Skog, stål & storbank

Rapportsäsongen står i full blom–

–och du tittar på EFN Börslunch tisdagen den 29 januari.

Stockholmsbörsen är upp 0,4 %.

Bland nyheterna märks förstås kvartalsbokslut–

–och en nyemission i Norwegian som får aktien att rasa.

JM varslar anställda.

Vi får inte glömma bort USA:s åtal mot Huawei–

–som torde vara dagens största makronyhet.

Det kan bli en hämsko på det glada börshumöret.

Men idag ska vi fokusera på rapporter.

Välkomna, Gustaf Schwerin och Lars Frick.

Vi har en kursgraf på Norwegian.

Vi blickar ut över det här raset–

–och gläds åt att SAS går bra för stunden.

Men det går väl snart åt pipan där också.

Norwegian sågs länge som det smarta bolaget.

En koncentrerad flygflotta med få flygtyper–

–som förenklade logistik, mekanik, underhåll och service.

Väldigt tydlig ruttstrategi.

Men när det går bra är det lätt att vilja gå lite till.

Då ska man plötsligt flyga långdistans.

Då blir det mer komplicerat.

En väldigt ytlig och okunnig analys säger mig–

–att det gick för bra ett tag. Nu kommer backlashen.

Högmod går före fall.

Vi ska inte läxa upp våra kära entreprenörer.

Kom igen! säger vi istället.

Vi tittar på dagens rapporter.

Här finns det idel vin och idel vatten.

HiQ och Swedbank har problem.

Vi ska prata om det, men vi börjar med Billerud Korsnäs.

Kul att tryckeriet Elanders går så bra.

Gustaf, Billerud... Vad är din första "take"?

Billerud och SSAB kändes dåliga vid en snabb anblick–

–men sen mognade dem.

Billerud missade både på försäljning och lönsamhet.

Justerat ebitda var ner 13 % mot förväntningarna.

Kollar man närmare på siffrorna–

–har de en viss lageruppbyggnad under kvartalet–

–som har att göra med underhållsstopp i början på 2019.

Lägger vi tillbaka det i siffrorna är vi på konsensus.

Så den resultatmissen förklaras rätt enkelt.

De stora puckarna för Billerud under 2019–

–är uppstarten av nya kartongmaskiner i Gruvön–

–och hanteringen av Bergvik efter splitten.

Avsaknaden av surdegar i rapporten–

–fick marknaden att känna att orosmolnen är förbi.

Och härifrån ser caset ganska spännande ut.

Råvarukostnader och vedbrist har pressat Billerud.

Är det förbi nu?

Ja, man får separera de där två.

Vedbristen är inte aktuell längre.

Det berodde på väder under förra året.

Både vintern och den torra sommaren.

Det var svårt att få tag på ved.

Samtidigt har vi sett en allmän konstadsinflation–

–beroende på ökad efterfrågan på ved.

Mycket för att olika bolag har bytt kapacitet.

Det finns helt enkelt mindre ved att få tag på.

Det har pressat upp priserna på ved rejält under 2018.

I vissa segment har Billerud haft marginalpress.

Nu ser man en avmattning, men fortsatt höga kostnader.

Det blir inte värre än så här?

Nej, inte just nu i alla fall.

Men de verkar inte kunna höja priserna mycket mer?

I två av tre segment har man höjt priserna under 2018.

Området med störst marginalpress är konsumentkartong.

Framförallt vätskekartong.

Man har långa kontrakt–

–där man inte kan kompensera för ökningar i insatsvaror.

De säger att de har förhandlat om delar av kontrakten–

–och att det blir en positiv marginaleffekt från Q1.

Men det tar ju viss tid att rulla över.

Jag gillar verkligen Billerud Korsnäs.

Men jag tänker också lite långsiktigt.

Alla vill ju in i förpackningssegmentet.

Så har det varit i många år.

Förr eller senare blir det samma typ av utbud–

–och efterfrågediskrepans som i andra segment.

Om alla pappersbolag drar dit–

–byggs det upp alltmer kapacitet. Då slår man i taket.

