till EFN Börslunch onsdag 29 maj.

Stockholmsbörsen är orolig, ner runt 1 %-

-mot bakgrund av handelskonflikten-

-och annan geopolitisk oro.

Välkommen Helena Haraldsson. Kul att ha dig här.

Många orosmoln finns:

Iran, brexit, EU–valets efterdyningar...

Men handelskriget-

-leder nog till störst rörelser på marknaden.

Ja, det påverkar både konjunktur och vinster.

Därför blir investerare försiktiga-

-även vi på Carnegie Private Banking.

Vår första graf visar världshandeln.

Man oroas av att den är under noll.

Och det beror inte på handelskriget.

Nej, siffrorna går bara fram till mars.

Att världshandelns volym är under noll är ovanligt-

-vid två tidigare recessioner har det skett.

Efter it–bubblan och efter den stora finanskrisen.

Det kan dämpa konjunkturen, men även bolagsvinsterna.

Så den hårda retoriken mellan Trump och Kina i april, maj-

-ska fortfarande prisas in i den här kurvan?

Ja, både eskalerande tullar-

-och en eskalerande techkonflikt-

-kommer att påverka siffrorna.

Det kan slå mot en het tillväxt.

Och Sverige är ett av världens mest exportberoende länder.

Men vi får draghjälp från kronan, såg vi-

-i de svenska BNP–siffrorna i morse.

Exporten är krondopad.

I det här läget är det skönt med krondopad BNP.

Kanske återkommer vi till kronan.

Vi började programmet med otrevliga oroshärdar.

Globala inköpschefer...

En framåtblickande indikator. Bolag meddelar orderläge-

-och produktionsplaner. Den är fortsatt ner globalt.

Industrin är pessimistisk, tjänstesektorn lite gladare.

Industrin, den blå kurvan, är mycket sämre-

-än tjänstesektorn. Grafen går tillbaka nästan tio år-

-och de två kurvorna samvarierar oftast.

Vi bedömer att om industrisvackan dras ut mer-

-risken finns, ökar smittrisken-

-till tjänste– och servicesektorer.

Kringtjänster, konsulter...

Vi hoppas att hushållen klarar sig, men den vägen går det.

Industridelen ska väl vara mest framåtblickande?

Historiskt har den samvarierat med total tillväxt-

-och bredare börsvinster.

Till börsens försvar har vi det evigt låga ränteläget.

Vi har en sån graf.

Börsen gick starkt i år fram till de senaste veckorna.

Mycket drivet av Feds räntepaus:

Den blå kurvan. De kanske toppar räntan här:

Strax över 2 %, lågt i ett historiskt perspektiv.

Även balansräkningen i orange, det enorma likviditetsstöd-

-de gett ekonomin, ska krympa ytterligare: mot 3 500-

-fram till september, men balansräkningen är ändå-

-onormalt stimulativ. Det som gör att det skakar i dag-

-är att obligationsräntorna, långa räntor-

-faller kraftigt. De ligger under den korta räntan-

-en oroande konjunktursignal.

Den inverterade avkastningskurvan.

Ja, det oroar i dag, liksom handelsoron.

Ett tecken på lågkonjunktur. Är folk på väg ut-

-ur aktier och riskabla tillgångar och in i obligationer?

Räntenedgången oroar som konjunkturindikator.

Ett mått på riskaptit. Man flyr risk in i trygga räntor.

Ränteavkastning är svårt att få och det ger stöd-

-till aktier som har mer risk.

Svårt att hitta alternativ.

Men många börser är rätt dyra.

Nästa graf visar...

...ett internationellt utsnitt.

Börsen har gått enormt starkt i år-

-men globalt har analytiker sänkt vinstprognoserna.

Resultatet blir de här p/e–talen.

De blå staplarna från de flesta regioner ligger över-

-snittet på 15 år, de oranga linjerna.

Japan och Kinas fastlandsaktier, A–aktier, är undantagen.

Det är aningen dyrt i absoluta tal. Relativt räntor-

-blir det mer attraktivt.

Även de ligger nära snittet. Inget givet rea–case.

Nej, inte i den här bilden.

Bekymmersamt för den som vill hitta avkastning.

Vinsterna måste komma ikapp.

Nästa graf visar-

-att vinstprognoserna är rätt optimistiska.

Men divergensen från BNP–prognosen oroar.

Ja, det gör den.

I år är vinstförväntningarna rätt låga globalt, under 3 %.

