Dags för rumänska bolag

Välkomna till EFN Börslunch torsdag 28 mars.

Swedbank fortsatte falla under förmiddagen–

–tills aktien handelsstoppades strax före klockan tio.

Banken meddelade kort därefter–

–att vd Birgitte Bonnesen avgår–

–och banken håller nu årsstämma.

Nordic Entertainment Group handlas för första gången–

–på Stockholmsbörsen. Bolaget är avknoppat från MTG.

Ara, vilken dag att leda Börslunch för första gången...

Verkligen. Hur mycket som helst har hänt i dag.

Men vi ska främst tala om frontiermarknader–

–med Peter Elam Håkansson och Aki Kostiander.

Ämnet är frontiermarknader–

–men vi kan inte bortse från Swedbank.

Peter, du har erfarenhet av Ryssland och Baltikum.

Nån kommentar till härvan?

Tråkigt att se vad som händer–

–med en stark institution som Swedbank.

Vi ser problem i Sverige, men vad sker i Baltikum?

En av de två största bankerna i Baltikum–

–och den största i flera av länderna.

De oroar sig nog mer än vi.

Om de svenska bankerna drar tillbaka verksamheten–

–från Baltikum, vad händer då?

En nyckelfråga. Det vore allvarligt.

Vi får hoppas att det inte sker, och om det sker–

–att nån annan stark bank ersätter dem.

Ryssland?

Ryssland, Finland eller Polen.

Det har olika implikationer.

Aki, du är från Finland. Nån kommentar?

En lång härva som började rätt tidigt–

–Danske Bank hade ju sina problem...

Ett strukturellt problem där. Det var bara en tidsfråga–

–innan det skulle dyka upp. Man borde varit mer öppen–

–och ha tacklat frågorna tidigare. Det är tråkigt.

Över till dagens huvudämne: frontiermarknader.

Kartan visar vilka länder som är frontiermarknader.

Ett antal länder...

Kuwait är en frontiermarknad–

–liksom Kroatien och Bangladesh.

Rätt spretigt...vad en frontiermarknad innebär.

Kan du beskriva en sån marknad, Aki?

Indexproducenterna som definierar "frontier market"–

–"secondary emerging market" och "advanced market"...

Inga konkreta faktorer gör att det går att gissa–

–det beror på hur utvecklad landets kapitalmarknad är.

Om man tittar på MSCI EM Index finns Sydkorea med–

–som man inte tycker är en tillväxtmarknad.

Och Taiwan... Det är lite knepigt.

Man kan inte hänga upp sig på att investera i "frontiers"–

–det ändras ständigt.

Aktieindex... Peter har med en graf...

Förlåt. Först ska vi tala om–

–investeringar i frontiermarknader–

–som fortfarande är lägre än dem i tillväxtmarknader.

När tror du att ett skifte kommer?

Det beror på vad som är attraktivt.

Nästa generations tillväxtmarknader är frontiermarknader.

Vill man ligga före kurvan är frontiermarknader bra.

Som sagt, skillnaden mellan länderna är stor.

En fördel, eftersom indexet svänger mindre–

–än tillväxtmarknadernas index.

Länderna ser riskabla ut var och en, men som grupp–

–dras risken ner, enligt portföljteorin.

Din graf visar investeringarna i frontiermarknaderna.

Vad ser vi?

Till vänster ser vi att frontiermarknaderna–

–har liten totalinvestering: 15–20 miljarder dollar–

–de senaste åren, den gröna kurvan.

Tillväxtmarknaderna, den blå kurvan–

–har i dag 1 400 miljarder dollar.

För 20 år sen när tillväxtmarknaderna var små–

–hade de 65 miljarder dollar. Så investeringarna–

–är mycket högre i "emerging" än i "frontier". Så det här–

–är det som komma skall för framtiden.

Kanske kan man hitta saker?

De är ju underrepresenterade i aktieindex.

Frontiermarknaderna är ju stora ekonomier sammanlagt–

–men har ändå inte så stor del av aktieindex.

Nej, precis. Aki, din nästa graf visar–

–underrepresentationen i aktieindex.

Har vi index till vänster och BNP till höger?

Ja. MSCI World equity index visar att tillväxtmarknaderna–

–är underrepresenterade–

–eftersom västvärldens kapitalmarknad är större. Men BNP–

–befolkningsökning och tillväxt...

Där finns kapital, men inte på börsen.

Så när pengar placeras enligt index–

–missar folk att övervikta tillväxtmarknaderna.

Så i en globalfond får man inte det man borde få?

Ja, man får en viss del, men det kunde vara lite mer.

Tillväxt, inflation och befolkningsökning finns där–

–och tillförs till BNP-tillväxten.

Långsiktigt sparande, exempelvis till pensionen–

–ska baseras på hur världen kommer att se ut i framtiden.

"Sovereign wealth funds" jobbar med alternativa index.

Det byggs mer på BNP än dagens marknadskapital.

Grafen är intressant.

När länder fått enorm BNP-tillväxt–

–ökar konsumtionen och exportberoendet minskar.

Tidigare var de råvaruberoende–

–men inhemsk konsumtion ger intressanta trender.