Då blir det som vanligt med höga fasta kostnader:

Ett "race to the bottom".

Än så länge har vi inte sett det?

En hel del kapacitet kommer till marknaden.

Det är gamla pappersmaskiner som konverteras till kartong.

Samtidigt är den strukturella efterfrågetillväxten stark.

Särskilt om vi ska byta ut plast mot förnybara material.

Det låter tryggt.

Hela den kartongtrenden är jätteintressant.

Ska man köpa Billerud om man vill exponera sig mot den?

Billerud är 100 % förpackningsexponerade.

Om det är det man tror på är det ett bra val.

Men, okej, fantastisk vinsttillväxt–

–Gruvön verkar inte kosta mer–

–och Bergvik ska skapa miljardvärden.

Du är ändå ljummen till aktien och sätter "behåll" på den.

Ja, det är bara av värderingsskäl.

Hela sektorn åkte på stryk under råvarubaissen i höstas.

Massapriser i Europa är ner lite grand.

Men värderingarna i andra bolag i sektorn–

–implicerar rejäla tapp i lönsamhet 2019 mot 2018.

Billerud har haft en del budrykten runtomkring sig.

Det har hjälpt att hålla aktien uppe–

–när resten av sektorn har gått svagt.

Vinsttillväxten kommer att vara jättefin från 2020.

Men den närmsta tiden är andra alternativ intressantare.

Kan vi prata mer om Bergvikaffären?

Det kommer att flippa rätt snabbt, vad jag förstår.

Öppnar det upp för att göra andra förvärv?

De får betala 5,4 miljarder–

–för sin del, Bergvik Skog Öst.

De har ingen balansräkning–

–som gör att de kan sälja så mycket skuld.

De säljer hela eller delar av det.

Det viktiga är inte att äga skogen, utan att säkra veden.

Vi tror på ett liknande upplägg–

–som Bergvik Skog har varit tidigare–

–med minoritetsägande och långa kontrakt.

Men värderingen på skogstillgångar–

–är betydligt högre än vad de får betala för.

Väjer de att sälja så kan de skära mellan där också.

Då kan de ta ner sin skuld och på sikt förvärva nåt.

Det låter kalas.

Innan vi går vidare till Swedbank...

Gör du nån korsläsning när du läser Billerudrapporten?

Bådar det gott för resten av skogssegmentet?

De säger att underliggande efterfrågan är fortsatt stabil.

En vikande efterfrågan har varit det stora orosmolnet.

Så absolut, det får nog anses gälla hela sektorn.

Vi går vidare till Swedbank.

Du matchar bolaget med din näsduk.

Ja, lite Swedbankfärg här.

De är först bland storbankerna att rapportera.

Vad tycker du om rapporten?

Den var svag på flera punkter.

De volatila provisionsintäkterna var en besvikelse.

Kreditförlusterna tickar upp lite grand.

Det verkar överraska många.

Ja, det är ofta en sencyklisk variabel:

Först går ekonomin dåligt, sen kommer kreditförlusterna.

Att man börjar se det redan nu var lite oroväckande.

Intressant nog har man haft större kreditförluster–

–i ett par enskilda fall, som till exempel retail.

Det har vi pratat om här förr.

Det sker verkligen en transformation i detaljhandeln.

Man går från fysiskt till internet och så vidare.

Väldigt många retailbolag går svagt nu.

Det där kanske kan vara en stormsvala.

Detaljhandeln är nog inte rätt segment att investera i.

Va? En stormsvala?

Ja, precis. Det borde vara vackert–

–men det är lite negativt då.

Det är intressant. Men det är anekdotisk bevisföring.

Man behöver flera datapunkter för att säga nåt robust.

Jag har tittat på banker sen tidigt 2000-tal.

Det är första gången som retail ses som en problemsektor.

Ofta är det fastigheter där det smäller först.

Nordea har haft en del problem med laxodlingar.

Enskilda fall. Enskilda branscher har det motigt.