Så de kan man kanske slå eller möta. Men nästa år-

-tror man att vinsttillväxten blir 11 %, över 10-

-för globala börsbolag. Analytikerna säger det.

11 % låter djärvt...

Historiskt har det nästan krävt 4 % global tillväxt.

Hur ska det gå till 2020?

Global BNP samvarierar med vinstutvecklingen-

-i världens bolag. Global BNP väntas gå i sidled.

I år strax över 3 %, tror de flesta.

Men nästa år kan det krävas 4 %-

-för att nå en vinstökning över 10 %.

Men världshandeln och industribarometern pekar nedåt.

Så det här kan vara för optimistiskt och det oroar oss.

Illavarslande. Men ni har ju...

Ja, en viss försiktighet efter årets starka inledning...

Börsen har gått rätt bra, även om vi tappat 5-6 % i maj.

För den som letar avkastning har ni-

-på Carnegie Private Banking några förslag.

"Coco bonds" för mer avancerade institutionella placerare.

Men vi ska tala om framtidens läkemedel.

Ja, det lyfter vi fram.

Fascinerande att man går från science fiction-

-till verklighet. Dagens läkemedelsbolag har behandlingar-

-och preparat för att ändra arvsmassan i våra celler.

I kroppen eller så plockar man ut cellerna-

-och lägger sen tillbaka dem.

"Cool" innovation. Här ligger framtiden.

Olika läkemedelsmyndigheter, som USA:s, instämmer i det.

Jättehett. Preparat finns redan på marknaden-

-mot immunbrist, ärftlig blindhet, men även blödarsjuka-

-och bredare diagnoser som cancer.

Ger myndigheterna olika incitament för ökad forskning-

-medan investerarna öser in pengar?

Genombrott görs i olika kliniska studier.

Preparaten blir effektivare och säkrare.

Och då kan man ta betalt.

Det är hett och läkemedelsjättarna vill inte missa tåget.

De vill väldigt gärna förvärva bioteknikbolagen.

Läkemedelsjättarna forskar inte bara, utan köper gärna-

-små innovativa bolag.

Vi har en lista. Några jätteaffärer?

Inom de smalare områdena, genmedicin:

Hur man lagar arvsmassan, gen– och cellterapi.

Men två av de fyra har under våren 2019...

Ett annat förvärv kom häromdan-

-och förvärv kommer ideligen i närliggande områden.

Ett riktigt hett ämne.

En konkurrent till svenska Sobi kom häromdan-

-med bra resultat för blödarsjuka.

Och den allra dyraste behandlingen från Novartis-

-fick godkänt häromdan. För en muskelsjukdom.

Hett ämne och hög förvärvsaktivitet.

Avkastning borde finnas.

Och en fin flora på den svenska börsen, som du nämnde.

En del små, förstås.

Många produkter i fas 3, det bådar gott.

Främst internationellt.

Biotech... Kan du säga nåt om frikopplingen från börsen?

De har pressats på sistone, intressant för investerare.

Förutom det fina i att bota människor.

Skälet är oron för att politikerna ska dämpa priserna.

Att man inte får ta för mycket betalt.

Ett likaviktat biotech–index har släpat efter-

-det breda S&P 500.

Det har sjunkit markant på sistone. Är valet i USA skälet?

Ja, då höjs tongångarna.

Men för den långsiktiga är läget intressant-

-i kombination med den höga förvärvsaktiviteten-

-och de snabba framstegen med produkter.

Klart intressant.

Kan man hoppas på motståndskraft-

-mot vanliga börssvängningar? Innovationskraften...

Biotech–bolag är högriskbolag. Den intressanta-

-med genmedicin...

För att ta betalt krävs ett högt innovationsinnehåll.

Det har verkligen de här bolagen.

De får godkänt för dyra behandlingar och lyckas ta betalt.

I dag är de säkra och effektiva och fler produkter-

-är på väg till marknaden. Hett och spännande-

-för den långsiktiga. Ska man köpa en korg-

-av enskilda bolag måste man tåla hög risk.

De liknar Formel 1. Sprid riskerna eller välj en bred-

-och aktiv fond med högt bioteknikinnehåll-

-mot de här områdena.

Experterna får göra jobbet.

Aktiv förvaltning är viktig.

Aktiv förvaltning och spridning...

Vi tittar ut på världskartan.

En viss skepsis finns, ni underviktar...

...europeiska aktier.

Aktier generellt, men särskilt europeiska.