Vi har en graf över hur man investerar.

Man är hemmablind generellt.

Svenskar investerar i svenska bolag–

–nordamerikaner i nordamerikanska bolag–

–européer i Europa och asiater i Asien.

Vilka följder får det?

Man vågar investera mer i en marknad man känner.

När man går utåt till mindre länder–

–är man förstås försiktigare.

Man ska komma ihåg vid pensionssparande–

–att allt inte finns i hemmamarknaden, tvärtom.

Om ditt lands andel av global BNP är 2 %–

–finns 98 % av möjligheterna utomlands.

Man måste öppna sig mer.

Pengarna finns i USA och Europa–

–så det är naturligt att flest investeringar hamnar där–

–om man är hemmablind.

Den hemmablinde kan missa bra case.

Peter, du har några case.

Först ett vietnamesiskt techbolag. Berätta.

Vietnam gynnas av Kinas ökade produktionskostnader.

Var kan man producera bra kvalitet billigare?

Samsung har större delen av produktionen i Vietnam.

Landet gynnas av den goda handelsbalansen.

Vi vill investera i tech och it.

Bolaget heter FPT och har bra värdering.

Ett av våra favoritcase i frontiermarknaden.

Den har gått bra, även om det har skakat lite.

Tror du att det finns mer att hämta?

Ja, den underliggande situationen i ekonomin är stark–

–och det här är ett nytt derivat på ekonomin.

Ska era investeringar–

–ha en underliggande, växande marknad?

Vi vill hitta underliggande tillväxt.

Marknaden föder konsumtionen och sen hittar du bolaget–

–som har bäst position.

Är det positivt att marknaderna är underanalyserade?

Ja, det är nästan hela poängen.

Du får en landrisk. I en frontiermarknad–

–är valutan volatil och det finns politisk risk.

Därmed får du en undervärdering.

Men analyserar du bolagen–

–eller diversifierar tillräckligt, borde du nog gå dit.

Det är snarare en möjlighet.

Är det inte svårt att analysera bolagen–

–och risker som vi inte är vana att exponeras mot?

Det beror på bolaget. Cykliska bolag–

–kanske underleverantörer till koreanerna–

–i dem finns det mycket att hålla koll på.

Men i "real asset management"–

–som förvaltar fastighetsbolag, infrabolag...

De är inte så känsliga för volatil konjunktur.

De är rätt "tråkiga".

Där känner man sig ganska bekväm.

Om man köper bolag som har mindre risk–

–så vågar man hålla i dem.

Det måste vara lättare att hitta de här bolagen.

I Sverige finns det väl inget okänt stort börsbolag–

–som har stabila kassaflöden.

Det kan man hitta i de här länderna.

Det är underbart.

Du har en bild på hur underanalyserade marknaderna är.

Titta här. Oj då.

I tillväxtmarknader är det i snitt 17 analytiker–

–som följer ett bolag. I "frontier" är det sex.

Det gör att det är viktigt att träffa bolagen och ägarna.

Det är nåt som vi återkommer till, för det är ägarna–

–som slår an tonen på hur man jobbar med hållbarhet.

Man ska göra sin hemläxa.

Det är mycket resor också?

Absolut.

Det är säkert förbannat kul att se vad de gör konkret.

Entreprenörer är lika över hela världen.

De brinner för en idé de har fått.

Man ser snarare likheterna i världen än skillnaderna.

Är det lätt att resa till de här bolagen?

Ni investerar mycket i infrastruktur.

Är det ett behov som finns i länderna?

Absolut, det är en nödvändighet för att landet ska växa.

Man kan inte växa om man inte har vattenrening–

–tak över huvudet och så vidare.

Det är ett måste.

Sjukt intressant. Vi har en graf på infrastrukturdelen.

Det här är biljoner dollar.

Det finns ett enormt investeringsbehov.

Det måste vara skönt att ha en sån trend i ryggen.

Ja, det är grymma mängder av pengar–

–som måste investeras i infrastruktur och fastigheter.

Det är underinvesterat. Man borde investera mer–

–för att hänga med i tillväxten.

Den här trenden kommer att hålla i sig.

När vi pratar om att investera sina pensionspengar–

–är det här en trend som man vågar hoppa på.

Några inneförvaltare sa att det inte spelar nån roll–

–hur mycket Indien lägger på sin infrastruktur–

–för det finns alltid mer att göra.

Då måste det vara enkelt att räkna på stabila kassaflöden.

Investerar ni också i infrastruktur, Peter?

Absolut, som ett komplement till det hela.

Men det vi gillar mest är casen som gör–

–att medelklassen får det bättre och konsumerar mer.

Vi är lite mer tillväxtorienterade i våra case.

Ett typiskt case är MedLife från Rumänien.

Vad investerar man i när man får lite mer pengar?

I konsumtion, i ett bättre hem, hälsa och sjukvård.

Det här är inom hälsosegmentet.

Om vi kikar på grafen på MedLife–

–har vi kanske ett fyndläge nu.

Det har varit tufft på sistone.

Det har varit struligt i vissa delar av Östeuropa.

Men den rumänska börsen är en av de intressantare där.

Varför pratar vi aldrig om Rumänien?

Det kan vi prata mer om. Det är bra direktavkastning–

–på de flesta bolagen. De är med i EU–

–och drar nytta av EU-medlemskapet på ett bra sätt.

Det är en ung, bildad befolkning.

Mycket investering från väst.

Vi tog in ett bolag från Rumänien till vår fond i år.

Är rumänska bolag en trend som har kommit nu?

Det kommer mer och mer.

Det har hänt under de senaste tre, fyra åren.

Det beror också på en stark privatiseringsvåg.

Det behöver man i de här marknaderna.

Man behöver en vilja från statsapparaten–

–att lägga allt fler bolag på börsen.

Mycket i det här länderna är statsägt.

Det finns bra entreprenörer också–

–men mycket statligt måste ut på börsen.

Rumänien måste satsa på infrastruktur.

Det måste finnas bra trender om det sker såna reformer.

Det stämmer nog. Om man tittar på de här länderna...

...är det ont om kapital–

–och infrastruktur är kapitalintensivt.

Då kommer PPP in, "Public Private Partnership".

Man måste hämta in privat kapital–

–och tillsammans med staten investera i projekt.

Allt fler infrastrukturbolag dyker upp på börsen–

–just på tillväxtmarknader.

Tajming är svårt när man pratar om de här marknaderna.

Men Peter, du har med dig en graf som visar–

–att det är historiskt låga värderingar just nu.

Är det billigare än nånsin?

I alla fall så billigt som det brukar bli.

Är det riskablare än nånsin?

Eller varför är värderingarna låga?

Det är lite bortglömt just nu.

Det är så mycket fokus på USA.

Vad händer med räntan i USA?

Sen har vi brexit och annat.

Det tenderar att glömmas bort lite.

Jag har fått tittarfrågor just kring relationen–

–till den amerikanska räntan.

Om räntan ökar brukar man dra tillbaka kapital–

–från de här länderna och det är kännbart för valutan.

Hur ska man tänka där?

Är man orolig för de svängningarna–

–ska man vara i frontiermarknader.

Tillväxtmarknader är mer exponerade till flöden–

–för det är en större tillgångsklass.

Det investeras mindre i "frontier". Det är stabilare.

Hur reflekterar du, Aki?

Jag instämmer. Vi har en fond som placerar hälften–

–i fastigheter och hälften i infrastruktur.

Den höll jättebra i höstas när det var volatilt–

–och det var handelskrig på gång.

Så vi har känt av det här under hösten...

...och sex månader tillbaka.

Tack för att ni gästade oss.

Vi hade ett bonusbolag som Ara älskar, Safaricom.

Det kan man titta på om man vill investera i Kenya.

Kenya, apropå udda länder.

Imorgon ska vi vara hemmablinda igen–

–för då ska vi prata om de nordiska marknaderna–

–med Stephanie Gabrielsson och Lars Hallström.

På återseende.

Börslunch fokuserar på aktier på frontiermarknader  som Rumänien och Vietnam. Detta görs tillsammans med Peter Elam Håkansson från East Capital och Aki Kostiander från United Bankers. Dessutom kommenterar Peter Elam Håkansson, som har stor lång erfarenhet från Ryssland och Baltikum, händelseutvecklingen i Swedbank.

Bolag som avhandlas är vietnamesiska FPT och rumänska Medlife.

Programledare: Matilda Karlsson och Ara Mustafa

 

Börsindex

OMX Stockholm 30 1.7%
NASDAQ-100 0.6%
NASDAQ Composite 0.5%

Vinnare & förlorare

Intrum Justitia 8.8%
AddLife 4.2%
Handelsbanken 3.7%
Swedish Orphan Biovi… -2.2%
Mycronic -4%
Tele2 -4.3%
Uppdaterad mån 09:42
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Väntade PMI-rekyler5:12

  Väntade PMI-rekyler

  De tyngsta makroekonomiska händelserna just nu analyseras av Handelsbankens Kiran Sakaria och EFN:s Ara Mustafa.

 • Amerikanska digitaliseringsvinnare16:38

  Amerikanska digitaliseringsvinnare

  EFN Marknad riktar blicken mot USA tillsammans med förvaltaren Joakim By från Handelsbanken. Förutom ett gäng spännande aktiecase diskuteras den amerikanska börsen med avstamp i presidentvalet. 

 • Japansk industri överraskar negativt4:01

  Japansk industri överraskar negativt

  Vita husets handelsrådgivare Navarro hävdade i går att handelsavtalet med Kina är över. Något som fick börser på fall. När president Trump senare dementerade uppgiften vände börsen upp. Regeringen vill ta in mer skatt från utländsk arbetskraft. Blandade PMI-siffror från Japan.

 • Förvaltarens molnfavoriter15:53

  Förvaltarens molnfavoriter

  EFN Marknad bjuder på en resa bland molnbolagen. Förvaltaren Johan Roslund från GP Bullhound går pedagogiskt igenom hela värdekedjan - från Microsoft och Amazon till Docusign och Okta.