En liten pusselbit tillsammans med–

–vad vi har sett resultatmässigt för detaljhandeln.

Vi har en tabell som visar kreditförluster.

Inga jättesummor för en så stor bank–

–men om det kommer i fler banker–

–eller i fler rapporter från Swedbank.

Fortfarande är kreditförlustnivån låg. 10 baspunkter.

Från en jättelåg till en mindre låg nivå.

Men det kommer lite tidigt.

På bolånesidan går det bättre.

Marginalerna på lånen har stigit.

Fantastiskt, med tanke på ränteläget–

–att lönsamheten är så hög på bolån.

Riksbanken skrev i en rapport–

–att om räntan stiger till 5 %–

–klarar 6 % av hushållen inte att behålla sina lån.

6 % låter inte mycket, men det är mycket pengar.

Då får Swedbank kreditförluster även på andra sidan.

Det är betryggande att se "so far so good".

Bolån kan bli ett problem, men än så länge är det inte så.

Banksektorn har pressats, men USA:s banker–

–som har större inslag av provisionsintäkter–

–har också varit pressade. Där tycks problemen finnas–

–och inte i kärnverksamheten med räntenettot.

Räntorna verkar vara bra för Swedbank så här långt.

Kanske är banker underskattade.

Risken finns alltid att nåt stort sker–

–men till dess är direktavkastningen fin–

–en stor del av intäkterna...

Konsultbolag talar ofta om återkommande intäkter.

Räntan på bolånen är verkligen återkommande–

–oavsett vad som sker i konjunkturen.

I banksektorn finns en kärna som går väldigt bra.

Nästan alla har presterat under index.

De satsar på digitaliseringen, även på lånesidan.

Hur står de sig mot uppstickarna?

Avanza Bank äger Börsveckan, där jag jobbar.

Den hugger vissa segment.

Redan år 2000, under tech-boomen, var många banker–

–främst SE-banken som låg i framkant–

–medvetna om att bankkontor var passé. Sen visade det sig–

–att de var viktiga, men nu är det på väg tillbaka igen.

Swedbank har varit offensiv och investerat mycket i det–

–och är en av de banker som har bäst trend–

–för digitaliseringen.

Vidare till Svenskt Stål.

Samma sak där. Såg dåligt ut vid en första anblick–

–men blev en fantastisk rapport. Kursen är upp markant.

Vad tycker du?

Stark "topline", men miss på lönsamheten.

Förklaringen är bra.

Ett underhållsstopp i Oxelösund förlängdes–

–där har produktionen strulat en del de senaste åren.

Det görs i förberedande syfte.

Men "guidance" driver på aktien.

Inget större tapp i efterfrågan syns.

Volymerna ska vara bra i Q1, priserna upp i Nordamerika–

–svagare i Europa, men det var väntat–

–givet spotpris-utvecklingen på sistone.

De ser ingen kollaps i Q1 och Q2 2019.

Det låter stabilt. I kursgrafen ser det rätt billigt ut.

Främst under hösten, och åter till makroekonomin.

Till viss del har marknaden tagit spotpriser på...

...varmvalsad plåt på rulle.

Marknaden har applicerat den nedgången–

–på SSAB:s Europadivision.

Men så lätt är det inte. Dels är deras mix bättre–

–och de säljer inte så mycket på spot.

Aktien har fått mycket stryk.

USA-marknaden är fortsatt stark.

Egentligen är marknaden stängd–

–efter att Trump införde tullar för ett år sen.

Där har vi regeringsstöd också.

Instämmer du?

Fundamenta ser intressant ut.

Problem som handelskriget–

–mellan Kina och USA, ståltullar...

Orosmoment som värderingen tar höjd för.

När utfallet inte kan prognostiseras–

–vill man ha en kudde nedåt.

Det ger ofta överdrivna kursrörelser.

Men för att vända det krävs mer data–

–på att problemen är på väg att lösas.

Juridiska och politiska problem är svår materia.

Så åtminstone på kort sikt–

–är nog det bästa att undvika det.

Jaha... Ska man inte köpa Boliden nu också?

Atlas i går, det här i dag... Det ser hoppfullt ut.

Kommentarerna kring konjunkturen på kort sikt: absolut.

Stålet är speciellt. På grovplåtmarknaden i USA–

–räcker produktionen inte till för efterfrågan.

De måste importera.

Trump släpper knappast på det den närmaste tiden.

Visst skydd finns även i Europa.

Men breda penseldrag...

Bolagen ser samma konjunktur.

När de talar om undersegmenten–

–ser de inget som pekar ner på kort sikt.

Det är stabilt till positivt.

Vill man ha ännu mer risk–

–kan man köpa Vostok New Ventures.

Häromveckan var det mitt case i Börsveckan.

Bolaget investerar i onoterade bolag i Ryssland.

Valutarisk, politisk risk, internet...

Hur mycket risk som helst.

Men eftersom mycket är onoterat–

–är substabsrabatten väldigt hög.

Fram till nyligen låg den på runt 34 %.

Sen såldes det största innehavet Avito–

–som utgjorde 60 % av substansen–

–förvisso till ett lägre pris än det bokförda värdet–

–men ändå över 0,5 miljarder dollar.

En stor utskiftning till aktieägarna: 25 kronor per aktie–

–den stod i 69 sist jag tittade. Med så hög andel kassa–

–blir det ännu konstigare med substansrabatt.

Det intressanta...

Kanske ligger Central- och Östeuropa lite efter–

–med internettjänster, men det kommer starkt.

Här finns direktaccess till det.

Utöver Avito finns en spännande tjänst:

Bilpoolsdelning... Mycket digitalisering.

Den trenden är global.

Kan man tänka sig att investera österut–

–är det här ett spännande sätt att komma in i nya bolag–

–med hög tillväxtpotential. Värderingen är inte hög.

Kanske som sig bör?

Ja.

Från öst till väst.

Från banken till gruvan och ut i skogen.

Tack så mycket.

I morgon kommer Mikael Ericson, vd för Intrum.

Kanske kan vi snacka skuldindrivning?

Linda Lyth och Oskar Ekman kommer också. Missa inte det.

Tack.

Börslunch dyker djupt i dagens rapport- och nyhetsflod och analyserar bland annat Norwegian, SAS, Billerud Korsnäs, Swedbank och SSAB. Gäster är Lars Frick och Gustaf Schwerin.

Programledare: Gabriel Mellqvist och Matilda Karlsson.

Börsindex

OMX Stockholm 30 0.8%
NASDAQ-100 -0.1%
NASDAQ Composite 0%

Vinnare & förlorare

Intrum Justitia 14.2%
Bure 2.6%
Massolit Media 2.3%
Arjo -1.7%
Swedish Match -2.3%
Getinge -2.4%
Uppdaterad fre 17:30
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Väntade PMI-rekyler5:12

  Väntade PMI-rekyler

  De tyngsta makroekonomiska händelserna just nu analyseras av Handelsbankens Kiran Sakaria och EFN:s Ara Mustafa.

 • Amerikanska digitaliseringsvinnare16:38

  Amerikanska digitaliseringsvinnare

  EFN Marknad riktar blicken mot USA tillsammans med förvaltaren Joakim By från Handelsbanken. Förutom ett gäng spännande aktiecase diskuteras den amerikanska börsen med avstamp i presidentvalet. 

 • Japansk industri överraskar negativt4:01

  Japansk industri överraskar negativt

  Vita husets handelsrådgivare Navarro hävdade i går att handelsavtalet med Kina är över. Något som fick börser på fall. När president Trump senare dementerade uppgiften vände börsen upp. Regeringen vill ta in mer skatt från utländsk arbetskraft. Blandade PMI-siffror från Japan.

 • Förvaltarens molnfavoriter15:53

  Förvaltarens molnfavoriter

  EFN Marknad bjuder på en resa bland molnbolagen. Förvaltaren Johan Roslund från GP Bullhound går pedagogiskt igenom hela värdekedjan - från Microsoft och Amazon till Docusign och Okta.