Barometrarna är svagare än i andra regioner.

Även för svenska aktier?

Ja, just nu är vi försiktiga. Landet är exportberoende-

-liksom börsen. Försiktiga till verkstadsbolag-

-trots kronan. Och vi diversifierar kronan-

-med utländska aktier. Den är väldigt svag-

-och riskerar fortsatt fall.

Pengar placerade utomlands vid fortsatt kronfall...

...ger extra avkastning till lägre risk.

Vi föredrar USA–aktier framför Europas i dagens läge.

För tillväxt och politisk risk. Biltullshot mot Europa.

En särskild nisch som vi sällan talar om. I USA-

-har storbolagen gått starkt länge.

De små bolagen i USA är en extra krydda: mikrobolag.

Inte så små med svenska mått mätt...

Spännande. De har gått lite sämre, intressant läge.

På den här grafen ser det attraktivt ut.

Ja, mikrobolagsindex mot brett börsindex.

Sällan har det släpat efter så här mycket.

När det går ner har mikrobolagen gått sämre.

Lite billiga i pris.

De är rätt underanalyserade, så en aktiv förvaltare-

-hittar lätt avkastning.

Och de gynnas av Trumps avregleringar.

Och lite skyddade från handelskrig och tulloro.

Är de mer inhemska?

Mycket mer, nära 90 % av intäkterna-

-kommer från hemmamarknaden.

Som extra krydda är de uppköpskandidater.

Ska man välja en fond eller läsa på om småbolag från USA-

-och ta enskilda case?

Aktiv fond. Det finns så många. De är ju 1 500...

Av dem är några hundra är intressanta för aktiva fonder.

Lättast.

Handelskrig och global utblick...

Hur ser du på tillväxtmarknader?

Generellt är de spännande i dagens läge.

Särskilt Indien.

Hett efter valet?

Även innan Modi åter fick förtroende i valet.

Med majoritet dessutom. Reformerna kan fortsätta.

Marknaden ligger förvisso i Asien, men är mer skyddad-

-än Japan exempelvis. Mer inhemskt.

Och tillväxten. Indien växer starkare-

-de senaste kvartalen än den kinesiska ekonomin.

Också intressant ur ett avkastningsperspektiv.

Modis starka valseger bådar gott för ekonomin.

Börsen har gått bättre.

Vi tittar på semesterkassan.

Från investerings– till semestertips.

Svenskarna har inte råd med utlandssemester.

Kronan är för svag, men Argentina och Turkiet..

En graf över valutorna som fallit mest mot dollarn i år.

Krisländernas valutor: argentinsk peso och turkisk lira...

Men på tredje plats: den svenska kronan.

Och sen Sydkorea, också en exportnation.

Handelsoro drabbar oss, vi är inget krisland.

Men också att Riksbanken välkomnar den svaga kronan.

De är inte bekymrade. Faller kronan ännu mer-

-är det bra att sprida risken till utländska aktier-

-och få extra avkastning. Lägre risk och mer avkastning.

Bra för semesterräkningen.

Skönt med billig krona när handeln viker...

Ja, vi får draghjälp från kronan.

Men som svensk investerare i orostider-

-kanske utländska aktier är bättre.

Stort tack. - Mer om dagens BNP–siffror-

-får ni i den separata intervjun med Johan Löf på EFN.se.

Och EFN Börslunch är tillbaka på fredag-

-efter torsdagens ledighet. Tema: kvantfonder-

-och modellbaserad förvaltning.

Ett avancerat område som sällan berörs i Börslunch.

Björn Löfdahl och Martin Källström gästar oss-

-på fredag klockan 11.45. Häng med oss då. Tack.

Oron på marknaden är stor och värst av allt är kanske handelskriget mellan USA och Kina. Helena Haraldsson, omvärldsanalytiker på Carnegie Private Banking, tipsar om var det kan gå att hitta avkastning i dessa oroliga tider, och en bransch som det är värt att titta på är Life Science.

Helena Haraldsson tipsar även om amerikanska mikrobolag, om tillväxtmarknader i allmänhet och Indien i synnerhet.

Programledare: Gabriel Mellqvist

Börsindex

OMX Stockholm 30 -3.5%
NASDAQ-100 -3.9%
NASDAQ Composite -3.8%

Vinnare & förlorare

Sinch 14.7%
Embracer 4.8%
Swedbank 4.5%
Trelleborg -7.1%
Husqvarna -7.2%
Dometic Group -8.9%
Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier